Otkrivenja našeg doba

Monthly Archives: мај 2018

1. Da ne ispadne prethodna tema kao suviše sumorna i beznadežna (dozirano se i može prihvatiti, suviše malo teže). Ona, i kao tema, i kao dešavanja na koja se odnosi, jeste u početku, sa otvaranjem „kapija podsvesti“, takva, i mora biti takva. Ali, kako, mic po mic, odmičemo u raščišćavanju, u razgradnji „krša“ u zoni u koju kroz „kapije podsvesti“ uđemo – tako nam postaje sve bolje i sve lakše…

2. Isticanje energetskog i emocionalnog horora koji kao da aktiviramo sa silaženjem u zonu sve dublje opuštenosti – bilo je nužno nasuprot dominantnim lažima kojima smo preko literature o meditaciji, i njoj srodne literature, planetarno zasuti.

3. Jeste u početku teško, posebno kada počnu da „kuljaju“ ili „gruvaju“ najteži sadržaji koje nosimo. Ali, ne „kuljaju“ i ne „gruvaju“ oni konstantno ISTIM INTENZITETOM i nakon nekoliko meseci, a posebno ne nakon nekoliko godina. Takođe, ne „treskaju“ nas oni istim intenzitetom bukvalno svakodnevno (mada ima i takvih deonica, i od po nekoliko meseci, i od po dve-tri godine), već sa promenama intenziteta po nekom „rasporedu“ koji nam je skroz neuhvatljiv.

4. Težak je to proces koji svakako dugo traje, zavisi i od toga KAKVE DUHOVNE AMBICIJE IMAMO. Ako želimo neko prosečno SAMOSREĐIVANJE, proces je kraći, što težimo radikalnijem SAMOREPROGRAMIRANJU – proces se proteže na (skoro) ceo život.

5. Ima T. Mikušina jedno zanimljivo objašnjenje o karmi (već ovde negde navođeno). Karma u KPZ-Mrcvarilištu je glupost, ali sam princip koji ona objašnjava je zanimljiv.

6. Kaže: kako budemo prerađivali sve veća bremena (zanimljiv njen izraz) karme, tako ćemo dobijati sve blaže, povoljnije životne uslove, počećemo da privlačimo dobre događaje i dobre ljude u svoj život, a mimoilaziće nas loši događaji i odbijaćemo loše ljude.

7. Verujem da ovo može zaista da bude kosmički princip Karme, na nekim NORMALNIM PLANETAMA. I ovaj princip zaista izgleda i kao ispravan, i kao pravedan, DA GA POŽELIŠ U SVOM ŽIVOTU. No, džaba se trudimo da ga poželimo u SVOJIM životima, u zemaljskom KPZ-Mrcvarilištu tog principa nema, pa nema, ni od korova.

8. Međutim, pri suočavanju sa sadržajima podsvesti (koristim ovaj psihološki termin, a već sam naglašavao: ko zna o čemu i o kakvoj zoni se tu kod nas radi!) – U IZVESNOM SMISLU ovaj princip (da ne kažemo – karme) zaista, i to dosta jasno, deluje.

9. Ne baš bukvalno u vezi sa ljudima i okolnostima (onako kako je T. Mikušina objasnila), jer NAŠA MANJE ILI VIŠE TEŠKA I GADNA (METAFIZIČKI) ZAROBLJENIČKA POZICIJA OSTAJE TO ŠTO JE, MENJAMO JE TEK VELIKIM I TEŠKIM PODUHVATOM SAMOREPROGRAMIRANJA.

10. Međutim, U VEZI SA SVOJIM FUNKCIONISANJEM mi možemo vremenom, sa razgradnjom sve većih bremena sadržaja podsvesti, dosta jasno da konstatujemo sve veći, kao što se kaže – BOLJITAK.

11. A koji se očituje: u smirenosti (koja jeste bitna, ali ne sama po sebi, kao što se često ističe u duhovnoj literaturi, već kao posledica nekih dubljih unutrašnjih sređivanja); u sve boljem psihofizičkom funkcionisanju, potpunije rečeno – u boljem funkcionisanju kompleksa telo-um-duh; u skidanju SKRAMA ILUZIJE sa svesti, dakle, u jasnijem, širem viđenju i shvatanju sebe i sveta u kojem živimo; što znači: i u sve većim moćima našeg uma, osobito u spoznajnim naporima; u… itd.

12. Da ne nabrajamo dalje, dovoljno je dočarana suština promena koje svakako dosta lako i jasno možemo uočavati sa odmicanjem na putu sve dubljeg opuštanja kojim zavrćemo rukave u pripremanju za raščišćavanje „podruma svog bića“ (takođe izraz T. Mikušine).

13. ŠTO JE I LOGIČNO, sa stanovišta obične, postojeće ili zdravorazumske logike!

14. NOSITE NEGDE U DUBINAMA SVOG BIĆA ENERGIJE, SADRŽAJE, PROGRAME KOJI VAS OPTEREĆUJU. Podrazumeva se da vas oni dvostruko DAVE: a) i kroz  često enormna energetska ispijanja, jer sve to su nam Neki Nedobornamernici zbog energetike, zbog ataka na našu Energiju, i implantirali; b) i kroz zamagljivanja percepcije i rezonovanja, KATARAKTOM iluzornog i iskrivljenog viđenja i shvatanja.

15. Onda je, takođe, logično: kako odmičemo u razgradnji bar delova tog nesagledivog bremena – tako nam i postaje sve lakše, i sve bolje funkcionišemo, i sve bolje rezonujemo.

16. U nekim poodmaklijim fazama ovog teškog očišćujućeg procesa – maltene preko dana (ili preko noći) možemo da uočimo neke dobre promene kod nas, a osobito pošto „preturimo preko glave“ neke teže deonice (očišćujućeg procesa).


1. Bio sam ranije u višegodišnjem meditiranju, nije da ga kritički promišljam, osporavam, bez iskustvenog poznavanja. Naprotiv!

2. Nedavno, došlo mi, da dan-dva ponovo probam. Pomislim: možda mi se otkrije da tu ipak ima nečeg…

3. Da, potvrdilo mi se: IMA TU (u meditaciji) NEČEG. Ima svega i svačega, KOMPLETAN PODVALDŽIJSKI PAKET!

4. Razni šaroliki podvaldžijski aspekti meditacije već su ovde ranije, kao što se učeno kaže – apsolvirani. Sada mi se u ovoj „ekskurziji“ otkrio jedan novi(j)i…

5. Meditacija nam se objašnjava, prikazuje – kao uranjanje u dubinski mir, u potpunu unutrašnju tišinu, pa preko tih predela – ravno ka „kosmičkoj svesti“, ka Univerzumu, i ka ostalim zamišljajima ovakvih objašnjenja.

6. A kako, u užem smislu, do tih postignuća? FOKUSOM na jednu tačku, na mantru, na bezmisaonost (što suštinski takođe ispada kao mantra), na neku reč, sliku, puls, disanje…

7. Ranije je ovde naglašavano: tačno je da se određeni nivo ili određena dubina (unutrašnjeg) mira i tišine meditacijom mogu postići, dostići. Posebno to može biti uočljivo i delotvorno kod onih koji do okušavanja meditacije nisu imali neka iskustva sa sistematskim opuštanjem.

8. VIŠE ILI DUBLJE POMOĆU MEDITACIJE SE NE MOŽE! NE DA FOKUS!

9. To su suptilne sfere dešavanja, SUPTILNE RAZLIKE, ali su i vrlo logične, i iskustveno proverljive.

10. U dublje zone opuštenosti možemo zaći tek AKO ODBACIMO SVAKI FOKUS, SVAKO RUKO-VOĐENJE PROCESOM OPUŠTANJA, svako, i naj-najsuptilnije naprezanje ili kontrolu procesa.

11. Metoda za te dublje zone opuštenosti je ovde propagirana: ležeće opuštanje (nepomično ili obično ležanje, svejedno). KOJE JE BEZ IKAKVOG FOKUSA, BEZ IKAKVOG VOĐENJA, BEZ IKAKVOG OČEKIVANJA, BEZ IKAKVIH DIREKTIVA, BEZ IKAKVOG DUHOVNOG PLACEBA…!

12. Iz tih razloga sam u prvim tekstovima (na „4D portalu“) o ovoj metodi nju krstio (doduše glomaznim) nazivom: praksa (iz)vankonceptualizma. Praksa koja se iz-vodi bez ikakvog koncepta, uz sleđenje sasvim prirodnog procesa, tj. uz prepuštanje sasvim prirodnom procesu.

13. Dakle, dolazimo do te granice… Meditacijom zaista možemo da se spustimo do jedne zone, do određene dubine opuštenosti. Do donje granice te zone, do te dubine – PROCES JE PRIJATAN. Negde ranije sam opisivao i sopstvena iskustva: zaista se može doći do izuzetno prijatnih stanja opuštenosti i bezmisaonosti.

14. Ako želimo dublje: onda primenjujemo vankonceptualističko ležeće opuštanje.

15. E, ALI ONDA (u ovom drugom slučaju) RECIMO „ZBOGOM“ PRIJATNOSTI OPUŠTANJA! ONDA BUDIMO SPREMNI (ako poželimo taj put ili to iskustvo) NA JEZIVA DEŠAVANJA!

16. PRAVIM DUBINSKIM OPUŠTANJEM MI OTVARAMO „KAPIJE PODSVESTI“.

17. Šta znači otvaranje „kapija podsvesti“, šta znači suočavanje sa tim sadržajima – ko ne zna, može da se obavesti u psihološkoj literaturi. Ta literatura takođe priznaje (hvala joj na tome, mada je ne priznajem, tj. psihologiju, kao celovitu ispravnu) da se ovaj čin izvodi – najdubljom opuštenošću, a kako ljudi u trenutku, na samim tretmanima ili seansama, nisu spremni za nju, u okviru prakse ove nauke pribegava(lo) se hipnozi.

18. A KO JE LUD DA SILAZI U OVE JEZE DUBINA SOPSTVENOG BIĆA, KAD MOŽE FINO DA „PLANDUJE“, DA UŽIVA U ČARIMA ONE ZONE OPUŠTANJA KOJU NAM OBEZBEĐUJE MEDITACIJA?!

19. Pitanje je, bez ironije, na mestu! KO NIJE SPREMAN ZA STRAŠNI I NEIZVESNI PODUHVAT DUBINSKOG PREOBRAŽAVANJA (REPROGRAMIRANJA) SVOG BIĆA – U OVAKVE PODUHVATE NE TREBA NI DA STUPA! Ne mora, ako nema takve ambicije.

20. ALI ZATO NEKA TAKAV NE PRIČA BAJKE O VELIKIM DUHOVNIM POSTIGNUĆIMA! Tj. svako ima prava da priča šta hoće, prethodno je u smislu: neka ne laže druge, i neka ih ne navodi na duhovnu stranputicu.

21. Priča o tome kako se snalaziti i kako izdržavati između Scila i Haribdi ili u „kući strave“ sadržaja naše podsvesti – za drugu je priliku. Smisao tog poduhvata je u preradi ili razgradnji tih sadržaja, energija, programa… ne zna čovek ni kako da sav taj „horor“, „krš“, haos, jezu… koje nosimo u svojim dubinama i nazove.

22. Što mora paralelno da ide sa RAZVOJNO USMERENOM INTENCIONALNOŠĆU van samog procesa opuštanja.

23. Poenta u vezi sa temom ovog teksta je u sledećem…

24. Mi ne možemo računati na prava, neiluzorna velika duhovna postignuća, kakva se posebno opisuju u već toliko puta prozivanoj (sama je kriva!) istočnjačkoj duhovnosti, a da ne raščistimo, TEMELJNO, „kuću strave“ svoje podsvesti. (Uzgred: tu „kuću strave“ su nam naši dragi bogovi Paraziti&Zlotvori i impelementirali!) VALJDA JE I LOGIČNO!

25. Sadržaji podsvesti na razne načine izbijaju u svest. JEDNA OD ISPRAVNIH TEMELJNIH STAVKI PSIHOLOGIJE. (Uostalom, ko zna šta u podsvesti stoji i iza samih naših misli, iza procesa mišljenja kojim mi mislimo da produkujemo (samo) svoje sopstvene, slobodne misli!)

26. Suočavanjem sa njima (ako se suočavamo sa njima, sa tim sadržajima podsvesti) oni slabe ili se razgrađuju. Takođe jedna od ispravnih stavki psihologije (dobrih pravaca psihoterapije).

27. Već sam preporučivao jednu od knjiga koja se zasniva na autorovoj psihoterapeutskoj praksi, a koju sam nekada uspešno primenjivao i pre nego što sam za nju saznao: Dž. Raskin – „Emocionalno pročišćavanje“. (Naravno, nije jednini, ali mi je bliže poznat.)

28. Refleks ovog psihološkog pravca je i savet koji se i van psihologije na svakom koraku može čuti: sa problemima se treba suočavati, od problema ne treba bežati, bežanjem – probleme ne rešavamo; možda samo odlažemo rešavanje, ali to najčešće biva uz narastanje problema.

29. Analogno važi i za sadržaje podsvesti koje nosimo u dubinama svog bića: sa izbijanjima tih sadržaja u svest treba se suočavati. BEŽANJE OD NJIH se može shvatati kao preusmeravanje pažnje, U SUŠTINI ONO JE – POTISKIVANJE.

30. Psihologija u vezi sa potiskivanjem takođe daje prihvatljiva objašnjenja: energija potiskivanih sadržaja samo može narastati, neće se nikako izgubiti, i kako narasta – tako može da nađe načine da SILOVITIJE IZBIJE. Između ostalog i psihosomatski.

31. MEDITACIJA SA FOKUSOM NA MANTRI – JEDAN JE OD NAČINA (MEHANIZAM) POTISKIVANJA!

32. Zaključak je koji jasno proizilazi iz povezivanja prethodno nabrojanih elemenata. Moje iskustveno potvrđivanje ovde ne mora da znači ništa (nije dokaz), svako ko želi – može da u nekim vidovima proveri razliku koja je onim „VS“ u naslovu naglašena.

33. Pitanje koje iskrsava: a šta sa tolikim prosvetljenima ili sa onima koji su bivali višesatno posvećeni meditaciji.

34. Već smo pokazivali da njihove priče o tome šta su duhovno postigli i kako se osećaju možemo da vežemo mačkama o repove (ako bismo imali dovoljno mačaka za te priče). Nesporno je da oni, ako baš nisu funkcionisali uzorno kao što prizilazi iz njihovih priča, a ono sasvim normalno. A gde (im) je tu mehanizam potiskivanja? Koji bi morao da se očituje u nekim poremećajima.

35. Kod njih je ipak sve u redu (bilo, jeste) – možda najviše zahvaljujući tome što posvećenost meditaciji ipak znači i – štednju Energije. Što jeste jedan dobar efekat sa njenim praktikovanjem za nekoga ko nema posebne duhovne aspiracije, već je u nekim običnim „raljama života“.

36. Tu je i balansirano opuštanje, tj. opuštanje koje se drži jedne bezbedne dubine opuštenosti, a ipak jeste svakodnevno – opuštanje.

37. Te se time izbijanje sadržaja iz podsvesti kod njih drži pod kontrolom. Jer su dva svakako glavna načina izbijanja, tačnije – „inicijalne kapisle“ (mada ima i toliko neznanih povoda): a) energetska iscrpljenost; b) preduboka opuštenost.

38. Nije baš neki egzaktan način, ali nije baš da nije uočljiv raskorak između onoga što duhovni „naprednjaci“ (prosvetljeni, itd.) govore, i očekivanih refleksa tih postignuća.

39. Postignutost onog dubinskog mira, tišine i opuštenosti o kojima oni govore: morala bi sama po sebi da znači i jednu tihu ozarenost, preplavljenost spokojstvom i mirom, KOJIMA SE ZRAČI.

40. Nešto u tom smislu kaže jedan od njih, Muđi, u svojoj „Poruci celom svetu“: „…Vi ćete ostati tihi i vaš um će fino doći u srce… (…) I hteo bih da kažem da je ovaj svet prepun ljubavi, i vaše srce i biće su puni ljubavi i mira, ne morate da idete na neko drugo mesto da nađete mir (…) jer to je baš tu gde ste vi. (…) Istinsko značenje „ja“ je radost i sreća…“ To je kod običnih ljudi. A tek kod meditanata…!

41. TOLIKA KOLIČINA, TAKAV INTENZITET MIRA I LJUBAVI – NE MOGU (ako nisu iluzorni), A DA SE NE OSPOLJE! Prosto zato što je to neumoljiva logika našeg funkcionisanja. Može neko da nam satima priča kako je srećan, ali, ako izgleda SUMORNO, SMUŠENO ILI NAPETO – opravdano mu nećemo verovati.

42. Da, znamo da ima situacija u kojima se ono što se oseća može vešto prikrivati. Ali – ovde se ne radi o tome da prosvetljeni nešto (mir, ljubav, radost) prikrivaju. ONI BAŠ I ŽELE DA SE TO ISPOLJI! Jer valjda baš žele da demonstriraju postignuća o kojima govore.

43. Da li nas laička analiza facijalne ekspresije (izraza lica) duhovnih „naprednjaka“ pridobija za njihove priče? ZRAČE LI ONI MIROM I RADOŠĆU?! Posmatrajte (analizirajte) malo, na primer, samog citiranog Muđija u video-snimku sa datim naslovom. Analizirajte malo i druge prosvetljene „face“, na primer:

https://mohanjihrvatska.wordpress.com/about/

https://en.wikipedia.org/wiki/Haidakhan_Babaji

44. Da li su ovo „face“ (možemo im u proučavalačkoj znatiželji dodati i Ošoa i sve ostale) ljudi koji zrače mirom, tihom radošću, ljubavlju?! Možda su to oni osećali, ali – to sigurno ne zrače.

45. Takođe, ako malo pažljivije zagledamo snimke i fotografije na kojima se oni smeju: umesto zračenja imamo jasno – naprezanje. Ono naprezanje koje nam je svima poznato: kada nam (se) o-smeh ne probija iz duše, nego se napregnemo da se nasmejemo, po nekoj inerciji, da bismo pratili druge ili tek iz ljubaznosti (pristojnosti).

46. Nema ovde „laži i prevare“! VALJDA NAM JE SVIMA ODLIČNO POZNATO KAKO IZGLEDAJU DECA KOJA ZRAČE VEDRINOM I BEZBRIŽNOŠĆU! Nikome nije potrebna neka specijalna pronicljivost da bi to uočio jasno kao dan! Po onome što nam se duhovni “naprednjaci“ ubiše propovedajući: tim dečjim stanjem duha bi i oni morali NA KILOMETAR PREPOZNATLJIVO da zrače.

47. A toga nam kod njih nema, pa nema! A čega nam ima?! Imamo napregnute „face“, koje pre odaju KONTROLISANU PRAKSU POTISKIVANJA, u smislu u kojem je to u ovoj temi objašnjeno.


(Prenosim tekst napisan na pedagoškom blogu, pre četiri godine, na koji sasvim slučajno nabasah. Tekst, doduše na polušaljiv način, odlično, na savim konkretnoj ilustraciji dočarava fenomen koji povremeno ovde spominjem: iskrivljena precepcija realnosti i na njoj zanovano iskrivljeno ili pogrešno rezonovanje. Dakle, tekst ponavljam tek da bi se na konkretnoj podlozi uočio ovaj sveprisutni i sveprožimajući, BAZIČNI fenomen našeg ovozemaljskopg postojanja. Čime opravdavam ponavljanje… Uostalom, tekst je kratak…)

 

Pozivam sve kolege dobre volje da se odazovu mom apelu i da mi pomognu! Ako žele, ako mogu, koliko mogu!

Ja sam loš nastavnik! Po svim parametrima nepisane pedagogije (u smislu nepisanog prava). Želim da postanem bolji, ali ne mogu sam. Imam problem koji ne mogu sam da rešim. O čemu se radi?

Ja vidim jednu ogoljenu obrazovnu realnostmoje kolege (ne samo kolege u kolektivu, fenomen je mnogo šireg, republičkog dometa ili domena) – jednu ulepšanu obrazovnu realnost. Na osnovu nje imaju osećaj ispunjenja u svom radu, osećaj efektivnosti onoga što rade, imaju procene po kojima je sve što rade savršeno efektivno, uživaju u svom radu, cenjeni su u kolektivima na osnovu toga, i sve im u obrazovnim poduhvatima ide od ruke.

Ja sam, jadnik, lišen svega toga! Možete zamisliti kako se osećam! Da mi je na kratko da vidim ono čega nema – da makar na kratko, koliko da me mine želja, doživim samo deo onoga što i drugi, sasvim spontano, vide i osećaju! Kako da to postignem?! Vapim! Kako?! Sve što sam pokušavao – nije davalo rezultate!

Pokušam da vidim učenike koji su zainteresovani za sticanje znanja, kakvim ih vide moje kolege, pokušavam da vidim vesela đačka lica koja jedva čekaju časove na kojima će čuti neka nova znanja, ili na kojima će odgovarati i pokazati svoja znanja, pokušavam da vidim, kao moje kolege, kako svaka moja izgovorena reč pada na plodno tle u umovima učenika, kako su mi oni direktno ili indirektno, zahvalni za znanje koje ulivam u njihove glave…

Pokušavam, kao i moje kolege, ali, avaj, ne ide i ne ide! Očigledno sam nešto faličan sa tom sposobnošću!

Jer, uvek iznova i iznova: samo mi se pred očima umnožavaju signali realnog stanja, vidim učenike kojima je dosadno u školi, vidim učenike koji uče samo za ocene, vidim učenike kojima dođe na mnogim časovima da vrište i da iskoče iz kože, jer moraju satima da sede u klupama i slušaju dosadna predavanja, vidim učenike koji se ujutru jedva dovuku do škole, a u toj situaciji je tek pravo mučenje da se sa njima bilo šta radi (čak je držanje predavanja najlakša varijanta, jer može da se drema, sa otvorenim očima), vidim ceo sumorni školski ambijent, koji mora biti sumoran, jer je do kiptanja zasićen teškim emocijama, energijama teških emocija učenika, koje se akumiliraju iz dana u dan, vidim totalnu neefektivnost svakog svog angažovanja u ovakvom školskom ambijentu…

Da ne nabrajam dalje, moram da prekinem, da popijem jednu tabletu „bromazepama“ (za početak – 3 mg).

Ima li nekog kolege u Srbiji koji bi se žrtvovao da pomogne meni, jednoj zabludeloj obrazovno-vaspitnoj ovci?! Ili obrazovno-vaspitnoj beloj vrani.

Ja ne znam kako ću dočekati penziju, a da pri tom zadržim čistu svest i zdravu pamet, ako u međuvremenu ne naučim da vidim ono čega u realnosti nema. Ako ne savladam makar minimalno, tu, za mene tešku veštinu.


(Tekst nastao nešto ranije, trebalo je da bude prilog temi o snazi fokusa, no… nije mu se dalo da bude blagovremeno postavljen.)

1. Snagom fokusa označavamo „SABIRANJE“ misli u jednu „tačku“ ili (pot)punu usredsređenost na jednu temu.

2. Veće je rečeno: kada imamo neki problem ili kada se „ciljano“ bavimo neki problemom, zadatkom, itd, mi potpunu usredsređenost postižemo bez ikakve taktike ili metodologije, i to se zaista dešava spontano. Tema nam sama po sebi nekako magnetizuje pažnju.

3. Misli i pažnja nam se rasipaju kada nema jače magnetske snage teme. To su, u stvari, svi slučajevi van ređih prethodno nabrojanih. Čak i onda kada se postavi preciznija tema, npr. u diskusijama. (Kao „fascinantan“ primer zapamtio sam nekadašnje tzv. forume: to je bila prava retkost da se učesnici rasprave o jednoj temi u pravom smislu drže – teme.)

4. Ima slučajeva u kojima izgleda da je na delu snaga fokusa, snaga usredsređenosti na jednu temu, a, u stvari, NA DELU IMAMO MEHANIZAM PODVALE, u vidu – SIMULACIJE snage fokusa.

5. Odnosno, na delu je mehanizam INERCIJE, štetne inercije (jer ona može biti i korisna).

6. Opsednutost nekim problemom, nekim konfliktom, nekim povodom (racionalnim ili iracionalnim, svejedno) za stresogena reagovanja, kada je čovek „non-stop“ opsednut time, kada prosto traži sagovornika da bi pričao o toj temi, čini mu se da mu je lakše ako ima nekoga kome će iznova i iznova pričati o onome što ga muči.

7. Ili: čak i višesatno bavljenje aktivnostima uglavnom vezanim za savremene vidove komunikacije, koji su u ovom smislu posebni izvori programiranja: intenet, igrice, „društvene mreže“, filmovi, televizija, itd.

8. I u ovom slučaju DELUJE kao da je po sredi snaga fokusa (biti usredsređen sat i više na jedan ovakav sadržaj), a, u stvari, opet se radi o distorziji ili o podvali: U PITANJU JE MEHANIZAM (štetne) INERCIJE.

9. Valjda i ne treba postavljati pitanje – kako ih razlikovati, jer je razlika svakome jasna.

10. Ali – kako izaći na kraj sa ovom štetnom inercijom?

11. Ovde je pouzdano spas u ritmu aktivnosti, u planskom smenjivanju faza ili seansi opuštanja i naprezanja. RITMIZOVANOST NAPREZANJA I OPUŠTANJA ISKLJUČUJE SVAKO ŠTETNO DEJSTVO BILO KAKVE INERCIJE.

12. Takođe, praktikovanjem ležećeg opuštanja (bilo varijante „bolesničkog ležanja“ ili nepomičnog ležanja /na leđima/), a u sklopu samog tog ritma – dozvoljavamo sadržajima koji nas muče, kojima smo opsednuti tako da nam se pretvaraju u misaoni koloplet ili čak i grč, da se istutnje, te da polako počnu da „atrofiraju“.


1. Da samo još malo, iz jednog drugog ugla, razvijemo tezu iz prethodnog teksta, pa ćemo se onda vratiti Putinovoj metodi…

2. Dakle – postoje uslovi nekog ambijenta, Zemljinog kutka, područja, regiona… koji mogu biti pogodniji za duhovno napredovanje, za čišćenje i rast svesti. (Da cele države mogu biti sa takvim statusom, već je objašnjeno – stvar je neke budućnosti, u sadašnjosti u vezi sa tim imamo samo NAZNAKE I ZAMETKE.) Recimo da oni imaju – pogodniju auru za napredovanje u sferi duha, s tim što mi još ne znamo koji sve faktori mogu biti u sklopu neodređenog fenomena „aure“.

3. Aura nekog ambijenta, kutka, područja, regiona, koja je pogodnija, plodonosnija za napredovanje u sferi duha – NE ZNAČI DA ZA MILIMETAR SAMA PO SEBI POMERA NEKOGA NA PUTU DUHA (ili rasta svesti). Niti može da ga podstakne na to, niti ga tim pravcem „gura“. Ta pogodnija aura znači plodotvornost za onoga KO ODLUČI DA KRENE PUTEM RASTA, nikakve benefite ona ne donosi onome ko je zagnjuren celom „glavom“, tj. umom i svešću u KPZ-Iluziju, u milione sitnijih iluzija, ko je sav „dušom i telom“ u vrednostima mase ili „Stada“.

4. ČAK NAPROTIV, TA ZA RAST SVESTI POGODNIJA AURA MOŽE MU (ovom poslednjem) BITI TERET KOJI TEŠKO PODNOSI (videće se to iz ilustracije), što ima svoju logiku: što odgovara Jovu, ne odgovara volu, jer su drugačijeg ustrojstva kompleksa telo-um-duh.

5. Iz mešanja ovih pojmova ili relacija rađaju se, očekivano, zablude… Možda su najrasprostranjenije (u meri u kojoj je ova tema uopšte tema nekakvog svakodnevlja) u vezi sa prirodom.

6. Od toga da priroda, život u prirodi – sami od sebe isceljuju, do stanovišta da su oni jedino pogodno tle, na postojećoj Zemlji, za POSTIZANJE VIŠIH SFERA DUHA.

7. Masa, njeni energetski prepleti, programske isprepletenosti, „uzglobljenosti“, opasna sinergija pojedinaca koji je čine, ritam življenja, životni uslovi – JE PRAVI PSIHOFIZIČKI, A OSOBITO DUHOVNI OBOLJEVAJUĆI I DEGRADIRAJUĆI FAKTOR.

8. Što se živi dalje od mase ili „Stada“ – slabiji je uticaj tog OBOLJEVAJUĆEG FAKTORA. A taj raspon udaljenosti i slabljenja oboljevajućeg faktora mase ili „Stada“ ima svoju gradaciju: od gušćih, ušorenih sela, preko planinskih sela sa razbacanim kućama do značajnije udaljenosti od svih naselja, dublje u prirodi.

9. DAKLE, NE OZDRAVLJUJE PRIRODA SAMA PO SEBI, SAMA OD SEBE, NEGO – U NJOJ NEMA OLOVNO TEŠKE AURE MASE („STADA“) I NJENOG OBOLJEVAJUĆEG DELOVANJA. I zato neko može da psihofizički i duhovno ozdravljuje ako se udalji od, osobito gradskih naselja, i može da ozdravi U DOMENU U KOJEM SU PROBLEMI KOJE IMA DIREKTNIJE NANETI SAMOM AUROM MASE.

10. Ne može on, neće on, neće niko u prirodi ozdraviti OD SEBE SAMOG, od onoga što u sebi nosi.

11. Kako to da priroda sama ne leči i ne podiže duh? PA TAKO LEPO! KOJA TO PRIRODA?! PRIRODA U KOJOJ UBEDLJIVO DOMINIRA ZLOTVORSKA PARADIGMA, KAO I U MASI, KAO I NA CELOJ PLANETI?! Da li u prirodi dominiraju RAZVOJNI MOMENTI? Momenti koji znače dobro, harmoniju i lepotu? Ili urušavajući i degradirajući? Da li su moćniji, dominantniji, na primer, cveće i plemenite biljke, ili korov i parazitske biljke (tamo gde nema čovekovih intervencija)? Da li su moćnije i dominiraju životinje KOJE NISU USMERENE NA TO DA NANOSE ZLO DRUGIMA, ili one koje su usmerene na to da ubijaju druge i da se hrane njima? (Da, takva ime je priroda, ne čine one zlo svesno i namerno, ali – življenje i ishrana na račun ubijanja drugih i nanošenja patnje drugima su činjenice; takva im je Zlotvorski distorzirana priroda, koju ovde konstatujemo.) Da li u šumi, a osobito u džungli, imamo saglasje drveća koje raste (drveća koje nije, uslovno rečeno, negativno), ili – međusobnu BORBU drveća za svetlost i za opstanak, odnosno princip da se svi BORE da se „plode i množe“, da se šire i osvajaju teritorije, pa i kada to znači ugrožavanje drugih?

12. Reklo bi se: ALI SVE SU TO NORMALNI PRINCIPI FUNKCIONISANJA PRIRODE, prosto ispada kao nesuvislo tu nešto „zamerati“ ili kritički primećivati. JESTE ISTO ONOLIKO NORMALNO KOLIKO JE NORMALNO I USTROJSTVO LJUDSKOG DRUŠTVA. U smislu u kojem se Zlotvorske intervencije, i u prirodi i u ljudskom društvu, prihvataju kao sasvim normalno funkcionisanje. STVAR JE U TOME ŽELIMO LI MI DA U USTROJSTVU CELOKUPNOG ZEMALJSKOG ŽIVOTA ČITAMO „RUKOPIS“ BOGOVA PARAZITA-ZLOTVORA, ILI TO NE ŽELIMO, već želimo da postojeće užasno stanje prihvatamo kao izvorno i najnormalnije moguće stanje.

13. Dakle, MOŽE LI BITI SAMA PO SEBI LEKOVITA I DUHOVNO UZDIŽUĆA PRIRODA SA TAKVOM ZLOTVORSKOM PARADIGMOM?!

14. Ovde govorimo o metafizičkom nivou, naravno da to ne treba mešati sa nižim nivoima, sa tim da je vazduh u prirodi zdraviji, da ima lekovitih biljaka, da bliskost sa prirodnim procesima ima sama po sebi korisne efekte, itd, ali – što sve ne seže, u tome je poenta, u delovanje mimo fundamenta koji čovek sa sobom/u sebi nosi, što sve to ne seže u sfere rasta svesti.

15. Takođe – postoje „mudrosti“ prirode, izvorni slojevi prirode, kao što ih ima i u čoveku, jer i čovek je priroda, deo prirode. Te „mudrosti“ prirode svakako čine i bazu funkcionisanja prirode, ovde govorimo o iskrivljenjima (u prirodi i u čovekovoj prirodi) koja su sada na planeti dominantna. Kao što je čovekov cilj da „strese“ sa sebe sve Zlotvorske distorzije i da obnovi svoju izvornu prirodu, tako to mora da bude i cilj (planetarne) prirode u kojoj čovek živi. A ko će taj poduhvat i kako da izvede za prirodu – ne znamo.

16. Kada neko u svom biću oseti zov prirode – znači da se u njemu budi svest o otrovnim uticajima mase i života u velikim (većim) naseljima. I ako takav ima mogućnosti da ode i da živi u prirodi – sa odlaskom iz paklenih uslova osetiće veliko olakšanje, svejedno je što će ga shvatiti kao izlečujuće delovanje prirode.

17. Takve poduhvate su izvodili i tzv. obični ljudi (ima i u našim sredinama primera tzv. intelektualaca koji su napuštali svoje čak sasvim dobre poslove u gradskim sredinama i prešli da žive na selu), i tzv. značajniji ljudi, kako duhovnjaci, najčešće, tako i iz neduhovnog „sektora“ (na primer K. G. Jung).

18. T. Mikušina, uz S. N. Lazareva svakako najznačajniji duhovnjak u Rusiji, živi u zabačenom predelu Sibira. Jedno od njenih objašnjenja je: značajniji duhovni rast je nemoguć bez udaljenosti… zaboravio sam, ali svakako se radi o većoj cifri – od stotinu ili i više stotina kilometara od većih gradova. Sam Lazarev takođe ima svoju vikendicu u kojoj provede po nekoliko meseci godišnje, u sklopu faze energetskog čišćenja. K. G. Jung je takođe, valjda u poznijim godinama, prešao da živi u usamljenosti negde dalje u prirodi (zaboravio sam detalje).

19. I onda NA PRELAZIMA između ovih dveju pozicija imamo zanimljiva svedočenja o teškim uticajima mase, energetike mase.

20. H. Babađi, koji je, kao jedan od istočnjačkih tzv. prosvetljenih, živeo u nekakvom svom ašramu u planini, pričao je kako mu je po nekoliko dana bilo potrebno da se „izleči“ od energija mase, u slučajevima kada bi silazio „među ljude“, da bi razgovarao sa svojim poštovaocima ili sledbenicima (mi bismo rekli – da bi držao predavanja). I to – on se pritom nije uključivao u neke aktivnije životne tokove nekih većih naselja.

21. Slično „svedočenje“ ostavio je K. G. Jung, i to – kao naučnik, psiholog. Rekao je: po nekoliko dana mu je bilo potrebno, kada bi se vratio u svoje izolovano prebivalište, nakon držanja predavanja i kontakata sa kolegama, da se „otrese“ informacionih „nanosa“ tolikih govora i razgovora. Jedna zanimljivost, kao primer koji je gore najavljen: kada su njegove kolege, I TO PSIHOLOZI po struci, dolazili da borave kod njega, zabeležio je da nisu mogli „u divljini“ da izdrže duže, možda tek dan-dva, eventualno tri, počinjalo je da im se čini da će poludeti, pa su se brže-bolje spašavali odlaskom.

22. Sa stanovišta otrovnih energetskih uticaja mase – beg, posebno duhovnjaka, u prirodu je sasvim opravdan i razumljiv. U drugom smislu se u vezi sa tim može zameriti (što je ovde negde ranije već učinjeno) onima koji su „slovili“ za istočnjačke prosvetljene, a koji su „po difoltu“ postizali „kosmičku svest“, dakle, veliku duhovnu moć.

23. Slabost i ranjivost tzv. običnih ljudi (koji nisu zašli dublje u nekakvu duhovnost), ovde se mogu ubrojiti i naučnici poput Junga, ne da je „prihvatljiva“, nego je dobar znak ako se takav senzibilitet uopšte probudio kod njih, za razliku od tipičnih predstavnika mase koji, poput Jungovih kolega, izolaciju, tj. usamljenost u prirodi ne mogu da podnose. Međutim, ako su istočnjački prosvetljeni zaista postizali veliku snagu duha – ONDA SU ONI MORALI DA JE IMALI I U MASI I VAN MASE! Šta je prava velika snaga duha, TOBOŽNJA KOSMIČKA SVEST, za uticaje mase?!

24. PRAVA SNAGA DUHA MORA DA ZNAČI FORMIRANO JAKO SOPSTVENO POLJE (možemo i ovde da koristimo izraz – aura), KOJE JE REZISTENTNO NA OTROVNE UTICAJE MASE. Na šta to liči: prosvetljeni sa najvišim mogućim na Zemlji postignutiom nivoom razvijenosti svesti – MORA DA BEŽI OD LJUDI, DA BI ZADRŽAO SVOJU VELIKU DUHOVNU MOĆ?!

25. Naravno da nema u slučajevima tih tobožnjih prosvetljenih ni pravog ni najvišeg duhovnog postignuća! Vidimo kod njih ILUZIJU najviših duhovnih postignuća. Eto i tog aspekta: život u prirodi i van mase – NIJE IH OBEZBEDIO SAM PO SEBI OD UTICAJA ILUZIJA. Ne oslobađaju SAMA PRIRODA I ŽIVOT U NJOJ ljude od iluzija i loših psiholoških mehanizama, od pogrešne precepcije i rezonovanja, to su poduhvati koje ljudi sami moraju da izvedu, ALI JESTE TAČNO DA JE PRIRODA, TJ. ODSUSTVO MASE, ODLIČAN AMBIJENT ZA IZVOĐENJE TAKVIH PODUHVATA.

26. Što ne znači da su takvi poduhvati neizvodljivi i u masi, ali – izvodljivi su zaista uz natčovečanske napore, i zaista su takvi napori pre osuđeni na neuspeh nego na uspeh, veća je verovatnoća da će sile mase uspevati da čoveka slame, nego da ih on nadjača. Da ga slome – u tom smislu da ostaje podložan iluzijama, te pogrešnoj percepciji rezonovanju, a pošto je zaplovio u vode duhovnosti, onda su to distorzije koje se tiču, podrazumeva se, duhovnosti. Ali i da slamaju na grubljeenergetske načine.

27. Dakle, pravi cilj sa pravim duhovnim razvojem je – da se formira jako lično Polje, koje je rezistentno na teške uticaje mase, tj. zahvaljujući kojem je čovek rezistentan na otrovne uticaje mase. ŠTO NE ZNAČI DA JE TAKVOM ČOVEKU SVEJEDNO ŽIVI LI U MASI ILI U PRIRODI. Logično je da će nastojati da ne bude u masi. Logično je da se ide u prijatnije i povoljnije uslove (u prirodu). TO, ŠTO JE NEKO OTPORAN NA TEŠKE USLOVE, što je u njima postojan, što oni ne mogu da ga slome – NE ZNAČI DA JE U TAKVIM USLOVIMA NJEMU PRIJATNO, kao da takvih loših uslova i nema, kao da je u najprijatnijim mogućim uslovima.

28. Da Zemlja nije opako KPZ-Mrcvarilište, sa mučenjima koja su odavno van svake zone DUHOVNE FUNKCIONALNOSTI – život u masi bi bio život koji duhovnjaka kali, koji testira njegovu snagu. U tom slučaju bi baš bilo poželjno da on živi najobičnijim životom u masi, pri čemu bi mu baš takav život, baš ta pozicija, posebno pomagali u duhovnom rastu. Ovako, život u masi je pre OBEZBEĐENOST Zlotvora da do duhovnog rasta pojedinaca uopšte ne dođe, ili, ako i dođe, da to bude zanemarljivo minimalno, sa odličnim izgledima da se na svakom koraku sklizne na duhovnu, ali i običnu psihološku stranputicu. Da je tako može se videti po tolikim iskrivljenjima bavljenja duhovnošću, po tolikim iskrivljenjima duhovnih metoda, da se to često kosi sa običnim zdravim razumom (da o duhovnoj logici i ne govorimo), da ne kažemo – da se graniči i sa psihijatrijskim slučajevima (slučajno sam pogledao jedan od ranijih tekstova ovde, o tragikomičnosti duhovnih metoda, pa primeri – najpre joge smejanja, a onda i kolektivne joge u kojoj jedna osoba svira na klaviru, joga-svirka, ili joga-„žuraja“, a nekoliko njih se unaokolo bacakaju, krive, lomataju, što narod kaže – raskrečuju i kerebeče, a svi sa „facom“ na kojoj se jasno ocrtava osećaj da rade veliki duhovni posao).


1. Objašnjenju ove metafizičke/duhovne metode, koju vezujemo za ruskog predsednika V. V. Putina (naravno, videće se zašto i u kojem smislu), neophodan je jedan poduži uvod kojim se daje mali metafizički pregled planetarnih političkih dešavanja. Budući da od značajnijih tema nikako da se politička dešavanja bar malo metafizički „skeniraju“, a podrazumeva se da poltika nije neka specijalna zona van ingerencija planetarnog KPZ-Mrcvarilišta. Pa bar da ovu jedinstvenu priliku iskoristimo za neki laganiji osvrt.

2. Da naglasim, jer je u ovom slučaju potrebno, ono što je već naznačeno: u pitanju je metafizički osvrt na neke linije planetarnih političkih dešavanja ili na nekakvo opšte političko stanje, OSVRT KOJI NEMA VEZE SA POLITIČKIM AFINITETIMA, sa stanovišta metafizičkih sagledavanja glupo je o njima i govoriti, jer se politika, politički akteri i politička „arena“ metafizički mogu sagledavati samo U KONTEKSTU ZEMLJE KAO KARANTINA-PAKLA-ZATVORA, oni su samo jedan, doduše, u ovom svetu jedan od baš presudnih, segmenata života unutar Karantina-Pakla-Zatvora. Sagledavati politiku kao autonomni faktor unutar KPZ-a je pogrešno, znači tonjenje u KPZ-Iluziju, kao i istovrsno IZOLOVANO sagledavanje bilo kojeg drugog segmenta života unutar zemaljskog METAFIZIČKOG Karantina-Pakla-Zatvora.

3. Politika je umrežena sa svim ostalim segmentima zemaljskog života u Karantinu-Paklu-Zatvoru, ona je DEDUKOVANA ili „silazno“ izvedena od strane „umnih“ KPZ-Gospodara, promašaj je ne promišljati je u tom kontekstu.

4. Pa još jedna uvodna naznaka uz ovaj širi uvodni deo (a do Putina ko zna kad ćemo i da li ćemo i doći!), a tiče se pitanja patriotizma i nacionalizma, budući da nekima, kojima još ne polazi za rukom da se metafizički izdignu iznad politike, može da padne na pamet da jedan od ova dva „kvalifikativa“ pripišu ovom tekstu, kad u njemu bude spomenuta, UZGRED, pozicija Srbije…

5. D. Ajk ima neki odličan tekst o patriotizmu, kad bih mogao da ga nađem – rado bih ga citirao, jer nam je slaganje u vezi sa patriotizmom skoro stopostotno. Sa metafizičkog stanovišta: o patriotizmu se može govoriti u nekoj sasvim redukovanoj, maltene do neprepoznatljivosti, varijanti. DALEKO OD NEKE LJUBAVI (PREMA DOMOVINI). Kako svestan opakog Karantina-Pakla-Zatvora o tako nečem i može da govori?! U DOMOVINI ILI VAN NJE – OPAKI ZEMALJSKI (METAFIZIČKI) KARANTIN-PAKAO-ZATVOR JE – OPAKI KARANTIN-PAKAO-ZATVOR. Tu nema ni dileme ni mesta relativizovanju!

6. Ali, neka SENKA ZDRAVE (PO)VEZANOSTI za užedruštveni ili državni ambijent u kojem svako od nas živi – prosto je normalna i NEIZBEŽNA. Treba li to uopšte dodatno objašnjavati ili se za svakoga podrazumeva? Recimo da se podrazumeva, da ne zalazimo sve dalje od glavne teme…!

7. Metafizičko sagledavanje planetarnih političkih tokova je vrlo složeno (a šta jue u KPZ-u jednostavno?!), vrlo tanano, pa je rizik od iskrivljenih shvatanja vrlo veliki: dovoljno je da nekome ne gode prave metafizičke (nadfizičke, iznadfizičke, dakle – negde u visinama iznad) visine, da je negde „ni na nebu, ni na zemlji“, dakle, ni u metafizici, ni u politici, pa da ima prostora za distorzije. No, taj rizik se ne može izbeći!

8. Dok je postojala SSSR i dva jasno razdvojena vojno-politička bloka – i pozicija je bila jasnije razgraničena međusobnim suprotstavljanjem, do planetarno opasnih rivalstava. Sa raspadom SSSR-a i Varšavskog pakta, a osobito sa novom pozicijom za koju su se i u ekonomskom i u vojnom smislu izborile Rusija i Kina (najviše, presudno njih dve kao velike države) – metafizički se planetarna politička konstelacija radikalno menja.

9. Ili, da definišemo preciznije: planetarne perspektive se ZAČINJU značajnije menjati.

10. E, tu dolazimo do naznačenih finesa koje treba pažljivo „rasporediti“ u shvatanju cele situacije! Sve države ovog sveta, dakle i Rusija i Kina (od manjih država, na primer: Azerbejdžan i Srbija), funkcionišu unutar postojećeg trulog (metafizičkog) Karantina-Pakla-Zatvora, dakle, i one, i njihova rukvodstva, tačnije – ljudi (predsednici) koji ih vode, podređeni su LOGICI, ili – ekonomsko-političkoj logici postojećeg sveta, sa možda ključnim parametrima: profit i interesi.

11. Dakle, nisu oni u nekom Novom svetu, koji se u ovim tekstovima najavljuje, niti ima naznaka da oni „uplovljuju“ u neki Novi svet. U smislu podvala kakve smo imali u nekima od tzv. proročanstava. Na primer: T. Mikušina (a čini mi se da je i N. Rerih u tom smislu, ranije, pisao) u nekima od svojih objava govori o tome kako će Novi svet započeti u Rusiji; bila je takođe, možda nekih devedestih godina, serija tekstova-tzv. proročanstava (ne sećam se autora, možda neki M. Jovanović), koji su kasnije posloženi u knjigu, o istovrsnoj poziciji Srbije, pa je možda najviše zahvaljujući tim proročanstvima i formirana komična sintagma „nebeski narod“ (koja se odavno više u običnom govoru i ne koristi).

12. U bukvalnom smislu ova proročanstva su besmislena, kao što su, na potpuno isti način, besmislene metafizičke teorije o tome kako će se čovečanstvo kolektivno izdići u neki viši denzitet (najpre je to najavljivano za 2012. godinu, pa je, valjda, odloženo, u ovim godinama su već i ti „proroci“ umorni, jer sadašnja bezizgledna dešavanja urušavaju takve teorije). Ljudi nose teška, preteška bremena najpre svojih golemih iluzija, svojih pogrešnih percepcija i rezonovanja, CELOKUPNIH ŽIVOTNIH I VREDNOSNIH ORIJENTIRA, a sada će ih neka sila INSTANT osloboditi tih bremena i izdići na neki viši duhovni nivo ili na viši nivo svesti, i to u paketu, sve ljude jedne države! To nema ubedljivost čak ni klasične duhovne bajke kakve su nam uspešno prodavali (i prodaju) istočnjački mudraci!

13. ALI, U JEDNOM SMISLU OVE NAJAVE NISU SASVIM BESMISLENE! I možda je i ovde u pitanju primer distorzičnih naopačke-izokretanja inicijalno prilično smislenih ideja ili dalekosežnih najava. Ali treba uočiti suptilnost o kojoj se radi, a da se o tome radi imamo elemenata za zaključivanje u vektorima dešavanja, recimo – na tzv. suptilnom planu, kod nabrojanih (verovatno i još nekih drugih) zemalja. Ljudi kao ljudi – isti su u Rusiji, Kini, Azerbejdžanu, Srbiji, sa istim iluzijama, sa istim metafizički pogrešnim percepcijama, vrednostima, rezonovanjem, sa istim opsednutostima novcem, profitom, morem GLUPOSTI, itd. NITI ĆE IH NEKA SILA OSLOBODITI OD SVEGA TOGA, niti će nakon toga, što se neće desiti, te zemlje postati – zemlje Novog sveta.

14. Ali se kod ovih zemalja, ili oko ovih zemalja (teško je to prostorno locirati) SVAKAKO FORMIRA JEDNA DRUGAČIJA AURA. (Ne znam koji bi izraz bio pogodniji, recimo da je to kao nekakva aura.) TA AURA NIŠTA NE ZNAČI LJUDIMA KOJI ŽIVE U OVIM ZEMLJAMA, ONA NEĆE SAMA PO SEBI BITI INICIJATOR PROMENA U NJIMA.

15. ALI ĆE TE AURE BITI ODLIČNA PLODNA TLA ZA POJEDINCE KOJI KRENU, BUDU KRETALI PUTEM PROMENA. U kojem smislu?

16. U smislu u kojem je danas, uzmimo logiku i vrednosti postojećeg Starog sveta, dosta lako BITI USPEŠAN (u biznisu, u bilo kojoj vrsti karijere, itd.) u zemljama koje su, kao što se kaže – ekonomski i politički stabilne, nego u zemljama koje to nisu. I u ovom slučaju: ta vrsta, recimo – aure, „hrani“, omogućuje, potpomaže smerove delovanja ljudi, ka tim vrstama uspešnosti.

17. Što znači da Rusija, Kina, iz našeg regiona Srbija i slične zemlje – U TOM SMISLU JESU ZEMLJE BUDUĆNOSTI, NE PO NEKOM BUDUĆEM TZV. PROSPERITETU MERENOM LOGIKOM POSTOJEĆEG-PROPADAJUJEG STAROG SVETA. Radi se, dakle, o potencijalu aure, koji će pojedinci u ovim zemljama, koji se za to opredele, moći da iskoriste, a ne o nečemu lepom što će OBAVEZNO SNAĆI narode ovih zemalja.

18. Analogno onome što danas imamo u vezi sa „uspešnim pojedincima“: može neko da bude uspešan (po logici postojećeg sveta) pojedinac i u ekonomsko-politički nestabilnim zemljama, ali – za to mu je potreban neuporedivo veći napor, uz mnogo više neizvesnosti, nego istim takvim pojedincima u ekonomsko-politički stabilnim i razvijenim zemljama. Analogno: neće u nekoj budućnosti biti nemoguće kretanje ka pravom razvoju pojedicima u drugim zemljama, uvek će to biti moguće svima u svim zemljama, ali – uz veće poteškoće zbog njemu „nesinergične“ aure te zemlje. I u tome je ta pogodnost, ne u smislu življenja u „izabranom narodu“.

19. Ovde su u pitanju nekakve PRANAZNAKE potencijala ili budućih stanja ovih zemalja. Nešto što je u prizemnim političkim procenama sasvim nevidljivo. Kao što je već rečeno: i u ovim zemljama su značajni, kao vrednosti, vojna snaga, rast BDP-a, suficit u budžetu, dakle profit i dobro funkcionisanje države, a sve to je nemoguće van logike i ekonomskih tokova cele planete, TAČNIJE ZAPADNIH ZEMALJA KOJE ODAVNO U OVOJ SFERI SVE DIKTIRAJU.

20. Time dolazimo i do, SADA SVAKAKO NEPOUZDANIH POKAZATELJA vektora koji vode formiranju drugačije aure ovih zemalja.

21. Rast i stabilnost ovih zemalja ključno zavisi, u sadašnjoj fazi (možda je u sadašnjoj fazi to neminovno) od jedne ličnosti u svakoj od njih (a to su predsednici ovih zemalja). Ali ne sa statusom autoritarnih, samonametnutih vladara kakvih je bilo u donedavnoj prošlosti. Što znači da u njihovom delovanju i političkoj logici možemo: a) i da uočavamo razliku u odnosu na delovanje i političku logiku vladara drugih zemalja; b) i da hvatamo tanane naznake formiranja tla koje će biti pogodno za pojdeince koji se odluče da krenu putem Novog sveta.

22. Nekada u socijalističkim zemljama aktuelna sintagma „truli Zapad“, retko da je ikada bila tako, bar metafizički uočljiva kao danas. To je zaista TRULEŽ, uz svu spoljašnju, u nekima od tih zemalja naizgled veličanstvenost, snagu, stabilnost. A kakvi su lideri te Truleži? Očekivano: podmukli, pokvareni, bezobzirni, licemerni, egoistični, usmereni ka interesu u nekom najgrubljem i najnižem smislu. Te: proračunato hladni i bezosećajni. Ovo ne treba shvatiti u bukvalnom smislu, mada kod mnogih od njih može da se ide i u bukvalno shvatanje.

23. Sjedinjene Američke Države u tome ubedljivo prednjače! Na primer: bezobzirnost, licemerje, egoizam… Zemlja tobožnji borac protiv diktatorskih režima, tobože za dobro naroda u tim zemljama (Irak, Libija…), a što nije prolazilo bez sleđenja ličnih interesa, i uz izazivanje haosa i tzv. krvoprolića u tim zemljama.

24. Ili, zemlje NATO-pakta, dakle, opet uz ključnu ulogu SAD-a: vojno moćne zemlje koje su se udružile protiv jedne nemoćne zemlje, Srbije (1999. godine)! PRAVA MIZERIJA! Čak uz povod koji ni sam po sebi ne opravdava ovakvo zaista zločinačko delovanje: jer se pokazalo da je teško stanje naroda koji su oni tobože oslobađali (albanskog) – uglavnom simuliralo, vešto kolektivno simulirano, dodatno uz delovanje vođa tog naroda koje je (najverovatnije) bilo povezano sa kriminalnim (a što su njihovi NATO-oslobodioci odlično znali).

25. Ni za Rusiju i Kinu, kao velike zemlje koje se najzad javljaju kao pritivteža ovakvom paklenom zapadnjačkom svetu – ne može se reći da su savršeno „čistih ruku“. Za koga (za koju zemlju) se u ovom svetu to može reći?! Kao što je naglašeno: ni ove zemlje ne mogu sasvim mimo logike koju je svetu nametnuo „moćni Zapad“. Ali – kod vođa ovih zemalja (Rusija i Kina), dakle, u samim ovim zemljama, može se čitati zametak jedne drugačije političke logike i drugačijeg postupanja: sa nastojanjem na realnom, a ne simuliranom, poštovanju drugih (zemalja), sa nastojanjem na uspostvaljanju pravednijih odnosa u svetu, sa nastojanjem na istini, uz odlučno odbijanje da se ne pokoravaju zapadnjačkim moćnim blokovima i interesima, tj. njihovim ultimatumima, itd.

26. TAKOĐE, RADI SE O PREDVODNICIMA OVIH ZEMALJA KOJI SU – LJUDI SA EMOCIJAMA. Kako su u pitanju (njima dodajemo i nabrojane manje zemlje, Srbiju, Azerbejdžan, ima ih svakako još) legalno izabrane vođe (ne autoritarno samonametnute), ispada da ovakve vođe proizilaze iz nekog dubinskog kolektivnog stanja ili bića tih naroda, što bi značilo da su iz tih neznanih nam dubina polako krenuli impulsi ka formiranju aura kao podloga za pojedince koji će možda odlučiti da se bore, tj. da se menjaju za Novi svet. Na površini nama deluje da ceo preokret u ovim zemljama izvode sami pojedinci koji su njihovi predsednici, što jeste faktički u datoj situaciji, ali – moralo je da bude omogućeno dubinskim impulsima iz kolektivnog bića naroda ovih zemalja.

27. Ako bi se pokazalo da je ovo tačno, onda bi to značilo da su se njihovim inkarniranjem baš u ovoj planetarnoj situaciji, te uspevanjem da izbiju u prvi plan kao vođe – u KPZ-ustrojstvo infiltrirali nekakvi prvi impulsi iz nekih viših razvojnih sfera koje su van dometa i kontrole KPZ-Vladara. U postojećoj situaciji sve ovo je suviše grubo i neodređeno sagledavanje, ono će nam svakako biti jasnije što više ili dublje odmičemo u zoni koja je već označena (po naslovu Ćosićevog romana) kao – „Vreme raspleta“ (metafizički-planetarnog, naravno, tako da se on dosta brzo ospolji i na fizičkom planu).


ili: Samoreprogramiranje pomoću metodologije (skupa ili sistema metoda), ne pomoću jedne jedine metode

1. Recimo da imamo redukcionizam kada neku složenu pojavu „potkrešemo“, maltene mehanički, svodeći je na jednostavniju varijantu, ali kojoj je suština pritom značajno okrnjena. (Jer ima slučajeva kada nešto možemo pojednostaviti, a da se suština ipak sačuva.)

2. A same metode, naravno, kada je u pitanju naša oblast, metafizika ili duhovnost… Smisao metoda, i metodologije, u metafizici/duhovnosti, je u IZMENAMA PROGRAMA. Mi funkcionišemo po DNK, po tzv. sudbinskim, po društvenim, itd. programima. Ti programi REGULIŠU naše funkcionisanje, naše mišljenje, naše stavove, naše vrednosti (sistem vrednosti), naše životne tokove… Nešto od toga regulišu rigidnije (oštrije i bukvalnije), nešto sa većim koridorom slobodnijeg postupanja, tako da možemo imati iluziju slobode.

3. U suštini, primenom metafizičkih/duhovnih metoda – MI VEĆ POČINJEMO, ILI POKAZUJEMO VOLJU I NAMERU, DA SE, SAMI, REPROGRAMIRAMO.

4. Iz ovih nabrojanih elemenata proizilazi jedan problem sa primenom duhovne metodologije: NAŠI PROGRAMI, programi u koje smo inkarniranjem uskočili, PROTIV NAS SU, oni su protiv primene metodologije koja njih same detronizuje, reaguju na nju kao na „viruse“.

5. Drugi ometajući faktor je – samo OMETANJE, frekvencijsko ili neko drugo, neke druge, nama neznane sorte, svejedno nam je, posledice su nam više nego očigledne, bar onima nam koji imamo sluh da ih uočavamo i pratimo.

6. Da se vratimo na naslov, pa da ga povežemo sa ovim drugim ometajućim faktorom.

7. Ako uzmemo poteškoće, sa primenom duhovne metodologije, koje proizilaze iz otpora samih programa (jer oni tu metodologiju „doživoljavaju“ kao atak na njih same), pa ih povežemo sa poteškoćama usled frekvencijskih ili ko zna kakvih (sve) ometanja: ONDA JE LOGIČNO DA, ŠTO JE METODOLOGIJA SLOŽENIJA, SA BROJNIJIM METODAMA, TO JE TEŽE PRIMENLJIVA. I SUPROTNO: AKO SVU METODOLOGIJU SVEDEMO NA JEDNU JEDINU METODU – ONA JE VEĆ DOSTA LAKO PRIMENLJIVA.

8. Na sto (ili čak na sto osam) mesta do sada smo konstatovali koliko je složeno naše funkcionisanje, u koliko složenim uslovima se nalazimo, naravno, prvenstveno zahvaljujući svemu što nam bogovi Paraziti-Zlotvori čine, koliko nam je teško, do zaista nemogućeg, da sve to shvatimo, pohvatamo i posložimo. LOGIČNO JE DA SE SA TAKVOM SLOŽENOŠĆU, U NAMERI DA SE MENJAMO, NE MOŽEMO UHVATITI U KOŠTAC POMOĆU JEDNE JEDINE METODE. Logično je da nam ja za takav poduhvat potrebna nešto složenija metodologija.

9. Koju, na razne načine već navođenu, podvalu u vezi sa ovim imamo? Upravo METAFIZIČKI/DUHOVNI REDUKCIONIZAM: sva složena metodologija se ‘LADNO svede na jednu jedinu metodu, i, što bi rekli drevni Atlantiđani: „Vozi, Miško!“. Čak možeš da biraš: meditacija, joga, molitva, mantranje, autogeni trening, pa tolike metode iz njih izvedene, itd.

10. Svako ko reši da, kako se to pompezno kaže – praktikuje neku od ovih metafizičkih/duhovnih metoda, UGLAVNOM NEMA NEKE VEĆE PROBLEME, savlada samu tzv. tehniku, odvoji određeno vreme za tzv. praktikovanje i – „Vozi, Miško!“, ustali se dosta lako to tzv. praktikovanje, TE SE ILUZIJA DUHOVNOG NAPREDOVANJA DOSTA LAKO ZARADI I UKORENI.

11. A da ti je stati, pa malo staviti prst na čelo, pa se pritom i zapitati: „Da li se zaista mogu naši, takoreći zacementirani programi, uz sve složenosti u kojima smo i sa kojima smo, da se olako menjaju tek primenom jedne jedine metode ili metodice, koja nas često „košta“ tek poneku kratku dnevnu seansu?!“

12. Drugi vid redukcionizma je u tome što se „moć“ jedne izabrane metode svodi na to (po)malo dnevnog vremena koje izdvojimo za bavljenje izabranom metodom. Zar nemamo na delu jednu od „fascinantnih“ podvala: neko ko nema posebne duhovne aspiracije, ali praktikuje meditaciju, izvodeći je, recimo, dva-tri puta, u seansi koja je, bar u literaturi koja mi je poznata, određena na 20 minuta, a van toga u dobrom zapadnjačkom stilu funkcioniše „sto na sat“, ili blizu toga, i – očekuje da mu taj sat dnevnog opuštanja anulira SAV PAKAO koji mu način (stil) življenja generiše iz dana u dan?!

13. U prethodnom tekstu smo to videli na primeru one japanske tehnike: u seansi koju posvećujemo toj metodi mi lagano okrećemo ruke, u stilu „taši-taši-tanana“, i očekujemo da nam te seanse kao čarobni štapić donose neke efekte, MIMO SVIH SLOŽENIH VARIJABLI i našeg funkcionisanja i funkcionisanja našeg života!

14. U PRAVOJ METAFIZIČKOJ/DUHOVNOJ METODOLOGIJI MI SE HVATAMO U KOŠTAC SA SVIM BROJNIM SLOŽENIM VARIJABLAMA NAŠEG FUNKCIONISANJA I NAŠEG ŽIVOTA! ŠTO JE DO NEMOGUĆEG TEŠKO, ALI – AKO UISTINU ŽELIMO EFEKTE (autoreprogramiranja), TREBA DA ZNAMO NA ŠTA DA RAČUNAMO, ako želimo iluzije, onda nam je sve lako.

15. U gornjem slučaju: to bi značilo da nastojimo da skoro celodnevno (kao što se kaže) praktikujemo ritmizovane pokrete. Uočimo i u ovom slučaju: mi metodama nastojimo da menjamo loše, užasne programe u koje smo inkarniranjem uskočili. Ritmizovanim pokretima (u meri u kojoj je to jednoj pomoćnoj metodi moguće) – mi polako pokušavamo da uvedemo nešto malo reda u svoju energetiku. Jer je jasno da nekontrolisani, a osobito nervozni pokreti znače naše rasipanje Energije (naravno, ne ono najgore i najteže, ali opet – jeste rasipanje). Dakle, pola sata, ili i nešto više, drevne japanske tzv. tehnike „taši-taši-tanana“ – NEMA ŠANSE DA ZA JOTU IZMENI PROGRAM NAŠEG NEHARMONIČNOG FUNKCIONISANJA.

16. E, a ako pokušate da tu istu tzv. tehniku praktikujete skoro celodnevno, u raznim situacijama, onda ćete uočiti koliko je to PAKLENO TEŠKO, do neizvodljivog. Jer vas onda GRUVAJU spomenute složenosti i varijable našeg funkcionisanja ili funkcionisanja života u kojem smo. Te složenosti i varijable kao da nekako privremeno isključimo u posebnoj seansi koju odvojimo za tzv. praktikovanje te metode, te nam u samom tom praktikovanju sama metoda lako polazi za rukom. I ovde je u pitanju SAMO JEDNA TZV. TEHNIKA, ali smo primer uzeli da bismo naglasili drugi tip redukcionizma: lako je odvojiti dva puta po pola sata dnevno za „taši-taši-tanana“, ali teško do nemogućeg – te usporene (bolje: ritmizovane) pokrete praktikovati U KONTEKSTU SLOŽENIH ŽIVOTNIH VARIJABLI, odnosno, uz izloženost ometanjima koja su u takvim kontekstima svakako neuporedivo jača.

17. Iz ovoga proizilazi i razlika između PROCEDURE sa izvođenjem JEDNE METODE i, na drugoj strani, sa primenom METODOLOGIJE koja obuhvata više metoda. Na primer, čitanje molitve, kao metode, u liturgiji je razvijena kroz vrlo složenu proceduru, ali, metoda je jedna jedina – čitanje molitve. U jogi postoji mnoštvo varijacija, sa raznovrsnim procedurama, a za izvođenja jedne te iste suštine: palete usporenih pokreta.

18. Ako tome nasuprot povežemo: metodu kojom se borimo za balans Energije ili za Ravnotežu, sa metodom osnaživanja misli preko praktičnog delanja, pa sa vežbom snage fokusa, pa tek sa više pomoćnih metafizičkih-duhovnih metoda, itd. – onda dobijamo jedan komplikovaniji metodološki sklop (umesto komplikovane procedure jedne metode).

19. A kako protiv svih ovih raznovrsnih problema u primeni jedne komplikovanije metodologije? Jačanjem snage misaonog fokusa, u ovom slučaju – na samoj primeni metodologije.


1. Metodologija se uzima kao skup (sistem) metoda koje se negde, u nečemu primenjuju. Verovatno je već moglo da se primeti u ranijim izlaganjima, iako nije bilo direktnog povezivanja u skup ili sistem, da se i ovde (u onome što su teme tekstova na blogu koje se tiču metoda) radi o skupu metoda.

2. Možda su one objašnjavane prvenstveno kao principi, ali, kako krenemo da praktično primenjujemo te prinicpe – dobijamo METODE. Na primer: princip proporcionalnosti naprezanja i opuštanja – ako krenemo da praktično primenjujemo, dobijamo metodu. Njen deo, u naprezanju, je princip osnaživanja misli u prepletu sa praktičnim delanjem/fizičkim naprezanjem, ako taj princip počnemo da primenjujemo, dobijamo metodu za osnaživanje misli. Deo Ravnoteže sa opuštanjem je već očigledniji kao metoda: nepomično ili „bolesničko“ ležanje. Itd.

3. Ima više duhovnih (metafizičkih) metoda koje bih označio kao pomoćne (da ne bude sa tonom omalovažavanja: kao sitnije ili drugorazredne, kao metode druge kategorije), te pošto su takvog karaktera – o njima do sada nisam ni pisao, jer opravdano pretpostavljam da „velika većina“ onih koji eventualno ove tekstove pomalo pogledaju (da ne bude preambiciozno – čitaju) još „kuburi“ sa osnovnim postavkama onih krupnijih metoda, od kojih su neke naznačene u prethodnoj tački. U uslovima NEREŠENIH BAZIČNIH PITANJA, ili bez postignute značajnije Ravnoteže – PRIMENA POMNOĆNIH METODA JE POTPUNO BESKORISNA, tačnije: uglavnom i neizvodljiva, jer dolazi kao naprezanje da se trči, pri čemu onaj ko se napreže I ZAMIŠLJA da trči, a, u stvari, tapka u mestu. BUKVALNO JE TAKO, sa odnosom glavnih i pomoćnih (duhovnih) metoda.

4. No, da to malo konkretnije pokažemo na trima takvim, pomoćnim (sitnijim) metodama. Povod za prvu je jedan video-snimak (link je ispod teksta), koji mi je neko prosledio, sa pitanjem: ne radi li se u njemu o značaju usporenih pokreta, o kojem sam i ja ranije pisao. Pa su taj link i to pitanje bili povod da ipak bar načelno objasnim o čemu se radi u tim, kako ih nazvah (možda bi to bilo i nepravedno u nekim normalnijim vremenima, ali sada sigurno ne) – pomoćnim duhovnim (metafizičkim) metodama.

5. Kada sam se ranije „zalagao“ za usporene pokrete – imao sam primarno u vidu njihov odnos prema Ravnoteži, Energiji, stabilnosti, odnosno, njih kao manifestacije „sređenog stanja“ sa Energijom i Ravnotežom, ili: kao MOGUĆE pokazatelje dobrog funkcionisanja. Pa su u tom smislu bili tekstovi u kojima sam isticao razliku najpre na primeru životinjskog sveta: nije suština u usporenosti samoj po sebi, već o stabilnosti koja stoji iza nje, odnosno, o ENERGIZOVANOSTI koja „čuči“ kao potencijal iza usporenih pokreta. Niti su u smislu energetike, na primer, puž i lenjivac (životinja) uzori, niti su to majmuni (koji nervozno skaču), već – životinje iz roda mačaka: usporeni, graciozni pokreti, ali i spremnost da se munjevito reaguje kada to situacija zahteva.

6. U tim tekstovima sam kao analogiju u ljudskom svetu navodio (na primeru glumaca, tj. filmskih likova, kao i nekih duhovnjaka, jer su „najrasprostranjeniji“): Vudi Alen (njegovi filmski likovi) – sav nesređen i nervozan, Ošo – sav kao mentalno i fizički zakočen, uzor – Klint Istvud (posebno u nekim scenama iz starijih filmova), sa držanjem i kretnjama upravo analogno rodu mačaka. (Da li je Klint Istvud bio duhovnjak, pa kroz duhovno delovanje postigao takav obrazac držanja tela i delanja? Nije. Kod retkih pojedinaca probiju, a da ne znamo kako, obrasci koje vredi da shvatamo kao uzorne, na primer: retki, ali kroz istoriju ipak u dovoljnom broju da nas „podsete“ na naše izvorne moći – slučajevi onih koji su imali tzv. parapsihološke moći ili ekstrasenzornu percepciju.)

7. Dakle, metoda opisana i demonstrirana u video-snimku (a demonstracija se nimalo ne razlikuje od pesme R. Amadeusa „Jedno te isto“, u kojoj on sedam minuta ponavlja naslov pesme): NIŠTA NOVO POD DUHOVNOM KAPOM KPZ-PODVALA! OD JEDNOG PRIRODNOG MEHANIZMA SE PRAVE NEKE IZMIŠLJOTINE, NEKE MUDROLIKE KONSTRUKCIJE I NEKA VELIKA METODOLOŠKA „FILOZOFIJA“. Rodonačelnici takvih metodoloških izmišljotina i „filozofiranja“ su svakako joga i meditacija.

8. I – Da li nešto specijalno postižemo time što sedimo i usporeno okrećemo dlanove čas ovako, čas onako, A ŠTO NE BISMO MOGLI PODJEDNAKO ISTO, sa pretpostavljenim istim efektima, POSTIGLI I OBAVLJANJEM BILO KOJE DRUGE RADNJE, A SA USPORENIM POKRETIMA?! Gospođa koja je „trener“ i kaže da se usporeni pokreti mogu primenjivati i dok se peru sudovi, ali, onda, čemu ovo sedenje i okretanje dlanova.

9. II – Problem koji se i ovom metodom vešto zamagljuje, kao i sa jogom i meditacijom: PRIMENA METODE SE APSTRAHUJE ILI ISTRGNE IZ KONTEKSTA NAŠEG ŽIVOG ŽIVOTNOG FUNKCIONISANJA, IZ KONTEKSTA MNOŠTVA USLOVLJIVAČA NAŠEG ŽIVOG ŽIVOTNOG FUNKCIONISANJA, PA SE MISLI – ETO, TA, ILI BILO KOJA DRUGA IZABRANA METODA, REŠIĆE SVE NAŠE PROBLEME!

10. III – Nema ni primene ni efekata ovakvih i sličnih metoda (joga je ovoj metodi najsličnija, ova metoda sa usporenim pokretima je, u suštini, i izvučena iz joge) – BEZ PRETHODNOG HVATANJA U KOŠTAC SA PITANJIMA NAŠE ENERGETIKE, RAVNOTEŽE, STABILNOSTI, ARANŽMANA SA ENERGETSKIM ISCRPLJIVANJIMA, dakle, bez rešavanja KRUPNIH PROBLEMA našeg životnog konteksta, na čijoj su marginalnoj periferiji ovakve METODOLOŠKE IGRARIJE. Zato sam prethodno i objasnio zašto o ovakvim metodama i nisam do sada pisao, jer: a) niti su one u pravom smislu izvodljive (neka proba nervozna osoba da primenjuje, na primer, ovu metodu); b) niti su u pravom smislu efektivne – bez prethodno postignute kakve-takve stabilnosti i Ravnoteže.

11. IV – Ili, da budemo precizniji: nisu ovakve metode sasvim beskorisne, ali – treba ih ispavno locirati: one mogu biti refleks naših težnji ka spoljašnje-unutrašnjem stabilizovanju i harmonizovanju, pa, kada se postigne kakva-takva Ravnoteža – ove metode mogu biti U INTERAKCIJI sa Ravnotežom i sa nastojanjem na održavanju Ravnoteže. Dakle, da mi težimo ritmu dnevnih aktivnosti preko kojih zalazimo koliko-toliko u Ravnotežu, a paralelno sa tim možemo imati i fokus na, u ovom slučaju, usporenim pokretima.

12. V – A da nam sav fokus bude na usporenim pokretima ili na jogi (ili na meditaciji), kao SPASONOSNOJ, SVEMOĆNOJ, ČAROBNOJ METODI, pri čemu nam je život sav haotičan, a pritom smo energetski isceđeni kao sunđeri… malo je previše i za jednog arhetipskog iluzionistu kao što je bio Don Kihot, a kamoli za vajnog savremenog duhovnjaka.

13. VI – Dokaz za ove konstatacije je sama gospođa Trener: OBRATITE PAŽNJU NA NJEN POGLED, NA NERVOZNO TREPTANJE (OČIMA). Možda je u pitanju zdravstveni problem, ali – za nekoga ko propagira ovakvu metodu: očekivano je da nam na sopstvenom primeru OČITUJE aspekte postignuća. NERVOZNO TREPTANJE OČIMA NE MOŽE DA BUDE REFLEKS UISTINU POSTIGNUTE (UNUTRAŠNJE) SMIRENOSTI. Da li da vas (nas sve) upućujem na neku od scena sa Klintom Istvudom, gde se baš odlično vidi kako SMIRENE POKRETE PRATI POSTOJAN, USREDSREĐEN POGLED? Ili to svako može da pronađe sam?

14. VII – Možemo mi izdvojiti i posebne dnevne seanse za usporene pokrete, kao što je ova metoda sa video-snimka, u stilu „taši-taši-tanana“, ali – koja korist od te vežbe koja traje možda pola sata dnevno, U SUMI 16-SATNIH NIMALO UZORNO SMIRENIH ILI ČAK I NERVOZNIH POKRETA. Dakle, stvar je u tome da nađemo rešenje za primenu ovakve metode u maltene stalnom našem funkcionisanju u toku dana.

15. VIII – SAMA IDEJA SA USPORENIM POKRETIMA – NESELEKTIVNO U SVIM RADNJAMA I POKRETIMA JE: ŠUPLJA! Ima aktivnosti koje možemo izvoditi mehanički i „pravolinijski“ usporenim pokretima, ima radnji koje se zaista mogu izvoditi opisano usporeno, međutim, ima mnogo više, dominantno više radnji koje se ne mogu izvoditi usporeno. Treba li uopšte navoditi primere, ili ih svako može sam naći?! (Gospođa Trener kaže: dok peremo zube. Valjda je to radnja koja baš treba da se izvodi energičnijim pokretima… da ne zalazimo u te zubarske detalje. Ili, spremate ručak, nešto pržite, trebalo bi malo brže da mešate da ne zagori, a vi – usporeno, dok se ne ugljeniše!) Te, ako bismo tražili pravo rešenje, onda bi ono svakako bilo: U RITMIZOVANJU KRETNJI I DELANJA, SA TEŽNJOM KA USPORENIM POKRETIMA. Možemo mi i brže raditi neke sekvence radnje, ili celu radnju koja ne dozvoljava usporeni ritam, ali – to se može izvoditi RITMIČKI, fokus na ritmičnosti nam donosi neku energetsku korist, čije uzroke i ja ne znam, tj. mogli bismo skupa da nagađamo, ali – time ništa ne dobijamo.

16. IX – A KAKO TO IZVODITI RITMIZOVANO?! E, to ne bih opisivao, to su tajne koje samo učitelj učeniku prenosi, šapatom na uvo, u strogoj izolaciji i uz prethodno obavljene informaciono-bezbednosne provere. Što bi rekli na podvale navođeni istočnjački duhovnjaci. Šalim se, u pitanju je nešto što: a) na jednoj strani možda svako i sluti kako izgleda i kako se izvodi; b) što bi se zaista moralo, za one koji nisu raspoloženi da slute, praktično pokazati. – No, kao što rekoh – nije u pitanju nešto presudno za našu stabilnost (u pitanju je sitnija metoda), pa se ne bih zamarao nekim opširnijim objašnjenjima.

17. K) Ima nečeg, POMOĆNOG, OD POMOĆNOG DUHOVNOG ZNAČAJA, u tim usporenim ili ritmizovanim pokretima, kao što rekoh – šta, ili o kojim uzročnicima se radi, ne znam(o), A I NIJE NAM ZAPELO DA NAGAĐAMO. Da ima nečeg, može se videti po tome što su i dvojica možda najznačajnijih zapadnjačkih duhovnjaka (uz istočnjačke sa jogom) bili na nekom tragu u vezi sa tim, slutili nešto, ali – po dobrom starom, distorziranom običaju, i oni su u tome, pomoćnom videli neku primarniju funkciju, PA OPET I OPET – tumačeći proste prirodne mehanizme zašli u široko i posebno razvijenu „filozofiju“: Štajner sa euritmikom, Gurđijev sa konceptom plesa.


1. Ima ih raznih, naravno, raznih područja i onoga što želimo da fokusom postignemo. Ovde uzimamo misaoni fokus koji usmeravamo ka ciljevima kojima težimo, okvirno u smislu u kojem se o tome u tajnaštvu govori kao o vizualizaciji.

2. Vizualizacija je u doba intenziviranih frekvencijskih ometanja takođe pod znakom pitanja, no – ostavljamo to po strani. Možemo koristiti i izraz – kontemplacija, kao blago promišljanje određene teme, jedno opuštenije, ne u smislu u kojem imamo misaoni napor kojim rešavamo neki problem, kao fokus na temi, ali uz nekakvo dopuštanje da nam ideje sa njom povezane padaju na pamet.

3. Ovo jesu finese koje su nevičnima bavljenju ovim „resorom“ nevidljive, ali – ne smeta da ih imamo u vidu, makar okvirno.

4. Vežba snage fokusa koja će ovde biti objašnjena, a koja, naravno, nije nekakav sasvim nov i specijalan izum (u vremenu u kojem smo takvih „stvari“ kao da više i nema), ima veze sa konceptom o umreženom mišljenju, sada bih rekao – mišljenju koje se zasniva na umreženosti pojmova, a koji sam povremeno, CIKLIČNO, pokretao, „ažurirao“.

5. Čini mi se da još nismo dorasli (ne da se samo ja osećam nedoraslim, nego, po tome što ne vidim da se ovaj koncept bilo gde pojavljuje – verovatno imam prava da uopštavam) tome da se njime posvećenije bavimo, jer nam je u datoj situaciji dovoljan podvig da se uspešno uhvatimo u koštac sa bazičnim posledicama frekvencijskih ometanja, tačnije da nađemo načine da njih anuliramo ili eskiviramo u svojem mišljenju.

6. Dakle, ova mala vežba zasniva se na elementima umreženog mišljenja (mišljenja zasnovanog na umreženosti pojmova), ali – može se „’LADNO“ primenjivati i bez zalaženja u koncept umreženog mišljenja, bez njegovog poznavanja.

7. Dakle, stvar sa vežbanjem fokusa mišljenja je u tome da se usredsredimo na jednu „tačku“, temu, cilj… Kao kod lupe koja sve sunčeve zrake sabira u jednu tačku, koja postiže visoku temperaturu (čini mi se – poređenje koje se u teoriji meditacije često „rabi“).

8. Kada imamo određeni problem – koji nas muči ili koji čisto teorijski rešavamo, sa fokusom uglavnom i nemamo neki problem. Ako nam negde nešto spontano, a sa ispravnim smerom polazi za rukom, onda je to u ovom tipu aktivnosti.

9. Međutim, kada treba da nam misli budu usmerene ka jednoj „tački“ koja nam je cilj kojem težimo, onda to ne ide podjednako uspešno.

10. Uzgred: ideja sa STATIČNOM vizualizacijom u tajnaškoj teoriji je… neću da kažem glupost, ali svakako nema veze sa funkcionisanjem našeg uma (šta je u tom funkcionsanju posledica ometanja, šta nije, ne možemo da razmrsujemo, konstatujemo faktičko stanje, i od njega polazimo u kretanju ka razvijanju snage uma).

11. Spomenuta tajnaška ideja se zasniva na tome, kao i u teoriji meditacije, da imamo „ZALEPLJEN“ STATIČKI FOKUS na jednoj temi. Tako oni misle, ali – NAŠ UM TO NE MOŽE! Usled ometanja ili nezavisno od njih, ne znamo, ali – činjenica je da ne može tako!

12. ŠTA NAM JE DOKAZ ZA OVU IZRIČITU KONSTATACIJU? SNOVI!

13. U stanju najdublje opuštenosti, potpune isključenosti svesnosti i i svesnih namera sa mišljenjem, mi imamo – RAD MISLI I DALJE, imamo slike koje se nižu. Nebitno je da li mi to „prisustvujemo“ nekim dešavanjima, tako što „izlazimo“ iz tela, ili telepatski, ili ih samo na neke neznanen načine posmatramo – um prati sve to i mi preko SLIKA-SNOVA registrujemo to što pratimo. A možda su i snovi BAŠ produkcija uma, van zone svesnog i kontrolisanog mišljenja.

14. DAKLE, MISLI NAM SE NE ISKLJUČUJU ILI NE PRILEPLJUJU PASIVNO, U STANJU ZAKOČENOSTI, ZA JEDNU SLIKU (TAČKU) – NI U STANJU NAJDUBLJE OPUŠTENOSTI, PRILIKOM SPAVANJA.

15. Sve u svemu – misao ne može STATIČKI da se zalepi za jednu sliku-cilj, i da „bulji“ u nju bez ikakvog „treptaja“, tj. kretanja i produkcije.

16. Primerena prirodi funkcionisanja našeg uma – upravo je vežba koja se zasniva na umreženosti pojmova.

17. Izaberemo temu-cilj.

18. A onda uz nju nižemo pojmove, slike, vrlo kratke konstatacije koji nam padaju na pamet.

19. Uspostavljajući veze ili pomišljajući na veze koje postoje između njih.

20. Da, i tu nam radi asocijativnost, ali – UZ USREDSREĐENO DRŽANJE NAŠIH MISLI ZA TEMU-CILJ. Nisu to (ranije navedeni) asocijativni slalomi koji nas u razgovoru (mišljenju) od jedne teme odvuku na stoprvu.

21. I baš je poželjno da to bude vežba: a) koja se izvodi uz pisanje ili zapisivanje aspekata izabrane teme-cilja, jer zapisivanje je takođe pomoćni način anuliranja frekvencijskih ometanja; b) u kojoj baš stalno ponavljamo prvu reč ili sintagmu (grupu reči) koji nam označavaju temu-cilj kojim se bavimo; opet – i ovo je pomoćno sredstvo da nam pažnja ostane „prikovana“ za temu-cilj.

22. Na primer:

– stabilnost i mišljenje,

– stabilnost i Energija,

– stabilnost i ritam organizacije aktivnosti,

– stabilnost i promene…

23. Na brzinu sam improvizovao ono što mi je palo na pamet, TEK KOLIKO DA POKAŽEM KAKO IZGLEDA FORMA OVOG POSTUPKA.

24. Svaka od ovih stavki-veza podrazumeva neko posebno značenje, kada bi se tražilo – ja bih opisom razvio značenje ili smisao svake zapisane veze. Naravno da mi ne treba da nešto detaljno opisujemo, dovoljno je samo nizanje ovih stavki-veza, onako kako nam padaju na pamet, naporom fokusa mi nastojimo da nam padaju na pamet, i dovoljna je JEDNA UZGREDNA POMISAO NA TU STAVKU-VEZU, odnosno šta ona za nas znači.

25. Što znači: naše njeno značenje ne mora da bude i njeno značenje za druge.


1. Spominjali smo, a ponekad i naglašavali, sveprisutna na planeti, posebno u ovim vremenima i presudna – frekvencijska ometanja.

2. Ko je „raspoložen“ da ih uoči i prati, kod sebe i kod drugih, svakako ih uočava u sledećim domenima: a) funkcionisanje našeg tela (kao kod mašine koja polako počne da „brljavi“); b) funkcionisanje našeg uma, tokovi naših misaonih procesa.

3. Oba domena su i te kako značajna, uzmimo onaj koji je oruđe našeg izbavljenja: um i misaoni procesi.

4. Frekvencijska ometanja su usmerena ka jačanju centrifugalne sile (ka „periferiji“) naših misli, na odvlačenje naših misli od „centra“, od SUŠTINA, od tema kojima izaberemo da se bavimo, usmerena na rasipanje i raspršivanje naših misli.

5. Gde nam je to ometanje uočljivo? I kod nas, i kod drugih, iz minuta u minut, na svakom koraku!

6. Na primer, fenomen koji sam možda i više puta ovde konstatovao (iskazujući svoje skomno čuđenje u vezi sa njim): „Pričaj, pričaj, pričaj!“ („Telenor“). Sklonost, „potreba“ ili NAVEDENOST ljudi da pričaju do iznemoglosti, tek koliko da jezik landara, upinjanje da se enormno kroz priču produkuju besmislice, da se u pričanju prave asocijativni slalomi (pođe se od jedne teme, a ode na stotu).

7. Takođe: femomen našeg „toka svesti“, unutrašnjeg „filma“ ili kolopleta, takoreći munjevito skakanje pažnje („unutrašnjih“) misli sa teme na temu.

8. TIME SMO RAZORUŽANI U ONOME ŠTO NAM JE GLAVNA SNAGA! Glavni sektor naše snage je um, a glavna snaga u tom sektoru je – NAŠ FOKUS, naša sabranost misli, usredsređenost na jednu, izabranu tačku.

9. I kada počnemo da se bavimo usredsređenije nekom temom – opet nam misli, KAO BUKVALNO GURANE NEKOM SILOM, stalno i stalno skliznjavaju (nije književno, ali nije ni bitno) u stranu, BILO KA DRUGIM TEMAMA, BILO KA MNOŠTVU DETALJA KOJIMA SMO UDALJAVANI OD SUŠTINA.

10. Možda glavni deo aranžmana našeg izbavljenja bi, dakle, bio: VRAĆANJE SNAGE NAŠIM MISLIMA KROZ OJAČAVANJE FOKUSA. Podvig u koji tek treba da se upustimo, NEĆE NAM SE U VEZI SA OVIM DESITI NIŠTA SPONTANO, jer nam je u nekadašnju, davnašnju spontanost upravo ugrađena jaka centrifugalna sila, preko koje nam misli STALNO IDU U STRANU.

11. TAKO DA SADA SPONTANO IMAMO SLAB FOKUS.

12. Pojava savremenog doba: hiperaktivnost dece i distrakcija pažnje (osobito u SAD-u je to konstatovano, tj. nije osobito u SAD-u, ali je tamo istraživanjima kosntatovano) – valjda nam nešto govore!

13. Jak fokus znači sabranost misli u jednu tačku, u SUŠTINU TEME kojom se bavimo. Suštinom se ne možemo baviti apsolutno bez razvijanja teme i bez detalja, ne smeta poneka simpatična digresija, ali – postoji granica do koje jak fokus ostaje jak fokus, sa jakom centripetalnom (ka centru) silom, a ako se ona pređe – eto nas van jakog fokusa.

14. Kad počnemo da obraćamo pažnju na ove razlike, i kad počnemo DA NASTOJIMO na jačem fokusu, mora nas vremenom SNAĆI.

15. Ako se o frekvencijska ometanja oglušujemo, a oslanjamo u mišljenju na SPONTANOST, biće nam što nam je, samo sa narastanjem negativnih simptoma.

16. Šaolinci spadaju u retke koji su više nego ubedljivo PRAKTIČNO DEMONSTRIRALI snagu našeg fokusa. Imajmo ih u vidu kao inspiraciju, i kao dokaz da je veština razvijanja snage fokusa – MOGUĆA.

17. Na kraju osvrt na podvalu sa etiketom „meditacija“ (biću jedan od posebno zaslužnih u nekoj budućnosti zbog ovolikog truda da je raskrinkam). U njenoj teoriji se kaže: mantra (ili bezmisaonost, ispada na isto) je fokus u kojem se sabira sva snaga naših misli. Tj. uzima se da se UPRAVO MEDITACIJOM postiže ona snaga fokusa misli o kojoj smo prethodno govorili.

18. Podvala sa meditacijom u kojoj se mešaju babe i žabe!

19. Fokus misli o koje smo ovde govorili znači: NAPREZANJE, napor usredsređivanja na jednu temu-tačku.

20. Do snage se ne stiže, snaga se ne razvija – KROZ PROCES OPUŠTANJA.

21. Tj. jeste i opuštanje druga strana medalje na čijoj jednoj strani je naprezanja, ali – u sklopu celovitog ritma naprezanja-opuštanja, a ne u konkretnom procesu sabiranja misli u jednu tačku.

22. U pravom opuštanju, KOJE MEDITACIJA NIKAKO NIJE, ide suprotan proces: prepuštanje. Tu dopuštamo kolopletu misli da defiluju našim umom, TU, TADA dopuštamo spontanosti naših misli da se ISTUTNJI.

23. Neka nam tada sve i svašta na pamet pada!

24. ČIM NAM TO MISAONO SVE I SVAŠTA NIJE PODRŽANO NAPREZANJEM UMA, A POGOTOVU NE PRAKTIČNIM AKCIJAMA KOJE MU SLEDE – ONO GUBI SNAGU!

25. U tom smislu je ranije rečeno: kako opuštanjem dopuštamo da svakakvi sadržaji koje nosimo negde u sebi izbijaju na površinu – mi ih RAZGRAĐUJEMO, tj. „brižljivo“ ih vodimo atrofiranju.

26. Na kraju: snaga ili odusustvo fokusa ispoljavaju se: a) na užem planu, u svakoj konkretnoj situaciji u kojoj se nečim misaono bavimo; b) na širem planu: SA FOKUSOM NA CILJEVIMA KOJE SEBI POSTAVLJAMO (a koji se odnose na dugoročne promene u nama i na našim „životnim stazama“).