Otkrivenja našeg doba

Monthly Archives: мај 2020

1.

Rekoh ranije, nedavno…

„Korona“ svakako jeste…

Početak.

Nekih dešavanja…

Koja vode raspetljavanju…

Planetarne Scene.

Da li nužno ka poželjnom…

Za nas…

I šta je to…

Poželjno za nas…

Pojedinačno…

Posebna su pitanja…

Videćemo već…

I videćemo još…

2.

To ne znači…

Da je sve već lakše…

Da već jasno uplovljujemo…

U neki Novi svet…

Sve je još teško…

Preterano teško…

I još, TEK idu reakcije…

Gosodara/Zlotvora.

Njihove…

Ili naše, ljudi, na promene…

Ko to zna…

Ali sasvim sigurno…

Proces je pokrenut.

Što ga trenutno ne očitavamo…

Kao po nas povoljnog…

Ne znači…

Da nije dobar.

Tj. RAZVOJNI.

3.

Slabljenje Mase.

Stada.

Svesti i energija Mase.

Dubinsko olakšanje.

Prvi počeci.

To znači…

I slabljenje pritisaka…

Na one koji nisu…

U Masi…

U smislu integrisanosti.

Stopljenosti.

A fizički u Masi…

Mora se biti.

Ovako ili onako.

Bliže ili dalje.

4.

UPRAVO…

Sa tim slabljenem Mase…

Počela su da mi dolaze…

Razna raspetljavanja.

U raznim pitanjima…

O kojima je ovde bilo reči.

U finesama.

Ali i jedno novo…

A BAŠ KLJUČNO!

I usuđujem se da kažem…

Elemenat („peti“)…

Koji je nedostajao svima…

Koji su do sada…

Bivali, tragali, umišljali…

U okviru duhovnosti.

Ili metafizike.

Preširoka…

Prekomplikovana priča…

Da sada to pokazujem…

Dokazujem…

Hologramski „hodom“…

Biće ona već…

Osvetljavana šire…

Potpunije.

5.

Taj novi ključ…

Daleko od atraktivnosti…

Onoga što mnogi…

Duhovno zainteresovani…

Vide kao ključ-atrakciju…

Senzaciju…

A u stvari…

Taj „peti elemenat“…

U organizaciji naše pažnje…

Mišljenja…

Težnji…

Vladanja Energijom…

Energetikom…

Toliko je presudan…

Da je teško opisati.

6.

Ravnoteža.

Kao pomirenost dualnosti…

Naprezanja.

Opuštanja.

Približna proporcionalnost.

O tome sam stalno pisao.

Ovde.

Stalno naglašavao.

I stalno mi se to…

I potvrđuje.

Novina…

Ravnoteža – DA!

Ali u preseku…

Još jedne linije dualnosti.

7.

Tu liniju…

K. G. Jung…

Označio je kao…

BIVANJE…

I SMISAO…

Toliko prosto…

Čak deluje…

Glupavo…

A toliko…

KLJUČNO!

„Pada“ se…

Na Neravnoteži…

Angažovanje…

Naprezanje…

A KOLIKO SE TEK „PADA“!

NA NERAVNOTEŽI…

BIVANJA…

I SMISLA!

Pritom obe linije…

Ne-Ravnoteže…

Ukrštaju se…

Prepliću…

Međusobno uslovljavaju.

A tek voditi računa…

O obema…

„Nemoguća misija“.

Ali, bar znamo…

Gde su nam ključevi!

Pa, ako težimo…

Svašta može da se desi!

8.

Za početak, elementarno…

BIVANJE…

Ne u smislu…

U kojem se ovim pojmom…

„Prolupavaju“…

Kao prostom igračkom zavitlavaju…

Istočnjački duhovnjaci…

I ne samo oni…

Čuveno Muđijevo:

– Samo otpusti…

– I budi!

Kako da ne…!

To su igračke…

Za dečurliju!

9.

Jung je bio…

Na odličnom tragu…

I prilično je primenjivao.

Ovu liniju Ravnoteže…

ALI…!

Nije imao u vidu…

Onu drugu liniju…

Sa energetikom…

A bez obe linije…

Ravnoteža nije kompletna.

NIJE RAVNOTEŽA!

10.

Dakle, BIVANJE!

Otprilike ovako…

Funkcionisanje…

U ovom svetu…

BEZ ZAPITANOSTI…

NAD SMISLOM.

NAD SMISLOM…

U VIŠEM SMISLU.

Radiš.

Deluješ.

Dišeš.

Živiš.

Sa isključenim centrom.

Za Više.

Za Smisao.

U jednom delu dana.

U jednom polu dualnosti.

11.

To je…

NUŽNOST UZEMLJENOSTI.

Već sam spominjao…

Visoko drveće.

Što više raste…

U veće visine…

To koren…

Mora dublje da mu ide…

U zemlju.

Inače…

Jasno je…

12.

U drugom polu…

Dualnosti…

SMISAO.

Zapitanost nad Smislom.

Traženje Smisla.

TEŽNJE PREMA SMISLU.

A to su ciljevi…

Koje treba…

U svojoj Viziji…

Da imamo…

Definišemo.

Bolji svet…

Svet Smisla.

13.

U zapitanosti nad Smislom…

Do čega dolazimo?!

Do onoga…

Čime sam, možda…

I započeo ovaj blog…

DOLAZIMO DO BESMISLA!

Tu, tako…

Tom zapitanošću…

Otkrivamo…

„Suštinski Besmisao“…

Zemaljski.

Otkrivamo…

Pre toga…

Ili paralelno…

Zemaljski metafizički…

Karantin…

Pakao…

Zatvor…!

Paradoksalno…

Ali duboko istinito!


1.

Da nastavim…

Istu temu.

Mada nadalje…

Izlaganje…

Ličiće na konfuziju.

Zbrda – zdola.

Po poglavljima.

2.

Jezik.

Kao izražavanje misli.

Mišljenje.

Ovo pisanje.

Već rekoh ranije…

Nisu ovo…

Eksperimenti.

Kao u pesništvu.

„Zaumna poezija“.

I tako dalje.

3.

Mišljenje.

Logika.

Novi.

Jezik.

Novi.

Za svet…

Novi.

Ovo ovde…

Odražava…

Te potrage.

4.

MENI JE SVE…

SVE JASNIJE!

Ako smem…

To da kažem.

A čini mi se…

Napokon…

Da smem.

5.

„Sve“…

Tj. ono što smatram bitnim.

I prioritetnim…

U svom vidokrugu…

6.

JASNIJE…!

Ne sasvim jasno!

Ne još…

Ali…!

Bliže jasnom…

Nego ikada pre.

7.

Dočarati drugima…

Tu su muke!

Biće muke…

Tj. sa te strane otud.

Odakle se čita…

Ovo ovde.

8.

No…

Ko bude strpljiv…

U praćenju…

Možda postupno…

Otkrije mu se…

Pogled na stvari…

Približan…

Onom pogledu…

Iz čije perspektive…

Sve ovo se iskazuje.

9.

Spominjao sam ranije…

Ko zna koliko još ranije…

Fraktalno mišljenje.

Bilo mi nejasno…

Tada.

Dosta jasno mi…

Sada.

Ono nije ovo…

Ovde što se ispisuje.

Ono vodi tonjenju…

Biće još o njemu…

10.

Spominjao sam ranije…

Ko zna koliko još ranije…

Hologramsko mišljenje.

Bilo mi nejasno…

Tada.

Ne baš – jasno mi…

Kao na dlanu…

Sada.

Ali…

Jeste mi dosta jasnije.

11.

E…!

O NJEMU SE RADI!

OVDE PRI PISANJU.

Treba mi još dosta…

Da ovladam njime…

A tek za onoga…

Ko sve ovo…

Pokušava da čita…

„Živ nisam“!

12.

Ali…

Ko sledi dobre impulse…

Ići će dalje…

U čitanju…

Ma koliko beslovesno…

Ovo pisanje delovalo.

12.

Iza konfuzije…

Ovakvog kazivanja…

Pisanja…

Jasnija nego do sada…

Slika stoji.

S ove strane.

Da ponovim…

JASNIJA…

NE – SASVIM JASNA!


Šta on/oni znače?

 

1.

Rast ili napredovanje duha.

Rast ili napredovanje svesti.

Težimo li tome?

Svako za sebe?

Svako za sebe je u tom smislu – priča za sebe.

A kao društvo?

Ne – slabo!

Nego – NIKAKO!

Ovaj rast nemamo u vidu.

Kao cilj.

Kao vrednost.

Niti ga ili ih imamo u vidu.

Niti im težimo.

Pojam „Mase“.

U metafizici se koristi i rečit izraz-metafora: „Stado“.

Doći ćemo do potpunijih objašnjenja.

Nije namera da se vređamo.

Već da dočaramo probleme.

Fenomene.

Masa/Stado znači unificiranost.

Suštinsku.

Svi smo isti.

Niko ne štrči.

U nazorima.

Ciljevima.

Težnjama.

 

2.

Duhovni rast ili rast svesti.

Šta znače?

Teško je reći u i hiljadu i jednoj.

A kamoli u jednoj rečenici.

Značenje će se donekle približavati.

Razjašnjavati.

I u ovom „serijalu“ tekstova.

Okvirno.

Približno.

Ali i nepotpuno…

Recimo da znači (znače)…

Šire, dublje shvatanje…

Sebe i sveta oko sebe.

Reklo bi se…

Pa zar nam tolike nauke…

Sve učeno/naučeno u školi…

I van nje…

Ne donose upravo to?

Trebalo bi da bude.

Ali nije tako.

Daleko od toga da je tako!

Videćemo već.

Ovde se ima u vidu NADFIZIČKO.

Nadfizička perspektiva.

Nadfizičko sagledavanje.

Shvatanje.

Ono što teži (tendira)…

Ka metafizici.

3.

Dakle…

Ko misli…

Da već ima…

Moćan duh…

Razvijenu svest…

Neka mu ih.

Rast mu nije ni potreban.

Lavirinti iluzija…

Predeo nepregedan.

Dotaći ćemo se i njega…

A ko bar sluti…

Tajne nedokučive…

U domenu duha i/ili svesti…

Ili ovom fenomenu…

Biće zainteresovan.

I možda iz ovih nekih saznanja…

Nagoveštaja…

Nešto i shvati.

Na neke zapitanosti bude podstaknut.

Podstaknut i da proba.

Možda i načini neke korake…

U rastu.

4.

Da li postoji Formula?

Ključ.

Obrazac.

Metodologija.

Sigurni.

Provereni.

Za duhovni rast ili rast svesti.

Jer…

Hiljadama godina…

Piše se o tome.

To se propoveda.

Na sve četiri strane sveta!

Daju se nebrojeni „recepti“.

A paradoksalno…!

RECEPTA JOŠ NEMA!

U saznanjima…

I iskustvima…

Jesmo sve bliži…

Konačnijim rešenjima.

Sve su nam jasniji…

Uslovljavajući fakori.

Možda smo baš-baš nadomak.

Dakle…!

TO je pozicija…

Iz koje se ispisuje ovaj „serijal“…


1.

Video-snimak, koji mi je neko prosledio…

Kanal „FesTv“, video „Matrix postaje stvarnost?“.

U njemu, kao i u svima koje ponekad pogledam…

Jedna ili dve-tri ideje, ili skretanja pažnje na nešto…

Ili podsticaji, da nešto malo primišljamo…

Inače, ovakvi video-snimci, sa ovakvim obradama tema – skoro da su pre za izbegavanje (objasniću i u kojem smislu).

2.

Zaobilazim (u ovom videu) dramatiku „teoretičara zavere“ (koja nije bez osnova), zaobilazim mnoštvo tehnoloških detalja, koji pre liče na šumu…

Dve ideje ili „navođenja“ na dve ideje su vrlo korisni…

Pa je i njihova razrada osnova ovog teksta.

3.

Prva ideja ili podsticaj na produbljivanje teme…

Eksperiment nekog naučnika, koji j utvrdio da čovekovo telo emituje struju, čak jačine 100 W.

I to – u stanju mirovanja.

Autor zalaženjem u novčane preračune u vezi sa tim zapada u klasične tehnološke lavirinte…

Od čega orijentisani ka snazi „čistog“ duha moraju da zaziru.

Ali mi je ovaj eksperiment dao odličan „šlagvort“ za neka promišljanja pitanja naše Energije i energetike, u smislu u kojem se oni pojavljuju kao lajtmotivi na ovom blogu.

4.

Ovaj eksperiment nam možda malo pomaže da naslutimo KAKO TO IDE EKSPLOATATORSKI PROCES NAD NAMA.

Naš zarobljenički status je ovde na blogu konstatovan skoro od prvog teksta.

Smisao zarobljenosti je – u ENERGETSKOM ISCRPLJIVANJU.

U korišćenju nečije, tj. naše Energije. (Da podsetim: Energija sa velikim E, u značenju više Energije, koja je u osnovi svih fizičkih energetskih manifestacija.)

Mi smo i kao čovečanstvo i kao pojedinci – ZAROBLJENICI.

Oni koji toga nisu svesni – tek su ZAHVALNI ROBOVI. Da ne ponavljamo te već (ovde) „apsolvirane“ priče.

5.

Koji to „Oni“, iz naslova? (Kao što ranije rekoh – pisanje velikim slovom je radi označavanja bića ili pojava koji nadilaze ovu realnost, ne iz poštovanja.)

Neki ih označavaju Gospodarima planete.

Neki Vladarima iz senke…

Iluminatima, Reptilima…

Ja sam im dodelio svoj, možda i originalni naziv: „Bogovi Paraziti-Zlotvori“.

Da li su oni negde na Zemlji, pod Zemljom, oko polova, po zemaljskim vrletima i nepristupačnim prostranstvima…?

Ili i nisu na Zemlji u fizičkom smislu…

Već u nekoj dimenzionalnosti koja je u prepletu sa Zemljinom…

Niko živ to ne zna.

I – da bismo izašli na kraj sa njima: nije nam ni presudno da znamo.

Dakle, možda su oni deo zemaljskog fizičkog sveta.

Možda su van njega.

U oba slučaja su nam – transcendencija, s onu stranu našeg iskustva.

6.

Mi rođenjem upadamo u zarobljeničke programe…

Ako ne zaboravim – da u posebnom tekstu malo sagledamo neka astrološka pitanja, u prethodnom smislu su ona interesantna.

U zarobljeničke programe – ZBOG ENERGIJE.

I „mali milion“ puta sam konstatovao i dokazivao kako su KLJUČNI PROBLEMI našeg funkcionisanja vezani – ZA ENERGIJU, ZA ENERGETSKE DEFICITE.

I jasno je: kao zarobljenik – vi ste „na tapetu iscrpljivanja“.

Psiha i telo, a osobito telo –  imaju svoje optimalne uslove, ili principe optimalnog funkcionisanja.

Sa zapadanjem u sve dublju neravnotežu ili energetski deficit – funkcionisanje tela, što znači i celog našeg bića, POSTAJE SVE LOŠIJE, TEŽE, NARUŠENIJE.

VALJDA JE I LOGIČNO!

Kao kod mašine koja je prepoterećena. Ona, konstatovao sam više puta – „pobrljavi“.

Kao što su i ljudi odavno „pobrljavili“, čak i – bukvalno.

7.

Kako to Zlotvori-Paraziti (da ja koristim svoj „provereni“ naziv) koriste našu Energiju?

Ja sam do sada to navodio u nekom sasvim neodređenom smislu.

Kristalno mi je bila jasna naša zarobljenost.

Kristalno jasna naša iscrpljenost.

Programi u kojima smo, a koji nas guraju u energetske deficite (i „gutaju“).

Krisalno je jasno kako nam energetski deficiti oslabljuju, deformišu i nas i naše mišljenje, osakaćuju sve naše prikrivene velike moći (u koje sam ubeđen).

Međutim, nisam imao ni najneodređeniju predstavu o tome kako bi se Zlotvori-Paraziti koristili našom Energijom.

Eksperiment koji je osnova navedenog video-snimka: upućuje me/nas na neke KONKRETNIJE MOGUĆNOSTI.

Naravno, još ne znamo uistinu o čemu se radi, ali – malo nam taj deo postaje određeniji.

8.

U mirovanju – telo nam emituje oko 100 W električne energije.

Nije u videu rečeno, ali možemo to otkriće da „produžimo“…

Turbine koje su na minimumu angažovanja – proizvode minimalnu količinu energije, ako rade „punom parom“, naravno da proizvode neuporedivo veću energiju.

Tako je svakako i sa čovekovim telom.

U funkcionisanju „sto na sat“ – svakako da se, recimo (nebitan je sam broj)  stotinu puta povećava „proizvodnja“  (a nije pogrešno da kažemo i bukvalno – proizvodnja) električne energije u telu ili pomoću tela.

Onda postaje jasnije zašto je čovek gurnut u stil življenja sa funkcionisanjem „sto na sat“.

I jasno je, ono što smo svakako osećali i bez ovog eksperimenta: zašto je naše energetsko iscrpljivanje, slamanje, stvaranje deficita i neravnoteže: TIM INTENZIVNIJE ŠTO JE INTENZIVNIJE NAŠE NAPREZANJE.

9.

Električna energija se može prenositi fizičkim putem, a…

…Može i bežično!

Dakle, ne mora neko da bude fizički povezan sa našim telom, preko nekog kabla ili nevidljive niti – DA BI TROŠIO NAŠU ENERGIJU. Ili da bi je „uvlačio“ u neke svoje… recimo – „rezervoare“ ili da bi je bilo kako trošio.

U slučaju neshvatljivo razvijene tehnologije…

A kao da smo nadomak toga da se nam bar otkrivaju domeni te neshvatljivosti (o tome još nešto kasnije)…

Neko… ko služi bogovima Parazitima-Zlotvorima, ili i oni sami: imaju već malo nam jasnije mehanizme pomoću kojih se SLUŽE NAŠOM ENERGIJOM.

I našom, i Energijom svih živih bića na Zemlji.

Dakle, imamo dobre naznake o kakvim načinima ili mehanizmima bi se moglo raditi.

Obaška što se na sve to mogu nadovezivati i drugi „kanali“ ili načini, te vidovi naših energija (na primer: posebno energije misaonih i emocionalnih procesa).

10.

Drugi domen opservacija na koji nas navodi, ne samo ovaj video, već svi slični…

O složenostima virtuelnih novčanih transakcija, priznajem, do sada nisam imao pojma.

U bilo koji deo ili segment ovih ili ovakvih tehnoloških „stvari“ da zađemo – DA NAM SE ZAVRTI U GLAVI.

Od složenosti koje su postignute ili se mogu postići.

A kako živimo na planeti koja je Karanin-Pakao-Zatvor, podrazumeva se: TA TEHNOLOGIJA JE PROTIV ČOVEKA, a u službi njegove porobljenosti i iscrpljivanja.

U bilo koju od ovih, ovakvih tema da zađete, to je kao da zalazite u TEHONOLOŠKI PAKAO IZ KOJEG NEMA IZLAZA.

Ako zalazite bez unutrašnje distance.

ZATO JE ZAISTA PO DUH OPASNO AKO ČOVEK PASIONIRANO PRATI  OVAKVE SADRŽAJE (naravno, i bavi se njima).

Tu i tamo sporadično zaći u njih – u redu, radi nekih elementarnih informacija.

Tj. u smislu u kojem sam to ovde i sam demonstrirao.

Izvučete jednu ili dve-tri ideje koje vredi TEK DA SAMI PROMIŠLJATE.

Ili koje će vas inspirisati na neka preispitivanja.

Prihvatati ih „zdravo za gotovo“, opasno je.

U ovom smislu tajnaši su u pravu.

11.

A šta ako nam preti sve to o čemu se u ovakvim „materijalima“ govori?

Pa šta? Kako će se neko spasiti time što postaje opsednut ovakvim temama i sadržajima?

JER NIJEDAN OD NJIH NE DAJE KONKRETNO PRIMENLJIVE NAČINE ZA IZLAŽENJE NA KRAJ SA OVAKVIM TEHNOLOŠKIM POŠASTIMA.

Nigde nećete naći konkretne orijentire.

Samo PUKA ATRAKCIJA.

Uglavnom i bez nekih PRODUBLJENIJIH ANALIZA.

Produbljenijih metafizičkih ili duhovnih analiza i zaključaka.

12.

Ovaj tehnološki Pakao ili Lavirint jeste fascinantan po svojoj složenosti i nedosežnosti, za nas.

METODOLOGIJU ZA SUOČAVANJE SA NJIM NEĆEMO NAĆI U SPOZNAJAMA O NJEMU!

Jer spoznavanju njega nema dna, a nastojanje na spoznavanju samo nam duh i svest dublje PORINJUJU u nepovratnost tog Pakla/Lavirinta.

NE PRETHODI OVAJ TEHNOLOŠKI PAKAO/LAVIRINT (Pakao/Lavirint) UMU I DUHU (Umu i Duhu), NEGO OBRATNO!

Dakle, ne može moć ovakve antirazvojne Kreacije da bude veća od moći duha/Duha.

I tu je naš Put i Spasenje: ka Umu, Duhu, Rastu, Svesti… Pišem velikIm slovima ne kao oznake nekih viših „entiteta“, već kao UZVIŠENE KATEGORIJE KOJE SVI IMAMO ILI MOŽEMO IMATI AKO IH AKTIVIRAMO.

13.

Jeste pakleno teško snalaziti se i izlaziti na kraj uz sve naše vidove zarobljenosti i iscrpljivanja.
Koji su uz ove tehnološke „podrške“ TIM STRAŠNIJI I JEZIVIJI.

Jer tehnološke „nadogradnje“ dolaze, nadovezuju se na zarobljeničke progame u koje smo bačeni i pre, nezavisno od ovih tehnologija.

Ali, drugog puta nam nema!

Zato stalno i naglašavam PREVASHODNI ZNAČAJ, URGENTNOST RAVNOTEŽE, REGULISANJA ENERGIJE, TEŽNJE STABILNOSTI… (Nadam se da ću još o tome, u kontekstu ovih novih uslova…)

Koji su osnova MOĆI UMA.

Što je sve skupa osnova Oslobađanja.

Nadjačavanja (ne u smuslu borbe, već nadilaženja u moćima) svega ovoga što nam sada deluje kao GIGANTSKI MOĆNA, NESAVLADIVA  PLANETARNA TEHNOLOŠKA MAŠINERIJA.


1.

Da li baš?

Svetionik.

Ili težnja?

Samo.

2.

Pokušaj.

Svakako.

3.

Blog.

Status.

Novi.

Jezik.

Novi.

Eksperiment?

Nikako!

Mišljenje.

Jezik.

Izražavanje.

Misli.

Veza.

4.

Shvatljivost.

Praćenje.

Otežani?

5.

Jesu.

Naprezanje.

Uma.

Duha.

Postoji.

I isplativo.

Jeste.

6.

Istina.

„Na tacni“.

Tuđa je.

7.

Dolaženje do nje.

Naš trud je.

Orijentiri.

Za naprezanje.

Pomoć.

Bolja.

Od istine…

Isporučene.

svetionik


1.

Na samom portalu…

Bilo mi dosta tekstova.

Čak…

Sa solidnim interesovanjem…

I do 10.000 tzv. klikova.

Portal „ugašen“…

Vlasnik prešao…

Na fejsbuk-varijante.

2.

Pronađem grupu…

Jednu od proizašlih…

Iz „4D portala“…

„Zahtev za prijem“, itd.

I – postavim…

Četiri foto-teksta.

Koji su (ispod) u prilogu.

3.

Računam…

Duh „4D portala“…

Prešao je…

U fejsbuk-grupe…

Proizašle iz njega.

Logično!

4.

Danas vidim…

Vlasnik bivšeg „Portala“…

Sada administrator grupe…

OBRISAO mi tekstove!

5.

Priča sa fejsbuk-pokušajima…

Koja mi se ponavlja.

A koja odlično…

Odraža DUH VREMENA!

DUH PREVIRANJA!

U ovom vremenu.

6.

„Korona“…

Prisilila na maske…

A sama skida maske…

Dubinsko izbija…

Na površinu.

7.

Oni koji buču…

Protiv ugnjetavanja…

Traže slobodu…

Uskraćuju je drugima.

8.

Povezujem…

Ovo brisanje sa „4D“-grupe…

Sa sličnim…

Nekim našim…

Novinarskim dešavanjima.

9.

I sa svojim iskustvima…

Sa prosvetnim grupama…

Sa pokušajima…

U tom „mrtvom moru“.

10.

ŠTO SE NEKO PLAŠI…?!

DRUGAČIJEG MIŠLJENJA?!

A osobito neko…

Ko je TOBOŽE…

Usmeren na raskrinkavanja…

Planetarne scene.

11.

Onda malo pogledam…

Objave na „4D“-grupi…

Coronavirus i „Covid-19“…

Sagledavaju se…

U apokaliptičnom scenariju.

Nema nam spasa…!

Čipovanja ljudi…

Naturiće se vakcine…

Iluminati će…

Preko „korone“…

To i to…!

12.

Opravdano…

Tako i deluje.

Tako deluje…

Svakom…

Tzv. običnom čoveku.

Nezainteresovanom…

Za nekakvu metafiziku.

13.

Svako ko slovi…

Za interesenta…

Metafizike…

Trebalo bi…

Da kopa malo dublje…

14.

A dublje ispod „korone“…

Nije tako sve crno…

Kao što deluje…

Nemetafizičkom pogledu.

15.

Ali, u redu…

Recimo da ja…

Sa svojim…

Neapokaliptičkim gledištem…

Grešim.

16.

I?!

Šta je problem…?!

Da se vidi…

I drugačije gledište?

Kome to može…

Da naškodi?!

17.

Dakle…

Evo tih foto-tekstova…

Koje administrator…

Nije dopustio…

Da mu „prljaju“…

Istine koje se u grupi…

Tobože otkrivaju…

metacovid1

metacovid2

metacovid3

metacovid4


1.

Koliko ovde ispisano…!

O Ravnoteži.

O njenoj Formuli.

2.

Kako vam deluju te priče?

Tj. same teme.

Koliko izgledaju značajno?

Da li baš zaista toliko?

Koliko su ovde naglašavane.

Ili vam se čini…?

Nešto je drugo tu bitnije.

3.

Šta je „filtrat“…?

Ili „tačke oslonca“?

U vašoj duhovnosti.

Duhovnim nazorima.

Duhovnim nastojanjima.

Ako vam Ravnoteža…

I njena Formula…

Nisu krucijalni?

4.

Svakako se slažete:

– Ovo je svet dualnosti?

Slagali se…

Ne slagali…

OBJEKTIVNO JESTE!

Dan – noć.

Udisaj – izdisaj.

Muško – žensko.

Lepo – ružno.

Lako – teško.

Naprezanje – opuštanje.

5.

Šta bi bilo…

Kad bi bilo?

Da je samo noć?

Ili samo dan?

Ili samo muško?

Ili samo žensko?

Ili samo udisaji?

Ili samo izdisaji?

Nemoguće!

Ne-Ravnoteža!

6.

Dakle…?

Šta bi bila Ravnoteža?

Jasno vam je.

I  jasno je…

Šta je udaljavanje…

Od Ravnoteže.

7.

Sve više jednog…

Sve manje drugog…

Pola dualnosti.

8.

Čuli ste…

(Ako ne, evo sad…)

Za jin i jang?

Kao oznake…

Istočnjačke.

Za polove dualnosti.

Zašto oni imaju…

Posebne oznake?

A mi ih nemamo.

Mi, Zapad.

9.

Za oblast…

Kojom se bavite…

Malo ozbiljnije…

Produbljenije.

Imate razrađeniju…

Terminologiju.

Logično?

10.

Jin – jang.

Naprezanje – opuštanje.

Formula Ravnoteže?

Jasna k’o dan!

Pola dana!

Plus pola dana!

Jedno…

Pa drugo.

11.

Da li je to izvodljivo?

U postojećim uslovima.

Pitanje taktike.

Životnih problema.

Tipa zarobljenosti.

Metafizičke.

Pitanje organizacije.

I toliko toga.

12.

Strateški…

Formula je…

Jasna k’o dan!

13.

Još nešto…

Podjednako bitno.

Jin sadrži u sebi…

„Kružiće“ janga.

Ili „mehuriće“.

Jang sadrži u sebi…

„Kružiće“/“mehuriće“ jina.

14.

Šta to znači?

A značenje je…

Čisto praktično!

Duhovno praktično.

Metodološko.

15.

U polovini dana…

Sa naprezanjem…

„Kružići“ ili „oaze“…

Pauze, seanse…

Sa opuštanjem.

I suprotno.

16.

Ono prvo…

Manje-više…

Spontano i primenjujemo.

I jasno nam je.

17.

A ovo drugo?

Suprotno?

18.

Slabije.

Tačnije – nikako.

Jasno?

Primenljivo?

19.

E…!

Tu je onaj koncept…

Uvrnut…

Kao i toliko toga ovde…!

O „EKG“-metodi.

20.

I još jedna…

Pomoćna metoda.

Manje ovde „apsolvirana“.

Joga-lagani-pokreti.

Ima veze sa jogom.

Ali nije prava joga.

21.

Pa…

Da se podsetimo…?

U nastavku…

Oba…