Otkrivenja našeg doba

Monthly Archives: март 2018

93.

Po nazorima sveta

Starog-postojećeg-propadajućeg:

mnogo se opuštati –

nenormalno je.

Vrednost je:

biti vredan,

raditi mnogo,

stvarati,

sticati…

94.

Načelno:

nisu ovo naopaki nazori.

Dodatno i zato

što ne možemo da živimo,

a da ne trošimo,

da ne povlačimo Energiju.

Nisu ovo naopaki nazori –

u kontekstu sveta

sa normalnom energetikom.

95.

Zona Entropije

nije zona

normalne energetike.

To je zona

sa manjim raspoloživim

energetskim resursima.

Iz čega jasno prozilazi

i drugačija taktika,

drugačiji nazori,

u vezi sa trošenjem Energije.

96.

Drugačija taktika i nazori

znače drugačije prioritete,

drugačije vrednosti.

97.

U tome je mudrost Entropije,

u tom smislu ona naterava

na promene u svesti,

u razvojnom smeru.

98.

Kaže Imanuel:

„Odgonetajte

Zakone Stvoriteljeve,

i vladajte se po njima.

Najlakše ćete ih otkriti

u prirodi.“

99.

Da li baš najlakše u prirodi…?

Pa i mi smo priroda…!

Ali, u vezi sa Entropijom:

Imanuelov savet

je potpuna istina.

100.

Na šta entropija

(obična, ovozemaljska)

navodi biljke i životinje?

Na hibernaciju!

Na zimski san,

na zamrlu vegetaciju,

na razne vidove

smanjenih aktivnosti.

101.

Smanjene aktivnosti –

smanjeno trošenje

ili povlačenje Energije.

Jer je nema dovoljno.

Dokle, tako?!

Dok ne prođe entropija.

Na Zemlji – to je zima.

Ili dugi sušni periodi,

ili neka slični nepovoljni uslovi.

102.

Dakle, Entropija

navodi nas – na Hibernaciju!

Na posvećenost –

opuštanju.

U meri u kojoj nam

iznuđenosti to dozvoljavaju.

103.

DOKLE TAKO?!

Dok bude trajala

Entropija.

Recimo:

još godinu-dve.


81.

NARAVNO!

Baš briga Zlotvore

za nekog tamo pojedinca

koji pokušava da grabi

putevima Slobode!

Jedan k’o nijedan!

82.

Zlotvore mogu da zabrinu,

ako su uopšte sekirljivi,

šira zakonomernost,

koja je iza takvog

eventualnog pojedinca.

83.

Morfičko polje,

masovna svest,

kolektivno nesvesno –

strašan su kamen oko vrata

takvom pojedincu.

84.

Ali i njegovo postignuće,

na osnovu tih veza,

postaje postignuće svih,

svakoga od njih,

u čijoj svesti se slično njemu

rodi:

ideja o Slobodi,

ideja o Slobodi

kao cilju.

85.

Takođe:

takav pojedinac

takvim postignućem,

eventualnim,

pomera granice mogućeg.

86.

Svako demonstriranje

pomeranja

granica mogućeg –

doprinos je potencijalnom

konceptualnom oslobađanju

svih.

87.

Dok se masovno misli i veruje

da je nešto nemoguće,

ono je sa statusom

objektivno nemogućeg.

88.

Jedno izvedeno odstupanje

od nemogućeg –

već kruni

kamenu stabilnost

objektivno nemogućeg.

89.

ZATO je Zlotvorima

izuzetno bitan

svaki nebitni pojedinac

koji posvećeno

razmišlja o Slobodi,

i koji joj ludački teži.

90.

I još jednom:

pojam Slobode

u kontekstu

KPZ-Zatočeništva.

92.

Maksimalno moguće,

u datim uslovima:

a) raspolaganje svojom Energijom,

b) harmonizovanje

funkcionisanja tela,

odnosno kompleksa

telo-um-duh,

c) vladanje svojim

životnim tokovima.


70.

Bogovi

Zlotvori-Paraziti-Štetočine.

Kosmički

moćnici, diktatori.

Njihovo divljanje,

iživljavanje,

tiranisanje ljudi.

IPAK!

Ne mogu ni oni

van nekih

kosmičkih pravila,

zakonomernosti.

U kojima je naša šansa.

71.

Nespornog su određenog dosega

njihova direktna, aktuelna delovanja.

ALI! NAJVEROVATNIJE!

Taj njihov doseg je u skladu

sa našim „crnim rupama“.

Koje imamo u svojim programima,

DNK, sudbinskim, ostalima.

72.

Takođe!

Da, parazitiraju na nama!

Ali i oni moraju biti vezani

energetskim resursima.

Za svoje delovanje,

na eksploatisanju i ometanju –

i oni moraju

da troše Energiju.

73.

I nije im energetski svejedno:

da li imaju posla

sa poslušnim sluđenim

ovcama u „Stadu“,

koje se podastiru šišanju,

koje se utrkuju u tome;

ili sa KPZ-Budnima,

čija je intencionalnost

usmerena ka oslobađanju.

74.

Preteško je ovima poslednjim,

ali nije svejedno ni Zlotvorima.

75.

POSEBNO:

a) ako KPZ-Budni

imaju mudrost,

i taktike

maksimalno moguće

štednje Energije,

ako ne podležu provokacijama

za trošenje Energije

na besmislice;

b) ako istrajavaju

sa svojom intencionalnošću,

usmerenom ka Slobodi.

76.

Dok idu

za tom intencionalnošću –

Sloboda im je moguća.

77.

Zato je cilj Zlotvora:

da slome tu intencionalnost.

Za to njihovo delovanje:

potrebna je Energija.

Koje ni oni nemaju više,

kao nekada, u izobilju.

Entropija davi ljude,

preko njih i Zlotvore.

78.

Na drugoj strani:

što su KPZ-Budni veštiji

u taktikama štednje Energije,

i u svojoj intencionalnosti –

i Zlotvorima se sužava

manevarski prostor

za potpuno slamanje

te intencionalnosti.

79.

Svakako je preteško,

sa izgledima sa bude

još teže.

Ali, i sa izgledima

da se dođe do raspleta.

Na individualnom planu,

kod KPZ-Budnih:

do prvih vidova Slobode.

80.

Ako ne pre…

Držimo se, za sada,

Lazarevljevog orijentira:

2020.


55.

Rečeno je:

„Što svesniji –

To zarobljeniji“.

56.

Razvijenost ili širina svesti.

Kao rudarska lampa na šlemu.

Kod „Stada“ slabašna.

Koliko da vide pred nosem.

Te protumaraju kroz život.

57.

Ima retkih, kojih je toliko,

skoro kao da ih i nema.

Ta lampa im ogromni relektor.

Vide jasno, daleko i u širinu.

58.

A šta se takvim reflektorom osvetljava?!

Šta (unutrašnjem) vidu postaje dostupno?

Jezivi Karantin-Pakao-Zatvor.

I otvara im se logična pretpostavka:

da tom Dolinom jeze upravljaju –

jeziva moćna bića, „bogovi“

Zlotvori-Paraziti-Štetočine.

59.

Što je ta svesnost šira i jača –

to je dubinski bol u duši

širi i jači.

Radosti nema.

60.

Kao što reče Trismegistos

u „Opomeni duši“:

„Koliko ste vi, ljudi, ludi,

vidi se po tome

što se radujete,

kada se neko rodi,

A kukate kada umre.

Umesto da reagujete suprotno!“.

61.

Nema radosti u Karantinu-Paklu-Zatvoru!

Nema radosti u SVESNOSTI

Karantina-Pakla-Zatvora!

Čemu da se raduje rob u lancima?!

Zatvorenik u Alkatrazu?!

„Domaćin“ kojeg parazit isisava?!

62.

Dubinski bol u duši

i svesnost Karantina-Pakla-Zatvora.

Kao stanje svesti.

Ne kao refleks umovanja.

Elegantni gospodin,

univerzitetski profa,

koji govori o „suštinskom Besmislu“.

U stvari – šaljivdžija!

63.

Dubinski bol u duši.

Jer se kroz spoznajno širenje svesti –

konektovalo na svu širinu i jezu

Karantina-Pakla-Zatvora.

Jedna sićušna ljudska duša

nema tolike rezervoare Energije,

da može podnošljivo da se izbori,

sa tom ogromnošću percepcije.

64.

Sve jasnije duhovne podvale!

Po kojima su širenje i rast svesti:

neopisiva i ugodna veličanstvenost.

Ima li razlike?

Između nje i radosti članova „Stada“?

Radovati se cveću.

Radovati se dobro urađenom poslu.

Radovati se dobrim stambenim uslovima.

Radovati se sportskim postignućima.

Radovati se iluziji

duhovnih postignuća

kosmičkih razmera!

Razlike nema!

65.

Odnosno,

sve to MOŽE da bude

ishodište radovanja.

ALI – U SLOBODI!

Može da se raduje:

i cveću,

i stanu,

i poslu,

i duhovnim zanimacijama,

i svemu ostalom:

SLOBODAN ČOVEK.

66.

Uz ogromnu razliku:

SLOBODA I RAST

tvore stanje svesti

iz kojeg proizilaze

sve te brojne

U SUŠTINI SEKUNDARNE

RADOSTI.

67.

Zato:

kopati i nogama i rukama

Put ka Slobodi,

kroz rast do Slobode,

i za rast u Slobodi –

„čovekova je dužnost

najsvetija“.

68.

Nek’ ne zatvara perspektivu zaključak

(doduše, iz postojećeg iskustva

logičan):

ovo je neizvodljiva,

neostvarljiva,

nemoguća misija.

Tolike i tolike misije,

kroz poznatu istoriju čovečanstva

bile su nemoguće,

dok nisu u nekim trenucima

rušene barijere,

pomerane granice mogućeg.

69.

A Put?!

Ili Metodologija?

Elemenata slagalice

ima i ovde rasutih.

Svako mora da je slaže

najpre za svoj kontekst.


50.

Prethodno je – na individualnom planu.

Zna se: postoje širi planovi.

Društveni (državni).

Planetarni (celo čovečanstvo).

Problem energetskog deficita.

KOJI SE VIŠE NE PRENOSI

NA BUDUĆE GENERACIJE.

Već prinudna naplata ide

HIC ET NUNC!

51.

Vid prinudne naplate,

na najširem (čovečanstvu) planu:

(polu)kataklizmička dešavanja.

(Donji video prikazuje

takva februarska, ovogodišnja.)

A) Ljude se zakoči.

Da ne arče Energiju na gluposti.

Kao na životne prioritete.

B) Ljude se navodi –

da stave prst na čelo.

(Obično se stavlja kažiprst!)

52.

Pod B je u videu iskazano ovako:

„U svakom slučaju

sada je upravo baš vreme

kada je neophodno dobrano

zamisliti se

nad životnim prioritetima,

i početi raditi

nešto što je zaista dobro i ispravno.“

53.

Ništa od toga!

Slabija svesnost.

„Logika stada“.

Inercija.

Sve dok su ovakva dešavanja

lokalnog karaktera.

Tek ako postanu šira.

Ali, tada je kasno.

Za staviti prst na čelo!

A pogotovu kasno

nešto nakon toga preduzeti!

54.


34.

Entropija.

Poslednjih 20-30 godina.

Sve manje Energije u Sistemu (Zemlja, čovečanstvo).

Pojačavanje iscrpljivanja aktera (u Sistemu).

Pojačavanje Haosa.

Kolabiranja, zombiranja, bolesti.

35.

Angažovanjem povlačimo Energiju.

Kao sa podizanjem novca sa računa (u banci).

(Analogija – nimalo slučajna!)

Nema angažovanja – nema povlačenja (Energije, novca).

Recimo…

… Da imamo energetske resurse na raspolaganju.

Dnevne, mesečne, godišnje, celoživotne.

Ili prihode na računu (u banci).

36.

Recimo…

… Da nam je dnevna količina Energije na raspolaganju 1.000 erga (improvizovano-slikovito).

Zavisno od dešavanja i ritmova…

… Angažovanja i opuštanja…

… Možda potrošimo 800 erga.

Možda potrošimo 1.200 erga.

Ovde smo u minusu 200 egra (-200).

37.

Kad bi zavisilo od našeg znanja i svesnosti…

… I SLOBODNE VOLJE…

… Bili bismo u plusu.

U KPZ-Ludnici:

Svi smo u debelim minusima.

Svakodnevnim.

Nasleđenim.

38.

Da nema tog mehanizma (zalaženja u minuse):

Ljudi bi se na svakom koraku kočili,

Umirali, nestajali…

Sa svakim minimalnim (npr. 1 erg)

Zalaženjem u minus.

Zemaljski život ne bi mogao da funkcioniše.

39.

Pre Doba Entropije

(pre 20-30 godina)…

Recimo:

Imali smo na raspolaganju:

po 1.000 erga Energije (dnevno).

Mnogo toga je moglo da se uradi

Sa 1.000 svakodnevnih erga!

40.

Sa Entropijom:

Sve manji (mršaviji) resursi.

Recimo:

Nekoliko godina – po 800 erga.

Pa po 600.

Pa, iz godine u godinu, sve niže.

Možda:

Za godinu-dve –

Tek za elementarno funkcionisanje.

41.

Mnogo manje, neuporedivo manje:

Može da se uradi

Sa 600…

…Sa 400…

…Erga na raspolaganju.

42.

Slabija svesnost.

„Logika stada“.

Inercija.

Ako se nastoji na istoj količini angažovanja,

Kao i pre Doba Entropije –

Energetski deficit:

Njegovo eksponencijalno uvećavanje.

43.

Otuda:

Suptilna kataklizmična dešavanja –

Koja su već u toku.

T. Terzin: „Pandemija kancera“.

I toliko toga, toliiko signala, pokazatelja.

Zatrpanost njima!

Na svakom koraku.

Neki ih vide, neki ne.

44.

Posebna, šira priča.

S. N. Lazarev: energetski deficit = bolesti + sudbinski udarci.

(Ili samo jedan sabirak.)

45.

Dakle…

…Ako ima:

Svesnosti i mudrosti…

…Urgentnost:

A) Ravnoteže;

B) štednje Energije.

Što znači,

U angažovanju:

FOKUS NA PRIORITETIMA.

46.

I DOKLE TAKO?!

(Opet) S. N. Lazarev:

Do 2020. godine.

Ako se osmotre

Planetarni i individualni

Energetski vektori:

Procena koja ima logike!

(„Pije vodu“!)

47.

Entropija.

Zlotvorsko maslo (Maslo)?

Malo verovatno!

Njihovom rasipničkom parazitiranju:

Baš odgovara ljudsko arčenje Energije.

Na šta i dalje

Navode ljude.

Oni bi sa rasipničkim parazitiranjem:

I dalje.

Ali –Entropija:

I njih davi!

Preko nas!

48.

Dakle,

Entropija –

Kosmički Mehanizam

Ulaska…

Uvođenja, guranja u Proleće

Sunčevog sistema

(što znači: i Zemlje, i čovečanstva).

49.

Jezivo teško!

„Strašni sud“!

Ali i provociranje

Na naprezanje.

Ka nadljudskoj Mudrosti!

Nadljudskim spoznajama.

Nadljudskim snalaženjima.


17.

TAJNA JE OTKRIVENA?!

18.

„Tajna je otkrivena!“

Uzvik iz filma „Tajna“.

Metafizički posmatrano: kobno žalostan uzvik!

Jer primena te „tajne“ samo dublje gura čoveka u ralje KPZ-zarobljeništva.

Svest mu se sve jače zatravljuje KPZ-Iluzijom.

Kroz fascinantno pojačavanje iluzije oslobađanja i aktiviranja nekih njegovih moći.

19.

Tajna je otkrivena?!

Sa znakom pitanja.

Jer se sa bogovima Zlotvorima-Parazitima-Štetočinama nikad ne zna.

Umeju oni uvek podmuklo da izvuku nekog keca iz rukava.

Da resetuju svako dobro otkriće i dobar trag.

Ali, ovog puta, MOŽDA, u okviru ovakvog koncepta (teorije) nemaju više manevarskog prostora za prevare, podvale i mahinacije.

20.

Koliko godina kopanja!

Po literaturi, po životu, po sebi, oko sebe…!

Koliko godina isprobavanja svega i svačega!

U neopisivim zamršenostima.

Sa kojima je očekivanije da se dignu ruke od svega.

A ludost bila nastavljati dalje.

21.

GENERALNA TAJNA!

Možda u detaljima i u Metodologiji još i nije sve popakovano.

Ali, za početak, možda i ovo što je možda jasno – znači.

22.

Tačnije – ne znači ništa!

Nekome ko ovo, konceptualno zarobljen, eventualno čita – otkriće ovakve (eventualne) Tajne je apsolutno beskorisno!

Setite se prethodne priče o konceptualnoj zarobljenosti.

Da bi vam ova Tajna imala smisla, da biste počeli da je prepoznajete u životnim zakonomernostima, treba najpre da izađete iz konceptualnog zarobljeništva.

A možda je neko ko ovo eventualno čita već izašao iz konceptualnog zarobljeništva?

Ne tvrdim da takvih nema.

Ali opravdano sumnjam da ih je mnogo.

23.

Dakle, ta generalna, ali mnogima drugima za sada potpuno beskorisna Tajna…!

Evo je izložene u deset tačaka (elemenata).

24.

I

SVAKO LJUDSKO BIĆE NA ZEMLJI, INKARNIRAJUĆI SE, PREUZIMA VELIKI ENERGETSKI DEFICIT!

Uskače u veliki deficit. Uslov za inkarniranje, ulaznica za ovaj svet je – UĆI U ARANŽMAN VELIKOG ENERGETSKOG DEFICITA.

Prethodno sam rekao, ono što se i u duhovnom „svetu“ (duhovnjaci, neki) smatra: prenosi se deficit iz inkarnacije u inkarnaciju.

Pretpostavka. Ne znamo. Možda i nije tako.

Možda se iz inkarnacije u inkarnaciju prenose samo postignuća duha.

A preko organizacije života na Zemlji se upada u aranžmane energetskog deficita.

S. N. Lazarev kaže: energetski deficit se prenosi na potomke.

U pravu je.

To je iskazano drugim i trećim elementom Tajne:

25.

II

Energetski deficit se linijski, iz generacije u generaciju, ODRŽAVA: preko DNK, preko porodičnih uslova, preko društvenih uslova, preko planetarnih uslova.

26.

III

Energetski deficit se linijski, iz generacije u generaciju, POVEĆAVA (možda čak i eksponencijalno povećava) I PRENOSI: preko DNK, preko porodičnih uslova, preko društvenih uslova, preko planetarnih uslova.

27.

IV

Na osnovu oba elementa se pojačava individualna i kolektivna ljudska zarobljenost, a eventualno nastojanje na oslobađanju je eksponencijalno sve teže i sve neizvodljivije.

28.

V

Povećavanje energetskog deficita iz generacije u generaciju vodilo je degradaciji izvorne ljudske prirode, dakle – mentalnom i fizičkom osakaćivanju, potkresivanju svih izvornih moći.

Logično!

Ljudsko telo, i sa njim povezani psiha i um – za odlično izvorno funkcionisanje, za održavanje izvornog „profila“, morali su da imaju ODGOVARAJUĆI ENERGETSKI RESURS ILI STALNI, STABILNI PRILIV ENERGIJE.

Analogija sa ovozemaljskim mašinama svakako nije slučajna. Šta se dešava sa mašinom kojoj se „daje“ manje energije od one koja joj potrebna za normalno, optimalno funkcionisanje?

29.

VI

Na jednoj strani se inkarniranjem upada u aranžmane sa energetskim deficitom.

Na drugoj strani su bogovi Zlotvori-Paraziti-Štetočine instalirali programe, astrološke (recimo da su astrološki) i društvene programe PREKO KOJIH SU LJUDI PRINUĐENI ILI NAVEDENI (ZAVEDENI) NA STALNA NOVA I NOVA ENERGETSKA ZADUŽIVANJA.

Na stalna uvećavanja energetskog deficita u koji su inkarniranjem ušli.

Ljudi NAVOĐENI NA ZADUŽIVANJA – DA BI BOGOVI ZLOTVORI-PARAZITI-ŠTETOČINE IMALI ZA SEBE.

Ima, naravno, i situacija u kojima se neko značajnije razduži. Onaj neko kome život prođe u blokiranosti, usled bolesti ili bilo kojeg drugog vida onemogućenosti.

To su slučajevi u kojima se porodičnim ili DNK linijama „doteralo cara do duvara“.

Možemo se i u ovome složiti sa Lazarevim: to su linije koje se obično i prekidaju. Nema potomstva, nema minimalnih energetskih uslova za nastavljanje linije.

Dug se prenosi na „državu“, tj. na kolektivnu svest.

30.

VII

Iz svega rečenog baza razvojno-oslobodilačkog delovanja se podrazumeva: PRIMARNO SE POSVETITI ELIMINISANJU ENERGETSKOG DEFICITA.

Tek nakon toga, ili, eventualno, paralelno sa tim mogu ići najpre misaona (a onda i sva ostala koja su na raspolaganju) nastojanja na novim ciljevima, na autoreprogramiranju.

Ako se prouče slučajevi onih kod kojih su se vremenom aktivirale neke posebne moći (o nekima od njih je i ovde bilo reči): vidi se da je uvek u pozadini bio najpre poduhvat eliminisanja energetskog deficita.

Višegodišnja višesatna svakodnevna… obično meditacija ili neka slična metoda relaksacije.

Neka ne zavara korišćenje meditacije, već smo pokazivali da je ona kao nekakva specijalna metoda čarobnih duhovnih postignuća – čista glupost. Suštna je u tome što je ona obična metoda opuštanja. Čak ne i najefektivnija.

Ali, jeste činjenica da se i sa njom takvom kakva je postižu neki efekti, ali – zahvaljujući tome što se njenim praktikovanjem smanjuje energetski deficit.

31.

VIII

Energetski deficit se, dakle, eliminiše – opuštanjem ili NEANGAŽOVANJEM.

Ali: a) mi sami smo veoma složeni; b) uslovi u kojima smo – su veoma složeni.

Taj orijentir ne znači da mi možemo (sve i da smo u prilici), i da treba po ceo dan da se opuštamo.

Već imamo kao ovde objašnjeno: kako previše aktivnosti vodi u neravnotežu, tako do nje dovodi i – PREVIŠE NEAKTIVNOSTI.

Istočnjački duhovnjak kojeg negde Ošo navodi kao uzornog – bukvalno je po ceo dan godinama meditirao. Pa su mu sasvim atrofirali mišići nogu, postao je nepokretan. Kakvo oslobođenje je on postigao?! (Oslobodio se od samostalnog kretanja?!)

32.

IX

Eliminisanje duga je jedna strana razvojno-oslobodilačke medalje.

Druga strana je u našoj više puta isticanoj INTENCIONALNOSTI.

Mi smo bića težnji, postavljanja i postizanja ciljeva. Na osnovu toga funkcionišemo.

Upravo taj mehanizam, intencionalnost, Zlotvori su upregnuli u naše dalje i dalje zaduživanje, a u njihovu korist.

Eliminisanje duga jeste cilj.

Ali on se postiže NEANGAŽOVANJEM.

Do njega nas vodi određena intencionalnost.

Ali se onda, sa njegovom primenom – umrtvljuju sve intencionalnosti.

Paradoks na koji se mora računati.

Kao što se mora imati i definisana sopstvena Vizija kojoj se teži.

Vizija autoreprogramiranja i reprogramiranja životnih tokova.

Ne može eliminisanje deficita da nam bude krajnji cilj.

Metafizički posmatrano – u našim razvojno-oslobodilačkim naporima ono je tek samo: POLAZNI (ili u krajnjem slučaju – paralelni) CILJ.

33.

X

Rekosmo već, ova, RECIMO – Tajna, ovi njeni nabrojani elementi, beskorisni su ili slabo korisni nekome ko ih konceptualno neoslobođen eventualno pročita.

Jer se na njih nadovezuje konkretna Metodologija.

Koju svako treba da definiše saobrazno sopstvenim specifičnostima (psihološkim, telesnim, porodičnim, životnim, društvenim, uzimajući u obzir i svoje inercije svakodnevnih aktivnosti, ritmove, itd.)

Nešto od principa te Metodologije je već ovde izlagano.

Nešto će tek biti.

Svejedno, kome išta od ovoga ima i zrnce smisla, naći će načine da ga upotrebi.

A ostavljamo vremenu da pokaže da li je ovaj koncept Tajne samo jedna u nizu iluzornih tajni.

Ili nije.

(Mada je i to korišćenje izraza „tajna“ već postalo „izlizano“. Na drugoj strani… tolika njegova upotreba i nije bez smisla. Jer u KPZ-ambijentu zaista nam je sve što je od suštinskog značaja posakrivano. I vrlo često nam se nalazi pred samim nosem, a ne vidimo ga. Jer smo programirani da suštinska otkrića vezujemo za nekakvu mistiku van ovog običnog života.)


11.

T. Terzin, čije predavanje o DNK je ovde bilo… recimo – u osnovi dokaznog postupka o našim izvornim moćima. Jedno drugo njegovo predavanje, o pandemiji kancera. (Pandemija kancera u naše doba je posebna tema o planetarnoj energetici ili o energetici čovečanstva, kao i o prognozama za 2020. godinu.)

Ovo je još jedna ilustracija za tezu o tome da se uzočnici dešavanja, u datom slučaju vezani za nastanak bolesti, ne mogu naći u FIZIČKOJ, već u METAFIZIČKOJ sferi. Dok se tumara za uzrocima u fizičkoj sferi – ne dolazi se do IZVORNIH ili: krajnjih/početnih  uzroka, pa se ne dolazi ni do rešenja za probleme. Sve to se dobija traganjima u metafizičkoj sferi.

Dakle, prof. Terzin nabraja razne teorije o nastanku kancera (kada se stvori kisela sredina tela, usled stresova, itd.), konstatujući da naučnici još nisu došli do pravih uzročnika.

Na drugoj strani S. N. Lazarev, ruski bioenergoterapeut, koji je… teško je reći u naučnom smislu dokazao, ali svakako pokazao da ima, uz bioenergetsko lečenje i sposobnost viđenja ili osećanja Energije. Pripoveda o jednoj situaciji u kojoj je sa dvoje-troje (ili čak i više njih) bioenergoterapeuta delovao na težak oblik kancera kod nekog čoveka. Na osnovu čula, osećaja za energetska dešavanja kod čoveka – svedoči, zajedno sa tim svojim kolegama, kako su kod kancera u pitanju strašni energetski vrtlozi, mali „uragani“, „crne rupe“ u čovekovom energetskom telu.

Oni su, ne sećam se sa koliko tretmana, uspeli da eliminišu taj kancer, ali – nakon izvesnog vremena on se ponovo pojavio.

Tu nam se javlja jedna od zakonomernosti za lečenje i izlečenje: mi možemo do neke granice da pomažemo jedni drugima u vezi sa bolestima, možda uglavnom u smislu „prve pomoći“, u smislu olakšavanja bolova i problema, ali – TUĐE PROBLEME SA ENEREGETSKIM DEFICITOM NE MOŽEMO I NE SMEMO REŠAVATI. TO JE ČIST PROBLEM SAME OSOBE KOJA DEFICIT IMA, i jedino je ona „ovlašćena“ da ga rešava.

Ovu METAFIZIČKU zakonomernost T. Terzin, kao naučnik, biolog, u domenu FIZIČKOG objašnjava na sledeći način: postoje kancerozne matične ćelije, pa – i kada se eliminiše neki kancer, čovek nikada ne može da bude siguran da mu novi kancer negde neće „proraditi“.

Da mi ponovo sa metafizičkog stanovišta dodamo: zavisno od stanja čovekove energetike, zavisno od toga da li će ponovo da zađe u energetski deficit.

12.

Već smo imali (širu) temu „Zakoni Stvoriteljevi i Moć“.

„Otkrivajte Zakone Stvoriteljeve i vladajte se po njima“ (Imanuel).

Odnosno, na naš ovde (ovdašnji) način rečeno: „Odgonetajte kodove našeg IZVORNOG FUNKCIONISANJA, PRIMENJUJTE IH, i aktiviraćete svoju/našu izvornu Moć, odnosno svoje/naše posebne, za sada moramo da ih zovemo – višima, moći.“

U prethodnim zapisima smo se dotakli jednog od tih kodova, koje su čak i naučnici, orijentisani ka fizičkoj ravni postojanja, otkrili: MEHANIZAM, ILI PRINICIP, ILI KOD HOMEOSTAZE, pomoću kojeg organizam (prvenstveno organizam, jer to u vezi sa njim za sada možemo kao jasnije da pratimo, kod psihe je teže) nastoji da se vrati „u pređašnje stanje“, odnosno, nakon pojave faktora koji su poremetili (nekakvu, jer u postojećim uslovima teško je govoriti o pravoj i potpunoj) ravnotežu organizma, njegovo nastojanje da se  vrati u stanje zdravlja ili ravnoteže (telesna ravnoteža – malim slovom).

13.

Nadovežimo na ovaj kod, kao u lancu, drugi kod, koji naučnici ne priznaju (ili ne priznaju ozbiljno i u pravom obimu), jer je on na prelazu ka metafizici, tačnije – pripada i jednom i drugom domenu.

Mehanizam/princip/kod homeostaze svakako da ima uslove u kojima može bolje i potpunije da se primenjuje, i one u kojima je njegovo delovanje ili ispoljavanje otežano, PA ČAK I ONEMOGUĆENO.

Faktor ili drugi (izvorni) princip/mehanizam/kod koji omogućuje najpotpunije delovanje homeostaze kao principa/mehanizma/koda je – RAVNOTEŽA (Ravnoteža).

U ovu vezu su se možda mnogi već uverili ili bar mogli da je naslute, njenu krucijalnost jasno kao na dlanu I VIDIM, I SVAKODNEVNO MOGU DA PRATIM.

BOLESNIČKO LEŽANJE je metoda na koju nas organizam navodi ili prisiljava, a preko kojeg homeostaza, uslovno rečeno, želi da nas navede, u težim slučajevima – primorava nas,  na opuštanje, kako bismo se koliko-toliko, makar privremeno, približili Ravnoteži, kako bi ona (homeostaza) u Ravnoteži mogla da deluje, da organizam vrati „u pređašnje stanje“, u meri u kojoj je to moguće.

14.

Na ovaj kauzalni niz nadovezuje se priča o našoj energetici i Lazarevljeva (dobra) teorija o bolesti kao energetskom deficitu.

U neravnotežu smo zapali praveći veliki energetski deficit.

Uzmimo slučaj neravnoteže sa pravljenjem deficita, moguć je i slučaj sa pravljenjem suficita, tačnije – nepovlačenja Energije koja nam stoji na raspolaganju; analogija za suficit koja bi više odgovarala je – „plaćanje penala“ za dobijene, a neiskorišćene kreditne linije. Takođe, uzimamo slučaj u kojem je deficit stvoren u ovoj inkarnaciji, teži deficiti se prenose iz inkarnacije u inkarnaciju, kroz nasleđene ili hronične bolesti.

Bolesničkim ležanjem mi zapadamo u stanje „PRINUDNE NAPLATE DUGA“. Sprečeni smo da arčimo Energiju kao do tada, ona odlazi na anuliranje duga, aktivnosti su nam svedene na apsolutni minimum, možda čak i ispod toga – slučajevi u kojima su ljudi čak onemogućeni i da ustaju, a svakodnevno trpe nepodnošljive bolove.

15.

E, ali tu postoji jedna teška začkoljica!

Koja dođe kao „kazna“ ili opomena, zavisi kako bi je ko shvatao ili tumačio.

Ceo ovaj proces je dramatičan: što je pad u neravnotežu bio veći, što smo veći energetski deficit napravili – „prinudna naplata duga“ na koju nas homeostaza natera je tim dramatičnija.

Organizam, odnosno osoba koja je zapala u neravnotežu – u nju je zapala preko stalne intenzivne aktivnosti, da ne kažemo preko hiperaktivnosti. Ta „hiperaktivnost“ je formirala jednu svoju inerciju, koja je samu „hiperaktivnost“ održavala. I ovo je svakako svakome iskustveno poznato. Onaj ko je navikao da mnogo radi – čim počne malo više da se opušta, snađe ga nervoza. Pa se tako dolazi do jednoga od brojnih takoreći maloumnih zaključaka (razumemo mi tu „maloumnost“, Zlotvorsko je to podmetanje): „Rad me smiruje“. Imate slučajeve ljudi koji kažu da ih najviše smiruju aktivnosti koje vole.

Dakle, zaista jeste strašno i jezivo kada neko ko je funkcionisao „sto na sat“ – odjednom MORA skoro po ceo dan da leži (ili skoro samo da leži).

Ne samo da je telo imalo svoju radnu inerciju, nego, ne zna se šta dolazi kao teže podnošljivo, i celo naše, uslovno (a možda i nije uslovno) rečeno – biće.

„Prinudna naplata duga“ mora da ide, a samo stanje, sa ovakvim velikim padom u dužničku prinudnu neaktivnost, nagli „pad“ u prinudno često i dugotrajnije bolesničko ležanje, ipak nije ni poželjno ni povoljno ni po samu homeostazu, to stanje nije optimalno ni za njeno delovanje. Jer nagli „pad“ iz „hiperaktivnosti“ u bolesničko ležanje je pravi psihofizički šok. Ali, drugi način ne postoji. Tj. postoji drugi način, a on se sastoji u tome da težimo Ravnoteži (uz seanse i ležećeg i drugih vidova opuštanja) i pre nego što napravimo veliki energetski deficit.

16.

E, sad, zamislimo da mi na sličan povežemo ostale kodove našeg izvornog funkcionisanja, da posložimo kockice koje vode aktiviranju naše Moći!

Zlotvori se svakako svojski trude (mora se priznati da su marljivi u tome) da nas u ovim naporima i sprečavaju, i ometaju, i odvlače sa pravih puteva. Ne samo u vezi sa slaganjem kockica, nego, a ne zna se u čemu više nas ometaju, u primeni složenih kockica.

Da nas odvlače sa pravih puteva – uglavnom preko samih programa u koje smo inakrniranjem uskočili, naši lični programi, programi ljudi kojima smo okruženi, društveni programi, itd. Ali sigurno u nekim slučajevima, kada neko malo dalje odmakne na ovim razvojno-oslobodilačkim putevima, i direktnije, primenom nekih ličnih „arsenala“ delovanja.

Njihov glavni adut je – ENERGETSKO ISCRPLJIVANJE. Već je objašnjeno: džaba nama i poznavanje prave Metodologije, ili pronađenih kodova našeg izvornog funkcionisanja, kad nemamo dovoljno Energije na raspolaganju za njihovu primenu!

Ali, kako budemo uspevali, a svakako „đavolski teško“, da, mic po mic, osvajamo oba ova domena (i Metodologiju, tj. otkrivene kodove, i energetiku), tako sve više izmičemo Zlotvorskim uticajima. Tj. mogu oni da nam rade „svašta nešto“, kao što ne štedeći sebe i rade, u maltretiranju, sluđivanju i u celom njihovom ovde već navođenom Zlotvorskom repertoaru delovanja, dok ne počnemo malo dalje da odmičemo svojim putem sklapanja Metodologije i njene primene. Kako više budemo odmicali – to je nihov uticaj sve slabiji. Naravno da oni i dalje deluju svojom punom parom, nesmanjenim tempom i žestinom, i na nas i na ljude oko nas, ali, jednostavno, mi kao da zalazimo u zonu u kojoj sve te njihove uticaje nekakvim sopstvenim Poljem neutralizujemo, „razgrađujemo“, eskiviramo.

Dakle, nije njihovo delovanje podjednako strašno i strašno teško podnošljivo u svim fazama našeg razvojno-oslobodilačkog puta.

Da istaknemo sve ovo tek kao princip/kod, a sigurno je retko ko od nas i blizu toga (ili, u najboljem slučaju – tek je blizu toga) da se lično uveri kako ovaj princip/kod „radi“.


7.

Pisao sam ranije (ako ne ovde, a ono na nekom drugom mestu, čini mi se na „4D portalu“), o konceptualnoj zarobljenosti, tj. o konceptualnom oslobađanju. Što znači zarobljenost ili oslobađanje u idejama, u nazorima, stavovima, u samom načinu razmišljanja.

Paradoks je, jedan od brojnih u KPZ-zamršenostima…

Nije vam potrebna svest o zarobljenosti, da biste bili KPZ-zarobljenik. Čak možete imati i iluziju Slobode, to vašoj metafizičkoj zarobljenosti ne smeta. Čak i više od toga – što posvećenije živite sa iluzijom Slobode, to ste zahvalniji KPZ-rob; kao u školi „štreberi“ ili kao „veći katolici od pape“, vi ste Zlotvorima omiljeniji.

Ali, da biste težili Slobodi i oslobađanju: morate i da imate svest o (metafizičkoj) zarobljenosti, i o Slobodi kojoj težite. Uz svest o realnoj zarobljenosti – Sloboda kojoj se teži ne može biti iluzorna.

8.

Hm, metafizička zarobljenost..! U dilemi smo kako da to označimo, jer nije jednostavno.

Mi tu nemamo na delu bukvalnu fizičku zarobljenost, ne idemo mi u porodičnom krugu sa lancima na rukama, ne idemo na posao sa bukagijama na nogama, i nemamo tamo nikoga ko nas bičem tera na posao.

Tu zarobljenost konstatujemo u NADFIZIČKOM VIĐENJU realnosti. Kroz svoj unutrašnji ili duhovni vid.

Paradoks je (ne možemo bez njih!) što mi delovanjem tih nadfizičkih uzročnika ili stanja dobijamo fizičke posledice ili stanja, zarobljenosti i energetske eksploatisanosti, koji su skoro istovetni kao da smo sa bukvalnim fizičkim zarobljeničkim statusom.

Na primer: ne idemo mi sa lancima i bukagijama na posao. Ali – moramo tamo na vreme da odemo i da tamo budemo striktnih osam ili i više sati, po strogim pravilima koja su tamo postavljena. Nismo tamo vezani, možemo da odemo, ali to stvara posledice po platu, po status, od novca nam zavisi egzistencija, itd. Ne teraju nas nadređeni bičevima, ali – nezavisno od toga, mi moramo da se povinujemo naređenjima, mnogi i sa strahopoštovanjem, kao da oni zaista drže bičeve u rukama; opet, ako se ne povinujemo – to ima posledice koje se u nizu odražavaju na našu egzistenciju. Itd.

9.

Kaže jedna komšinica: „Pola sata sam sela da se opustim, i tek tada sam videla koliko sam umorna. Sva sam se ukočila i jedva sam ustala“.

Odlično uočavanje jedne od zakonomernosti na relacijama naprezanja i opuštanja!

Tek sa opuštanjem postajemo svesni ENERGETSKIH DEFICITA koje smo napravili, a koji počinju da se ispoljavaju kroz razne simptome: bolovi u mišićima, žiganja i bolovi u raznim delovima tela, grčevi u nogama, bolovi u glavi, kao naelektrisano podrhtavanje pojedinih mišića, itd.

Po principu naopakog (isprogramiranog) rezonovanja „post hoc, propter ergo hoc“ („posle toga, dakle, zbog toga“) ovi simptomi se mogu vezivati za opuštanje (kao da je ono uzročnik).

A u stvari, mi bismo morali da nastavimo sa opuštanjem, koje često podrazumeva pojačavanje tih simptoma do nekakvog njihovog vrhunca, da bismo eliminisali energetski deficit, pa tek sa eliminisanjem (aktuelnog) deficita – i simptomi jenjavaju i nestaju.

10.

Lekovi – preširoka tema. Evo jednog uzgrednog akcenta.

Odlično sam zapamtio situaciju iz vremena kada sam studirao. Zbog nervoze, uznemirenosti, i sličnih simptoma koji su normalna uzgredna dobrobit (gratis) maltretiranja koje se naziva studiranjem, obratio sam se bio psihologu. Dao mi je neke lekove za smirenje. Kontrola – za dve nedelje. Za dve nedelje – simptomi su se povukli, izgledalo je da je sve odlično. Lekar je maltene likovao, u smislu: „Ha, eto kako sam ti pomogao!“. Preporuka je bila da nastavim sa tim lekovima, samo sa blagim smanjivanjem doza.

Međutim, malo-pomalo, sve se vratilo na staro, I UZ KORIŠĆENJE LEKOVA. Naravno, pobacao sam sve te lekove…

Poslednjih mesec-dva slično ponavljanje „istorije“ mogao sam da pratim kod jedne osobe iz bližeg okruženja, koja je imala blaži moždani udar. Isto se radi o „neurolepticima“, „antidepresivima“ i sličnim opasnim šarenim lažama. U prvoj fazi, koja je u ovom slučaju trajala mesec dana – ova osoba je postala maltene kao Buda, po smirenosti, po odbacivanju svih uzroka uznemirenosti, po odbacivanju opsesivnih tema kojima se ranije bavila, itd. Bila je uzorno smirena, spavala maltene i danju i noću.

A onda se postupno njeno ponašanje polako vraćalo na staro, ako se odbaci ono što je „potkresano“ moždanim udarom (uglavnom vezano za pamćenje). Uznemirenosti su postale „čiste“, bez vezivanja za konkretne događaje ili osobe. Pa joj se tako javljao strah sam od sebe, kao čista emocija („plašim se, a ne znam od čega“, „plašim se, a nemam od čega da se plašim“).

ŠTA SE, između ostalog, PRI KORIŠĆENJU LEKOVA GUBI IZ VIDA?

MEHANIZAM HOMEOSTAZE!

Organizam ima prirodni mehanizam pomoću kojeg nastoji da se vrati u normalu ili u stanje pre neke izazvane promene (bolesti, poremećaja, itd.). Naravno, u meri u kojoj mu je to moguće.

Mi uzimamo da lekovi SAMO leče.

A organizam (i psiha, podjednako, naravno, jer su u sprezi) aktivira homeostazu i prema lekovima, u vezi sa lekovima. Homeostaza deluje prema bolesti, organizam se bori da ozdravi od bolesti. Kako mi uključimo hemikalije zvane „lekovi“, tako organizam i u vezi sa njima nastoji da izgradi otpornost.

Ne kažem da je ova zakonomernost baš mehanički uočljiva u svim slučajevima i u vezi sa svim lekovima, ali – SVAKAKO DELUJE I TREBA JE IMATI U VIDU. (Prethodno rečeno ne znači da tvrdim kako su baš svi lekovi presudno i bukvalno štetni, i da uopšte ne treba u nekim situacijama posegnuti za njima…)

11.

U stvari, koja je TEMELJNA GLUPOST, konceptualna podvala, sa korišćenjem lekova?! Generalno posmatrano, naravno.

BOLESTI SU REFLEKSI ENERGETSKIH DEFICITA (odlična Lazarevljeva postavka). O tome ćemo malo više u drugim zapisima. Ima tu i raznih drugih faktora, naravno, ali – u vezi sa bolestima energetski deficit je nesporna sveprožimajuća baza.

I to je metafizički nivo sagledavanja uzroka.

Na tom (metafizičkom) nivou čista je glupost probem energetskog deficita rešavati – hemikalijama!

Na fizičkom planu, tj. u okvirima zvanične medicine, se tumara u krugu fizičkih faktora. Na primer: neko oboljenje je izazvano visokim krvnim pritiskom, visok krvni pritisak je izazvan povišenim holesterolom, povišeni holesterol – masnom hranom, nedovoljnom fizičkom aktivnošću, itd. Eventualno se dozvoljava psihičkim faktorima da „prigvire“ kao uzročnici (stres), u poslednje vreme i sve više, ali – i ti psihički faktori se u suštini tretiraju kao fizičke pojave, ili kao fizički, u polaznoj instanci, uzrokovane pojave (na primer, u depresiju se zapada zbog gubitka neke, fizičke, osobe, zbog problema u ljubavi, dakle, zbog emocionalnih problema sa takođe fizičkom osobom, zbog propadanja fizičke firme, itd.).

Te je očekivano da se u krugu fizičkih faktora kao rešenje vidi takođe jedan fizički faktor – lekovi, tj. hemikalije.


1.

Metafizički ili duhovni, da se ne zamaramo razgraničavanjem i preciznim definisanjima, i inače u zoni Entropije treba da štedimo snagu (Energiju).

A svakako se radi o orijentirima koji treba da nam pomognu, mogu da pomognu onima koji za njima imaju potrebe, u snalaženju na putevima i raskrsnicama, u burama, magli, uskovitlanoj prašini, „kroz pustinju i prašumu“, u životnim kretanjima kroz fizičku realnost.

Pravi uzročnici dešavanja u ovoj sumornoj KPZ-fizičkoj realnosti su izvan nje, ili iznad nje – u metafizičkoj ili duhovnoj sferi.

Te otuda takvi orijentiri.

 

2.

Orijentiri, kao kraći zapisi, odnosno tekst sa kraćim zapisima, koji i ne moraju u okviru jednog teksta da budu tematski povezani. (Forma koju je odlično razradio Andrić u „Znakovima pored puta“, čiji je smisao takođe – da budu orijentiri, za kretanje kroz život.)

Zašto (kraći zapisi)?

Zbog:

a) Entropije;

b) Zlotvora.

Entropija, kao „sve manje Energije“, uz pojačavanje haosa, naterava nas (nije književno, ali je rečito) na maksimalnu štednju Energije, naterava nas na režim Hibernacije.

Zlotvori, svojim nesmanjenim iscrpljivajnima, preko programa koje su u nama i preko nas, u čovečanstvu, instalirali ko zna kada, „ne znaju za Boga“, eksploatišu nas kao i da nema Entropije.

Pa se tako, između tog Čekića i Nakovnja, a uz ispunjavanje potrebe za ovakvim pisanim iskazivanjem – dolazi do kraćih zapisa kao rešenja.

 

3.

Što smo duže svojom pažnjom priključeni na neki sadržaj – to je postupno sve intenzivnije ulaganje Energije u njega.

Na sve to se nadovezuje i inercija, koja nas za bavljenje tim sadržajem vezuje sve jače, do pravog malog grča, time se i povlačenje Energije intenzivira.

Možemo čak i bezvoljno da započnemo sa nekim poslom, ali nas on postupno tako sve više uvlači u sebe, da na kraju ispadne „daj još“, još malo, još samo ovo da se obavi, pa se otvaraju novi poslovi koji proizilaze iz tog posla ili se na njega nadovezuju, eto inercije, eto grča, eto vezivanja…

Onda kad se mora – niko nas ne pita.

Onda kad se ne mora, kad sami biramo aktivnosti – treba da se zapitamo nad ovim mehanizmom.

Sekvencijalnost je spas (u zoni Entropije). Ukoliko možemo da je primenimo, ukoliko posao nije baš zaista hitan i vezan za neke vremenske rokove. Izdeliti posao na sekvence, na deonice, pa malo-pomalo, malo te aktivnosti, malo odmora.

Pa da se uživa (u meri u kojoj nam KPZ-Ambijent tako što i u minimalnim dozama dozvoljava).

Ovakvi kraći zapisi su vid takve sekvencijalnosti: i na strani onoga ovamo ko piše, i na strani onoga tamo ko, eventualno, čita.

 

4.

Što se ovog bloga tiče – jasno mu je koji je put do promena, odnosno do Slobode.

Ispisano je to po njemu.

Problem nije u Metodologiji.

PROBLEM JE U ENERGIJI!

OČEKIVANO! Jer mi Karantin-Pakao-Zatvor i imamo, u njemu smo i zatočeni – ZBOG ENERGIJE!

Prava je muka, odnosno mudrost – eskivirati koliko je moguće sve zamke sa prinudnim trošenjem Energije na sve i svašta.

Pa povrh toga imati je dovoljno na raspolaganju za ulaganje u Metodologiju (tj. u postupke i delanja koji se zasnivaju na Metodologiji) koja vodi Slobodi!

 

5.

Energija jeste u sprezi sa ispravnom percepcijom i ispravnim mišljenjem, sa ispravnim vrednostima i ciljevima.

Ako nam je sve ovo ispravno – velika je verovatnoća da, ako nemamo baš dovoljno uvek Energije na raspolaganju (jer KPZ-robijašenje je neumoljivo), a ono nemamo velike probleme sa njom (ne kuburimo sa njom).

Ali je Energija baza. Ne može osoba koja ima dovoljno Energije na raspolaganju, i koja ume da je ispravno distribuira, da se oseća depresivno, da je deprimirana, bezvoljna, slaba, dezorijetisana, uplašena, itd.

 

6.

U ovakvim zapisima logično je da se skače sa teme na temu, zavisno od toga kako se ideje i uvidi javljaju, odnosno, zavisno od toga kako se koja pitanja ili problemi u životu podmeću onome ko zapise pravi.

Što ne mora da bude smetnja eventualnom čitaocu: on dobija panoramu raznovrsnih slika, a može da obrati pažnju na metafizičke orijentire koji interferiraju sa onim što njega osobito zanima, ili u skladu sa pitanjima i problemima koje NJEMU život podmeće pod točkove.