Otkrivenja našeg doba

Jednostavne istine – komplikovane podvale!

1.

„Zabranjena istorija“.

Tajne piramida.

Tajne svemira, itd, itd, itd!

2.

Ljudi se time bave.

Posvećuju pažnju, Energiju, vreme svemu tome.

Um/svest ispunjeni su tim pitanjima.

3.

A jednostavne i očigledne istine?!

A) Zemlja je Karantin-Pakao-Zatvor (u metafizičkom smislu, u fizičkom smislu imamo vešte simulacije svega suprotnog).

B) S ozbzirom na takvo ustrojstvo Zemlje i zemaljskog života – logično se zaključuje da su u transcendenciji moćna bića Gospodari Zemlje: Zlotvori-Paraziti-Štetočine. Apsolutno nebitno kako se oni zovu i kako izgledaju. I da sutra to saznamo, da nam se otkriju te tajne – ništa nam se od naše pozicije na Zemlji ne bi izmenilo. Zato nam to i nije tema/pitanje kojim treba da se bavimo.

C) Svaki čovek za Zemlji je u raznim Zarobljeničkim koncentričnim krugovima. Uz različite prelazne forme: u nekim pozicijama je on Zatvorski Čuvar drugima, u nekima je Zarobljenik drugih.

D) Smisao ili “misija” Čovekova je da bude energetski iscrpljivan i mentalno, intelektualno, duhovno obogaljivan, što su komplementarni procesi.

E) Čovek je tako podešen da je sav životno-energetski usredsređen na puki opstanak, na puko preživljavanje, na puku brigu o telu. Pa povezano sa tim – i životna zadovoljstva i radosti najvećim delom vezuje za te domene.

F) Postojeće stanje se održava možda ključno zahvaljujući novcu kao vrhunskom Zlotvorskom-manipulatorskom instrumentu. On je simulacija razmene Energije, a u suštini – Zlotvorski porobljivački instrument.

G) Nivo razvoja svesti i Buđenje su vezani za Viđenje, za spoznavanje svega prethodnog. Zamka sa takvim razvojem svesti i Buđenjem je u tome što se Čovek Budi za KPZ-Besmisao, takvo Buđenje izaziva pad energetike i Beznađe, nema se snage i motivacije za delovanje. Bez delovanja i ciljeva – urušava se Čovek kao biće. Zato mora da pronađe novi Smisao – ponovo-nađeni-Smisao.

H) A ponovo-nađeni-Smisao je: nastojanje, celoživotni napor: a) da se KPZ što bolje shvati, odnosno svi (najpre sopstveni) Zarobljenički aražmani, b) da se promišljaju svi mogući načini za ublažavanje Štetočinskog delovanja društvenog-Zemljskog ustrojstva u postojećoj civilizaciji, c) nastojanje na pronalaženju načina za Oslobađanje, u domenima i obimimima koji su u datim uslovima, a i po Čovekovoj proceni, uopšte mogući.

Seljaci i Preobražajni Proces

(Još pre mesec dana napisano…

Slučajno nabasah na njega /tekst/…)

1.

Seljak/seljaci…

Posebno kod nas na Balkanu…

Podrugljivo/potcenjivačko značenje.

To je primarno sociopsihološko pitanje.

Koje nam je sada deveta rupa na svirali.

Uzgred…

Odrastao sam na selu…

2.

Seljak/seljaci…

Život na selu.

Bliskost sa prirodom.

Sa prirodnim procesima.

Razuđenost Mase/Stada.

Za razliku od grada-mravinjaka.

Gde ljudi jedni na drugima…

Te kao sardine u konzervama…

Pritiskuju jedni druge.

Što bukvalno…

Što energetskim poljima.

Da ne bude ovo kao idealizovanje…

Seljaci – nisu neka uzvišena „fela“…

3.

Silom ili sticajem prilika…

Za vikend bio zaronjen…

U Masu/Stado na selu.

Familija, neka pomen-prilika, itd.

Ali mi jedno značajno/zanimljivo iskustvo…

Seljaci i Preobražajni Proces…

4.

Uzgred-podsećanje…

Mada sam već objašnjavao…

Preobražajni Proces…

Sigurno JESTE u toku.

Na nekom dubinskom planu.

Da li je tu nešto loše…

Što vodi dobru…

Ili loše što vodi lošem…

Zavisi od stanja „na računu“.

Domen individualne energetike.

Bilansa koji se protežu i van inkarnacije.

5.

Najpre…

Preobražajni Proces…

Na dubinskom planu…

Svuda i kod svih u toku je.

(Neki su „obavešteni“…

I u kontaktu sa njim…

Neki nisu…)

Ako pažljivo posmatrate ljude oko sebe…

Dakle, i seljake…

Imate obilje signala i pokazatelja.

6.

Ali život na selu…

Relativna sloboda…

U organizaciji dnevnog vremena…

Te upućenost na fizičko-praktičnu aktivnost…

(Za raliku od inteletualnih fantaziranja tzv. intelektualaca…)

Na poseban način se „ukrštaju“ sa Preobražajnim Procesom.

7.

Spolja posmatrano…

Seljaci imaju zavidnu stabilnost.

Prividno – odličnu energetiku.

Zbog nabrojanih faktora.

Sam njihov život…

Poslovi, dešavanja…

Stereotipi i kolotečine…

Kolektivne opšteprihvaćene vrednosti/ciljevi.

Kao zahvalni motivatori/energizatori…

Rekao bi čovek…

Posmatrajući ih…

Jači su oni od svih dubinskih potresa…

Od svakog kosmičko-planetarnog Procesa.

8.

Ali – sve ima svoje!

Za tu dobru energetiku i stabilnost…

Plaća se danak.

A to je duboka…

Za mnoge i mnoge nepovratna…

Porinutost svesti u Materiju.

Materija kao „crna rupa“…

Koja im magnetizuje i usisava fokus/Energiju/sves(nos)t.

Materija i materijalni uslovi…

Sveti cilj i smisao života.

9.

Naravno, sve to je opšteprisutno…

I sveprožimajuće u ovo Doba…

I kod gradske Mase/Stada.

I kod međugradske, i sve ostale…

Ali, kao što rekoh…

Kod seoske (Mase/Stada)… zbog nabrojanih faktora…

To je na zanimljiv način upečatljivije, uočljivije.

10.

I svojstvo koje je povezano sa prethodnim…

Porinutost uma i rezonovanja, percepcije, pronicljivosti…

U najprizemniju konkretnost…

U detalje i detaljisanje…

Povremena uopštavanja, dublja sagledavanja…

To je nespretno kao kod kokoške koja pokušava da poleti…

11.

Već sam objašnjavao svoju tezu…

Sfera duha i duhovnosti/metafizike…

Sfera je opštosti, suština, uopštavanja.

Najširih i najviših ili najuzvišenijih.

Jer ima raznih opštosti/uopštavanja.

I u okvirima tzv. nauka.

Ali se u njima ne nadilazi plafon njih samih…

(Npr. fizika uopštava do domena fizike…

Ne zalazi van, tj. iznad sebe same.)

12.

Dok sam ih slušao…

Lepo mi se zavrtelo u glavi…

Od kolopleta, ringišpila…

Sa vrtoglavim nizanjem detalja/detaljisanja.

U takvoj centripetalnosti fokusa…

Duh je nepokolebljivo rekao „Laku noć!“

Spoznajno i delatno mišljenje

1.

Um koji shvata.

Spoznajno mišljenje.

Shvatanje sebe i sveta oko sebe.

Svest i svesnost.

2.

Ali…!

Ne može se samo sedeti i shvatati!

Tj. može.

Kao što se može i bilo šta nenormalno.

3.

Shvatanje, spoznavanje…

Svakako neophodni aspekti.

Ili aktivnosti uma.

Neophodna osnova.

Ali su samo alfa…

A ne i omega…

Vezano za naše življenje.

U ovoj ravni Postojanja.

4.

Shvatanje i spoznavanje…

Dobijaju „verifikaciju“…

Dobijaju moć.

U menjanju realnosti.

Nas samih.

Tela.

Životnih tokova.

5.

Sa osakaćenim umom…

Kakav imamo…

Jesu dometi tih ambicija preskromni.

Ali su to pravi ciljevi.

Dostojni ciljevi/izazovi.

Osobito za duhovnjake/metafizičare.

Jer tek oni su u iskušenjima…

Da potonu u zamke…

Um/shvatanje/spoznavanje:

– alfa i omega.

6.

Um koji se zatvara…

Kao autističan…

U svojim umovanjima…

Promišljanjima…

Samo promišljanjima…

Promašaj je…

Kao i samo delatan um…

Koji je sa shvatanjem/spoznavanjem…

Sa ispitivanjima i samoispitivanjima…

Skoro pa atrofiralima.

7.

Duhovnjak koji…

Po sopstvenom ubeđenju…

Ufurao se u „kosmičku svest“…

Ima kontakte sa Univerzumom…

Sa nekakvim Sebstvima…

I sličnim čudesima…

A živi u ašramu…

Živi od tuđe milostinje…

Deluje li vam/nam ubedljivo?!

8.

Ili metafizičar…

Kojem su, tobože…

Dubine/širine Postojanja…

Ovozemaljskog i kosmičkog…

U malom prstu…

Koji je moćan sa tim idejama/spoznajama…

A živi od prodavanja svojih priča drugima…

Da li je ubedljivo moćan?

8.

Ili će pre biti da su obojica Zarobljenici…?

Samo što to ne shvataju/ne vide…

________________

P. S.

1.

Hibernacijska ograničenja…

Hibernacijska Ravnoteža…

Podrazumevaju se.

2.

Čišćenje i Homeostaza…

Kao prioriteti.

3.

Tema/opozicija spoznajni – delatni um…

Više kao podsećanje.

Ta opozicija/linija Ravnoteže…

Jedna od linija i u Hibernacijskoj Ravnoteži.

Zemlje BRIKS-a i ŠOS-a: prapočetak* Novog sveta

TZ

1.

Dakle… pouzdano i tiho – urušava se Truli Zapad.

Urušava se/tone u samoubilačkom sankcijskom pohodu.

Što on toga nije svestan…

Što ne želi sa time da se suoči…

Nimalo ne ometa sam Proces urušavanja/tonjenja.

2.

SAD podmuklo-cinično stoje sa strane…

Trljaju ruke i guraju Truloga sve dublje.

A ne vide, jadne, da i one tonu zajedno sa njim.

Da ih Truli povlači za sobom u Ambis.

3.

Tandem Truli Zapad i SAD…

Nosioci Starog-propadajućeg sveta.

Sveta zasnovanog:

– na mahinacijama/manipulacijama,

– na egoizmu i prevarama,

– na kaubojskom ponašanju na svetskoj Sceni,

– na izrabljivanju drugih zemalja,

– na uvrnutosti i nemoralu,

– na instaliranju/izvozu  zla u vidu demokratije**, itd.

4.

Rusija i Kina, posebno…

A svakako zemlje BRIKS-a i ŠOS-a…

Nastoje na drugačijoj, suprotnoj logici i ponašanju.

Nastoje:

– na saradnji,

– na svom interesu, ali uz poštovanju drugih i njihovih interesa,

– na pravednim principima međudržavnog ponašanja,

– na poštovanju usvojenih zvaničnih principa i načela, itd.

5.

Naravno da ni ove zemlje ni njihove vođe nisu anđeli…

Blesavo je i očekivati nekakvu savršenu korektnost i doslednost…

U okvirima sveta u kojem logiku ponašanja diktiraju SAD&Truli Zapad.

U svetu u kojem su oni nametnuli svoju logiku borbe i dominacije.

Ali, da generalno zemlje BRIKS-a i ŠOS-a donose bitno drugačiju:

– međunarodnu  perspektivu, logiku, ponašanje/delovanje…

Sve je očiglednije i tek će postajati sve očiglednije.

6.

A rat u Ukrajini i tolike žrtve i razaranja…?!

Naivno je verovati/misliti…

Da su epohalne smene civilizacija moguće bezbolno.

Moguće bez velikih žrtava i velikih planetarnih potresa.

Kao da Stari-propadajući svet u kojem dominiraju SAD&Truli Zapad…

Tek tako lako može da uskoči u novu paradigmu, u novu „dimenziju“.

Ispada kao sreća u nesreći da se planetarni sukob ograničio…

Na veliki sukob samo dve zemlje…

U kojem jednu, zahvaljujući instaliranom suludom rukovodstvu:

– nahuškavaju na samoubilačku borbu upravo SAD&Truli Zapad.

7.

Gde smo mi, kao individue, u svemu ovome?

Mi… mislim na svesnije pojedince…

Okrenute koliko-toliko metafizici/duhovnosti.

Pripadnici Mase/Stada su u nekoj drugoj priči…

8.

Ova planetarna borba je sveprožimajuća.

I ona je svakako samo „vrh (transcendentnog) ledenog brega“.

SAD&Truli Zapad VS BRIKS&ŠOS…

Samo mogu biti ospoljenja analognih borbi u Transcendenciji.

Što znači da se mora raditi o delovanjima i pritiscima…

Koje svako od nas mora da očitava i na svom unutrašnjem planu.

Ako je iole introspektivniji i uvežban u tome.

I na svakome je da se individualno kako zna i ume snađe.

Zlo (da uzmemo taj drevni izraz) može da atakuje na nas:

– preko naših slabih tačaka i Zarobljeničkih aranžmana.

U oba slučaja ono nam pomaže da se ospolji nešto prikriveno.

Hibernacija (koju toliko naglašavam) znači suočavanje i Čišćenje.

Jeste sve crno da crnje ne može da bude, ali – ispada ono i kao korisno.

9.

Zašto: prapočetak ili praosnova (začetak) Novog sveta?

Zemlje BRIKS&ŠOS-a svakako donose radikalne novine.

Novine na planetarnoj Sceni, novine u Karantinu-Paklu-Zatvoru.

Ali, dakle, planeta svakako ostaje i dalje: Karantin-Pakao-Zatvor.

Posebno je to vidljivo, npr, u Kini, koja je sa rigidnijim ustrojstvom.

Masa/Stado – ostaje i dalje Masa/Stado…

Zamagljene/nerazvijene svesti, u suštini:

– sa ponašanjem, rezonovanjem i delovanjem kao u životinjskom svetu.

10.

Ali, sa novom konstelacijom i novom paradigmom na Zemlji…

Omogućuje se dotok/protok novih energija ili novog tipa Energije.

Zarobljeničke stege će svakako same po sebi time popustiti…

I svakako će svesniji pojedinci imati više manevarskog prostora…

Za nastojanja/delovanja u smeru koji je u skladu sa njihovim duhom.

Time se trasira put ka Novom svetu…

Ali ostaje do njega još-još daleko…!

11.

Jer Novi svet znači potpuno rastakanje Karantina-Pakla-Zatvora…

Ili Zemlje kao KPZ-Mrcvarilišta, što je ona sada, individualno i kolektivno.

__________

*Prapočetak, praosnova ili čak – začetak…

Da ne zalazimo u nepotrebna nam terminološka preciziranja/razgraničavanja.

** Što je samo rađalo nova zla u tim zemljama i izazivalo žrtve.

__________

P. S.

Lakoverne može da zavara… i stalno ih zavarava privid.

SAD&Truli Zapad deluju još uvek stabilno i stameno.

Dalekovidije i pronicljivije taj privid ne može da zavara.

Imputirano rezonovanje/misli (4)

1.

„Predator vam je darovao svoj um…*

Barokni, kitnjast“ (Karlo/s).

Dakle, dao nam svoj DNK-uzorak.

2.

„Barokni, kitnjast um“…

Um detaljisanja…

Um disperzija/raspršivanja.

3.

Um centrifugalnosti.

Um udaljavanja od suština.

Um tonjenja u Materiju/materiju.

4.

Postupak spasavanja uma…

Postupak povratka moćima uma…

Jasan kao opozicija.

5.

Napor ka suštinama.

Centripetalnost.

Ključne reči/ideje.

_____________

*„Darovao“… može da bude u smislu genetike.

Kroz genetsku modifikaciju Prethodnog Čoveka.

A može u smislu navođenja/daljinskog upravljanja.

Zlotvorski Um „daruje“/imputira svoje misaone impulse…

Čovekov um, individualni/kolektivni, prihvata…

„Prepoznaje“ kao sopstvene misli i delatne impulse.

Imputirano rezonovanje/misli (3)

1.

Kočijaš – kočije – konji…

Tema za duhovno „filozofiranje“.

Za duhovno fantaziranje.

2.

PRAVA TEMA!

Kako ojačati um?

U telu u kojem smo.

3.

Učiniti ga moćnijim.

Funkcionalnijim.

Pronicljivijim.

4.

A razlučivanja/razgraničenja…

Odnos prema nekom Umu…

I čije misli mislimo…?

5.

Uz negospodarenje datim telom.

Datim životnim tokovima/uslovima.

Nisu nam prioritetna.

Ishrana

1.

Nije baš krucijalna tema…

Ali nije ni „za bacanje“.

Ima veze sa funkcionisanjem tela.

2.

Inercija u sklopu štetne nam programiranosti:

– uživanje u hrani + jesti do zasićenosti.

Ili podvale: hrana kao lek, kao osnova zdravlja.

3.

Temeljni princip – jednostavan!

Od svih gomila hrane koju ubacujemo u sebe…

Telo uzima tek nekoliko procenata!

4.

Sve ostalo mora s mukom da preradi i izbaci.

Onda logično pitanje:

– čemu svakodnevno žderanje tolikih količina?!

5.

Princip-pouka: 5 x 5*.

Od svake vrste hrane (recimo 5 vrsta hrane):

– po 5-7 zalogaja. Za potrebe tela: „puna kapa“!

____________

* Zalogaji/broj: orijentaciono (razume se).

Jer njihovi „volumeni“ razni su.

Suština: u optimalnoj količini.

Za doručak: 2/3 x 5(6/7).

Za večeru: 2 x 5(6/7).

Večera i užine: samo voće/povrće.

Kome je potrebna Hibernacija?

1.

Svesnije/duhovnije osobe.

Senzibilnije/osetljivije.

Teška dešavanja su im mnogo teža.

2.

Na osnovu toga registruju Proces.

Davljenja, blokade, težine.

Koji su drugima „nevidljivi“.

3.

Što manja svesnost/duhovnost…

To „sirovija“ priroda.

Veća otpornost na blokade, itd.

4.

Prvima je osetljivost danas minus.

Drugima je „sirovost“ danas plus.

Kako će biti „sutra“… videćemo.

5.

Stoga prvi pribegavaju Hibernaciji*.

Drugi se naprežu po starom…

Mada Proces u dubini i njih potkačinje.

__________

*Svesno ili spontano.

Imputirano rezonovanje/ misli (2)

1.

Šta su moje misli?

Šta naše?

A šta tuđe moje/naše?

2.

Momenat koji je očigledan.

Iskustveno uočljiv.

Ne treba tu pomoć iz literature.

3.

Pripadnici Mase/Stada.

Misle zajedničke misli.

Najvećim delom.

4.

Zajedničke misli…

Izvedene iz zajedničkih stavova.

Iz opšteprihvaćenih stereotipa.

5.

Kao konektovanost na zajednički softver.

Postoji deo individualnih razlika.

Potpuna analogija kao kod životinja.

„Kabinetska“ duhovnost

1.

Vidim je u raskoraku/procepu/kanjonu.

Između percepcije/uma/umovanja/ideja.

I životne prakse/dešavanja/problema u životu.

2.

Hipotetički… dobronamerna kosmička bića.

U nekim visinama Postojanja.

Možda nam šalju impulse i ideje za delanje.

3.

Ali nisu u našoj koži.

U našim ograničenjima.

U našim Zarobljeništvima.

4.

Vide bolja rešenja.

Podstiču nas na njih.

Ali ne osećaju snagu KPZ-ograničenja.

5.

Od kakve nam je to pomoći?

Ni od kakve!

Jer nije primenljivo, nije efektivno.

*          *          *

Prilog-ilustracija

H. Trismegistos: „Sedam univerzalnih zakona“

 „Kako je gore, tako je dole; kako je dole, tako je gore.”

1.

Ne znam/ne vidim, o, Hermese, ali spreman sam da ti verujem.

Ali – šta sa tim?! Od kakve mi je pomoći taj “zakon”?!

Od kakve mi je pomoći poznavanje tog “zakona”?!

2.

Ja imam svoje Zarobljeničke krugove.

Gurnut sam u aranžmane iscrpljivanja.

Imam ograničenja nabačena umu i percepciji.

3.

Saznanje, kako je Gore tako i Dole…

Iz njega ne mogu da izvučem ništa praktično upotrebljivo.

Tu sam – gde sam, čitao ili ne čitao još 1.000 ovakvih mudrosti!

4.

Ne moraš, O, Hermese, da mi daješ upecanu ribu/tumačiš svemir i ovaj svet ovde.

Nauči me da pecam, pokaži mi kako da ojačam svoj um…

a) I za dublja shvatanja bar ove KPZ-ravni Postojanja, b) i za upotrebu tih saznanja na moju dobrobit.

*          *          *

“Ništa ne stoji; sve se kreće; sve vibrira; sve se menja; ništa ne ostaje isto.”

1.

To vidim i sam.

To mi/nam kažu i nauke.

I zato što to znam – niti mi je bolje, niti lakše.

*          *          *

„Sve je Dvojno; sve ima polarnost; sve ima suprotnost polova; istovetno i različito je jednako suprotnosti su po prirodi iste, ali drugačije po stepenu; krajnosti se susreću.”

1.

Verujem i vidim.

Znam da je polarnost Zarobljeništvu Sloboda.

Ali sprečen sam da osciliram između njih, ili da ih pomirim/nateram da se „susretnu“.