1. Sa sve jačim pritiskom Besmisla-Haosa – sve je izrazitije MENTALNO URUŠAVANJE ljudi.

2. Otupljivanje kreativnosti i pronicljivosti.

3. Sve glupaviji reakcije i ponašanje.

4. Upinju se ljudi da deluju kao da su „u normali“, ali – tok urušavanja probija.

5. I progresivno se širi i narasta.

6. Pogledajte ljude oko sebe, pogledajte ljude na tzv. javnoj sceni.

7. Uporedite malo sa nekim ranijim vremenima. (Nisu ljudi tada bili mudriji, ali jesu bili normalniji, u reakcijama i u funkcionisanju.)

8. Rezistentni, čak i više, neočekivano – napredni, su oni koji, svesno ili intuitivno, nekako uspevaju da otkrivaju i primenjuju naše izvorne kodove (zakone funkcionisanja).