Otkrivenja našeg doba

Intermeco: Dostojevski o današnjoj tzv. pandemiji

(iz epiloga “Zločina i kazne”)

(Raskoljnjikovljevo sećanje na snove iz bunila.)

* * *

…Pričinjavalo mu se kao da je ceo svet osuđen da bude žrtva nekakvoj strašnoj, nečuvenoj i neviđenoj kugi koja ide iz dubine Azije na Evropu.

* * *

Pojavile su se nekakve NOVE trihine, bića jedva vidljiva pod mikroskopom, koja su prodirala u ljudska tela.

* * *

Ljudi koji su ih primali postajali su pomamni i ludi.

* * *

Ali nikad, nikad ljudi nisu smatrali sebe tako pametnim i sigurnim u istinu kao što su mislili o sebi ti zaraženi.

* * *

Nikada svet svoje presude, naučne zaključke, svoja moralna ubeđenja i verovanja nije smatrao tako pouzdanim i čvrstim.

(…) Svi su bili nemirni i nisu shvatali jedan drugog, svaki je smatrao da je samo u njemu istina…

* * *

Čitava naselja, čitavi gradovi i narodi bili su zaraženi i ludeli su.

* * *

Nisu znali koga i kako da sude, nisu mogli da se slože šta da smatraju zlom, a šta dobrim.

Nisu znali koga da okrive, a koga da opravdaju.

* * *

Ljudi su se ubijali u nekakvoj besmislenoj mržnji.

* * *

…Svako je predlagao svoje misli, svoje reforme, a nisu se mogli složiti…

* * *

Počeli su požari, nastala je glad.

Sve je propadalo.

Kuga se širila sve dalje i dalje.

* * *

U celom svetu moglo se spasiti samo nekoliko ljudi.

To su bili čisti i izabrani, određeni da osnuju nov ljudski rod i nov život.

Da obnove i očiste Zemlju.

* * *

Ali niko i nigde nije video te ljude.

Nije niko čuo njihovu reč i glas.

28. Dragoceno kovid-iskustvo

Kako to da me snađe kovid (u oktobru)…?

A toliko nastojim na energetici i Ravnoteži…

Već sam objašnjavao.

*   *   *

Suviše su nam komplikovani uslovi, i mi u njima.

Teško je pohvatati i uklopiti sve konce/principe.

Upravo mi je taj kovid kao “kruna” u tome/mnogo čemu pomogao.

*   *   *

Bilo je tu više puta brojnih sati čekanja.

Pred tzv. kovid-ambulantom, u provincijskom mestu.

Naslušao se “bezbrojnih” iskustava.

*   *   *

Te uzimam opšta dešavanja/tokove.

Te ponešto što je bilo specifično kod mene.

Dakle, kao neki opštiji tok sa kovidom.

*   *   *

2-3 dana i više – skoro prespavana.

Izuzetna malaksalost/iscrpljenost, življenje “kao bez duše”.

Jedva se imalo snage za elementarno funkcionisanje.

*   *   *

To je proces regulacije energetike!

Recimo da se zašlo u nekakav energetski deficit.

Ovo je način da se eliminišu neki dugovi.

*   *   *

I to iskustvo se podudara sa više sličnih (ličnih) iskustava.

Kada mi se i nije radilo o nekom oboljenju.

Nego jasno o tome da sam zalazio u veće energo-minuse.

*   *   *

I prosto može da se prati, vrlo postupno i jedva primetno, proces stabilizovanja.

To je prisilno “povlačenje ručne”, funkcionisanje “na ler”.

Jasna kao dan dešavanja na planu energetike.

*   *   *

Drugi princip koji mi se iskristalizovao (iako poznat od ranije).

Opasnost od pada u drugu krajnost.

Od pada u podnapregnutost, u totalno opuštanje.

*   *   *

Što znači – nekakvog elementarnog naprezanja mora biti.

Laganog naprezanja, intelektualnog, fizičko-praktičnog…

Tek je jezivo ako počne da se pada u inerciju totalne neaktivnosti.

*   *   *

Paradoksalno, ali neophodnost veštine laviranja.

Nema se volje ni snage za delanje.

Ali se mora u nekakvom Ritmu izvoditi nekakav minimum.

*   *   *

U vezi sa tim je i jedna… da kažem metoda…

Kao suma iz nekih drugih, ranijih iskustava.

Tema za kasnije…

*   *   *

I to je to!

Dva ključna momenta za snalaženje.

Za regulaciju energetike u modelu Hibernacije.

*   *   *

Šta se krije iza tzv. pandemije – još se ne zna.

Ali je meni bar jedan aspekt Procesa očigledan.

Kovid/korona – jeste Proces masovne regulacije energetike.

*   *   *

Ljudi su prisilno prikočeni/”ulaganjeni”.

U neštedmičnom rasipanju Energije.

Jedan od koraka Procesa, a prate ga i još neki drugi.

27. Proces Transformacije reptilskog mozga/uma

Naš/Njihov reptilski mozak/um.

Napad-odbrana.

Preživljavanje.

*   *   *

Produžavanje vrste.

Kao smisao života.

Kao filozofija življenja.

*   *   *

U paketu.

Iracionalnost.

Strahovi/stresovi.

*   *   *

Oticanje Energije.

Celoživotne Energije.

KPZ-Zarobljeništvo.

*   *   *

Sadašnja dešavanja.

Doba Entropije.

Doba Čišćenja.

*   *   *

Protresanje u temeljima.

Reptilskog mozga/uma.

Svega Predatorovog u nama.

*   *   *

Reakcije u Procesu.

Panika/otpor.

Ili saradnja sa Procesom.

*   *   *

Izdržati.

Snaći se.

Pakleno teško/nemoguće.

*   *   *

Drugog puta nema.

Za Transformaciju.

Za minimizovanje reprilskog mozga.

*   *   *

Nemoguće drugačije.

Da on samog sebe preobrazi.

U napredniju formu.

26. Nadilaženje Reptilskog mišljenja/izražavanja

Mišljenje.

Govor.

Pisano izražavanje.

*   *   *

Reptilski mozak/um.

Štetne zemršenosti.

Distorzije.

*   *   *

Nemoć.

Mišljenja.

Izražavanja.

*   *   *

Padovi.

U mulj detalja/detaljisanja.

Davljenje/gubljenje suština.

*   *   *

Tiranija detalja.

“Slalom” asocijacija.

Inercija/grč.

*   *   *

Urušavanje Čoveka.

Mentalno/intelektualno.

Duhovno.

*   *   *

Obratni smer.

Jak fokus.

Suštine/ključne reči.

*   *   *

Novo mišljenje.

Nova logika.

Novo izražavanje.

*   *   *

Novi Čovek.

Nova civilizacija.

Novi svet.

25. Urušavanje/Čišćenje civilizacije

Reptilski mozak/um.

Naš-Njihov.

I postojeća civilizacija.

*   *   *

Hiperprodukcija.

Hiperkonzumacija.

Hiperuživanja.

*   *   *

80-90%.

Suvišnosti.

Tereta.

*   *   *

U svemu.

Što čini civilizaciju.

U svakoj “stavci” života.

*   *   *

Književnost.

Umetnosti.

Sve nauke.

*   *   *

Svi sistemi.

Običaji, religije.

I tako dalje.

*   *   *

Duhovnost.

Metafizika.

Podjednako.

*   *   *

Sve stvarano.

“Razvijano”.

Istim reptil-principom.

*   *   *

Inicijalno dobro.

Razvijanje inicijalnog.

Sve šire/detaljnije.

*   *   *

Padovi u muljeve detalja.

U raspršivanja (disperzije).

U distorzije.

*   *   *

Izopačen um.

Izopačen smer.

Izopačena civilizacija.

*   *   *

Na štetu Čoveka.

Tobože u korist.

Cinizam Predatora.

*   *   *

Funkcionisanje Čoveka.

U izopačenoj civilizaciji.

KPZ-Zarobljeništvo.

*   *   *

Preko iscrpljivanja.

Gušenja u detaljima/”spamovanju”.

Urušavanje Čoveka.

*   *   *

Telesno.

Umno.

Duhovno.

*   *   *

Entropija.

Zaustavljanje.

Urušavanja.

*   *   *

Manje Energije.

Svakakve blokade.

Bolesti/štete.

*   *   *

“Povući ručnu”.

Preći “na ler”.

Štedeti Energiju.

*   *   *

Proces Čišćenja.

Ma koliko bolan.

Toliko i neophodan.

*   *   *

A kako drugačije?

Zaustaviti/transformisati.

Reptilski mozak/um.

*   *    *

Dalja istrajavanja.

Na “hiper”.

U svemu.

*   *   *

Obijaće se o glavu.

Sve dramatičnije.

Presudno/sudbonosno.

*   *   *

Kod svakoga.

Ko ostane zarobljen.

U kolotečinama Starog sveta.

*   *   *

U starom mišljenju.

Starim reakcijama.

Starom življenju.

*   *   *

Čišćenje.

Dok traje.

Mudrost Hibernacije.

*   *   *

Posle – Izgradnja.

Nova civilizacija.

Novi svet/Čovek.

24. Reptilski mozak urušava Čoveka

Reptilski mozak/um.

Nahuškava.

Na još-i-još.

*   *   * 

Na hiperprodukciju.

Hiperkonzumaciju.

Hiperuživanja.

*   *   *

Imati što više.

Obezbediti se.

Ko zna… u budućnosti…

*   *   *

Sve sa hiper…

Hiper-povlačenje Energije.

Hiper-iscrpljivanje.

*   *   *

A Entropija.

Naterava na Hibernaciju.

Na Štednju Energije.

*   *   * 

Oglušivanje.

Vodi degradaciji.

Urušavanju.

*   *   *

Čovek “puca”/”pucaće” (tek).

Otupljuje (mentalno/intelektualno).

Propada.

*   *   *

Rešenje – u Hibernaciji.

Više opuštanja.

Urgentnosti/prioriteti u delovanju.

23. Entropija i Hibernacija

Entropija/Haos.

Preteški uslovi.

Iscrpljivanja.

*   *   *

Priroda.

Teški/nepovoljni uslovi.

Životinje – hibernacija.

*   *   *

Entropija/Haos.

Hibernacija.

Opšti spasonosni orijentir.

*    *    *

Ravnoteža.

Štednja Energije.

(Energetska) stabilnost.

*    *    *

Haos/pakleni uslovi.

Nemoguća orijentacija.

Ali bar nastojanje.

*   *   * 

Više opuštanja.

Angažovanje – dozirano.

Ravnoteža.

*   *   *

Zarobljenički aranžmani.

Ometajući faktor.

Mudra taktiziranja.

* * *

Režim zdušnog angažovanja.

Isključiti.

Gde i koliko je moguće.

* * *

Veština taktiziranja.

Otaljavanje.

Gde i koliko je moguće.

*   *   *

Vanzarobljeničke dnevne zone.

Potpunija primena.

Principi/Formula Ravnoteže.

*   *   *

Odbacivanje suvišnog.

Prioriteti.

Briga o Energiji.

*   *   *

Duhovne težnje/ciljevi.

Ostale težnje/ciljevi.

Nadogradnja (na energostabilnosti).

22. Duhovno “plivanje” u Haosu

Entropija.

Haos.

Pojačano iscrpljivanje svih (bića).

*    *    *

Orijentacija.

Nemoguća ili preteška.

I iskusnim tragaocima (na putu duha).

*   *   *

Strategija/taktika.

Promene u hodu.

Takoreći iz dana u dan.

*   *   *

Naizgled sigurnost.

Ukopanima.

U jednoj teoriji/učenju…

*   *   *

Istraživanje (napisanog/izrečenog)/praćenje.

Ali i aktivan odnos.

Neophodnost.

*   *   *

Primena.

Praćenje primene.

Lično “plivanje”.

*   *   *

Računati na muke.

Na dezorijentisanost.

Dok Haos traje.

*   *   *

Sve ima svoje.

Haos je mučenje.

Ali i izazov.

*   *   *

Testovi Haosa.

Izdržavati ih.

PRAVI duhovni elitizam.

21.

20.

1.

Čak i naučno „verifikovan“ R-kompleks ili tzv. reptilski mozak. Radi praktične orijentacije – uzmimo samo ponešto elementarno…

2.

Recimo… imamo deo mozga „zadužen“ za životinjske reakcije i rad uma u skladu sa njima.

3.

Reakcije napad-odbrana, od bukvalnih do najsuptilnijih, „najsofisticiranijih“ vidova.

4.

Usmerenost na pripadanje Stadu: i osećaj moći/zaštićenosti u vezi sa tim, i sankcije za odstupanja od principa Stada.

5.

Usmerenost na preživljavanje i strahovi/stresovi povezani sa tim…