Otkrivenja našeg doba

Monthly Archives: април 2022

1.

Složenosti.

Naše.

Nerazmrsive.

Umom.

Preslabim.

2.

Snalaženje.

Jedva ELEMENTARNO.

U funkcionisanju.

Najpre tela.

Pa i uma.

Dostupno nam.

Ipak.

Unekoliko.

Bauljanje po mraku.

Al’ može se.

3.

Finese.

Nedostupne.

Celovitija slika.

Takođe.

Glavni(ji) principi.

Nekako – da.

4.

Za početak…

“Puna kapa!”

“Za osvojiti” “prostor”…

Za dalja shvatanja.

I dalja postignuća.

5.

Polazište.

Najopštije.

Satkani (smo)…

Od programa.

6.

Inkarnacija…

Skok u programe.

U mreže.

U lavirinte.

Programske.

7.

Treba znati…

Sa njima…!


1.

Telo – duh.

Veza.

Enigma.

Uglavnom.

2.

Telo – um.

Veza.

Već jasnija.

Prilično.

3.

Um “rukovodilac”.

Gospodar tela.

Trebalo bi.

U sprezi telo-um-duh.

4.

Šta imamo?!

Na šta svedeni?!

TELO “rukovodilac”.

Telo gospodar uma.

Ne baš…

Ali skoro…

5.

Uticaji.

Međusobni.

Uglavnom štetni.

Obostrano.

6.

Život na Zemlji.

U KPZ-Mrcvarilištu.

Obogaljeno telo.

Disfunkcionalizovano.

“Oštećen” um.

Tj. ometen.

Sav u distorzijama.

7.

Um je “u” mozgu.

Ili povezan sa njim.

Mozak – deo tela.

Funkcionisanje tela.

Funkcionisanje mozga.

Veze jasne.

Ili dosta jasne.

8.

Telo haotično.

U problemima.

To znači – i mozak je!

To jest – um!

Nije logično…

U takvom telu…

Um harmoničan.

Moćan.

9.

Na primer…

Bolovi u telu.

Recimo – vrlo jaki.

Usisavaju pažnju.

To znači – Energiju.

Magnetski.

Zato “crne rupe”.

Kao naziv-analogija.

10.

Kakvo je mišljenje?

U takvom telu?

Suvišno pitanje!

Takoreći – nema ga!

Svaka misao – BOLI!

Svu Energiju…

Pa i misaonu.

Usisava “crna rupa”.

11.

Neka nadiđe um.

Ako može.

Bolove.

Neka izmeni procese.

U telu.

Ako je gospodar.

12.

Pa dalje…

Druge veze, razne…

Može li um…?

Sebe da smiri?

Ako telo uzvrkljano?

(Jurca tamo-amo.

„Sto na sat“.)

Izloženo naprezanjima.

Nema šanse!

13.

Telo…

U režimu opuštanja.

Misli…

“Ide” stišavanje.

Samo od sebe.

(Naravno, treba vremena.

Ako je nemir prejak.)

Postaju sve bleđe.

Sve nemoćnije.

14.

Smirivanje misli…

Fokusom na smirenosti.

Kroz mantre, itd.

Istočnjačke podvale.

Već pisah o tom…

Tj. priča…

Malo komplikovanija…

15.

Sve u svemu…!

Telo osnova.

Za postignuća uma.

Harmonija tela.

Ne rađa sama po sebi…

Moć i harmoniju uma.

Ima on SVOJE treninge…

Ali vezan za stanje tela.

16.

I tu se vraćamo temi.

Težištu.

Programi.

Ili deficiti.

Energetski.

Natovareni telu.

Kroz istoriju postojanja.

Života na Zemlji.

17.

I tu je to Čišćenje.

Primarno.

Jeza na n-ti stepen.

Koja nas snalazi…

Već dve godine…

Intenziviranije.

18.

Programi.

Deficiti tela.

Kao katarakta.

Za um.

I percepciju.

19.

I otuda sprega.

Sada negativna.

Štetna.

Povratni uticaj uma.

Loš.

Na telo.

Preko psihosomatike.

Ali i drugačije.

Na svakom koraku.

Recimo, aktuelno, bilo…

Vakcinisanje.

Um procenivao…

Pravio izbor.

20.

Obremenjivano telo.

Oštećivano.

Kroz istoriju.

Distorziralo um.

Distorzirani um.

Recimo…

Formira stil življenja.

Koji dalje oštećuje telo.

21.

A na vrhu “piramide”…

Zlotvori-Paraziti.

Sve prethodno ustanovili.

Radi iscrpljivanja Čoveka.

Radi svog opstanka.

Parazitska im priroda.


1.

Doba Čišćenja.

Sve očiglednije.

2.

Planetarnog.

Kolektivnog.

Individualnog.

Ovo poslednje…

Lično nam bitno.

U njemu smo akteri.

Najdirektiniji.

3.

Čišćenje.

Preduslov.

Za promene.

Progresivne.

Za Rast.

4.

Ne ide…

Sve staro.

Stara opterećenja.

Skaču u Novo.

5.

Čišćenje…

Kao duhovne bajke.

Uzduž i popreko.

U duhovnim delima.

6.

U stvari…!

Čišćenje…

Jeza na kvadrat.

Na n-ti stepen.

Veći izgledi…

Za potonuće.

Nego “za preživeti”.

7.

A u celom Procesu…

Telo u žiži!

Ono nam baza.

Za um i duh.

Zahvaljujući njemu…

Ovde smo!

8.

Snalazi se…

Kako ko ume.

Međusobna pomaganja?

Nulta.

Svako prepušten sebi.

9.

Tek neki principi…

Neka orijentacija.

A i ona nesigurna.

Previše smo oštećeni.

Da bismo znali.

Pouzdanije videli.

Shvatali.

Čak svoje telo.

Njegovo funkcionisanje.


1.

Krišnamurti…

Izuzetno mršav.

Da ga povetarac obori.

Babađi (Haidakhane)…

Pozamašni stomak.

Duhovne fore:

Njime prerađivao karmu,

I to planetarnu.

Muđi…

Isto podeblji.

Ošo…

Usporen k’o puž.

Uz to: bolešljiv,

Celog kratkog života.

Sai Baba…

Poslednjih meseci

Na bolničkim aparatima.

Uz to: on (iz poslednjih godina),

Iz nekih perioda i Babađi…

Facijalna ekspresija:

K’o duboki depresivci.

I tako dalje,

I slični drugi.

2.

Mi, običnjaci…

Duhovno neuzdignuti…

Mršavi, debeli…

Ovakvi,onakvi…

Ne postavlja se pitanje.

MEĐUTIM…!

Moćni duhovi.

Duhovnjaci-vrhovnjaci.

“Kosmičke svesti”.

Sa Univerzumom:

Na ti”…

Shvatanja svih biti…

Svega i svačega u Postojanju.

Prepuni mudrosti…

Izlivala se ona:

U tolike knjige i besede,

U duhovne škole,

Koje uspešno vodili…

Reklo bi se…

Očekivalo bi se…

Principi funkcionisanja tela:

Za njih – mačji kašalj.

 A ono…?!

3.

Kompleks telo-um-duh…

NESPORAN!

I logički,

I iskustveno.

Moćan um i duh:

U trošnom telu?

Ili anomaličnom, bolesnom…

Pa elementarno treba:

Da se ta moć,

Ta Harmonija –

Preliju/izliju na telo.

Uostalom…

Mozak produkuje misli.

On je baza rezonovanja.

A on je deo tela.

Ide li, biva li:

Haotično funkcionisanje tela,

A Harmonija i snaga misli?

Ili će pre biti suprotno?

4.

Na drugoj strani:

Niz neduhovnjaka,

Izuzetno vitalnih

I produktivnih –

I u najpoznijem dobu.

Primera na pretek…

(Evo tek nekoliko…

Koji mi u pamćenju…)

Indijac, u 104-oj:

Trčao svoj redovni maraton.

Nemica, u 90-oj:

Gimnastika u parteru.

Amerikanac, u 85-oj:

Bodi bilding.

Kineskinja, u 80-i nekoj:

Upisala doktorat…

I brojni znani

I neznani.

5.

O čemu nam oni

Svedoče?!

Uz mogući DNK-faktor…

Svakako su „uboli“

Kombinaciju principa

Našeg funkcionisanja

Koja je „bingo“!

Zar nije dostojan

Izazov duhovni –

Odgonetati tu kombinaciju?!

6.

U ovoj ravni Postojanja:

JESMO zahvaljujući TELU!

Kompleksu telo-um-duh.

Očite su podvale:

Vrhunski uzleti uma/duha

U „zanemarenom“ telu.

Baš naprotiv, suprotno!

Sklad napredovanja

Kompleksa/sprege telo-um-duh

Znači i napredovanje tela.

Tj. njegovu Harmoniju.

Znači i odgonetanje tajni

Funksionisanja tela.

I primene tih tajni!


1.

Na nekom Muđijevom satsangu…

Čovek očito sav nervozan.

Pita u vezi sa problemima na poslu.

Iscpljivanja, davljenja sa svih strana, itd.

Muđijev MUDRI savet:

– Samo otpusti i budi!

Duhovno fantaziranje.

Kabinetska duhovnost.

2.

Na drugoj strani…

I kod Muđija.

I kod svih koji su se duhovno oglašavali…

Ima razbacanih dobrih pojedinačnih ideja, saveta, itd.

3.

To je paradigma (obrazac) svekolike duhovnosti/metafizike.

Generalno: nije nam ni od kakve pomoći.

Unekoliko jeste od koristi…

Pojedinačne ideje mogu da posluže u nekim traganjima.

4.

Svesna bića se ne inkarniraju na Zemlji?

Ne bih rekao.

Ako neko bude kroz odrastanje zaslepljen iluzijama.

Pa ih vremenom skapira…

Ako otkrije da je Zemlja Karantin-Pakao-Zatvor.

Ili nešto u tom smislu.

Tu mora da se radi o svesnosti.

Ko i zašto takve baca u KPZ-Mrcvarilište…

Drugo je pitanje.

5.

Masa/Stado…

Ostaje Masa/Stado.

Tj. svaki njen pripadnik.

Sa atrofiranim duhom.

Tj, preciznije: sa kolektivnim duhom.

Koji nije “u” njima.

Nego negde u nekom “komandnom centru”.

U tim pojedincima, zaista: svesnosti ni od korova.

6.

Elem, svesnosti svakako ima…

Takvih pojedinaca svakako ima…

Kako da se orijentišu i pripomognu?

Samopripomognu?

Ako na Zemlji imamo kilograme i tone literature:

– po pokazanoj muđijevskoj paradigmi.

7.

Jedva nekako, teško, nikako, “nemoguća misija”…

Neka Ruskinja, poluanonimna slikarka.

Ima jednu jedinu tzv. objavu, tj. onostranu poruku.

Uz svu rezervisanost prema takvim porukama…

Postoji u toj poruci jezgro koje je zanimljivo.

Bog se pokajao što je dozvolio ovakav strašni svet.

I duhovnom gigantu je teško da se snalazi u ovakvom svetu.

I biće dovoljno da se samo jedan takav na Zemlji osvesti u punoj meri…

Pa da se ovakav pakao više nikada nigde u Postojanju ne ponovi.

8.

Dakle, ideja o duhovnom gigantizmu…

Ideja o dijamantu koji je obično parče uglja…

Uz tek sitnicu: izloženo visokom pritisku i temperaturi…

Sve u svemu: ideja da je u ovim uslovima lakše duhovno propasti i potonuti…

Nego se uzdići, razvijati, aktivirati neke moći…

9.

Svako ko se inkarnira: uskače u određeni DNK-sklop.

Sa svim i svačim što istorijat tog sklopa nosi u sebi.

Što znači potencijal za svakakve bolesti i poremećaje.

Podložnost svemu i svačemu iz fizičke sredine (virusi, itd.).

Uskače i u razne druge programe, od… da ih nazovemo astro…

Pa do svih i svakakvih, eto i društvenog okruženja/Mase kao programa.

Pa su tu distorziranosti rezonovanja i percepcije…

Pa su tu mahinacije/manipulacije/podvale…

10.

Sve u svemu: na okupu komplet svih uslova:

– da se ovde pouzdano duhovno potone/propadne.

“Sa garancijom”.

11.

Na koju generalnu stranputicu, u kakvu provaliju:

– navodi, gura, survava…?

Postojeća duhovna paradigma.

Demonstrirana na simboličnom/sitnom Muđijevom primeru.

12.

Udaljava nas od osnove, fundamenata:

– našeg mogućeg Izbavljenja/Oslobođenja.

A TO JE NAŠE FUNKCIONISANJE!

Principi, zakonitosti našeg funkcionisanja.

Usmerava nas na nekakve duhovne FANTAZIJE.

Koje zaista deluju primamljvo i teško im je odoleti.

Nekakvi kontakti/buđenja Višeg Ja, Sebstva…

Laganica duhovne tzv. metode koje donose “kosmičku svest”.

I da ne nabrajam ono što sam već i pozaboravljao.

A što je svakako svima uglavnom znano.

13.

A vas, recimo, snađe BANALNA povreda meniskusa.

BANALNA, ALI REČITA.

Snađe vas BANALNI kovid.

BANALNI, ALI REČITI!

Snađe vas…!

Jer niste u nematerijalnom telu.

Jer ste uskočili u DNK-sklop koji nema veze sa moćima duha.

I koji ne haje za moći duha.

Bar za sada…

HAJDE, NEKA VAM SEBSTVO, VIŠE JA…

TE JOGA, MEDITACIJA, MOLITVA, ITD. POMOGNU!

U samo ovim banalnim primerima.

Da ne idemo dalje…

14.

Da vam pomognu…!

A da ne poznajete i ne primenjujete:

– zakone/principe našeg funkcionisanja…!

DAKLE…!

Odgonetanje zakona/principa našeg funkcionisanja:

– PRAVI JE, IZBAVLJUJUĆI DUHOVNI SMER.


1.

Bila je neka prosvetna grupa…

Ne mogu sada da je nađem…

U “proglasu” ili objašnjenju stojalo (otprilike):

– grupa za pozitivno mišljenje o/u obrazovanju,

– “stop trolovima!”, tj. “trojanskim konjima” u obrazovanju koji ne misle pozitivno.

2.

Kažem: “TZV. pozitivno mišljenje”…

Jer je ono relativan pojam.

Zavisi od konteksta.

Na primer:

– neko ima stotine obaveza.

Negativno mišljenje je:

– da ne može sve to da postigne.

Pozitivno mišljenje:

– postići će sve, uradiće sve.

I on se, naravno, u skladu sa tim:

– i angažuje.

Šta je posledica takvog “pozitivnog mišljenja”?

Energetski kolaps!

Ako je hroničan:

– vodi oboljenjima.

Dakle, pozitivno mišljenje:

– može da stvara negativne posledice.

3.

Tačno je da danas postoje brojni pravci:

– u psihologiji, u duhovnosti, u raznim disciplinama.

Zasnovani na ovom smeru (sa pozitivnim mišljenjem).

Najpoznatiji je tzv. tajnaštvo.

Proistekao iz filma “Tajna”.

(“Kultog” filma u ovoj sferi.)

A vidimo… i videćemo:

– pojam tzv. pozitivinog mišljenja:

= mnogo je komplikovaniji…

…Od proste fraze/svetog načela:

– misli i osećaj samo pozitivno.

Spomenuo sam prosvetnu grupu:

– “pozitivno” orijentisanu…

Da bismo na tom primeru uočili:

– koliko je stvar sa tzv. pozitivnim mišljenjem:

= komplikovanija nego što izgleda…

4.

Šta je uslov svih uslova:

– da se u obrazovanju/prosveti:

= misli/oseća/deluje pozitivno?

Uslov je…uslov jeeee:

– da se sam obrazovni sistem shvata/doživljava:

= kao odličan, skoro kao idealan.

Jer čim krenete da uočavate:

– nešto loše u obrazovanju:

= “PADATE” u negativnosti/negativno mišljenje.

Može da bude objektivno dokazivo:

– da je sistem loš, bolestan, užasan…

Ako hoćete da mislite tzv. pozitivno:

– ič ništa od toga ne smete da registrujete.

Jer to onda nije pozitivno mišljenje!

Na primer:

– učenici u našem sistemu nastave “kao isceđeni sunđeri”,

– programi do blagog užasa pretrpani,

– kriterijumi za ocenjivanje nebulozno-neprimenljivi,

– nastavnici zatrpani morima besmislenih obaveza,

– itd.

To je negativno mišljenje par exellance!

Kako treba da u datim slučajevima mislite pozitivno?

– Učenici su divni, u školi im je divno, oni su motivisani, itd.

– Programi su taman po meri učenika, smišljale ih mnoge mudre glave.

– Itd.

5.

Jasno kao na dlanu:

– uočavamo zamku u koju je padao Don Kihot.

Ignorisao je realnost.

Doživljavao ju je kroz logiku viteških romana.

Uopšteno:

– mi možemo da ignorišemo realnost,

– da odbijamo da je objeltivno sagledamo,

– a u ime iluzija koje imamo/gajimo o toj realnosti.

Povezano sa ovom temom:

– u ime namere da mislimo pozitivno,

– računajući da će nam to doneti neke koristi.

Korist: dobra dešavanja i psihička stabilnost.

6.

Šta je problem sa ovakvim iluzionističkim stavom?

Kad-tad, pre ili kasnije:

– realnost, dešavanja u realnosti:

= “klepiće” nas na neke načine,

= naterati da se suočimo sa njom.

Što smo duže/dublje bili u iluzijama:

– to će udarac biti jači i jače nas uzdrmati.

Don Kihot juriša na vetrenjaču-diva:

– klepi ga krilo vetrenjače.

Juriša na ovce-vojsku:

– premlate ga čobani.

7.

Dakle, uslovi za pozitivno mišljenje:

– opredeljenost/orijentisanost ka iluzijama,

– ignorisanje realnosti.

Postoje još neki uslovi:

– slabija pronicljivost,

– ograničenije rezonovanje,

– ograničenija svest/svesnost.

Npr. pronicljiv nastavnik:

– ne može a da ne uočava:

= sistemske anomalije.

Makar u kojem obimu…

8.

Šta u “mešanju lončića” sa pozitvnim mišljenjem ispada?

Ako ste kritički/zdravorazumski orijentisani:

– i vidite naš sistem u pravom svetlu…

Onda ste:

– “negativac”,

– “anarhista”,

– pametnjaković,

– zlurada osoba,

– isfrustrirana osoba,

– itd.

Što dublje i šire, sveobuhvatnije konstatujete:

– sve sistemske anomalije…

…To ste veći “negativac”, itd.

9.

Na drugoj strani:

– tzv. pozitivno mišljenje nije baš neka:

= besmislica.

Opsednutost problemima i “crnjacima”…

“Porinutost” u negativnosti i loše strane…

Generiše po nas svoje loše efekte.

U određenom smislu “radi” princip Oca Tadeja:

“Kakve su ti misli – takav ti je život”.

“Radi”, ALI NA JEDAN NEOPISIVO:

– SLOŽENIJI NAČIN.

NIJE STVAR U TOME DA SE MISLI POZITIVNO.

Po svaku cenu!

Nego u tome:

– DA SE MISLI PROGRESIVNO!

10.

Objektivna realnost mora da se konstatuje!

Onakvom kakva je.

U suprotnom:

– čovek kao lebdi u vazduhu.

Sasvim je u redu i ZDRAVO je:

– da se uočava sve što je loše u njoj.

Realnost našeg ličnog života…

Društvena, planetarna realnost…

Ali uočavanje takve realnosti:

– samo treba da nam je osnova:

= za progresivno mišljenje.

Za definisanje boljih rešenja.

Za razmišljanje o unapređivanju.

Za vizije boljeg sveta:

– našeg ličnog, društvenog, itd.

11.

DAKLE…!

Ako želimo da govorimo:

– o nekakvom pozitivnom mišljenju…

Onda bi to bilo:

– progresivno mišljenje.

U smislu koji je objašnjen.

pozmišljenje