Otkrivenja našeg doba

Monthly Archives: октобар 2018

Pošao na trčanje, pa se setim preporuke koja se daje i u okviru nekih pravaca psihologije (tek kao asocijacija mi iskrsnulo, naravno da mi to nije problem).

Kada osetite jak naboj – rasteretite se kroz intenzivniju fizičku aktivnost.

Ima američkih filmova sa tim scenama: „rastopiš“ naboj udaranjem u bokserski džak.

Za mnoge situacije naivna i pogrešna preporuka koja odražava neuhvatljivu ili teško uhvatljivu složenost nas samih, našeg funkcionisanja i okolnosti u kojima smo.

Ovakav savet je u redu u manjem broju slučajeva kada je naboj refleks nedovoljne fizičke aktivnosti. Tačnije – kada je refleks preterane opuštenosti.

Ali je češće u pitanju pozicija u kojoj se zašlo u neravnotežu preko previše angažovanja. Fizičkog, nefizičkog, za neravnotežu je to svejedno, svejedno se radi o neravnoteži zbog previše angažovanja. (Za razliku od neravnoteže zbog previše neangažovanja.) Na takvom „tlu“ naboj „cveta“ „kao lud“.

U tom slučaju nama je PRIORITET da se preko što više odmaranja (opuštanja) najpre približimo najviše što možemo Ravniteži, pa tek onda da razmišljamo o fizičkom angažovanju, ukoliko ga nismo imali dovoljno, ukoliko nam posao nije vezan za njega.

Kako počnemo malo bolje da se u ovome snalazimo, postaje nam jasnija „kauzalistika“ u ovim procesima.

Nedovoljno fizičkog angažovanja ima svoje posledice po funkcionisanje tela. Ko je uvežban u praćenju dešavanja u svom organizmu – jasno uočava male poremećaje kako dublje (tokom više dana) zalazi u potpunu fizičku neaktivnost.

Ali, na drugoj strani, možda i kao parališući paradoks: fizičko naprezanje u dubljoj neravnoteži, koja je posledica previše angažovanja, neka je ono i tzv. intelektualno, samo nam neravnotežu produbljuje.

Fizičko angažovanje kao spasonosni korak dolazi samo u slučaju neravnoteže koja je posledica previše neangažovanja. Mada su ovakvi slučajevi izuzetno retki. Ko još ima životnu poziciju u kojoj po ceo dan može ništa da ne radi? Možda samo penzioneri, ukoliko ne umeju da se bilo čime zaposle. (Poznato vajkanje: „Da odem u penziju, da se slatko odmorim!“, dolazi i kao nesvesno priznanje da se „zarađivao hleb“ uz robijaški status, ali i otvara pitanje slobode kao „mača sa dve oštrice“. Druga oštrica je zapadanje u neravnotežu neangažovanja. A pogledajte Klinta Istvuda, kojeg sam iz nekih drugih razloga isticao: sa 88 godina snimio film u kojem i sam glumi 90-godišnjaka!)

U slučaju principa „klin se klinom izbija“, tj. naboj se „izbija“ tako što se fizički istutnjimo – PRIVIDNO se pokazuje efektivnim, jer se čovek zamori. Tim zamorom kao da „otupi“ za naboj. I vrlo brzo će se i sam uveriti kako tim postupkom nije rešio dubinsko pitanje svog naboja.

A ono se rešava otklanjanjem neravnoteže. Ili bar njenim svođenjem na neku manju meru.


Pa da da, sa upoznavanjem nacina opustanja, pravog opustanja, ovde na blogu, jesam se i pre lezala i odmarala ali to je bilo povremeno ono pravo odmaranje opisano kao „bolesnicko lezanje“.

„Bolesničko ležanje“ bi bila neka „prelazna varijanta“.

Za one koji još nisu „zreli“ za dublje opuštanje.

Za dublje opuštanje je nepomično ležanje.

Ono što se u joga-zamajavanjima označava kao joga-nidra, sa šavasanom. Pri čemu se tamo od KAO PASULJ PROSTOG PRIRODNOG MEHANIZMA pravi za njih uobičajena komplikovana „filozofija“ sa nekim komplikovanim procedurama.

I nije ovde SAMO stvar u opuštanju! To je izuzetno važno. Pre ili podjednako stvar je u DOPUŠTANJU ILI PREPUŠTANJU. (Jung govori o prepuštanju.) Da nam u svest izbija, probija sve ono što u nama „buja“ na nesvesnom ili podsvesnom nivou. Nepomično ležanje, sa dopuštanjem/prepuštanjem je čin RAZGRADNJE takvih sadržaja.

Ako to ne činimo na ovakav svesni, kontrolisani i sistematičan način, ti sadržaji, TE ENERGIJE – počeće da probijaju u našem stalnom (neležećem) funkcionisanju, i počeće da se „lepe“, da se projektuju na ljude i dešavanja oko nas.

Ili da nas bacaju u depresiju i slična stanja.

Ili da izbijaju psihosomatski.

Daleko sam od toga da to bude prava mera i prava proporcija ali vremenom cu otkriti kako i sta.

A ovo jeste veliki problem!

Zbog već naznačivanih tolikih varijabli u nama samima i u uslovima (životima) u kojima smo.

Tu ovako „na daljinu“ ne možemo mnogo jedni drugima da pomognemo.

Ali, ako smo usmereni na pronalaženje sopstvenog modela – kad-tad ćemo ga i pronaći.

Najmanje su šanse da se postigne cilj koji se i ne postavi…

Za sad kako uspem, nekad se „iskljucim“ i sedeci i samo gledajuci kroz prozor, po par minuta,

U ovim uzgrednim (sedećim) situacijama od pomoći može biti mala metodološka „caka“: „ZAMRZNUTI“ STAV.

Nepomičnost, uz fokus na nepomičnim rukama.

Zašto baš na rukama? Jer su one najvažnije tačke našeg energetskog „isijavanja“.

Negde je objašnjavano kako je neverovatno koliko mi Energije potrošimo na ili kroz najobičnije manuelne pokrete, i bez nekog posebnog rada, na primer – na/kroz mlataranje rukama dok govorimo.

Pratimo sebe – uočićemo da tu svakako ima istine.

Fokus na nepomičnim rukama ili uopšteno na stav nepomičnosti.

Najteze mi je bilo uocavanje sve vecih i vecih razocaranja u bibliju, namerno je pisem malim slovom.

Jeste gubljenje ovakvih idejnih i vrednosnih uporišta teško, kao zemljotres u svesti.

Hrabrost je i zvoditi ih, zato je ljudima lakše da ostanu na nečem iluzorno sigurnom, pa makar realno trulom.

Ja nikada nisam nešto bio naklonjen religijama. Ali, kada sam kretao u otkrivanje njihovih podvala – povremeno sam sumnjičavo zastajao. Da možda ipak ne grešim? Ipak su to viševekovna vrednosno-idejna uporišta milijardi ljudi kroz istoriju. Zar je moguće da su podmetnute duhovne podvale toliko enormno-širokih planetarnih razmera?

Međutim, kako su mi te podvale postajale sve ogoljenije, shvatio sam da nije greška u mojim uočavanjima, nego u samim podvalama, tj. u neopisivim distorzijama u percepciji i u mišljenju kod ljudi, i o neverovatnim njihovim isprogramiranostima.

Sloboda verovanja (tzv. veroispovesti) je u redu, naravno, neka svako veruje u šta god hoće, ali ovde izbija „na videlo“ kristalno jasna JEZIVA priča o duhovnim oglavima (konjska oprema koja im ne dozvoljava da gledaju levo i desno) koje dominantna većina čovečanstva pristaje da im se nabaci, tj. koje sami sebi nabacuju.


Ili: Značaj i moć fokusa na suštinama

Ja sam i inače do sada, posebno u praktičnim životnim situacijama, bio naklonjen tome (suštinama).

Sada kao da mi se otkirva ključno „žarište“ problema sa fokusom na suštinama, a u samom centru našeg mišljenja.

Još se u svemu ne snalazim, ali se trudim.

Kada mi-nam pođe za rukom pravi fokus na suštinama: prosto zalazimo u drugačije stanje svesti i u drugačije moći.

Ovde u slučaju pisanja: to je osećaj vladanja pisanjem, tj. pisanim iskazivanjem ideja.

U govoru isto.

U praktičnom delanju: sposobnost izbora prioriteta i lakše savlađivanje obaveza. Lakše, jer je uz neku jaču energetiku. To je kao da kontrolišemo Energiju, kao da je „sabijamo“.

A sve suprotno se dešava, biva, sa slabijim misaonim fokusom, tj. sa jačom centrifugalnom silom u mišljenju: gomilanje detalja i marginalija, gubljenje u njima, rasipanje Energije.

Um nam tako po inerciji funkcioniše. I mi hiperpdorukciju ideja shvatamo kao kvalitet. To nekada možda i jeste bio kvalitet.

Fokus na suštinama, ili – odolevanje zapadanju u hiperprodukciju ideja jeste vezano za određeni misaoni napor. Kao za nekakvu samokontrolu. Ali, kako se konkretno i preko kojih metoda izvodi: ni meni još nije sasvim jasno.

Ali mi je jasno da nam je tu klackalica naše borbe protiv nas samih, tj. protiv Zlotvorskih „umetaka“ u nama samima.

Inkarniranjem mi uskačemo u DNK-„odoru“, u DNK-sklop u koji su se i Zlotvori svojim opcijama „UGRADILI“.

Već sam davao citat koji ovo odlično iskazuje: „Predator vam je darovao svoj um, kitnjast, barokni um“, tj. um orijetisan ka hiperprodukiji ideja i detalja, a udaljavan od suština.

Menjati taj DNK-sklop u kojem smo – savršeno teško.

Kao što je teško mački koja juri da uhvati sopstveni rep.

I što u ključnije faze tog suočavanja i menjanja zalazimo – to nam je pozicija sve komplikovanija i beznadežnija.

Ali, nema se kuda nazad! Preobražajni podvig se mora izvesti do kraja! Primenimo princip koji A. Krouli definiše za svoje „tamnjake“: „Izdržati po svaku cenu, izdržati do kraja!“.


Doba povišavanja vibracija Zemlje, uz neopisive muke, bar za neke od nas, a „ići“ će se ka tome da to bude i za celo čovečanstvo, donosi i fascinantna ogoljivanja brojnih zabluda i podvala, eto, i u duhovnosti. Samo treba neko da bude malčice podešen da ta ogoljavanja registruje, i videće kako mu se polako ceo svet razotkriva u neviđenim „bojama“.

Muke koje nam povišavanje vibracija donosi telu već mnogi osećaju, nezavisno od toga jesu li u duhovnosti ili nisu, i nezavisno od toga kako to (često i baš blesavo) tumače. (Videli smo na analizi novinarskog članka: „Zašto se osećamo kao krpe vreme /u meteorološkom smislu/ je krivo“.)

Čini mi se da baš i iz istočnjačke podvaldžijske kuhinje, kojoj pripada i „zvezda“-„kuvar“ na kojeg se odnosi tema ovog teksta, potiče jedno, inače samo po sebi ispravno objašnjenje, tj. koje deluje dosta logično: onima koji napreduju na duhovnom putu, a tek prosvetljenima (iha, oni su kao supermeni!), POVIŠAVAJU SE VIBRACIJE SVESTI.

Dakle, načelno deluje logično: na planeti niskih vibracija – niske su vibracije svesti mase, duhovno napredujući povišava te vibracije (kod sebe).

To je u redu, nije u redu istočnjačka duhovna podvala po kojoj se TO POVIŠAVANJE VIBRACIJA SVESTI MOŽE DEŠAVATI APSOLUTNO MIMO DEŠAVANJA SA TELOM. To je kao da se smatra da se neko sa nogama veličine 45 može da obuje obuću broj 32! Kako se to naivno zamišlja: svest da vibrira na 50 Hz, a telo može da ostane na 7,8 Hz! Mogu li da se međusobno trpe sa takvim razlikama?! Valjda je logično: da se više vibracije svesti neminovno odražavaju i na telu, da iniciraju više vibracije tela. PA TELO JE NOSILAC SVESTI! Telo, um i svest predstavljaju kompleks (uz duh), u sprezi su i interakciji!

Već je bio ovde mali osvrt u vezi sa tim: primeri tzv. prosvetljenih koji su sa starenjem zapadali u ozbiljne zdravstvene probleme, a nasuprot tolikim starijim neprosvetljenim ljudima koji su skoro, ili i bukvalno, do stote godine sačuvali zavidnu vitalnost. Pa je bio zaključak: ne moraju prosvetljeni, uzvišeni, sveci, itd, da izgledaju baš kao manekeni ili sportisti, ali – jedna prosečna vitalnost IDE, pristaje, očekuje se uz toliko razvijenu svest. (Tj. da je ta svest zaista toliko razvijena, no… to je druga priča.)

Ovde malo da se pozabavimo tzv. facijalnom ekspresijom ili analizom izraza lica, odgonetanjem šta nam izraz lica govori o PSIHOLOŠKOM I O STANJU SVESTI tzv. prosvetljenih ili onih TOBOŽE više, visoko duhovno razvijenih.

Dole je dat link sa Muđijevim nekim tzv. satsangom, slučajno mi iskočio dok sam tražio neku drugu temu. Video nisam ni pogledao do kraja (valjda nisam mazohista!), uopšte nisam ni pratio šta govori, jer na osnovu dva-tri ranije pogledana videa znam šta će da kaže.

Ne mislim, niti tvrdim, da je Muđi, kao jedan od verovatno najpopularnijih savremenih prosvetljenih, svesno zlonameran, naprotiv, znam da je sasvim dobronameran i da deluje sa ciljem duhovnog pomaganja ljudima. Ali, te namere ne znače i rezultate u skladu sa takvim namerama. Dakle, on nam je ovde odlična ilustracija za raskrinkavanje istočnjačkih podvala vezanih za povišavanje vibracija svesti nezavisno od stanja tela. On, ali u istom smislu može nam biti i, koliko znam, drugi najpopularniji savremeni tzv. prosvetljeni – Mohanđi (u istom smislu se mogu osmotriti njegovi video-snimci).

Dovoljno je da pogledate početno „parče“ donjeg videa, usredsređujući se na facijalnu ekpresiju, na analizu izraza lica. Pretpostavljam da i ne moramo da budemo osobito empatični (sposobni za uživljavanje u psihološko stanje drugih), da bismo konstatovali: ovaj čovek je sav u nekoj unutrašnjoj napetosti, u nekim blokadama, njemu nije dobro. PRE ĆE BITI DA MU JE DUŠA U NOSU, NEGO U KOSMOSU! Što je posebno uočljivo na početku, pre nego što počne da govori, jer sa govorom se već formira jedna drugačija podešenost (tada imamo makar i suptilni  napor kojim se saobražavamo ulozi koju igramo, što znači da izađemo iz svog pravog stanja, trenutno ga malo „ostavimo po strani“).

Odnosno, možemo da konstatujemo da je on daleko od facijalne ekspresije koja se i „po difoltu“ i po opisima očekuje od visoko duhovno razvijene osobe: zračenje blaženom, veselom smirenošću, tihom dobrom Energijom/energičnošću, zdravom Distancom sa kojom je nekome i sasvim svejedno šta se oko njega dešava, ali istovremeno ko može u trenutku (kao u ilustraciji scene iz filma Klinta Istvuda, koji ima smirene pokrete, ali kad zatreba munjevito reaguje) da bude sa maksimalnom brižnošću, toplinom i posvećenošću fokusiran na ljude oko sebe.

U redu je, možda i on trpi sve ove muke koje i svi mi, izloženi povišavanju vibracija Zemlje, ali – dajte da se onda ne lažemo! Priznajmo da je tako, a ne da se bavimo nekim iluzijama ekstremnih duhovnih postignuća, a koja se najprostije ne odražavaju na izrazu lica i na stanju tela (preko psihosomatike)! Možda mu je teško, kao i svima nama, ali – onda ne pričajmo o posebnosti i posebnoj snazi duha, onda priznajmo da smo obični, a ne duhovne „badže“. I ne vodajmo mase po duhovnim stranputicama!

Da, jeste ovo „sektor“ subjektinosti, bavljenje odgonetanjem izraza lica. Niko ovde ne kaže da mi TAČNO znamo šta se u Muđiju dešava, ali idemo za prostom logikom koja nam je i te kako jasna i primenljiva u svakodnevnom životu: ako teško odgonetamo finese nečijeg psihološkog stanja i psihosomatike, ali oko onih očiglednijih lako ćemo se svi složiti. U tom smislu: u vezi sa odrazima UNUTRAŠNJEG STANJA NA SPOLJAŠNJE, na facijalnu ekspresiju – nema laži, nema prevare. Zar smo jedanput nekome rekli (a tako da se pokazalo da smo u pravu) da ne može da nas prevari: ako govori jedno, a mi jasno vidimo da oseća nešto drugo.

No, da sve rečeno budemo uočljivije, uporedimo ga sa antipodom, sa suprotnim primerom. Primer je takođe dole dat, u pitanju je devojčica sa tzv. audicije za „’Zvezde’ ‘Granda’“. (Otkud meni taj snimak?! Snimak koji mi je neko prosledio… ne pratim ni duhovne„zvezde“, a kamoli „zvezde“ „Granda“.)

Dakle, na primeru ove devojčice možemo da vidimo, sada analizom njene facijalne ekspresije, kako izgleda neko: KO ZRAČI DUBINSKOM VEDRINOM (ko je vedar u duši), PRIJATNOM ENERGIJOM I ENERGIČNOŠĆU. Neko ko UISTINU nije opterećen, bilo uobičajenim ovozemaljskim problemima, bilo nekim psihološkim težinama i blokadama. (Čuveni Muđijev savet: „Samo otpusti i budi!“.)

Naravno, ne očekuje se da Muđi na svom satsangu pred publikom skacka kao da je pred vlasnikom „Granda“ i da peva. NITI ON UOPŠTE I TREBA DA SE SMEJE, čak ne mora nijedanput da se osmehne! Ali da ZRAČI DUBINSKOM VEDRINOM I „LAKOĆOM POSTOJANJA“, kao ova devojčica, svakako se očekuje.

Uostalom, u nekima od dela iz same paradigme koju Muđi sledi i reprezentuje kaže se da se prosvetljenjem postiže dečija prostosrdačnost i neopterećenost zemaljskim problemima (distanca).

Ne može iza očigledne zakočenosti i svakako ne poletnog unutrašnjeg stanja da se krije dubinska vedrina i velika duhovna snaga, kao što nam se to (samo)prikazuje.

I ne može takav da nam bude NEILUZORNI idol, još manje nešto kao svetac. Tj. svašta se može i svašta se dešava, još uvek u ovom svetu, svako je slobodan da može ono što može ili želi, mi ovde govorimo o ispravnoj duhovnoj slagalici.

A pogledajmo kako masa dolazi i klanja mu se!

I VERUJE MU!

OČIGLEDNO SPREMNA DA GA SLEPO DUHOVNO SLEDI!

Ja bih pre nego njegovom stanju svesti i „postignuću“ (pu-pu, daleko bilo!) – sledio i težio stanju svesti  ove devojčice (u ovde naznačenom smislu, ne uopšteno)!


Hvala Draganu na podršci…! (Odnosi se na poslednji komentar na blogu.)

U nekom od tekstova, negde kod 300-tog, imali ste takođe ovu vrstu deleme, nastaviti pisati ili čuvati Energiju (u doba entropije). Od tada pa do sad napisali ste još stotine tekstova na temu Metafizike i Duhovnosti, oslobadjanja od uticaja Zlotvora i čuvanje Energije, prepoznavanje tih uticaja i vraćanje u Ravnotežu. Sve ovo što ste pisali, predočavajući nam vaše misli pretočene u reči, a znamo da su Misli Energija, odnosno vaše reči imaju toliko veliku Energiju pozitivne orijentacije.

Kod mene u narodu postoji izreka: „Femkati se kao devojka pred udaju“, kao: pravi se da joj nije do udaje, a jedva čeka.

Možda nekome „sa strane“ tako deluju moje žalopojke i odluke u vezi sa prestankom pisanja. Kao: odlučujem da ne pišem više, a sve uz prećutni vapaj – „Ne dajte mi da prestanem da pišem, recite da sve ovo nije beskorisno!“

Naravno, da mi je, uz sva ova gadna dešavanja, ponajmanje stalo do takvih nekih foliranja!

Iza svakog od tih POKUŠAJA REŠENOSTI stoje baš teška i ozbiljna energetska dešavanja, neke unutrašnje drame. Koje možda svako u ovo vreme ima, ali mu se prelamaju preko drugih životnih sadržaja.

Da ne nabrajam preko kojih sve kanala, iznuđenosti, meni otiče Energija, tek – onda kada sam se borio da prestanem da pišem uvek se radilo o tome da su ta prisilno iznuđena oticanja Energije dostizala neku kritičnu tačku. Vrlo često baš dramatične kritične tačke.

U takvim situacijama, naravno, kao kod broda koji kreće da tone, odbacujemo sve suvišne stvari.

I obično bude: baš nakon takvih kritičnih tačaka izrone neki novi značajni uvidi, koji mi omoguće nove postavke i u vezi sa pisanjem.

Što znači da je napravljena neka nova „konstelacija“ obaveza i aktivnosti u kojima me trošenje Energije na pisanje ne ugrožava kritično.

I zaista, kada nema te kritičnosti sa Energijom, kao što je bilo letos za vreme tzv. godišnjeg odmora, pisanje ispada skoro kao zanimljiva zabava. Kada je kritično sa Energijom, ono postaje dramatični balast.

Ovo što je u mom slučaju „igra“ sa pisanjem – može da se primeni kod drugih sa njihovim raznim interesovanjima, hobijima, čak i zabavama… Treba imati u vidu da svi takvi vidovi aktivnosti zahtevaju Energiju, čak iako nam deluju kao RELAKSIRAJUĆA ZABAVA.

I takve „stvari“ treba imati u vidu kada se prave sopstveni energetski bilansi i kada se biraju prioriteti u bavljenjima koja su stvar ličnog izbora, a ne zadatosti.

Da, izgubio sam iz vida… dobro Draganovo podsećanje: misli kao Energija i pisanje kao svojevrsno kodiranje određene Energije, koja se čitanjem unekoliko pokreće. Tj. preko prijema informacija, a informacije su svakako vid „zamrznute“, zapakovane Energije.

Uzmimo svima jasne ilustracije: da napisano može da nasmeje, da nadahne, da navede na ludosti (Don Kihot i „zaluđenost“ viteškim romanima), da navede na junačke podvige, da navede na samoubistvo (maltene mala serija samoubistava u Švajcarskoj nakon objavljivanja Geteovog romana „Jadi mladog Vertera“, pod uticajem tog romana), itd.


Primenjujem po nesto kako uspem u ovoj vremenskoj zguzvanosti i sabijenosti obaveza. U svakom slucaju, idem polako. Nekad sam jurila i nervirala se nekontrolisano. Sad polako, smirenije.

ТO je teren prave borbe!

I teren pravog jačanja i kaljenja!

I teren SASVIM REALNOG, UZEMLJENOG OSVAJANJA SLOBODE!

Ne neki tamo transcendentni kosmosi, univerzumi, vanzemaljci, Nibire, i druga čudesa!

Imamo okolnosti koje nas dave, koje „idu ka tome“ da nas sasvim energetski slome.

I kroz „kostelaciju“ obaveza, i preko ljudi kojima smo okruženi. Bilo da oni svesno žele da nas slamaju, bilo da su nesvesni instrumenti nečiji ili „opcije“ nekih programa. (Nama je u posledicama sasvim svejedno šta je u pitanju.)

Prava veštine je: pronaći modus, metodologiju, naše postavljanje – sa kojima ćemo najpre slabiti da davljenja, pa stvarati sve više manevarskog prostora, pa onda se postupno i oslobađati.

Sasvim konkretno, sasvim ovozemaljski, sasvim očigledno, tj. sa sasvim jasnim praćenjem eventualnih efekata i pomaka.

Ne kroz konkretno-praktično NEPROVERLJIVE priče: o Biću, o čudesima meditacije, o preinkarnacijskim, postinkarnacijskim dešavanjima, itd.

1) Imamo prethodno stanje:

Nekad sam jurila i nervirala se nekontrolisano.

2) Imamo primenu nekih postupaka:

– nije u ovoj poruci direktno rečeno, pretpostavljam da se radi o uključivanju nekih od metoda opuštanja o kojima je pisano ovde na blogu.

3) Imamo „saldo“:

Sad polako, smirenije.

Naravno, ništa u ovim paklenim uslovima ne ide pravolinijski i jednostavno.

Ali su dovoljni ovakvi sitni pokazatelji da smo da dobrom putu sa svojim usmerenjem.

Kako više prostora budemo osvajali, tako ćemo se uspešnije hvatati u koštac i sa složenijim aspektima svoje psihološke, duhovne, životne situacije.

Dakle, bićemo osposobljeniji, „zreliji“ i za primenu složenije metodologije.

Ali, treba UOPŠTE krenuti sa primenama nečega čemu ćemo U TOKU SAME PRIMENE odmeravati efekte. Odmeravati sasvim jasne i konkretne efekte.

A ne da, možda i godinama, primenjujemo neke „mačke u džakovima“ (joga, meditacija, itd.), da se povodimo za opisima efekata, da se „utripujemo“ kako smo negde na putu ka „kosmičkoj svesti“, a da u realno-praktičnom smislu manifestacijama tako nečeg ni traga ni glasa.


U pravu si, Pišče! Meni je korisno. Izuzetno korisno. Citam sve tekstove polako. Primenjujem po nesto kako uspem u ovoj vremenskoj zguzvanosti i sabijenosti obaveza. U svakom slucaju, idem polako. Nekad sam jurila i nervirala se nekontrolisano. Sad polako, smirenije. Sada mi ni vreme nije toliki problem, sada sve ove zavrzlame bolje shvatam i prihvatam sto automataki znaci manje stresa i vise „odmaknutosti“ od jakih emocija bilo koje vrste i onih dobrih i losih. I sto je najgore sve to mi je vec i bili na dohvat ruke, samo sto kao da, po difoltu, nisam prihvatala da moze drugacije. Ili po inerciji nisam prihvatala. Mozda oboje. Hvala beskrajno i…ne govorite da je blog beskoristan, zaista nije.

Možda da ostane opcija da povremeno odgovorim na komentare, jer je to i u skladu sa usmerenošću na razmenu iskustava u vezi sa praktičnim duhovnim „radom“.

Naša zgužvanost sabijenošću obaveza…

TO je pravi teren zarobljenosti i eksploatisanosti, i treba biti metafizički „slep kod očiju“ pa taj teren ne uočavati.

I borba za naše oslobađanje ne vodi se u nekim kosmosima, u nekim čardacima ni na nebu ni na zemlji, u nekim lepim pričama o univerzumima i o Biću, već tu – na terenu tih zadatosti.

Svaki osvojeni korak u tim zadatostima je korak ka Slobodi.

Sad smirenije…

Ja zaista ne mogu da se načudim da ljudima ključne ideje ovog bloga, vezane za Ravnotežu i za formulu Ravnoteže – nisu „pile vodu“, ispadale su kao neko duhovnosti nedostojno „naklapanje“.

A radi se o nečemu što svako može lako da proba i da odmeri efekte.

Primenjivati ritam 30′ + 30′ ili 60′ + 60′, dosledno, ali uz prethodnu oslobođenost od jače neravnoteže: to je nešto što se može približiti stanju koje se pokušava opisivati kao nirvana. Ne kažem da se time postiže nirvana, taj pojam mi je podvaldžijski, već – govorim o približnosti u opisu stanja.

Postoji tu jedna velika prepreka da se takav efekat oseti, i to mi je jasno: a to je upravo navedeni uslov – da se prethodno treba osloboditi većeg balasta neravnoteže. A to znači: ako je neko danima, da ne govorimo o mesecima, bio u hroničnoj (hiper)aktivnosti, onda mora danima i mesecima da se „PEGLA“, da bi otklonio jaču neravnotežu. Pa tek onda da može da oseti u pravom smislu efekte ritma Ravnoteže.

To bi svako mogao, uglavnom da izvede za vreme tzv. godišnjih odmora, kad bi mu ovakav praktilčni koncept imao smisla. PA ONDA DA POKUŠA DA PRIMENJUJE RITAM RAVNOTEŽE, i da prati efekte…

Naravno da ni ja nisam u poziciji hroničnog bivanja sa ovim ritmom, dodatno što tu ima još komplikovanih momenata, ali – povremeno uspevam, a suvišno je da ubeđujem kako se radi o izuzetno prijatnom stanju, koje se u postojećim teškim uslovima može unekoliko nazvati i uzvišenim. Onda kada bismo ovladali time da to stanje Ravnoteže bude ustaljenije, onda bismo oslobodili potencijale uma, i time intenzivnije ostvarili vrata oslobađanju.

Jer i to je takođe jedan od fenomena koji su mi, uz tolike druge dileme, jasni kao dan: koliko ne-skladnost i ne-moć našeg uma ili rezonovanja zavise od ne-Ravnoteže.

Usputna primedba o emocijama je vrlo bitna, manje sam o tome pisao, dodaću kasnije još nešto o tome…


Molim autora da pokusa usvojiti par zamjerki na sajt.
Ovaj sajt bi trebalo napraviti da je proces prijavljivanja puno laksi, recimo samo dades mail i ime i gotovo, da su komentari odmah vidljivi, da dok prelistavas teme odnosno naslove, da su komentari uvijek ispod kronoloskim redom tj.da netrebas kliknuti na neku temu pa da onda vidis komentare. Komentari odnosno razmjena znanja definitivno brze dovode do uvida i ubrzavaju proces ucenja. Nekoliko ljudi sam zamolio da ucestvuju u raspravi ali svi su rekli da je sajt nepregledan i proces prijavljivanja tezak.

Mario, razumem dobronamernost saveta, međutim, evo kako stvar stoji…

1. Za proširivanje domena se plaća. U jednoj varijanti i ne toliko mnogo, ali – stvar je u cilju i u prinicipima. Prvo: ovaj blog i pisanje na njemu, kao što sam već objašnjavao, smatram beskorisnim. Odavno me ta beskorisnost koči u pisanju, nadam se da ću sada napokon uspeti da više ne pišem. Dodatno što se ovo pisanje i inače teško uklapa u moju dnevnu distribuciju Energije.

2. Dakle, s mukom sam uspevao da ispišem i ovo što je do sada napisano, cilj mi je bio da drugima stavljam na raspolaganje svoje ideje i iskustva. Pa još za to i da plaćam – neka je i simbolično, principijelno nije u redu (posebno ako se poveže sa prvom stavkom).

3. Hvala onima koji su formatom bloga omogućili da se i ovo dosadašnje objavi, od mene je i ovo previše…

4. Beskorisno… Do neke faze bilo je korisno prezentovanje metafizičkih ideja, teorija, metodologija, kritička preispitivanja tradicije (drevnih duhovnih dela), bavljenje time „odakle smo?“, „kuda idemo?“, itd. Te sporenja u vezi sa svim tim, razmena mišljenja, itd. VEĆ NEKO VREME TAKVO BAVLJENJE JE – BESKORISNO, ČAK BESMISLENO.

5. Kao što postaje glupo, tj. besmisleno da se u svemu tome i dalje bavimo nekim pukim teorijskim „nadigravanjima“ ili prezentacijama. Pročitate neki dobar i zanimljiv tekst, konstatujete da tu ima dobrih ideja. I – ŠTA SA TIM?! OD KAKVE VAM JE TO REALNE POMOĆI?! BUKVALNO – NI OD KAKVE! Samo ćete se opterećivati masama informacija. Nikakve koristi – sve dok ne počnete bar ponešto od toga da primenjujete ili da isprobavate. E, TEK ONDA I DALJE BAVLJENJE LITERATUROM DOBIJA SMISAO. I ne ispada kao uzaludno trošenje vremena i Energije.

6. Dolazimo do Marksove prekretnice: „Filozofi (u našem slučaju – metafizičari, duhovnjaci) su svet različito tumačili, stvar je u tome da se on promeni“. „Svet“ – najpre naš lični svet. Što znači: dolazi doba imperativa na primeni metodologije kojom ćemo sebe, uslove u kojima smo da menjamo.

7. Praksa kao imperativ!

8. Dakle, blog ili ovakvo neko virtuelno mesto NADALJE bi bili smisleni kada bi bili centar za razmenu mišljenja i iskustava u vezi sa ličnim duhovno-praktičnim radom.


(Tekst koji je stojao „u ostavi“, ne sećam se zašto, ostao po strani (neobjavljen). Pošto se nadam da će mi najzad poći za rukom da više (ovde) ne pišem, da ga postavim, pošto mi je to sada ionako svejedno…)

1.

Igrom slučaja živim na dva mesta, ili u dva mesta, u jednom – kuća, u drugom stanujem i radim.

Te imam nešto širu paletu komšija.

Svakakvih…

A tu su, podrazumevano, i rođaci…

2.

Starija gospođa, kada dođe, zasedne, bez nekoliko sati ne izlazi.

Nekoliko sati napregnutog pričanja! (Ja bih pao već posle pola sata!)

Viče dok priča, a priča zbrda-zdola, povezano i nepovezano.

Tek da priča, da ima utisak povezanosti sa sagovornicima.

Srećom, ni u jednom od slučajeva nisam dužan da sedim sa njom i sa drugima koji dolaze.

Imam u porodici one koji su joj interferentni, pa se tako međusobno i privlače.

Ali nisam, naravno, sasvim izuzet od njihovih (takvih ljudi oko sebe) „krpeljskih“ aspiracija.

3.

Bračni par, stariji ljudi…

Čim te vide da izlaziš ili  si stigao odnekud:

– Gde si bio? Kuda ideš?

4.

Sledeći komšija… već se odselio, tako da se malo lakše diše.

Isto: viče kao da se dovikuje s brda na brdo.

Nastupa sveznalački, sve najbolje zna, u sve se razume.

Pa povrh svega: stalno ponavlja iste priče.

Ako mi vidi otvorenu garažu – ponavlja svoj besmisleni savet kako je trebalo da postavim neku gredu.

Ako me vidi kraj šupe za drva – prazne savete o tome kako bi bilo dobro da dozidam šupu.

Ako krećem na posao: „A, ideš malo da odmoriš“.

5.

Rođaka, takođe viče, ubedljivo glasnija od svih u okruženju, vratne žile joj iskaču dok govori.

Ona, takođe – sve najbolje zna.

Uopšte, to su pravi METAFIZIČKI FENOMENI:

a) što ljudi imaju toliku jaku potrebu da pričaju tek da im jezik landara, tek da ne ćute;

b) što pritom viču, iako je sagovornik pred njima; znam da je to radi ubedljivosti, svi mi kada nešto sugestivnije objašnjavamo govorimo glasnije, ali – ovo nadvikivanje sa samim sobom „prelazi i daru i meru“.

6.

Komšija koji ne davi dugo, ali takođe viče, dodatno: ne ustručava se da zalazi u lična, maltene intimna pitanja…

7.

Da ne nabrajam dalje…

Sumnjam da niko baš ništa od ove „fenomenologije“ iz mog okruženja ne prepoznaje u svom okruženju.

Ako baš ništa od ovoga, sigurno je da ima druge tipove iskrivljenja u međusobnoj komunikaciji.

8.

Već sam naznačio dešavanja u kolektivu, „vezano“ za aktuelni štrajk.

Tu imate OČEKIVANJA drugih kako treba po njihovom mišljenju da se ponašate.

Naravno, nije to jedini slučaj očekivanja i zahteva u vezi sa vašim stavovima, mišljenjem, ponašanjem.

8.

Šta sam hteo sa svim ovim?

9.

Kad se bavimo METAFIZIČKIM ILI DUHOVNIM temama, mi imamo „po difoltu“ u vidu neke spacijalne teme, neke specijalne oblasti života, neke SPECIJALNOSTI koje su van živog životnog okruženja u kojem smo.

To ima svoj ekstrem u pasioniranim bavljenjima tzv. vanzemaljcima i NLO-ima.

Naravno, imaju i takve teme svoje mesto u našim životima.

ALI…!

10.

JEDNA OD DISTORZIJA u shvatanju duhovnosti/metafizike sastoji se u tome što su živa životna dešavanja, KAO NAIZGLED BANALNA I NEDOSTOJNA, IZGNANA IZ DOMENA OZBILJNIJIH BAVLJENJA DUHOVNOŠĆU/METAFIZIKOM.

To se najbolje vidi po savetima „mudrih“ istočnjačkih tzv. prosvetljenih.

Oni vam serviraju priče o Biću, o „kosmičkoj svesti“, o nirvani…

Pomislili biste da oni žive u nekom paralelnom univerzumu bez, na primer, nabrojanih komšijskih fenomena.

Bez okruženosti komšijskim intrigama.

Bez plaćanja struje, kanalizacije, smeća, računa raznih…

Bez svakodnevnih BANALNIH ATAKA ljudi iz okruženja.

Ako žive u šumi ili u manatiru, oni to zaista i nemaju.

ALI, kao što sam ranije naglašavao: TO NISU REALNI, VEĆ APSTRAKTNI ŽIVOTNI USLOVI.

Uslovi u kojima se ne odvija normalan ljudski život.

11.

Kao…

Prođete kroz komšijski, rođački ili porodični koridor sa nekim od prikazanih distorzija i energetskih ataka u komunikaciji.

Dođete do svoje sobe, ako je imate posebnu, pa izvedete jednu meditaciju ili „Pozdrav suncu“.

Pa pomislite kako su to obični, dosadni ljudi koji su daleko do metafizike i od duhovnosti.

Pa se latite Muđija, Ošoa, Štajnera, Gurđijeva ili nekoga ko vam je duhovni „favorit“ ili, da opet citiram Caneta: „duhovni ćale“…

Pa pročitate nešto njihovo o ljubavi, o Bogu, o reinkarnaciji, itd.

12.

Naravno, u redu je to, usmeriti pažnju i ka ovakvim temama…

Ali, ne uz slepilo „kod očiju“.

Ne vise te uzvišene metafizičike ili duhovne teme negde u vazduhu.

Tj. da, vise u prikazima predstavnika postojeće-propadajuće duhovne paradigme.

REALNO: ne vise!

SAM TAJ KORIODOR KROZ KOJI SMO PROŠLI, U KOJEM SE SVAKODNEVNO KREĆEMO – OVAPLOĆENJE JE ŽIVE DUHOVNOSTI ILI METAFIZIKE.

Zašto su ti ljudi oko nas tako i toliko „iskrivljeni“ u svom ponašanju, u rezonovanju, u komunikaciji?

ZBOG NADIFIZIČKIH (metafizičkih, duhovnih) RAZLOGA!

Zašto deluju na nas, pokušavaju da deluju na nas onako kako deluju?

OPET I OPET – ZBOG NADFIZIČKIH RAZLOGA.

Nisu oni deo nekog tamo banalnog sveta koji nema veze sa metafizikom, duhovnošću.

I MI U NJIMA ILI KROZ NJIH ČITAMO NADFIZIČKE UTICAJE NA NAS SAME, TAKOĐE ČITAMO I TIP NADFIZIČKIH UTICAJA NA LJUDE UOPŠTE.

13.

U konačnici neminovno, sledom kauzalnih poteza, dolazimo do slike o (metafizičkom) Karantinu-Paklu-Zatvoru u kojem živimo!

14.

A pošli smo od „banalnih“ komšija, rođaka, članova porodice koji su u komunikaciji i u odnosu prema nama – kao krpelji…


„“Tek – jednostavan, „pravolinijski“ proces dobijanja informacija od duše ili preko duše: POUZDANO isključen je.““

To nije jednostavan pravolinijski proces, dusa je potpuno nevina i naivna kao da pricate sa djetetom od dvije godine. Da bi uspostavili komunikaciju s dusom trebaju godine i zivoti duhovnog usmjerenja, trebate takodjer u sebi imati jako OPD usmjerenje i biti ono sto se kaze veliko dijete. Dusa vam ne moze pomoci u prakticnom ovozemaljskom zivotu. Dusa takodjer ima problema sa pitanjima prije, ubuduce i sve vezano za vrijeme. Dusi treba postavljati specificna pitanja u kojim bezuslovno i bez dvosmislenosti tezite duhovnom razvoju. Sama takva pitanja i izbor pitanja trazi veliki duhovni temelj da bi uopce bili na nivou pitanja. Potpuno je iskljuceno da nezreli, religijski programirani ili negativni uopce postave pravo pitanje ili dobiju odgovor. Za komunikaciju treba biti prilicno cist od sveg programiranja i jako OPD nastrojen. Takodjer dusa treba biti iskusna odnosno dosta zivota biti sinhronizirana sa tijelom i njegovom energijom. Iz ovih razloga jasno je da jedan mali broj ljudi moze ostvariti komunikaciju. Definitivno „mlade duse“ i istocnjaci sa njihovim bogovima i teznjama za nirvanom kao vrhom duhovnog usmjerenja nemogu imati komunikaciju s dusom. Vidljivo je da se tu ne radi o obicnoj komunikaciji sa nevidljivim entitetima kojima moze pristupiti svatko koristeci propisane procedure bez obzira na duhovno usmerenje.
Od svih i svakog do sada koga sam upoznao na ovaj ili onaj nacin poznajem samo jednog covjeka koji ima izravavnu komunikaciju s dusom odnosno on je postao covjek dusa na individualnom putu i naravno, zivot na zemlji mu je extremno otezan od ostale nevidljive gamadi.
I dalje stojim kod toga da sav rad na dekodiranju nasih izvornih kodova i slicno, nece donijeti znatne pomake ili nas osloboditi ili uspostaviti procedure kojima cemo izbjeci zamke ovog zatvora.
Ja sam gore objasnio zivot poslije smrti prilicno jednostavno u par recenica, uskoro cu objasniti sta je to od nas sto prezivljava iz zivota u zivot. Znam da je rekapitulacija sveg naseg znanja nakon smrti ovog ogranicenog fizickog tijela kada ubiremo plodove naseg zivota na zemlji. Znam da ce se uskoro jedan dio ljudi primiti signale koji ce nam povecati svjesnost i nadograditi DNK kodove ali neznam hoce li to biti kasno da nastavimo zivot na zemlji. Znam da bez te nadogradnje nemamo sanse za masovnije budjenje i znam da vecina nece reagirati na te signale.
sada, molim autora da nauceni put u smislu vracanja nasih izvornih programa jednostavno i kratko objasni da vidimo konture nase buduce Slobode ili bar uspjesnog suprostavljanja tamnoj agendi. Volio bih da me demantira, te da nam svima pomogne

1.

Mario, ako ti uspevaš da komuniciraš sa dušom – to ju redu. Što se kaže – drago nam je zbog tebe.

Kao što u samom tekstu rekoh: u redu je da se svako od nas snalazi kako zna i ume. Meni iskustvo kaže da je tu u pitanju sumnjiv aranžman.

Iz opisa se vidi da se ovde duša tretira kao nekakav poseban entitet, te se suštinski ne razlikuje od kategorije koju sam nabrojao: „Više Ja“, „Sebstvo“, „unutrašnji vodič“, itd, a koji nam daju neka NEPROVERLJIVA gotova znanja ili neke informacije „na tanjiru“. Koje, dakle, ne „zaradimo“ sopstvenim misaonim naporom.

Jer ako dušu shvatam kao integralni deo svog bića, onda ne mogu da joj se obraćam kao posebnom entitetu. To je kao da se posebno obraćam: umu, glavi, nozi, bubrezima, itd. Ako ja skupa sa njima funkcionišem, kao celina, tj. ako sam ja sve to skupa, onda „MI“ SKUPA KAO CELINA KREIRAMO ILI PRIMAMO INFORMACIJE.

Ostajem pri tome da je duša, najverovatnije, SPONA između tela, uma i duha.

Prihvatam i određenje koje se može naći u literaturi: da je ona naš centar za emocionalni život i reakcije.

Ali da nam ona može biti izvor ili prijemnik informacija, to mi se nekako isključuje…

Pre mi se čini da je skoro suprotno, u skladu sa onim što sam naznačio u poslednjem tekstu, A ŠTO SE ZASNIVA NA TRAUMATIČNOM LIČNOM, ISKUSTVU: duša PATI kada smo izloženi enromnim informacionim „zračenjima“, kada dopuštamo da nam um bude bombardovan „nepreglednim“ masama informacija.

Kada sam shvatio šta je razlog za taj bol… recimo – u duši, ali je nebitno nekakvo specifično lociranje, ja sam sasvim prestao da gledam filmove i televiziju. Jedino što pogledam je početak dnevnika, koliko da sam u toku sa dešavanjima u svetu. Bol (recimo u duši) zbog izloženosti višesatnom strujanju informacija. Ako i odgledam neke jutjub-snimke sa temama iz metafizike, to je „na kašičicu“, tj. u više navrata.

IMA LOGIKE DA JE TU U PITANJU BOL U DUŠI.

Ako je ona spona između tela, uma i duha. Bol u duši upozorava, ONE KOJI SIGNALE DUŠE UOPŠTE DETEKTUJU, na opasnost od izloženosti enromnim količinama informacija, opasnost po sva tri aspekta našeg kompleksa.

Ako tako stoji stvar sa dušom – onda je ona daleko od toga da nam daje nekakve ispravne metafizičke informacije, pogotovu ne o nekim transcendencijama koje nikako ne možemo da proverimo. Pre će biti da je i sama sluđena i zbunjena masama informacija kojima smo bombardovani.

Dakle, da bi nam ona bila pouzdan izvor informacija, morala bi da bude van svih ovih KPZ-ometanja. Dakle, i van nas samih.

2.

Dekodiranje izvornih kodova…

Nemam ja tu na umu ništa mistično, kao što ispada shvaćeno, po postavljenim pitanjima.

Vidi se po ovim tekstovima da nastojim maksimalno da budem ŠTO PRAKTIČNIJI I ŠTO PRIZEMLJENIJI, tj. što „uzemljeniji“ u realnosti postojećeg života. I ako tragam za rešenjima, onda je to traganje u tom kontekstu, ne u nekim mistifikacijama.

Moj je stav, već sam objasnio (u tome se slažem sa „Plejađanima“, mada i te objave svrstavam u podvaldžijske): smatram da mi imamo u sebi sve SUŠTINSKE INFORMACIJE koje su nam potrebne za rast, razvoj i za oslobađanje. Ne pišem slučajno u poslednjim tekstovima o SUŠTINAMA.

I smatram da su one šifrovane negde u nama. Možda u DNK ili na neke druge načine – to ne znam. „Plejađani“ (u „Objavama sa Plejada“) kažu da je to u kostima, što može da ima nekakvu svoju logiku.

ALI TO JE APSOLUTNO NEBITNO, sa stanovišta onog praktičnog usmerenja KOJEM SAM NAKLONJEN.

Bitni su procesi i dešavanja kojima sam svedok i u kojima se nekako ipak snalazim(o).

Ako se zapitam nad nečim BITNIM (dakle, ne nad tim kako popraviti neku mašinu ili ko će pobediti u sledećoj utakmici u Ligi šampiona), ako se u razmišljanjima bavim nekom bitnom temom: IZRANJAJU UVIDI.

Ne šalje meni te uvide ni neka moja mistična duša, ni neki unutrašnji vodič, ni neko „Više Ja“, niti mi oni stižu iz nekih mističnih kosmičkih visina.

JA JASNO OSEĆAM, VALJDA KAO I SVAKO OD NAS, DA TE IDEJE I UVIDI NEKAKO IZRANJAJU IZ NAS SAMIH, IZ NAŠEG BIĆA.

Dakle, sama fokusiranost, sama zapitanost nad određenom temom/pitanjem, KAO PODEŠAVANJE na njihovu „frekvenciju“, znači njihovo „dekodiranje“, ili, da bolje označim – AKTIVIRANJE.

Naravno da ne znam šta se i kako sve tu dešava, a i ne zanima me, bitno mi je da ja na ovaj način dobijam (jasno, uz sve već objašnjavane muke sa našim mišljenjem) ipak ideje koje mi se, ako smem da kažem, a da nisam kucnuo u drvo – pokazuju sve pouzdanijima i sve efektivnijima u primeni (mada, da ponovim još jednom – u postojećem ambijentu sve je to još izuzetno trnovito, komplikovano i teško).

3.

Aktiviranje naših izvornih programa…

I to nastojim da vidim praktičarski što trezvenije…

Nije tu stvar u metodama (a ima takvih „propovedi“, ne mogu da se setim autora) koje se primene i, za koji mesec (ili i godinu): hop-la, ušao si u svoj izvorni program!

U pitanju je nešto što će izvoditi:

a) ili tokom generacija,

b) ili možda sa nekim energetskim „presekom“ (u smislu u kojem to predviđa S. N. Lazarev za 2020. godinu).

A i sa tom izvornošću na svom nekom unutrašnjem planu uspevam povremeno da, kao što ti kažeš za dušu: „komuniciram“.

Nemam dileme u vezi sa tim da mi funkcionišemo po nekim IZVORNIM PRINCIPIMA, ili izvornim zakonomernostima. Zlotvori su nas u tome sasvim poremetili, i preko svojih reprogramiranja, i preko energetskih deficita, i preko društvenih programiranja, itd.

Jedno od rešenja za naše oslobađanje je da dopremo do vladanja po izvornim principima našeg funkcionisanja, time ćemo aktivirati svoje izvorne moći i nadjačati sve uticaje oko sebe. Kao što rekoh – to je pakleno teško, jer se u paklu nalazimo, ali sam ubeđen da nije nemoguće.

Dakle, to nisu neka mistična gotova znanja i recepture koje nam je neko sastavio, pa mi samo treba da ih primenimo.

TE TERENE TEK TREBA, TEŠKO I TRNOVITO, DA OSVAJAMO.

Ono što sam pisao o Ravnoteži – deo je tih napora. Ravnoteža je svakako jedan od „portala“ ka tim našim izvornim principima i/ili programima.