Otkrivenja našeg doba

Category Archives: Sistemsko mišljenje

1. Najpre: otkuda uopšte možemo da znamo da tako nešto postoji (izvorni kodovi)?!

2. Pa: prosto – ako neke momente malo povežemo!

3. Već smo ranije pokazivali kakvo savršenstvo čovekovog funkcionisanja na ćelijsko-molekularnom nivou postoji.

4. Prosta zdrava logika nam kaže: da je nemoguće da Neopisivo Moćni Neko, ko je umeo da Kreira takvo savršenstvo u temeljima Života – u finalizaciji Kreira psihofizičke mašine-šklopocije.

5. Izvorni kodovi našeg funkcionisanja i nisu toliko predebela enigma, kao što nam izgleda dok malo ne počnemo da joj se približavamo.

6. Primarno se oni odnose na Ravnotežu, kao optimalni REŽIM RADA naših psihofizičkih mašina.

7. Druga suština izvornih kodova našeg funkcionisanja se odnosi na funkcionisanje našeg uma.

8. Obe suštine su, podrazumeva se, povezane.

9. Normalizovanje funkcionisanja našeg uma je, najverovatnije, u domenu ovde već započinjane teme – sistemskog mišljenja.

10. Njime se oslobađamo pogubne, nekontrolisane, tj. podmetnute nam hiperprodukcije misli, parazitskih misli, itd.

11. I njime počinjemo da uvodimo red u svoje mišljenje, počinjemo da ovladavamo svojim mišljenjem.


1. Podvaldžijska „Tajna“ je podmetnuta tajnašima.

2. Kao tajna vladanja sobom i svojim životom, dakle, kao tajna aktiviranja izvornih moći.

3. Što bi u pravom smislu trebalo da bude u funkciji Oslobođenja i Rasta.

4. Ali je u distorziranoj podvaldžijskoj verziji ta tajna, preko „Tajne“, upregnuta u još dublje potapanje svesti praktikanata u KPZ-Iluziju.

5. Podvaldžijska verzija Prave Tajne, u modelu „Tajne“, mogla je da bude (može da bude) ubedljiva, jer se njenom primenom zaista demonstriraju NEKE ljudske moći.

6. I – Generalni smer Prave Tajne se odnosi na dešifrovanje izvornih kodova našeg funkcionisanja.

7. II – I odnosi se na njihovu primenu u životu.

8. Za oba smera smo toliko onemogućeni, da je opravdano što (skoro da) i nema onih koji su dovoljno „ludi“ da na njima nešto pokuša(va)ju.

9. Onemogućeni – programima koji nas drže u hroničnoj neravnoteži i u nultom manevarskom prostoru za iskorake.

10. I onemogućeni – time što smo pretvoreni (već nekoliko hiljada godina pretvarani) u MAŠINE ŠKLOPOCIJE, u psihofizičke mašine koje su preko totalno nedaekvatnog im režima rada totalno pobrljavile.

11. Te se takvim mašinama kao od šale mogu prodavati rogovi za sveće, mogu im se podmetati fantomi kao realna bića, i one će na njih reagovati kao na realna bića, dometi njihovog uma su totalno redukovani, uz vešto indukovanu iluziju da već imaju moćni um, itd.


1. Sa sve jačim pritiskom Besmisla-Haosa – sve je izrazitije MENTALNO URUŠAVANJE ljudi.

2. Otupljivanje kreativnosti i pronicljivosti.

3. Sve glupaviji reakcije i ponašanje.

4. Upinju se ljudi da deluju kao da su „u normali“, ali – tok urušavanja probija.

5. I progresivno se širi i narasta.

6. Pogledajte ljude oko sebe, pogledajte ljude na tzv. javnoj sceni.

7. Uporedite malo sa nekim ranijim vremenima. (Nisu ljudi tada bili mudriji, ali jesu bili normalniji, u reakcijama i u funkcionisanju.)

8. Rezistentni, čak i više, neočekivano – napredni, su oni koji, svesno ili intuitivno, nekako uspevaju da otkrivaju i primenjuju naše izvorne kodove (zakone funkcionisanja).


Napomena

Već sam sve profesionalne sportove, dakle i tenis, strpao u KPZ-besmislice par exellance.

Ovde je u pitanju metafizička simbolika. A simboli nisu tamo negde u svemiru, već tu oko nas. Simbol, kao konkretna oznaka za nešto apstraktno.

U tom smislu treba shvatiti “posezanje“ za Đokovićevim teniskim stilom (ili stilom koji je ponekad dolazio do izražaja)…

ђок. 1

ђок 2

 


1. Bila je ovde iskazana rešenost u vezi sa sistemskim mišljenjem. Sa sagledavanjem i korišćenjem ideja kroz sisteme.

2. Ranije je (ovde) konstatovano da su sistemi znanja – podvala. Tačno! Sistemi znanja koje imamo: ZATVORENI sistemi. Škole su BASTILJE takvih sistema i takvog „znanja“.

3. OTVORENI sistemi ideja, a izloženi stalnim, kao što je ovde takođe ranije rečeno – ažuriranjima, druga su priča.

4. Dakle, sistemsko mišljenje je u redu. Međutim, previše je teško i komplikovano formirati sisteme. U naše doba, U NAŠIM ZAROBLJENIČKIM USLOVIMA – toliko teško i komplikovano, da je pametnije, ZA SADA, odustati od tog „pravca“.

5. Najpre da se OSLOBODIMO, pa onda možemo natenane da se bavimo idejnim sistemima.

6. Ono što nam je u datim uslovima OPERATIVNIJE u eventualnim težnjama ka Slobodi je – LINIJSKI ALGORITAM! (Eventualnim težnjama ka Slobodi – ne teže joj oni koji imaju teško žalosnu iluziju da već jesu slobodni.)

7. Veze između SISTEMA i LINIJSKIH ALGORITAMA postoje, ali – ostavljamo po strani teorijska raspetljavanja i razgraničavanja, idemo na najjednoistavniju OPERATIVNU LINIJU, ili praktičnu upotrebljivost.

8. Bavljenjem linijskim algoritmima u vezi sa postavljenim ciljevima na DVOSTRUKOM SMO DOBITKU.

9. I – Imamo konkretizaciju, operacionalizaciju, jasniju postavku svojih težnji.

10. II – Dobijamo OČIGLEDNIJU sliku onoga što nam Paraziti-Zlotvori čine. JER U SEBI, NA SEBI, U SVOJIM ŽIVOTNIM DEŠAVANJIMA IMAMO AUTPUT ILI KRAJNJE DOMETE ZLOTVORSKIH LINIJSKIH ALGORITAMA (SISTEMA).

11. I ako JOŠ ne znamo čemu želimo ili čemu treba da težimo: DOVOLJNO JE DA ODGONETNEMO ZLOTVORSKE LINIJSKE ALGORITME, I SAMO NJIMA NASUPROT DA DEFINIŠEMO SVOJE ALGORITME IZBAVLJENJA.

12. SVE OVO ĆE BITI PRAKTIČNO DEMONSTRIRANO!

13. Za početak, pojednostavljeni prikaz za one kojima je pojam linijski algoritam stran (ni ja se ne ubrajam u  posebne poznavaoce svega ovoga, ne bih se ni zagnjurivao u detaljisanja u ovoj oblasti, ali – za ove metafizičke potrebe valjda imam elementarnu predstavu).

14. Uzmimo baš banalni primer, jer je na njemu demonstracija najočiglednija: treba da zamenimo gumu na autu. (Uzgred, da se u ovome prepliću i sistemi… Auto kao sistem elemenata, naše znanje o autu kao sistem, gume su takođe u sistemu auto-delova, itd.)

15.

гума

16. Da model sa linijskim algoritmom primenimo na našem duhovnom/metafizičkom polju. Najpre na onome što su generalni problemi, a podrazumeva se da se u okviru njih niže „malo more“ sitnijih „koraka“ ili linijskih algoritama.

ЛОГ 1

ЛОГ 2

ЛОГ 3


I

1. Za sklapanje delova sistema i samih sistema raznih nivoa potrebno je dosta vremena.

2. Treba sakupiti sve elemente i vizuelno ih postaviti, prikazati.

3. U međuvremenu, dok sklapanje raznih sistema ili delova sistema traje – javljaju se ideje i uvidi. Kao građa.

4. Koji se kasnije, kao kamenčići mozaika, ubacuju u „mozaik“ sistema/podsistema.

5. U tom smislu će biti i ove „sistemske beleške“. „Kamenčići“ koje usput pronalazim, a koje ću tek kasnije, naknadno, da ubacujem u celinu „mozaika“.

6. Pa u njima treba razumeti „skakanje sa teme na temu“.

7. Sve te teme preko kojih se skakalo – kasnije će dobiti svoje mesto u sistemima.

II

1. Spavanje, tj. problemi sa spavanjem u naše doba.

2. Neka ranija doba ih nisu imala, jer su ljudi, bez „blagodeti“ naše savremene tehnologije, sledili prirodne ritmove.

3. U naše doba dodatno imamo i muke sa povišavanjem vibracija planete: 7,8 Hz je bila sama po sebi zona pogodna za spavanje, sadašnjih 36 Hz – vibracije su budnog stanja (a u njemu treba spavati).

4. Dodatno: usled tih vibracija – ono što nazivamo vremenom je komprimovano, dan kao da nam je skraćen, recimo – za neka 2-4 sata, te – sa istom sumom obaveza i inercijom dnevnih aktivnosti mi „krademo“ od sna da bismo nekako imali „punoću“ nekadašnja 24 sata.

5. A prirodna potreba za spavanjem (tj. njena dužina) sigurno se nije, bar ne još, promenila. Što možemo da proverimo za vreme tzv. godišnjih odmora, kada nismo prisiljeni da zbog radnih obaveza ustajemo onda kad nam se ne ustaje.

6. Koliko nam se tada spava – to nam je prirodna potreba.

7. Svako bi u skladu sa tom uočenom optimalnom količinom spavanja morao da preispita svoje dnevne ritmove aktivnosti i da pokuša da ih uklopi u te potrebe za spavanjem.

8. Jer, ako se one ne „ispoštuju“ – uz poremećaje koje nam donosi neravnoteža (a ona može da bude povezana i sa ne-spavanjem) i nedovoljno noćnog sna takođe „uzima svoj danak“ u našem funkcionisanju.

III

1. Muke sa kauzalnošću!

2. Mada se čovek današnjice postavlja isprazno superirono u vezi sa tim, osobito u okviru postojećih nauka.

3. Teško se snalazimo sa tim šta je u kojoj situaciji, u vezi sa kojim problemom, simptomom, dešavanjem – uzrok, ili iz kojeg domena „dolazi“ uzrok.

4. A mi se u odgonetanju uzroka često „zalepimo“ za ono što nam prvo padne na pamet i – „mirni smo“.

4. A on može poticati i iz fizičke, i iz nadifizičke (metafizičke) sfere.

5. Na primer: glavobolja. Koliko tu uzroka može biti, a da se ne snalazimo koji od njih je na delu (premorenost, virus, neki emocionalni naboj, atmosferske promene, da o nadfizičkim i ne govorimo, jer nam i nisu u vidljivom dosegu).

6. Poznavanje uzroka nam je bitno zbog preduzimanja odgovarajućih koraka.

7. Ako se ne snalazimo sa uzorcima – ne snalazimo se ni sa potezima na otklanjanju posledica.

8. Rešenje je – u ojačavanju snage uma, u ojačavanju njegove prodornosti u shvatanju svega u nama i oko nas.

IV

1. Nekakva (moguća) otkrića ovog bloga…

2. Ako se vremenom pokaže da su ovaj blog i ideje na njemu od malčice većeg značaja nego što to danas izgleda, ako se pokaže da sam ponešto u sferi duhovnosti/metafizike otkrio, ili ne baš otkrio, ali značajno izbacio u prvi plan nešto što je do sada bilo na marginama, onda će to svakako biti tri ključne ideje ili koncepta:

a) Ravnoteža, tj. naglašavanje njenog ključnog značaja,

b) radikalno raskrinkavanje, najpre i osobito drevne duhovnosti, njihovih podvala, a onda i svekolike duhovnosti (jer ona izrasta na tim trulim temeljima) postojećeg, Starog sveta (što ne isključuje bukvalno svaku ideju kao lošu i podvaldžijsku),

c) neočekivano, jer je ovaj koncept ostao nekako po strani – „EKG“-metoda.

V

1. „EKG“-metoda…

2. Postoji tekst o njoj na blogu, ne bih u vezi sa samom suštinom ove metode ili postupka ništa dodavao.

3. Samo uz jednu bitnu dopunu u sferi njene upotrebe…

4. Dovoljno opuštanja, u formi nepomičnog ležanja ili običnog sedenja (ali bez bavljenja bilo čime, muzikom, čitanjem, itd.) – kao tas na vagi Ravnoteže…

5. Za nepomično ležanje ostaje davnašnja konstatacija da je to vid… da li razgradnje nečega što nosimo u sebi, energija, programa, „đavo bi ga znao“ o čemu se radi, da li – eliminisanje energetskog deficita… ne znam o čemu se radi, tek – nešto u smislu razgradnje lošeg ili nadoknađivanja oduzetog svakako se dešava.

6. I nesporno to može da bude težak i bolan proces.

7. Ono što mi se u nekom dužem periodu otkriva – možda taj proces može da bude manje dramatičan i bolan, onda kada prilikom „praktikovanja“ nepomičnog ležanja dođu na red takve „stvari“, UKOLIKO SE STALNO NEPOMIČNO LEŽANJE PRIMENJUJE „U PAKETU“ SA „EKG“-METODOM.

8. Onaj kome ništa od ovih priča, o vezama Ravnoteže, čišćenja i rasta svesti, značaja opuštanja i nepomičnog ležanja kao njegove varijante, te „EKG“-metode: „ne pije vodu“, ne pije, te ne pije, tu mu ni naučna studija o ovome ne bi pomogla da promeni gledište.

9. Tek, neka ovaj zapis o tim čudnim vezama ostane, „za svaki slučaj“…