Otkrivenja našeg doba

Monthly Archives: јул 2017

kako do beskrajne en.

1. Pretpostavka o sveprožimajućoj Beskrajnoj Energiji.

1.1. U zatvorenom smo sistemu Karantina-Pakla-Zatvora, izloženi, valjda skupa sa svojim Zlotvorskim Vladarima, gušeće-slamajućem delovanju Entropije. Bar onima nam koji imamo NEILUZIONISTIČKE duhovne težnje ne da bi dobro došao, nego je deo duhovnih težnji – pronalaženje ključa za raspolaganje dovoljnim količinama Energije pomoću kojih bismo radili na RAZVOJNO-PREOBRAŽAJNOJ misiji. Razvojno-preobražajnoj – najpre u vezi sa sobom, naravno (i samom slabom duhu je potrebna pomoć, ne daje on pomoć drugima), pa onda i šire.

1.2. PRETPOSTAVLJENA BESKRAJNA ENERGIJA JE SVAKAKO SVEPROŽIMAJUĆA. Naravno da je ovo teza, ali je u skladu sa nekakvom kosmičkom logikom, u meri u kojoj nam deluje da vladamo njome. Kao što, valjda, Duh prožima svu Kreaciju. Dakle, (pretpostavljena) Beskrajna Energija ne može biti u fizičkom smislu TAMO NEGDE, VAN KARANTINA-PAKLA-ZATVORA, pa da sad treba da tražimo neke tunele ili portale da dođemo do nje.

1.3. Ako je ova (pretpostavljena) Beskrajna Energija sveprožimajuća – kakva je onda Energija koju svi „regularno“ dobijamo, u Entropiji nekako sve manje, i na osnovu koje u dubljem smislu postojimo, nezavisno od fizički nam znanih vidova energije (o čemu je već bilo reči)? Jedno od milion pitanja na koja nemamo odgovore, možda… postoji „regularna“ Energija koju dobijaju sva bića na Zemlji, NEZAVISNO OD BILO ČEGA, nezavisno od bilo kakvih uslova ili faktora, energetski resurs koji svako dobija da ga upotrebi onako kako hoće, TAČNIJE, ONAKO KAKO JE ZLOTVORSKIM PROGRAMIMA NATERAN. BESKRAJNA ENERGIJA BI BILA DOSTUPNA SAMO ONIMA KOJI OTKRIJU KLJUČEVE ZA NJU, koji u svom biću, u svom kompleksu um-duh-telo ispune uslove za nju.

2. Visoka (viša) frekvencija (svesti) – ključ za kontakt sa njom.

2.1. Videli smo koje nam šaljive ključeve nudi Ra-podvaldžija: a) proučavanje „drveta života“, tarota ili astrologije; b) uzvišeni seksualni odnos duhovno razvijenih osoba. U oba slučaja njegov „akcenat“ je na RAZVIJENIJOJ SVESTI, i u ovome se svakako možemo složiti sa njim, tj. deluje nam ova ideja prihvatljivo. „Regularnu“ Energiju dobijaju svi, na volju im je kako će je zlo-upotrebiti, kako će biti prisiljeni da je zlo-upotrebe, nivo svesti tu ne igra nikakvu ulogu. Za „zahvat“ u vanredne energetske izvore: potrebna je viša svest.

2.2. Viša svest – prihvatljivo nam je. Ali to treba da konkretizujemo u odnosu na Energiju, saobrazno prirodi Energije. Ako tragamo za drugačije, primereno prirodi Energije iskazanom ključu za kontakt sa (pretpostavljenom) Beskrajnom Energijom, onda bi to bila, na primer, VIŠA FREKVENCIJA. Po nikako slučajnoj analogiji sa prijemom radio-talasa. (Nekada je bilo tih radio-aparata, sada ta vrsta izumire.) Jedna radio-stanica emituje program na SVOJOJ FREKVENCIJI. Ti njeni talasi preplavljuju sve što postoji u domenu tih talasa, u tom domenu oni su „sveprožimajući“. Baš program te radio-stanice prima radio-aparat koji se na nju podesi, koji podesi svoje frekvencije, da budu u skladu sa frekvencijama te radio-stanice.

3. Podvaldžijski koncepti o podizanju frekvencija (svesti).

     3.1. Koncepti postojeće duhovnosti (stare duhovne paradigme).

3.1.1. Možemo reći, a to vide oni koji su spremni da vide ovakve deziluzionirane činjenice, da za sada postoji, i uveliko i stabilno dominira planetarnom duhovnošću – planetarno JEDAN PODVALDŽIJSKI SVEPROŽIMAJUĆI DUH duhovnosti, jedan jedinstveni planetarni duh duhovnosti ili metafizike, samo razrađen i raščlanjen kroz maltene nesagledivo mnoštvo posebnih religija, učenja, teorija, struja, itd. Dakle, uočljivo je da se načelno rast svesti, dakle i podizanje frekvencija svesti u ovom jedinstvenom (podvaldžijskom) planetarnom duhu duhovnosti ili metafizike – KLJUČNO VEZUJE ZA TZV. DUHOVNE METODE ILI DUHOVNU PRAKSU I ZA DUHOVNE CEREMONIJE. Da, dodaje se tome i ispravno delovanje, ali – duhovne metode, praksa i ceremonije su alfa i omega rasta svesti (neki pri tom i govore dodatno o podizanju frekvencija svesti, većina ne).

3.1.2. Meditacija, joga, molitvena praksa, mantranje, prisustvovanje (ređe su varijante – učestvovanje) u religioznim ceremonijama – da se zadržimo na najprisutnijim, najprimenjivanijim i najčuvenijim putevima za rast svesti.

3.1.3. Nesporno je da svaka od ovih metoda ili praksi ima neke svoje efekte, ali koji nikako nisu u nekoj njihovoj SVETOJ PRIRODI, kao što se misli, nego u sasvim banalnim momentima, no, ovo pitanje je sasvim po strani u odnosu na našu temu, pa da na tu stazu ne zalazimo (ovog puta).

3.1.4. GENERALNI PREVID ILI GENERALNA ILUZIJA ovakve baze stare-postojeće-zamajavalačke duhovnosti ili duhovne paradigme: REDUKCIONIZAM! Strašni, vešto zamaskirani REDUKCIONIZAM! A) U našem realnom funkcionisanju, DODATNO, U NAŠEM REALNOM FUNKCIONISANJU U REALNOM KARANTINU-PAKLU-ZATVORU, što znači i „masu“, „more“ naših is-programiranosti, iznuđenosti, prinuđenosti na sve i svašta, na svakakva delovanja, na svakakvu percepciju i svakakvo rezonovanje… B) Pa uz činjenicu da to naše funkcionisanje znači zaronjenosti u složene životne kontekste, dodatno, prihvatamo odličan koncept Ra-podvaldžije, o kompleksu um-duh-telo, dakle, i uz činjenicu o složenoj povezanosti, sprezi, isprepletenosti uticaja uma-duha-tela… SVESTI KLJUČNO, U MNOGIM PLANETARNIM DUHOVNO-PODVALDŽIJSKIM OGRANCIMA I JEDINO: RAST SVESTI (PODIZANJE FREKVENCIJA SVESTI) – NA JEDAN ASPEKT, NA JEDNU AKTIVNOST, TAČNIJE, U VEĆINI SLUČAJEVA JE TO JEDNA PASIVNOST… E, TU PODVALU JE MOGLO DA PROGUTA SAMO OVOLIKO DUHOVNO I PSIHOFIZIČKI OBOGALJENO I UNAKAŽENO ČOVEČANSTVO! (Kojem, naravno, svi pripadamo, i iz kojeg nastojimo da se iskobeljamo.)

3.1.5. Naravno, pre-široka je to priča, uzmimo samo neke „akcente“. U ovim iluzionističkim duhovnostima ne vidi se krucijalnost Ravnoteže, kao balansa Energije, koji znači kakav-takav sklad između našeg angažovanja i neangažovanja. Šta svakodnevno višesatno praktikovanje neke od nabrojanih metoda ili praksi drugo u ovom slučaju znači do – pad u neravnotežu? Odnosno, ako se ta praksa svodi na poneku dnevnu seansu od dvadesetak minuta (ima takvih varijanti vezanih za meditaciju): šta u haosu sa dnevnim ne-ativnostima može, ne značajnije, nego išta da nam u vezi sa napredovanjem u svesti pomogne takvo „duhovno“ bavljenje?

3.1.6. Još samo jedan „akcenat“: metode ili prakse koje se ključno zasnivaju na REPETITIVNOSTI…! Prvenstveno molitvena praksa i mantranje. NAŠ UM ZDRAVO I NORMALNO, A IZVORNO, NE FUNKCIONIŠE PO PRINCIPU REPETITIVNOSTI (PONAVLJANJA). TAMO GDE SE SPONTANO JAVLJA REPETITIVNOST – ZNAK JE DA NEŠTO U FUNKCIONISANJU UMA NIJE U REDU. Druga je stvar sa PRISILNOM repetitivnošću, kao u slučaju ovih kaobajagi duhovnih metoda ili praksi, ili kao što je slučaj u školi, SA KAOBAJAGI UČENJEM, BUBANJEM, što uistinu nema „blage veze“ sa stvarnim učenjem, a svodi se na prisilno, mučno i žalosno memorisanje nepreglednih količina informacija. NE SAMO DA JE PRISILNA REPETITIVNOSTI MUČNA I DEGRADIRAJUĆA ZA UM, NEGO ON, KAD MOŽE, ISKLJUČUJE SE IZ REPETITIVNOSTI, te ide svojim tokom. Što reče jedna koleginica, nakon višesatnog govornog naprezanja na časovima: „Više mi jezik ne prati mozak!“.Nema šanse da sveštenik ili monah po hiljaditi put čita ili sluša jednu te istu molitvu, a da je to svaki put sa punim fokusom u njoj, na njoj, da joj oseća punoću značenja kao kada ju je prvi put čitao, ili kao kada prvi put čita neki tekst. A ako mu to uspeva – onda je znak da mu nešto sa funkcionisanjem uma nije u redu. UM NAM JE IZVORNO DIZAJNIRAN ZA AKTIVNOST I ZA KREATIVNOST! (Pri čemu su krajnosti u ovom smislu za posebno sagledavanje, ali svakako pokazuju nešto što nije u skladu sa izvornim svojstvima uma: a) kada nam koloplet „prisilnih misli“ kojima ne možemo da ovladamo stvaraju haos; b) kada prigušimo svaku misao u meditaciji. Ni jedno, ni drugo ne mogu biti normalna ispoljavanja ili normalne težnje. Obema je „lek“ ili orijentir prirodni metod opuštanja: nepomično ili bolesničko ležanje. Tada se i „prisilne misli“stišavaju, a ako se tom prilikom zađe u bezmisaonost – zašlo se prirodnim tokom i procesom.)

     3.2. Tajnaško-njuejdžerski koncepti.

3.2.1. SVETO, NEPRIKOSNOVENO TAJNAŠKO-NJUEJDŽERSKO NAČELO o podizanju frekvencija (vibracija) je: „POZITIVA“, uvek i svuda, samo i jedino – biti pozitivan, fokusirati se na pozitivne „stvari“, pozitivno misliti, pozitivno osećati, biti sav, „ceo celcat“ pozitivan! Načelo koje i ne bi bilo toliko šizofrenično i blesavo – da ne živimo u Ambijentu Karantina-Pakla-Zatvora, koji je uz to, gratis, I SVET DUALNOSTI.

3.2.2. Kao prvo: u ovakvom, KPZ-svetu dualnosti, NITI SE DUALNOSTI POZITIVNO-NEGATIVNO MOGU TAKO LAKO, ILI BAR NE UVEK TAKO LAKO, RAZLUČIVATI, NITI SE MI MOŽEMO UVEK TAKO LAKO SNALAZITI – ČEMU DA U ODREĐENIM SITUACIJAMA TEŽIMO. Odnosno, razlučivanje i snalaženje sa polovima pozitivno-negativno u brojnim, dominantno brojnim situacijama tek bi trebalo da nam bude predmetom promišljanja, od kojeg se u tajnaško-njuejdžerskoj ideologiji apriori odustaje, jer se apriori odbacuje svaka opasnost da nam fokus zakači i negativni sektor postojanja.

     3.2.2.A. Muke i problemi mogu da nas kale, oni mogu biti negativni „po definiciji“, a da nam ispadnu sa pozitivnom funkcijom. Već je navođen primer: pripadnici elitnih vojnih, policijskih, itd. jedinica prođu kroz pakao obuke, ali – postanu elitno prekaljeni i osposobljeni. Svi imamo dosta takvih primera u ličnom životu, samo što su oni u prepletu sa hroničnim mukama i problemima koji nisu u razvojnoj funkciji, već nam ih životnim programima Zlotvori nameću radi mrcvarenja, dakle, psihofizičkog i duhovnog slamanja, pa ih ne razlikujemo.

     3.2.2.B. Bavljenje morem iluzija u ovom svetu je suštinski negativno, jer njiime vreme i Energiju utapamo u Iluziju, delujući protiv svoje razvojnosti. A mi možemo tim iluzijama, besmislicama i glupostima da se bavim sa oduševljenjem, dakle – sa, spolja posmatrano, pozitivnim nabojem i namerama. Na primer: briga, pažnja i Energija (preterano) uloženi u neki hobi, u tzv. kućne ljubimce, u uzgajanje i negovanje cveća, itd, ili – naš  napor koji doživljavamo kao pozitivan, a koji ulažemo u napredovanje u karijeri, podjarmljujući se nadređenima.

     3.2.2.C. Tolike situacije nas navode na šizofrenu percepciju realnosti, a u sveto ime posvećenosti pozitivnim sadržajima, pozitivnom mišljenju i osećanjima. Stereotipni primer, ali da se ne mučim da tražim neki originalan: prolazimo pored nekog bednika koji rije po kontejneru, što je negativna situacija, a mi se fokusiramo na neki lep cvetić koji je pored kontejnera, što je pozitivni aspekt, ili na lepotu kontejnera, ako je neki noviji tip.

     3.2.2.D. Takođe, u mnoštvu situacija mi se i ne možemo sasvim jasno snaći, takav je ovaj svet KPZ-dualnosti – DA LI JE U PITANJU NEŠTO POZITIVNO ILI NEGATIVNO, da li nešto doživljavamo ili treba da doživljavamo kao pozitivno ili kao negativno. Na primer, UMETNIČKA SLIKA, koja se zove „Pokolj na Hiosu“ (E. Delakroa). A šta je naslikano na toj slici sa „pokoljem“ u nazivu, ne treba ni objašnjavati. Ili, čuveno Andrićevo nabijanje na kolac, tj. njegov opis kako Radisava nabijaju na kolac u romanu „Na Drini ćuprija“. DA LI SU OVO POZITIVNI ILI NEGATIVNI MOMENTI, DOGAĐAJI?! Po sadržaju – svakako su negativni, ALI – ONI SE NALAZE U UMETNIČKIM DELIMA, umetnička dela se bave lepotom, ona sama su LEPO I LEPOTA, tim pitanjima se bavi estetika, nauka o lepom, dakle, i pokolj i nabijanje na kolac: trebalo bi da su pozitivni, ukoliko ih doživljavamo saobrazno kontekstu u kojem se nalaze – TREBA DA IH DOŽIVLJAVAMO KAO LEPE.

3.2.3. Već je „apsolviran“ jedan od principa oslobađanja, aktiviranja naših moći: pomirenje ili sinteza dualnosti. I već je u tom smislu citiran podvaldžija Isus Nekanonski, objašnjenje iz „reda istine“: „Kada se dvojica pomire u ovoj kući i kažu gori: ‘Pomeri se!’, pomeriće se“.

     3.2.3.A. Dakle, u vezi sa svetim načelom tajnaško-njuejdžerske ideologije: u svetu dualnosti rešenje nije u tome da se beži od jednog pola dualnosti, od negativnosti i negativnih sadržaja, a da se istovremeno bude samo u drugom polu dualnosti, u pozitivnosti i u pozitivnim sadržajima. Kao što se ne može biti samo u naprezanju ili samo u opuštanju, oba slučaja imaju svoje teške posledice, tako se ne može, realno i normalno, biti ni samo u pozitivnom ili samo u negativnom.

     3.2.3.B. Pravi cilj treba da bude SINTEZA DUALNOSTI, koja znači nadilaženje i  jednog i drugog, cilj treba da nam bude u razvijenoj unutrašnjoj distanci sa kojom nas, na primer, niti snalazi ekstaza sa pozitivnim emocijama, niti očaj sa negativnim. U KOJOJ SU I JEDNE I DRUGE SUPTILNE I NEPOTRESAJUĆE. Šire, u vezi sa opštim svojstvima pozitivno-negativno to znači: niti ćemo bežati od negativnih sadržaja, kada nam iskrsnu, niti ćemo samo hrliti pozitivnima, BIĆEMO NEUTRALNI PREMA OBA. A prava težnja treba da nam bude usmerena – KA EVOLUCIONIZMU, ka razvojno-preobražajnim momentima i delovanju.

     3.2.3.C. Pozivaju se neki iz ovih krugova na neko od eksperimentalnih istraživanja kojim je instrumentima konstatovano da su pozitivne emocije zaista visokih, a negativne niskih vibracija. Pitanje je šta je tu i kako mereno, I DA LI NAM INSTRUMENTI MOGU DATI ZA NAŠE DUHOVNE SMEROVE POUZDANE REZULTATE. I tzv. visoko C je izuzetno visokih virbacija, pa – od njega pucaju čaše i lusteri. Ako oni pucaju, onda ni „slušnom aparatu“ u našem fizičkom telu ne može od toga da bude sve sama milina. Jedino je jasno: sve dok su jakih intenziteta – naše emocije nikako nisu ni poželjne, ni U RAZVOJNOJ FUNKCIJI. I tamo gde se ispoljavaju jaki intenziteti pozitivnih – moraju negde u dubini bića da čuče i jaki intenziteti negativnih emocija. Rešenje je u njihovom „ublažavanju“ do suptilnih, maltene jedva primetnih manifestacija, a nema aparata koji takve frekvencije emocija može da izmeri. Jer bi on onda mogao da meri i frekvencije naših misli. Uostalom, od svih takvih fizičkih merenja nikakva nam duhovna korist!


Naslov teksta koji mi je, ne sećam se kada, objavljen na „4D portalu“, a nimalo slučajno mi se ova tema aktivira nakon (tematskog) zalaženja u muke sa Entropijom.

„BE-BU“ sam koristio kao skraćenicu za „Beskrajna Energija-Beskrajni Um“. Pojmovi, ideje, koncepti koji se svakako nalaze na više mesta po duhovnoj literaturi, u spomenutom tekstu sam pošao od koncepta iz „Ra materijala“. I Ra nam je jedan od duhovnih podvaldžija, jedan od žešćih, uostalom, čim ga Skrivena Ruka, kao stvarni ili tobožnji portparol Luciferov, podržava, onda nam je i po tome jasno koliko je sati.

Međutim, videli smo već princip koji vrlo jasno i dokazivo važi za postojeća duhovna dela: „red istine + red laži i podvala“. „Red istine“… i ne mora baš da se radi o nekim velikim ili nedvosmisleno i detaljno izloženim istinama, DOVOLJNO JE DA NAM PODVALDŽIJE, svesno ili nesvesno, NAZNAČE, natuknu, PONEŠTO OD ORIJENTIRA KOJI NAS PODSTIČU ILI OMOGUĆUJU DOBRA PROMIŠLJANJA, PA ETO NAM KORISTI.

Baš u ovom smislu zaslužuje pažnju koncept o Beskrajnoj Energiji i Beskrajnom Umu: KAO IDEJA, KONCEPT O KOJIMA VREDI RAZMIŠLJATI, U KOJE SE VREDI UDUBLJIVATI, pa, nikad se ne zna, možda nam se omakne da nešto po nas važno i korisno iznedrimo ili otuda, iz tih promišljanja, izvučemo „na svestlost dana“, tj. u polje svoje svesti.

Ra vezuje za kontakt sa Beskrajnom Energijom i Beskrajnim Umom ostvarenje visoko razvijene svesti, odnosno stupanje u zonu izuzetnih moći, otvaranje neslućenih prostora za delovanje. Uostalom, svako od nas može i te kako kreativno da nadograđuje na pojmove BE-BU svoje koncepte o značaju, otvaranju mogućnosti, rešavanu problema, itd.

To je sve lako i lepo, ostaje glavno pitanje, zbog kojeg, jer nam nema odgovora na njega, priča o BE-BU ostaje tek samo jedna od duhovnih bajki u nizu: A KAKO OSTVARITI TAJ KONTAKT SA BESKRAJNOM ENERGIJOM-BESKRAJNIM UMOM (ukoliko oni sami po sebi nisu podvala)?!

Ra se kao podvaldžija u vezi sa ovim pokazao kao vrlo duhovit. Tj. on je (be)smrtno bio ozbiljan kada je ljudima iz tima „kanalizatora“ diktirao ta objašnjenja, mi ga „provaljujemo“ kao duhovitog tipa u vezi sa objašnjenjem: kako do kontakta sa BE-BU.

Ne bih ponovo zalazio u detalje, u tekstu na „4D portalu“ (dodatno, tamo, u tom tekstu, je i jedan vrlo zanimljiv video sa svedočenjem o slučajnom ovozemaljskom kontaktu sa Beskrajnom Energijom), sam to već činio, tek samo kraći osvrt.

Jedan način se tiče STUDIRANJA nekog od tri ključna, po Ra tumačenju, planetarno-kosmološka izvora, shvatanja života na Zemlji i našeg funkcionisanja: a) Drvo života, b) Tarot, c) astrologija. Zašto baš ovi „mediji“? Jer nam on poručuje kako su u njima sadržani „gradivni blokovi“ Postojanja, „blokovi“ temeljnih idejnih postavki Postojanja.

Drugi način je – seksualni odnos dve visoko duhovno razvijene osobe. Da li se baš njime dostiže iskustvo Beskrajne Energije, povlačenje Beskrajne Energije: saznaće te dve osobe, kada postignu taj nivo i kada se nađu, možda su neki od onih koji prođu kroz ovaj tekst kandidati… Tek, ideja ima smisla, ne znamo da li baš vezano za kontakt sa Beskrajnom Energijom, ali svakako za dosezanje nekih viših sfera zemaljskih iskustava. Jer jedna od krunskih sinteza dualnosti svakako je vezana za „sintezu“ muškarca i žene, a ona se ključno realizuje kroz uzvišeni seksualni odnos; uzvišeni, u slučaju kada se dešava između dve visoko razvijene osobe.

Nezavisno od Ra-zamajavanja, jasno nam je da seksualnost sadrži tajne POTENCIJALE mističnih aktiviranja nekih energija i povezivanja, preko njih, dva bića (razume se, suprotnog pola). NISU SE UZALUD TRUDILI ISUS I ISUS U VARIJANTI IMANUELA (ovaj posebno i razrađenije) DA SEKSUALNOST SKLONE OD FOKUSA DUHOVNIH TEŽNJI. Isus, na primer, preko poznatih tumačenja: neki su uškopljenici po samoj prirodi, neke ljudi uškope, a Ocu njegovom će doći oni koji se zbog samog duhovnog puta uškope. Iz te podvale je proizašla neprirodna besmislica u vidu manastira.

No, ostavimo po strani to pitanje…

Naglasimo poentu: U GALOPIRAJUĆOJ ENTROPIJI PRETPOSTAVLJENI KONTAKT SA PRETPOSTAVLJENOM (uzmimo samo nju, za početak) BESKRAJNOM ENERGIJOM – SVAKAKO BI ONIMA NAMA KOJI SMO BUDNI ZA KARANTIN-PAKAO-ZATVOR DOŠAO KAO KOSMIČKO REŠENJE ZA POZICIJU U SAMOM OVOM KPZ-U.

ČAK I DA JE PITANJE: POSTOJI LI NEŠTO POPUT BESKRAJNE ENERGIJE, BAVLJENJE OVOM TEMOM I OVIM NAČINOM IZBAVLJENJA –  DONOSI NAM „RIZIK“ DA NA ŠTOŠTA KORISNO U SVOJIM SPOZNAJNIM NAPORIMA NABASAMO. Tamo gde tumaramo i tražimo – nešto korisno i praktično efektivno možemo pronaći, kao što tamo gde ne tražimo, ništa nećemo ni naći.

Dakle, bez nekih iluzija, u navedenom smislu ima smisla baviti se pitanjem: KAKO OSTVARITI KONTAKT SA BESKRAJNOM ENERGIJOM, a neka bude i sa Beskrajnim Umom, mada nam je trenutno Beskrajna Energija „HIĆA“, urgentna potreba.


KPZ – Karantin-Pakao-Zatvor, slučajna (?) koincidencija sa skraćenicom za naški „kazneno-popravni zavod“, zatvor (KPZ).

Ovom temom se, u stvari, nastavlja prethodna o Energiji/energiji, ali iz nekog drugog ugla, pa drugi i naziv.

Entropija, kao (da uzmem slobodnije metafizičko, ne bukvalno fizičko shvatanje) jačanje sila haosa u zatvorenom sistemu, a naš Karantin-Pakao-Zatvor je uzorni obrazac kosmičkog zatvorenog sistema, jasno je i iz naziva. Jačanje sila haosa i energetsko iscrpljivanje svih aktera unutar sistema. Sam sistem ne dobija onoliko Energije koliko je imao ranije, otuda i ovakav proces.

Možda nekako i možemo da „ČITAMO“ širi kosmički Scenario po kojem nas, tj. bogove Zlotvore, pa i nas zbog njih, sve ovo snalazi. Sa obilnim prilivom Energije, kao što je bilo u svim istorijskim periodima do našeg, ČOVEČANSTVO JE, NAVOĐENO ZLOTVORIMA, ULAGALO NEIZMERNU ENERGIJU U ILUZIJU U VIDU KARANTINA-PAKLA-ZATVORA. KPZ-Iluzija se širila Zemljom i ojačavala do KOSMIČKI FANTASTIČNIH RAZMERA, a to je sve ono što danas imamo na Zemlji: osmotrimo sve grandiozne građevine, megalopilise, celo neopisivo komplikovano ustrojstvo života na Zemlji.

Pogledajmo ih i žalostimo se: KOLIKO SU ONI EVOLUCIONISTIČKI NEFUNKCIONALNI I ŠTETNI! Marljivost, kreativnost i Energija čovečanstva nisu ulagani u neke optimalne uslove za život, A PRI TOM MAKAR PARALELNO, A TREBALO I MNOGO VIŠE – U RAZVOJ LJUDI KAO BIĆA.

AMBIJENT U KOJEM LJUDI ŽIVE SE ŠIRIO I USLOŽNJAVAO, A SAM ČOVEK, NJEGOV KREATOR, U DUHU I U SVESTI SE SUŽAVAO, I SKVRČAVAO, JER MU SE SVEST, KROZ MAKSIMALNO POSVEĆENU PAŽNJU I ENERGIJU, UTAPALA NEPOVRATNO U KPZ-ILUZIJU.

Imate vreme za razbacivanje kamenja i vreme za sakupljanje kamenja, kaže, otprilike, podvaldžija Isus, kaže istinu. Sada je na Zemlji nastupilo vreme „sakupljanja kamenja“, vreme okretanja ka suštinama, umesto dosadašnjeg rasipanja, raspršivanja, gubljenja u detaljima, u produkciji detalja, u duhovno nefunkcionalnom i štetnom širenju i produbljivanju zemaljske Kreacije.

A kako ljude drugačije na naterati do – USKRAĆIVANJEM OBILJA ENERGIJE KOJE SU DO OVE NAŠE EPOHE IMALI NA RASPOLAGANJU. NARAVNO DA TO ZNAČI I USKRAĆIVANJE ENERGIJE I ZLOTVORSKIM VLADARIMA ZEMLJE. Što se njihovo kuburenje sa Energijom ključno obija nama o glavu, ko nas pita, mene samo zanima zašto su nekakvi Kontrolori Kreacije, valjda takvi postoje negde u kosmičkom komšiluku – DOZVOLILI ZLOTVORIMA OVOLIKO DIVLJANJE.

U planetarnom dešavanju Zlotvori, i sami suočeni sa manjkom Energije, GRABE NAM JE NEMILICE, kao davljenici bez vazduha. Naravno da ovako neće ići u beskonačnost, postajaće vremenom sve teže i njima i nama sa njima, pod njima. SMISAO JE U TOME DA SE SVAKO, I ONI I MI (oni mi koji nismo Budni), DOVEDE PAMETI, da se okrene od antievolucionističkog ka evolucionističkom smeru. Inače će se svi skupa, i ljudi i Zlotvori, suočavati sa teškim i sve težim posledicama po svoje funkcionisanje, sa propadanjem ili šta im-nam već stoji u programima kao mogućnost.

Mase-„stada“, koji su KPZ-iluzionistički orijentisani, koji smisao života vide u nekoj od KPZ-besmislica ili gluposti: naprežu se i ulažu i dalje svu svoju životnu Energiju u KPZ-Iluziju, reklo bi se: kao i do sada, kao što je to uvek bilo. Ko ume da uoči – uočava da razlike ima. LJUDI SVE PRIMETNIJE ŽIVE I FUNKCIONIŠU SA NAPREZANJEM. NEKADA SU SA POLETOM I RADOŠĆU NATAPALI KPZ-ILUZIJU SVOJOM ENERGIJOM, DANAS JE TO SVE TEŽE, SVE NAPREGNUTIJE. Uostalom, da se sa ovakvim naprezanjima lako „kvrcne“, zar ne pokazuju sve češća, maltene svakodnevna svuda u svetu, iracionalna ubistva i samoubistva (evo poslednjeg – krenuo ulicom da seče ljude motornom testerom, u Švajcarskoj!)? Iracionalna… koje ubistvo je racionalno, ipak, kada su ubistva sasvim bez racionalnih povoda i bez elementarno nam znane zločinačke logike – onda to nešto govori.

Ova naprezanja i pad u angažovanju ljudi će se svakako samo nastaviti, sa sve dramatičnijim dešavanjima.

Na drugoj strani – ni oni koji su Budni i istrajavaju na svom putu duha: svakako da ne pevaju, naprotiv. Već je objašnjavano zašto „naprotiv“. Jedino još uvek se tajnaši i njuejdžeri naprežu da deluju u svom suludom kpz-iluzionističkom smeru. Ajde neka ovo bude subjektivno zapažanje o facijalnoj ekspresiji, ali… zar se zaista ne primećuju na licima ljudi ta naprezanja, uzmite, na primer, video-snimke poznate tajnašice sa naših prostora, A. Bučević, uzmite video-snimke Muđija…

I Budni koji se, spasavajući se od „suštinskog Besmisla“ Karantina-Pakla-Zatvora – posvećeni svojoj Viziji, svojoj razvojno-oslobodilačkoj viziji ili „ličnoj legendi“: MORAJU DA ZNAJU DA IM OSTVARENJA OPCIJA IZ NJE NEĆE IĆI NI LAKO NI BRZO OD RUKE. Za svako takvo ostvarenje potrebna je Energija, što su promene veće, podrazumeva se, više Energije treba u njih uložiti. ČAK I DA ZANEMARIMO ZLOTVORSKA OMETANJA, Zlotvorska navođenja na prisilni rad, na ulaganje Energije u KPZ-besmislice i gluposti, opet je za ostvarivanje i EVOLUCIONISTIČKIH minimalnih pomaka potrebna velika količina Energije, odnosno mnogo, mnogo vremena i pažnje posvećene opcijama Vizije, da bi samo počelo da dolazi do pomaka. A imamo i manji priliv Energije (nego nekada), i nateranost da pažnju i Energiju ulažemo u KPZ-besmislice i gluposti. ETO RAZLOGA ZBOG KOJIH SU U TEŽNJI OSTVARENJU VIZIJE POTREBNE TITANSKA I SNAGA I UPORNOST.

Ali, alternativa je: DAVLJENJE U KPZ-BESMISLU. Oni koji ga nisu ni svesni, a to je možda 99% čovečanstva, rado se, programirani, u njemu dave.


Neka dodatna zapažanja, uz prethodni deo teme…

1. Pitanje motivacije, motivatora, energizanta, onoga što nas pokreće na aktivnosti.

2. To je: a) ili pitanje onoga što ima vrednost za nas, pa nas kao vrednost energizuje, podstiče da razmišljamo o njemu, da sa drugima pričamo o njemu, da činimo korake ka ostvarenju, ako je to moguće, itd, što su sve vidovi ulaganja Energije u to nešto; b) ili smo naterani da nečim da se bavimo, zbog novca ili nekih drugih razloga, ali – energizuje nas prisila.

3. Za ljude, za masu i za razne mase, koji imaju totalnu kataraktu u svesti, te Iluzije i iluzija nisu svesni: SVAKAKVA GLUPOST ILI BESMISLICA MOŽE DA IM BUDE ODLIČAN MOTIVATOR ZA ANGAŽOVANJE, ODLIČAN ENERGIZUJUĆI FAKTOR (bavljenje profesionalnim sportom, te armije onih koji su uključeni u praćenje sportova i u sve druge pozadinske i prateće aktivnosti, finansiranja, klađenja, itd – nisu najgore zlo ovog sveta, ali su mi nasimpatičniji primer bavljenja čistim glupostima kao vrhunskim životnim vrednostima).

4. Ako ne vidim da je postojeće obrazovanje… ajde da citiram akademika P. Savića, takvo da nam KRETENIZUJE učenike, ako u postojećem procesu obrazovanja ja vidim uzvišenu, svetu delatnost i sebe na obavljanju velike društvene misije – onda ću biti slep za svakakve gluposti i besmislice na koje me izopačeni obrazovni sistem naterava (nije književno, ali je zgodno), tačnije, u njima ću videti smisaone zahteve, sve mi je tu vredno i smisaono, i, summa summarum, ja u takvom ambijentu imam podsticaje za angažovanje na svakom koraku. To angažovanje će mi podizati energetiku, i te kako, i donositi ispunjenje.

5. PROBLEM SA MOTIVATOROM IMAJU ONI KOJI SE PROBUDE ZA ILUZIJU, TAČNIJE, KOJI SE PROBUDE ZA KARANTIN-PAKAO-ZATVOR (jer Iluzija nije nužno sinonim za Karantin-Pakao-Zatvor)! Kada se probude, kada postanu Budni – probude se u jezivom Karantinu-Paklu-Zatvoru. SA TAKVIM BUĐENJEM I VIĐENJEM ODJEDNOM SE SASVIM SRUŠE SVI SNOVI, IDEALI, RUŽIČASTE I SMISAONE PREDSTAVE O OVOM ZLOTVORSKOM STAROM SVETU (Starom, nasuprot Novom koji mora doći, kad-tad). I tada ljude normalno snađe Beznađe, što kaže Sartr: „suštinski Besmisao“. Ili, što reče Tolstoj, opisujući svoje Buđenje: „Odjednom vidite da ovaj život nema ničeg ni lepog, ni luckastog“.

6. KADA NEMATE VREDNOSTI U POSTOJEĆEM SVETU KOJE ĆE VAS POKRETATI NA ANGAŽOVANJE – IMATE PAD ENERGETIKE. Neminovno i normalno. Da, pošto je čovek, ovakav, ipak prisiljen da funkcioniše u ovom svetu (osim ako mu, kao što isto tako reče Tolstoj: glavna dilema nije da li ovaj besmisleni život da okonča užetom ili pištoljem), ON JE PRISILJEN DA SE ANGAŽUJE. Na svemu i svačemu. Pod prisilom on povlači Energiju i podiže nekako svoju energetiku. Ali samo onda i onoliko, kada i koliko deluje prisila na njega.

7. Van toga – on ima pad energetike, klonulost, beznađe…

8. Rešenje je u tome da se izvede TITANSKI preokret, u umu, u svesti, u sopstvenim težnjama; pitanje je da li svi koji se probude pronađu snage za njega, odnosno: da li uopšte i shvate o čemu se sa njihovim beznađem radi, kakve su nam tu energetske zavrzlame Zlotvori priredili. Izgleda da retkima to može da pođe za rukom, te većina (probuđenih) ostaje zaglavljena između prisiljenosti da NEKAKO OTALJAVAJU OVAJ ŽIVOT i „suštinskog Besmisla“, koji im donosi pad energetike, beznađe, besciljnost ovog života. „Kolone“ probuđenih to potvrđuju, onih koji su ostajali zaglavljeni u beznađu: od drevnog biblijskog Propovednika do možda najdirljivijeg i najžalosnijeg slučaja (koji mi je poznat): E. Siorana, koji je celog svog života bio teško ophrvan beznađem, stalno propovedao samoubistvo kao rešenje, a čak ni za njega nije imao snage; i zamislimo takav život koji je trajao 85 godina.

9. A TITANSKI PREOKRET se sastoji u tome da se, kao što je objašnjeno ranije, FORMIRA SOPSTVENA VIZIJA PROMENA, vizija evolucionističkih promena, koje će, nasuprot besmislenom životu i svetu Karantina-Pakla-Zatvora ČOVEKA NADAHNJIVATI, dakle energizovati i podsticati, doneti mu Smisao. (I zaista je logično: samo duhovno slepima, neprobuđenima može život u Karantinu-Paklu-Zatvoru da bude smisaon i ispunjen! Životinji je svejedno da li je vezana u štali ili slobodno juri stepom, čovek nije biće istog kova, u svesti on ima predstave o slobodi i o razvoju, I TIM JE KOSMIČKIH RAZMERA TRAGIČNIJE I ŽALOSNIJE AKO MU SE PODMETNE DA JEZIVI AMBIJENT KARANTINA-PAKLA-ZATVORA DOŽIVLJAVA KAO AMBIJENT SLOBODE I RAZVOJA.)

10. (Takav) čovek (probuđen za Karantin-Pakao-Zatvor) je prisiljen da radi sve i svašta, što mu je totalno besmisleno i demotivišuće, ali polako počne da razvija taktike: a) na jednoj strani za mudro otaljavanje svih robijaških aranžmana na koje je prisiljen, što znači i maksimalnu kontrolu Energije i eskiviranje onih prisiljenosti sa kojima to može da izvede; b) da sve više svoje Energije ulaže u svoj „razvojni ili oslobodilački projekat“. On i ne mora da se pita nad tim: hoće li mu poći za rukom da taj svoj „projekat“, odnosno, i bukvalno – Životni Projekat, ostvari, VAŽNO JE DA JE NAŠAO SADRŽAJ KOJI MU JE MOTIVATOR ZA POVLAČENJE ENERGIJE I ZA NJENO ULAGANJE U NEŠTO ŠTO JE VREDNO, MUDRO, SMISAONO.

11. Jedino u tim potezima može biti rešenje za podizanje energetike onoga ko se probudi za jezu ove teške Zlotvorske zemlje Nedođije, Karantina-Pakla-Zatvora. Podizanje energetike: jer je našao vrednost koja ga navodi na prevashodno, za početak i jedino moguće – MISAONO NAPREZANJE, ali koje svejedno znači povlačenje Energije i podizanje energetike, te eliminisanje beznađa.

12. Dakle, SA PRONALAŽENJEM VREDNOSTI KOJA NAVODI NA NAPREZANJE, KOJIM SE POVLAČI ENERGIJA, I SA PODIZANJEM ENERGETIKE – ČOVEK SE SPASAVA BEZNAĐA. Život oko njega ostaje besmislen i bezvredan, a kakav i može drugačije da bude život u jezivom Karantinu-Paklu-Zatvoru, ali – on je pronašao uporište u težnjama koje njegovom životu počinju da daju smisao i vrednost. Naravno, tim je obostrano korisnije da mu se i drugi u tome priključuju, formiranje makar male sinergije višestruko ojačava sve aktere, ali, ako ne žele, ili dok se osveste da požele, on ostaje da deluje u svom pravcu kao „samac u svemiru“ (što reče neki pesnik, čini mi se J. Dučić).


Kosmički status pitanja Energije/energije, vezan za njeno funkcionisanje na Zemlji, svakako će nam još dugo biti enigma. Koliko je ključno – možemo tek da slutimo.

Brojne veze i aspekte slutimo, ali je to nedovoljno i da se ovo veliko pitanje temeljnije „načne“.

Bitno nam je da smo, nadajmo se, došli do praktičnog modela, preko Modela-Modusa Ravnoteže-Moći, u kojem nekako uspevamo da se nekako uklapamo u energetske tokove, a tako da počnemo malo-pomalo da ovladavamo svojom Energijom/energijom, te da je preusmeravamo sa dominantno prisilnog ulaganja u Iluziju, u – razvojne aktivnosti i u samooslobađanje.

Kada se budemo oslobodili Zlotvorskog jarma, njihovih ometanja, gušenja i energetskog pustošenja, i u pitanja Energije/energije ćemo moći potpunije da zalazimo.

Dakle, veze i aspekti koje slutimo…

1. Postoji Energija… da kažemo – van ovog sveta, zahvaljujući kojoj suštinski postojimo. Kako nam i odakle ona pristiže – nemamo elemente ni da slutimo. I postoji „obična“ energija koju vidljivo i jasno dobijamo u ovoj fizičkoj ravni, kroz razne vidove: energija Sunca, zemaljski energetski izvori, te – hrana kao izvor energije za telo, što je sve, naravno, međusobno povezano.

2. Praktikanti tzv. sangejzinga dokazuju da mi suštinski postojimo na osnovu više Energije, ne na osnovu energije iz hrane i iz ovozemaljskih izvora. Što je sangejzing diskutabilan, čak blesast, drugo je pitanje. Kažu: „hrane“ se energijom sunca. A šta je sa slučajevima ljudi po ruševinama nakon zemljotresa, koji bez hrane i vode prežive veći broj dana, čini mi i po četrdeset dana? Gde je njima sunce? Drugo: sami sangejzing-praktikanti svojim izgledom baš ne nadahnjuju, više najbolji među njima podsećaju na žive leševe, nego na heroje koji inspirišu. Što je i očekivano: možda ćemo mi tokom dugog niza godina zaista da evoluiramo tako da se „hranimo“ nekim drugim tipovima energije, pa i energijom sunca, za sada – mi smo dizajnirani da se fizički održavamo energijom hrane, samo naše ustrojstvo je takvo da nam je dobro funkcionisanje organizma vezano i za dobro funkcionisanje organa za varenje.

3. Neka koplja se lome na relaciji Energija-energija, nije nam još jasno koja i kako.

4. Od 2008. godine sam dobro zapamtio preokret, jer je bio osetno dramatičan, u vezi sa našom energetikom nakon spavanja. (Naravno, to je mogao da uoči svako ko je malo jače introspektivno orijentisan i uvežban.) Mi smo od tada počeli da se budimo neverovatno energetski iscrpljeni. Naravno da se to i nastavilo, valjda se i intenziviralo do naših dana. Sve što duže traje – nekako postane ljudima uobičajeno, PA ANOMALIJU VIŠE I NE REGISTRUJU. Sećam se da sam tih godina tragao za odgovorima, uglavnom po objavama, koje sam tada pratio. A tada sam već počeo da pratim kao, tada mi najmerodavnije, objave T. Mikušine. I – objašnjenje koje je došlo: mnogi od nas se možda osećaju neobično iscrpljeno sa ustajanjem, jer bijemo u toku sna bitku protiv sila Tame. Objašnjenje – očekivana podvala od podvaldžijskih izvora.

5. Mi teško da možemo da se u ovakvom pitanju oslonimo na svoje pamćenje, a ne možemo da se vratimo u neku prošlost da bismo uočili kakva je u vezi sa ovim bila situacija pre više godina, očekivano bi trebalo da bude, da nije Zlotvorski izvedenih anomalija: da mi sa ustajanjem budemo IZUZETNO ENERGIZOVANI, što bi se reklo: sa toliko snage i energije da imamo osećaj da bismo poleteli. Sada nam se dešava energetski slom sa svakim ustajanjem, svejedno da li smo spavali malo ili mnogo.

6. OČITO JE DA NAS ZLOTVORI NEKIM SVOJIM MEHANIZMIMA ENERGETSKI PUSTOŠE U TOKU SPAVANJA!

7. A mi imamo stereotipnu predstavu o tome kako nam Energija/energija (u uobičajenom sagledavanju mi ih i ne razlikujemo) pristiže, akumuilira se – OPUŠTANJEM. (Poveden za tom opštom predstavom – i ja sam na nekim mestima ranije pisao oslanjajući se na takav stav.) Kada smo premoreni, kažemo: da se malo odmorimo, da bismo NAPUNILI BATERIJE (a baterije se pune – energijom).

8. A IZGLEDA DA SMO U VELIKOJ ZABLUDI, BAR KADA JE VIŠA ENERGIJA (Energija) U PITANJU! IZGLEDA DA NJU POVLAČIMO UPRAVO, A NEOČEKIVANO – NAPREZANJEM. Već sam negde opisivao taj mehanizam, upoređujući ga sa pumpom za vodu: kraj jednog creva koje ide do pumpe, je zaronjen u neki izvor vode-„energije“, motor pumpe povlači tu vodu-„energiju“, i crevom koje ide od pumpe – izbacuje vodu-„energiju“ na neko drugo mesto. IZGLEDA DA MI SVOJIM ANGAŽOVANJEM POVLAČIMO TU SUPTILNU ENERGIJU NA OSNOVU KOJE SUŠTINSKI POSTOJIMO I – ULAŽEMO JE U ODREĐENE SADRŽAJE U OVOJ FIZIČKOJ RAVNI.

9. Zlotvori su tako uredili ovaj Ambijent da mi… ne mogu da nagađam u kojem procentu, ali svakako skoro svu svoju Energiju ulažemo u Iluziju, to su sve besmislice i gluposti koje doživljavamo kao smislene (a treba da bude poseban osvrt na njih). ZAHVALJUJUĆI TOJ PRISILI – ODRŽAVA SE U ŽIVOTU OVAJ KARANTIN-PAKAO-ZATVOR.

10. Da li i kako pri tom i Zlotvori koriste našu Energiju, dok se radno angažujemo i iscrpljujemo na glupostima i besmislicama Iluzije – ne znamo. ALI JE SKORO IZVESNO DA NAM ONI UZIMAJU ENERGIJU DOK SE SPAVAMO. Nekada izgleda nisu bili i sami u nekoj „FRCI“ sa Energijom, pa su ljude u toku spavanja manje pustošili. Sada je očito i njima, zbog širih kosmičkih dešavanja i ciklusa, a koji su svakako vezani i za tipove ili smerove energetskih kretanja, došlo „stani-pani“, TE NAM GRABE GRČEVITO SVAKI ERG ENERGIJE.

11. DAKLE, SA USTAJANJEM MI TREBA DA POČNEMO DA SE NAPREŽEMO – DA BISMO POČELI DA POVLAČIMO ENERGIJU. Sa tim većina nema probleme, jer su na sijaset načina na sve to naterani. Dobro bi bilo kada bismo, oni mi koji smo okrenuti Evolucionizmu, to naprezanje započinjali sa misaonim naprezanjem na viziji ili razvojnim promenama o kojima je bilo reči u prošlom tekstu. Malo-pomalo počne, od ustajanja pa nadalje, to cirkulisanje Energije i – mi dođemo u nekakvo normalnije stanje. Umesto da, kao što je već rečeno, da nije ove Zlotvorske anomalije, ustajemo puni Energije i u najboljem raspoloženju.

12. A opuštanje?! ŠTA JE ONDA SA OPUŠTANJEM, AKO NAM ONO NIJE AKT PRILIVA ENERGIJE, ako nam ono nije „punjenje baterija“, kao što stereotipno mislimo?

13. OPUŠTANJE JE IZGLEDA VEZANO ZA ODMOR FIZIČKOG TELA! Možda je vezano za elimnisanje fizioloških posledica zamora. U izbalansiranijem funkcionisanju mi sa malo dužim opuštanjem postajemo svesni, na primer, bolova u mišićima, ako smo bili fizički angažovani. To ima i svoje fiziološko objašnjenje, za eliminisanje otpadnih materija iz ćelija, itd, ovaj proces se svakako može dosta dobro pratiti biološkim instrumentima.

14. Da opuštanje nema veze sa prilivom Energije, dakle, one više, vidi se po tome ŠTO SA SVE DUBLJIM OPUŠTANJEM MI ZAPADAMO U KLONULOST, UMESTO DA SMO SVE ENERGIZOVANIJI. Jer, da nam opuštanje donosi priliv Energije (ne energije): sa najvećim energetskim resursima, to znači i sa najviše snage i poleta, bili bi lenjivci i depresivci. Očigledno je da nije tako, očigledno je da mi priliv više Energije dobijamo – NAPREZANJEM.

15. A model naše dnevne energetike, sa za sada nam poznatom najboljom distribucijom opuštanja, naprezanja, te priliva i ulaganja Energije i energije – posebna je tema.


Naprezanje, angažovanje, nam je, verovatno, manje problematično, jer smo uglavnom na njega naterani, na svakom koraku. U suštini, sa pravog duhovnog stanovišta, nije ni ono bez začkoljica (peripetija i zavrzlama). (A šta u Karantinu-Paklu-Zatvoru i može biti jednostavno i jasno kao dan, osim što nam je jasno kao dan da živimo u Karantinu-Paklu-Zatvoru?!) Dakle, i u vezi sa njim neki orijentiri, u meri u kojoj su nam se do sada uspeli razjasniti.

1. Na naprezanja smo, kao što ju spomenuto, dominantno naterani, uz značajnu razliku – neki smo svesni te iznuđenosti, neki je shvatamo kao slobodan izbor. Neki sa širom svešću i sveobuhvatnijim viđenjem shvataju porobljivački duh, uglavnom preko novca kao ključnog porobljivačkog zemaljskog instrumenta, maltene svih poslova (ili svakako dominantnog broja), jer je takva umreženost poslova na Zemlji. Neki u poslovima vide mogućnosti za kreativno angažovanje, za samoostvarenje (čini mi se Maslovljevo idejno maslo). Isti posao može se različito shvatati i doživljavati, ZAVISNO OD RAZVIJENOSTI SVESTI. Ja svoj posao (u vajnom obrazovanju) kristalno jasno vidim, i to sam na susednom blogu i dokazivao, kao porobljivačku podjarmljenost, kojom, što je gore i teže, NANOSIM MENTALNU, PSIHOLOŠKU, INTELEKTUALNU ŠTETU DRUGIMA (učenicima). Naravno, u zadatim okvirima ja drugima olakšavam poziciju koliko mogu, ali – ne mogu da izbegnem da ne budem šrafčić u štetnom obrazovnom sistemu. 90% onih koji rade u obrazovanju samo ovakvo obrazovanje doživljavaju – ako ne kao najbolje moguće, a ono svakako kao sasvim solidno, sasvim u redu, te osećaju ispunjenje time što „izvode na put generacije učenika“ (na put u duhovnu provaliju!).*

2. Od ovakvog viđenja i shvatanja zavisi i tip našeg angažovanja. Ako svoj posao doživljavamo kao smislen, dobar, solidan – svakako da ćemo se i zdušno angažovati, uživati u postignućima, nastojati da budemo što bolji, itd. Ako shvatamo Zlotvorsku podvalu i pozadinu sa poslovima koje smo prisiljeni da radimo – naravno da ćemo preći na režim OTALJAVANJA. KOJI ZNAČI: ISPUNJAVANJE SVIH ZADATOSTI UZ MINIMALNI ZA NJIH MOGUĆI UTROŠAK ENERGIJE. Uz mudro iznalaženje mogućnosti za taj vid angažovanja. (Što je moguće, mogu sam da posvedočim. Pre mesec dana doživeo sam pohvalu nadređenog: da sam jedan od najodgovornijih radnika. Neviđeni paradoks! Ispao sam kao bolji i odgovorniji radnik ja koji svoj posao otaljavam, i koji ga smatram besmislenim i štetnim, u datom vidu, od onih koji ga zdušno obavljaju! Ali, kada razvijete dobre taktike, sve je moguće.)

3. Pravo, krunsko naše naprezanje treba da je usmereno ka viziji promena koje želimo da izvedemo. Ta vizija ili „lična legenda“ (da l’ to beše izraz P. Kuelja?) znači naš lični plan promena koje želimo da u životu izvedemo, razrađene opcije našeg programa promena. Kao što se možemo misaono naprezati nad nekim zadatkom, nad nekim problemom – tako isto možemo i nad promenama i nad pravcima oslobađanja koje sebi kao ciljeve postavimo. ŠTO BI MISAONA AKTIVNOST NA PROJEKTOVANJU NEKE ZGRADE BILA OZBILJAN I DOSTOJAN POSAO, A ISTI TIP MISAONIH AKTIVNOSTI NA PROMENAMA KOJE ŽELIMO U ŽIVOTU DA IZVEDEMO – NEOZBILJAN I NEDOSTOJAN?!

4. Naravno da to u čistom vidu možemo da činimo u dnevnom vremenu kada imamo nekakvu slobodu izbora čime ćemo se baviti. Ali taj fokus na ličnoj viziji može i te kako da se izvodi i u toku brojnih iznuđenih aktivnosti, kada nam pažnja nije potpuno vezana za samu iznuđenu aktivnost, kada mi nju po prirodi stvari obavljamo mehanički. Dok skoro automatski radimo mnoge fizičke, i ne samo fizičke, poslove – misli nam nisu prikovane za njih.

5. I OVO JE POLIGON ZA KALJENJE SNAGE DUHA! Tajnaši jesu taj domen odlično demonstrirali, taj ispit su uspešno polagali svi koji su pomoću tajnaške metodologije imali uspehe. Već je u nekom od ranijih tekstova ukazano na OMETAČE FOKUSA u postojećem Zlotvorskom ambijentu. Ne samo da nam se pažnja opako rasipa, da se preusmerava ka glupostima, nego još i više – preusmerava se ka baš štetnim sadržajima. Kako smo bića intencionalnosti, kako nam impulsi-pomisli teže bar nekom vidu realizacije, to nas ova prisilno preusmeravana pažnja samo ukopava u postojećim lošim stanjima, jedino dodajući po koju pogoršavajuću nijansu.

6. Dakle, sa duhovnog stanovišta (ne sa tajnaškog): nije suština… uzmimo baš privlačenje novca kao omiljenu tajnašku stavku… u privlačenju novca, već u sposobnosti nadjačavanja ometača naše pažnje, preko koje nas Zlotvori ili ukopavaju u postojećem gadnom, ili nam samo mogu donositi još gore pozicije i još gora dešavanja.

7. Razlika između tajnaškog i ispravnog duhovnog stanovišta je jasna. Uzmimo baš spomenuti novac. NOVAC NIJE CILJ PO SEBI, kao kod tajnaša. Novac nije svetinja, koja nam izaziva blaženstvo. Borba za ovladavanje novcem je BORBA ZA OVLADAVANJE KLJUČNIM ZLOTVORSKIM POROBLJIVAČKIM INSTRUMENTOM, instrumentom koji nam omogućuje Slobodu u domenu u kojem nam ona zavisi od mreža odnosa i uslova novcem uređenih. I kada nam, sa ispravnog duhovnog stanovišta, to pođe za rukom – ZNAČI DA NAM JE POŠLO ZA RUKOM DA NADJAČAMO ZLOTVORE I ZLOTVORSKE UTICAJE U SVOM POLJU, NA SVOJIM ŽIVOTNIM TOKOVIMA. I tada ćemo u tome uživati, A NE KAO TAJNAŠI – U SAMOM NOVCU.

8. Pa valjda je to sasvim logično i jasno! Zašto sam ja u postojećem porobljivačkom (školskom) aranžmanu? ZBOG NOVCA, jer novac u nizu posledica uzrokuje samo fizičko održavanje u ovoj ravni. Dakle, nije meni uživancija vizija – imati što više novca, imati svega i svačega, putovanja, itd. Već – imati optimalni priliv novca sa angažovanjem koje me ne stavlja u bar ne težak porobljivački položaj, kao što je sada slučaj. I TO JE DUHOVNI CILJ! Nema veze, iako spolja deluje isto, sa tajnaškim prizemnim bavljenjem trećerazrednim ciljem kao ciljem koji im daje smisao životu.

9. Zašto, ili da li – misaono naprezanje na ostvarenju sopstvene vizije oslobođenja? Budući da mnoge tajnaške teorije, a i mnogi su to demonstrirali – težnje ciljevima vezuju za zonu opuštanja.

10. Odgovor na ovu dilemu proizilazi iz stavki prethodnog teksta, o ulozi opuštanja u Ravnoteži. A) Zona opuštanja jedino može da nam bude u funkciji punog i što dubljeg rasterećenja od svih angažovanja i sadržaja. Ne sme tu da bude mesta ni za kakve vizije i težnje, inače nemamo punu opuštenost. B) Baš u opuštenosti u postojećim uslovima stavljamo se na raspolaganje svakakvim frekvencijskim ometanjima. C) U ovoj ravni, netajnaški i neduhovno posmatrano – ciljevi se postižu: NAPREZANJEM. Misaonim, fizičkim… I mi se ovim samo uklapamo u logiku Ambijenta, nastojeći da je iskoristimo u svoju korist. Kao poučan primer u ovom smislu može nam poslužiti G. Sitin: i sam je postizao fascinantne uspehe, i drugi pomoću njegove metode, a koja se baš zasniva na energičnosti sa kojom se izgovaraju „nastroji“, njegova varijanta afirmacija ili opisa cilja kojem se teži. Sumnjivu hijerarhiju vrednosti i iz nje proizašlih ciljeva, dakle, odsusto duhovnog primata – i u njegovom slučaju ostavljamo po strani. Govorimo o metodi i o postignućima.

11. Igrom slučaja ovde je novac uzet za primer… Uz valjda jasno razgraničenje: da se on ne postavlja kao cilj, već kao instrument, ili kao fon, pozadina za dublje ciljeve. Naravno da ima dosta drugih ciljeva, kojima se na isti način teži, a koji su u čistijem smislu duhovni: ostvarivanje premoći uma i duha nad telom i Materijom, razvijanje snažnog ličnog Polja, kojim se nadjačavaju svi loši uticaji i energije Karantina-Pakla-Zatvora, razvijanje svih psiholoških i psihofizičkih aspekata koji su odraz snažnog duha, tj. ostvariti prelivanje harmonije i snage duha na telo i na okolnosti, oslobađanje i aktiviranje posebnih, viših sposobnosti i moći koje izvorno imamo zaturene u sebi (a koji, u stvari, nisu ni posebni, ni viši, ako su nam izvorni, ali – pošto su nas Zlotvori ovako opako osakatili, ispada tako), itd.

__________________________________

* A ko mi brani da pređem na neku drugu radnu poziciju?

Ništa mi ne znači zamena jednog bolničkog mesta drugim (što kaže Bodler), razmišljanje o Slobodi u ovom slučaju znači razmišljanje o duhovnoj snazi kojom se sasvim iskoračuje iz porobljivačkih aranžmana, uz vladanje zemaljski univerzalnim porobljivačkim instrumentom (novcem), ili kojim se zakoračuje u sasvim blage, blaže porobljivačke aranžmane. Ne-moguća misija, kao i sve druge koje u vezi sa Slobodom u ovom Karantinu-Paklu-Zatvoru postavljamo, ali – neki među prvima moraju da budu dovoljno ludi da sa ovakvim razmišljanjima krenu i da nastoje da ih realizuju. A JASNO JE – ŠTO SU CILJEVI DUBLJE DUHOVNO FUNDIRANI – TO ĆE BITI TEŽE I MUKOTRPNIJE POSTIĆI IH („trezveni“ bi rekli: i nemoguće). Jasno je zašto ISTI CILJEVI tajnašima uglavnom polaze za rukom, relativno lako: bez dublje duhovne fundiranosti – ti ciljevi su u smeru ojačavanja Iluzije i iluzornih vrednosti, što Zlotvori i žele, i svakako će takve „poduhvate“ zdušno podržavati.


„Začkoljice“ – zgodan narodski izraz, za one sa drugih govornih područja: peripetije, zavrzlame…

Bilo je tih tekstova sa ovom ili ovoj sličnom temom, naravno da svaki put temi dodam neke nove uvide ili nova iskustva, nove uglove posmatranja. Ipak mi, valjda je to proverljivo, ponavljanja tema nisu papagajsko ponavljanje kompleta istih ideja (jer nužno ponavljanje pojedinačnih ideja u sklopu novih tumačenja je nešto drugo)…

Pa da više sumiram bitne stavke koje mi se sada praktično pokazuju kao odgonetanje nekih tajni u vezi sa opuštanjem. Možda ove stavke znače i razrešenje svih značajnijih dilema vezanih za opuštanje…

1. Meditacija svakako ostaje Zlotvorska podvala par exellance, sa kojom smo „ni na nebu, ni na zemlji“. Niti se sa njom sasvim opustimo, niti se naprežemo. Mutatis mutandis – sa njom se, preko nje se: i opuštamo, i naprežemo.

2. Potpuna, dubinska opuštenost se postiže JEDINO metodom koju sam nazvao nepomičnim ležanjem. Pisao sam o njoj na raznim portalima (na kojima sam pisao, na kojima nisam, tamo me nema), „Atma“, „4D portal“, „Val“, itd. (Ponegde je sa nazivom „praksa (iz)vankonceptualizma“ ili „dubinsko opuštanje“.) Ono je slično šavasani iz joge, odnosno jogi nidri. S tom razlikom što sam ja POŠAO OD PRIRODNOG MEHANIZMA, a joga nidra i šavasana su, OČEKIVANO ZA DOSADAŠNJU DUHOVNOST, sa puno pseudoduhovnih pseudofilozofiranja i pravljenja komplikovanih scenarija i ceremonija od nečega što je k’o pasulj prost prirodni mehanizam.

3. Koji se sastoji u tome da određeno vreme ležimo nepomično, najzgodnije je na leđima, A BEZ IKAKVOG FOKUSA, bez ikakvog navođenja ili samokontrole, bez ikakve slike ili predstave o tome čemu težimo, šta hoćemo, itd. Zato sam je nekada nazivao praksom (iz)vankonceptualizma.

4. Srodnu varijantu sam nazvao BOLESNIČKIM LEŽANJEM, prostim nazivom, ispraznoj duhovno-uzvišenoj terminologiji u inat. A to je ležanje koje nam je, logično na osnovu naziva, poznato iz bolesničkih stanja, kada takođe nemamo nikakav fokus, jer nemamo snage za njega, ali se ovde okrećemo „s boka na bok“, nismo nepomični, jer nam to bolovi ili teško stanje ne dozvoljavaju.

5. Druga teška podvala dosadašnje a u suštini Zlotvorske duhovnosti, ili duhovnosti KROJENE po Zlotvorskim navođenjima je: DA JE SUŠTINA DUHOVNOG RASTA U OPUŠTANJU ILI U MEDITACIJI. Toliko jaka suština da se njome ide direkt u kosmičku svest!

6. OPUŠTANJE JE SMISAONO I EFEKTIVNO SAMO I JEDINO, ISKLJUČIVO – KAO JEDAN TAS NA VAGI RAVNOTEŽE! ŠTO ZNAČI – OPUŠTANJE BEZ PRIBLIŽNO PROPORCIONALNOG NAPREZANJA (MISAONOG, FIZIČKOG) ZNAČI PAD U NERAVNOTEŽU, ŠTO NAS UDALJAVA OD SVAKOG VIDA DUHOVNOG NAPREDOVANJA.

7. Iz ovog kao dan jasnog principa mi vidimo kako su to Zlotvori uspeli da nam preko meditacije podmetnu rog za sveću, čime je omogućeno da ljudi koji po više sati dnevno meditiraju, ipak dosta dobro funkcionišu, slično svim drugim ljudima oko sebe, koji nemaju nikakve specijalne duhovne zanimacije: sa suptilnim naprezanjem na jednoj temi, mantri, slici, bilo čemu – meditanti imaju stalno (suptilno) naprezanje, dakle, nema opasnosti od pada u podnapregnutost DO KOJE BI IM GARANTOVANO DOŠLO SA SVAKODNEVNIM VIŠESATNIM PRAVIM OPUŠTANJEM (nepomično ili bolesničko ležanje). A, na drugoj strani – oni, meditanti, ne iskuse ni stanje najdublje opuštenosti. A BEZ NJEGA NIJE NAM MOGUĆE NI STANJE NAJINTENZIVNIJEG NAPREZANJA, po prostom principu sinteze dualnosti.

8. Dakle, opuštanja slična meditaciji ne nose nijednu od tih opasnosti, ali – ne omogućuju ni postignuća velikih naprezanja. Odnosno, NE OMOGUĆUJU NI PRAVI DUHOVNI RAST, iluzorni – da! Iluzorno, čak izuzetna postignuća: kosmičku svest, kontakt sa Bogom, transcendiranje ove realnosti, prosvetljenje, iha, široku paletu tih postignuća, koja sve skupa možeš vezati mačku o rep, da se hvali pred drugarima mačorima u svom „getu“! (Naravno, razna su tu prelazna stanja i varijacije, ko će ih sve spomenuti?! Na primer: onome ko je živeo u hroničnoj prenapregnutosti – meditacija će dosta dugo donositi plodove dobrog opuštanja, kao što bi mu ih doneo i bilo koji drugi vid opuštanja, npr. autogeni trening, itd.)

9. Ostavimo po strani ove podvale… Šta se dešava sa pravim, dubinskim opuštanjem? DEŠAVA SE DA RAZOTKRIVAMO NOVE ZLOTVORSKE PSEUDODUHOVNE PODVALE! Po jednoj od tih podvala: sa sve dubljim opuštanjem mi zalazimo u sve suptilnija stanja i vibracije svesti, tu nam se otvaraju vrata, prozori i dimnjaci ka višim svestima i višim sferama, višim bićima, ka takvim milinama da se pola, kao sladoled na ovim vrelinama, istopiš dok ih samo čitaš.

10. To bi bilo tačno da mi nemamo retku kosmičku nesreću da živimo… gde? U Karantinu-Paklu-Zatvoru! KARANTIN-PAKAO-ZATVOR SAM PO SEBI ZNAČI SVEPROŽIMAJUĆE (do svake naše ćelije i srži u kostima, do svakog moždanog tkiva, do svakog nerva), SVEPRISUTNE TEŠKE, OMETAJUĆE, RAZARAJUĆE, OTROVNE VIBRACIJE. Šta se logično dešava sa onim ko zađe u sve dublju opuštenost? SVEPRISUTNE TEŠKE, OMETAJUĆE, RAZARAJUĆE, OTROVNE VIBRACIJE – MORA NA SEBI DA POČNE DA OSEĆA SA USTOSTRUČENOM SNAGOM.

11. ZAŠTO SU JAKI ONI KOJI SU U OVOM SVETU JAKI (sportisti, tzv. preduzimljivi ljudi, „mačo“-tipovi, itd.)? A KOJI NEMAJU VEZE SA DUHOVNOŠĆU, JER ONI KOJI SU NA PUTU DUHA – NISU JAKI, NAPROTIV, SLABI SU, RANJIVI, KRHKI. JAKI SU JAKI – JER SU U STALNIM NAPREZANJIMA! ZAŠTO SE TAKVI, JAKI, BOJE PRETERANOG OPUŠTANJA?! JER POČNU DA PADAJU U SLABOST!

12. „Ajme, judi moji!“, pa zar to nije i logično i praktično vrlo lako proverljivo?! Ako ste imali jedan tonus naprezanja, uzmimo kretanje „klatna“ u naprezanju do jedne tačke na jednu stranu… Onda počnete da se opuštate, te polako zalazite na drugu stranu „klatna“, kao kod sinusoide, zalazite do suprotne, a proporcionalne tačke. TADA VI OSEĆATE PRIJATNOST I ZADOVOLJSTVO PRI OPUŠTANJU.

13. NASTAVITE LI I DALJE DA SE OPUŠTATE – ZAPADATE SVE DUBLJE U TEŠKA STANJA, U KLONULOST, BEZVOLJNOST, BEZNAĐE, ITD. A kako se drugačije zapada u živo blato depresije? Tako što čovek u nekoj situaciji izgubi sasvim motivatore za angažovanje (iz sijaset razloga), te zapadne ispod optimalne tačke u opuštanju, naravno, u dužem vremenskom roku, a kada se tamo zađe – neopisive su muke da se iščupate (iskustveno mi je ta jeza i te kako znana!).

14. DAKLE, STANJE RAVNOTEŽE ZNAČI SVAKODNEVNU BORBU ZA ODRŽAVANJE BALANSA (ENERGIJE), nije Ravnoteža stanje u koje se uskoči, pa se ima do kraja života (već sam ovo naglašavao, ne škodi da se i po sto puta ponovi!).

15. ONDA, KADA SA OPUŠTANJEM U TOKU DANA DOĐEMO DO KRAJNJE TAČKE U SINUSOIDI KOJU ČINE NAPREZANJE I OPUŠTANJE, MORAMO DA SE PRENEMO I DA KRENEMO NA ANGAŽOVANJE. Inače ćemo u živo blato podnapregnutosti lagano tonuti sve dublje.

16. E sad, iskrsavaju tu druge začkoljice! Ne bi ovo džaba bio kosmički elitni Karantin-Pakao-Zatvor! (Kao… razgovaraju neke kosmičke bitange: „Šta, nisi bio u zemaljskom Karantinu-Paklu-Zatvoru?! Ha, pa ti onda pravi Karantin-Pakao-Zatvor nisi ni okusio!“).

17. Za naprezanje treba imati energizatore ili motivatore! Ljude koji su deo „stada“ svakakve gluposti motivišu na maksimalno angažovanje, što se neko više budi za Karantin-Pakao-Zatvor – TO PRIRODNO ZAPADA U SVE DUBLJE BEZNAĐE, jer je „suštinski Besmisao“ (Sartr) prirodna karakteristika života u samom Karantinu-Paklu-Zatvoru. ŠTA DA OVAKVIMA BUDE MOTIVATOR?

18. LUDAČKA TEŽNJA KA RASTU I RAZVOJU (EVOLUCIONIZMU), SVEM IDIOTIZMU KARANTINA-PAKLA-ZATVORA U PRKOS, TE LUDAČKA TEŽNJA KA OSLOBAĐANJU I VASKRSAVANJU IZVORNIH LJUDSKIH POTENCIJALA.


Digao sam bio ruke od daljeg pisanja na blogu, dolazilo mi je ono kao prosipanje vode u pesak ili kao dozivanje nekoga u pustinji. Pa mi sad naišao neki, valjda će biti mali, kratkotrajni, talas u kojem me neki Smisao goni da opet ponešto napišem i ovde dodam. Da li je to zaista Smisao ili mi Zlotvori vešto podvaljuju, podmećući mi impuls uludog rasipanja vremena i Energije kao impuls Smisla, ne znam, tek znam da su izuzetno vešti u prevarama.

Dakle, ponovno poneko češće dodavanje tekstova ovde, ali – u skladu sa idejom o pojačanijem fokusu, koja mi je sada u fokusu, ispada i forma ovih tekstova: kraći, sa nešto jačim fokusom na izabranoj temi-ideji-uvidu.

I tek ovde se rađa asocijativna veza sa temom (naslovom), dakle, veza nije suštinska, već formalna.

Bili su tekstovi na nekim sajtovima (na primer, na „Svjetloradnicima“, a ne znam gde je on, sajt, i šta je sa njim, kao da je potonuo, a imao je komentare), kratki tekstovi sa nadnaslovom: „Poruke Stvoritelja“ (tako nekako, moguće je da je formulacija malo drugačija). Tekstovi u kojima je sažetije izlagana po jedna „Stvoriteljeva“ dnevna poruka zemaljskoj pastvi. I tu je ta asocijativna veza: kraće i sažetije izložena ideja.

I nije to jedini primer „direktne kumunikacije“ sa „Stvoriteljem“ ili „(transcedentnim) Bogom“, LIČNO. D. Volš ima svoje „Razgovore s Bogom“, Meher Baba knjigu „Bog govori“, kroz sve njih je Bog lično, ili Apsolut govorio (možda ih ima još koji mi nisu poznati).

Zamišljam te scenarije komunikacije sa „Bogom“ ili Apsolutom:

– Alo, ovde Bog!

– Alo, ovde Donald (Volš). Kaži, Bože!

– Šta se radi tamo kod vas?

– Ništa, Bože, sve uobičajeno, ljudi k’o ljudi. A tamo kod tebe?

– Ništa posebno ni kod mene. Nadgledam svoju Kreaciju, i tako… Nego, hteo sam jednu poruku da pošaljem čovečanstvu. Pa, ako imaš malo vremena…

Kada Ajk prenosi opis neke devojke sa dvora, o tome kako se engleska kraljica pri kupanju transformiše u reptilku, te kako ima druga svedočenja širom sveta o tome kako ljudi u ritualima uglavnom delimično i privremeno takođe menjaju fizičko obličje, uglavnom sa reptiloidnim tendencijama – takva dešavanja nisu deo mog ovozemaljskog iskustva, ali, s obzirom na logiku ustrojstva zemaljskog Karantina-Pakla-Zatvora, i s obzirom na razmere zla i bahatosti bića koja vladaju njime: SPREMAN SAM DA PRIHVATIM KAO MOGUĆA sva dešavanja o kojima Ajk govori. Ne prihvatam ih „zdravo za gotovo“, ali – uklapaju se u logiku Ambijenta u kojem živimo, dodatno ako imamo u vidu i tolike slike i skulpture iz drevnih vremena, na kojima su zabeležena takva dešavanja.

MEĐUTIM, DA NAM SE APSOLUT ILI STVORITELJ DIREKTNO OBRAĆA, nekima od nas, E, TO UM, INTUICIJA ILI DUHOVNO ČULO NIKAKO NE MOGU DA MI SVARE! Pa su mi „za divno čudo“ i primaoci takvih poruka: kako se njihov um, intucija ili duhovno čulo ni u jednom jedinom trenutku nisu uznemirili, naveli ih da se zapitaju nad takvim porukama i nad njihovim PRAVIM POŠILJACEM (POŠILJAOCIMA)!

Ako pretpostavimo brojne nivoe ili rangove Postojanja, iznad ovih zemaljskih, nivoe ili rangove po razvijenosti svetova i bića u njima – mi teško da bismo mogli, OVAKO OD STRANE ZLOTVORA MENTALNO, INTELEKTUALNO I DUHOVNO OBOGALJENI I OBEZGLAVLJENI, da komuniciramo sa bićima koja su tek samo jedan ili dva nivoa iznad nas po razvijenosti, a sama pomisao na komunikaciju sa nekim ZNATNO, ZNATNO višim nivoima svakako je ekskluzivna glupost.

A GDE JE TEK TRANSCEDENTNI BOG ILI STVORITELJ ILI APSOLUT U ODNOSU NA TE ZNATNO, ZNATNO VIŠE NIVOE?!

Kažu oni koji veruju u takvu mogućnost – ali (transcedentni) Bog ili Stvoritelj adekvatno pojednostavi svoje poruke.

Već je ekskluzivna glupost i razmišljati o tome šta Apsolut čini ili želi, kakve namere ima, Apsolut, kao nespoznatljiva nam Enigma. Ali, u redu, uzmimo tezu da on pojednostavljuje poruke koje nam šalje. NO,  TO VIŠE NE MOŽE BITI PORUKA (TRANSCEDENTNOG) BOGA ILI STVORITELJA, VEĆ NEKOGA OD BIĆA ILI PRENOSILACA, TRANSFORMATORA U NIZU ISPOD NJEGA, ODNOSNO U NIZU IZNAD NAS.

Struja od hiljade… zaboravio sam te podatke… giga ili mega volti, koja potiče iz elektrane, JESTE ISTA STRUJA KOJA SVETLI U SIJALICI OD 40W, ali je to struja preko brojnih transformatora „dedukovana“ tako da je sijalica od 40 w može primiti.

Priča o tome kako nekome (transcedentni) Bog ili Stvoritelj govore – ravna je po gluposti priči da se sijalica od 40 w može priključiti direktno na neku izlaznu liniju iz elektrane!

Ili, uzmimo drugi ovozemaljski primer…

Da li su Hegel ili Hajdeger mogli svoje sisteme da pojednostave tako da ih shvate i ljudi koji su kroz školovanje prošli tek koliko da umeju da čitaju?! DA LI JE BILO KOJI VID TAKVOG POJEDNOSTAVLJIVANJA MOGUĆ, A DA SAČUVA BAR SENKU OD SUŠTINE NJIHOVIH SISTEMA?!

P. S. Zaboravih… A tek kad zađete u sadržaje tih poruka…! Čitate samo jedne te iste varijacije duhovnih naklapanja koja nam se serviraju još od jednih i drugih „Veda“. Po principu: „Pričam ti priču“, koja je tu da te zamajava, a koja ti na za dlaku neće pomoći u tvom samooslobađanju.

UOSTALOM, „AJME JUDI MOJI“, PA KO TO DRUGI KROZ TOBOŽNJEG STVORITELJA U SVIM OVIM SLUČAJEVIMA I MOŽE DA GOVORI DO – NEKI BOG ZLOTVOR LIČNO?! Neki iz te Zlotvorske klape koja nam peva-emituje sluđujuće frekvencije. On ili neka njihova „faca“ zadužena za ovaj tip podvala.


Po principu „red istine + red laži“, odlično kaže podvaldžija Imanuel: „Nema šanse da ne postignete ono o čemu dovoljno dugo i postojano razmišljate“.

To nam je u priličnoj meri poznato i iz svakodnevnog života, van duhovnih težnji: otkrivamo i shvatamo, te postižemo ono ka čemu usmerimo dovoljno snažan i postojan FOKUS. Od banalnih oblasti kao što je besmisleni profesionalni sport, pa do bilo čega drugog.

Jadni tajnaši su nam značaj i domete postojanosti snažnog fokusa demonstrirali na brojnim primerima. Jadni, jer su oni taj fokus usmeravali ka iluzijama i glupostima.

Šaolinski monasi su nam takođe u smislu demonstriranja snage fokusa dali svoj doprinos…

Što bi značilo: ako imamo snage da dovoljno dugo držimo fokus na istraživanju načina za oslobađanje, za lično oslobađanje u okviru svog misaono-morfičkog i bioenergetskog Polja, za oslobađanje svojih životnih tokova – NEMA ŠANSE DA SE U TOME NE USPE. KAD-TAD!
NARAVNO, OVAKVI CILJEVI SU PREAMBICIOZNI, njihovo ostvarivanje još nikome u poznatoj nam istoriji nije pošlo za rukom, ali – neko nekad to mora da pokuša prvi. (U ovome se slažem sa drugim podvaldžijom, Skrivenom Rukom: „Niko od poznatih vam tzv. učitelja čovečanstva nije bio Gospodar Igre“*.)

ŠTO SU OSLOBODILAČKI CILJEVI AMBICIOZNIJI, ŠTO DUBLJE SEŽU U DOMENE NAŠE ZAROBLJENOSTI (A TREBA IMATI U VIDU DA TIME TEK TREBA DA DOPREMO DO PODSVESTI) – TO SU NAM OMETANJA VEĆA, SVEOBUHVATNIJA, INTENZIVNIJA, TEŽE PODNOŠLJIVA.

Ali, važno je da znamo o čemu se radi i kojim putem da se naprežemo!

Kada ovo imamo u vidu – jasno kao na dlanu možemo da pratimo kako idu Zlotvorska ometanja našeg fokusa, RASIPANJA PAŽNJE, odvlačenja pažnje od bitnih duhovnih i životnih momenata, od svega što je na korist naše duše i duha, i kako ide proces prisilnog LEPLJENJA NAŠE PAŽNJE za gluposti i besmislice.

Šta pre da navedemo kao primer, jer smo zagnjureni u more, u okeane takvih primera i dešavanja?! Osmotrimo koloplet naših misaonih tokova, kada nam svakakvi besmisleni i u datoj situaciji nefunkcionalni sadržaji iskrsavaju iz minuta u minut! Poslušajmo okeane besmislenih razgovora svuda oko nas! Za mene je u poslednje vreme zaista prava mistika (uslovno mistika, jer mi je jasna Zlotvorska navigacija u svemu ovome, ali je čudo jedno kako i koliko joj, neprekidno i masovno, ljudi podležu): ŠTA TO TOLIKO JAKO NAGONI LJUDE DA NEUMORNO PRIČAJU, TEK DA BI PRIČALI, NIŽUĆI DO IZNEMOGLOSTI BESMISLENE TEME I SADRŽAJE! Pa mora besmislenih aktivnosti i poslova na koje smo naterani, u sklopu životnih mreža bez kojih nam je nemoguće fizičko održanje, a svaka od takvih aktivnosti ili poslova znači opet prisilno lepljenje naše pažnje, A, NARAVNO, I OTICANJA ENERGIJE, za njih! I koji nam se podmeću kao sve same nužnosti, prirodne nužnosti i suštine! Itd, itd, itd!

Naravno, kao i svuda i u svemu – Ravnoteža je nezaobilazna baza eventualnih naših napora na ustaljivanju fokusa na oslobodilačkim i razvojnim ciljevima. Bez nje ćemo tek u ovakvim naprezanjima zapasti u prenapregnutost, sa kojom ne da ništa nećemo postići, već ćemo i sebi naškoditi.

__________________

* U pitanje odnosa Gospodara Igre i „velikih učitelja čovečanstva“ bi moglo posebno da se zalazi… Ovde uzgredna napomena…

TZV. veliki učitelji čovečanstva – NISU OVDE NI DOLAZILI ZATO DA BI NAM DEMONSTRIRALI KAKO POSTATI GOSPODAR IGRE! Po njihovim podvalama, po podvaldžijskoj usmerenosti njihovih učenja – jasno vidimo da su oni bili, svesno ili nesvesno, svejedno, izaslanici bogova Zlotvora ili u njihovoj službi. Njihova prava misija, koja se krije iza pozicije „veliki učitelji čovečanstva“ je bila: zagnjuriti duh i svest ljudi što dublje u duhovne iluzije, ili uticati da budu još lojalniji bogovima Zlotvorima, da im svest o Karantinu-Paklu-Zatvoru bude što zamagljenija ili što nepristupačnija.

U suštini, oni su se nalazili, obreli su se inkarniranjem, u SVOM ambijentu, služeći SVOJE gospodare. Da su nam demonstrirali kako da postanemo Gospodari Igre – demonstrirali bi nam kako da se oslobodimo robovskih lanaca. A TAKVE EMISARE ZLOTVORI NE BI POSLALI U SVOJE, ZA NAS JEZIVO, CARSTVO!


Videli smo kod Štajnera kako izgleda na delu, u duhovnim sagledavanjima, SLEPILO za Karantin-Pakao-Zatvor.

Kako može duhovnjak, metafizičar, koji nije svestan Karantina-Pakla-Zatvora, da ispravno percipira svet oko sebe, da ispravno rezonuje o njemu i da o njemu daje dublje ili više spoznaje?

Nemoguće! ODNOSNO, MOGUĆE JE U ILUZIJI.

Dok mi TOBOŽE stičemo uvide u više svetove, TOBOŽE  se duhovno izuzetno razvijamo, a pri tom bez svesti o Karantinu-Paklu-Zatvoru, bez viđenja (ili slućenja) normalne posledične veze između Karantina-Pakla-Zatvora i moćnih bića Zlotvorskog kova, koja su ga i instalirala i upravljaju njime, bez svesti i jasnog praćenja raznih njihovih Zlotvorskih uticaja, stega i ometanja – MI SAMO IGRAMO DUHOVNU IGRU PO NJIHOVIM PRAVILIMA!

Zato nam sa uviđanjem i viđenjem Karantina-Pakla-Zatvora i bogova ili nekih kosmičkih Zlotvorskih Bitangi koji upravljaju ovim našim Ambijentom – prva misao mora biti misao o oslobađanju, u svim domenima u kojima smo svoje porobljenosti svesni.

Kako da u tom pravcu delujemo, da li imamo na raspolaganju sve potrebne instrumente i ključeve, druge su teme, ali – normalnim redosledom poteza ovako se razmišlja, ako želimo da izbegnemo zamke DUHOVNIH ILUZIJA.

A i ako nemamo sve potrebne ključeve, rešene tajne i potrebne instrumente, ZA SADA, ukoliko su nam pažnja, svi spoznajni i delatni napori usmereni ovim putem – u nekom trenutku svakako moramo doći do svega što nam je potrebno za oslobađanje. Kao što nikada do svega toga nećemo, ne možemo doći – ako smo u svojim duhovnim naporima slepi za Karantin-Pakao-Zatvor i za njegove više mentore, bogove Zlotvore. Naravno, i sa ovim ide veliki spoznajni napor, ali sa potpuno drugačijom perspektivom u odnosu na onu sa duhovnim slepilom.