M. Antić: „Plavi čuperak”

Čuperak kose obično nose

neko na oku,

neko do nosa,

al’ ima jedan čuperak plavi

zamisli gde?

U mojoj glavi.

Kako u glavi da bude kosa?

Lepo.

U glavi.

To nije moj čuperak plavi

već jedne Sanje iz šestog ‘a’.

Pa šta?

Videćeš šta kad jednog dana

čuperak nečije kose tuđe

malo u tvoju glavu uđe…

Jesmo li mi zaista u svojim glavama?!

Naravno da jesmo, a gde bismo i bili?!

Samo što imamo iluziju da smo negde napolju.

Iluziju da napolju živimo svoj život.

Dok mi, gle, čuda, svoj život sve vreme živimo u svom umu!

Pa kako nam nije tesno u našim glavama?

Ipak su nam one, kažu stručnjaci sa Harvarda, manje od naših tela.

Kako kome!

Nekima nam, sa suženijiim glavama, sa suženijim svestima, jeste tesno.

Takvi mi smo u svojim glavama u tesnoj koži.

A nekima nam je potaman, čak i više od potaman.

Mogli bismo da primimo na konačište i mnoge druge.

ČAK I VIŠE OD TOGA DA SMO U SVOJIM GLAVAMA!

REALNOST U KOJOJ SMO – IZLIVA SE IZ NAŠIH GLAVA!

Preciznije – deo realnosti, deo realnosti nad kojom imamo ingerencije.

Naše ingerencije nisu: planeta, planine, mora i jezera, drveća i životinje…

Ta realnost se izliva iz Glave, tj. iz Uma nekog Neopisivo Moćnijeg od nas.

Iz njegove „Glave“, ali, svejedno – iz Nečije „Glave“.

Unutar te realnosti postoji deo koji se izliva iz naših glava, tj. umova.

Samo što mi to ne znamo, NISMO OBAVEŠTENI!

Koje su posledice toga, što nismo obavešteni da se deo realnosti u kojoj smo izliva iz naših glava?

Treba imati MOĆ, da bi se makar i deo realnosti izlio iz nečije glave.

MOĆAN JE ONAJ IZ ČIJEG UMA SE IZLIVA TAKO KOMPLIKOVANA REALNOST.

(Recimo – realnost, mada smo već razgraničili, u suštini to je deo realnosti, ali da ne ponavljamo stalno tu razliku.)

Moćan je njegov um. Ili: moćni su njihovi umovi.

Ako nekome prikrijete činjenicu, TEMELJNU ČINJENICU OVOZEMALJSKOG POSTOJANJA, da se realnost izliva iz njegove glave, a čin izlivanja realnosti iz njegove glave znači Moć, ONDA VI NJEMU SAMOM PRIKRIVATE NJEGOVU MOĆ, ili njegove moći.

Vi… tj. to ljudima čine, čovečanstvu su učinili bogovi Zlotvori-Paraziti-Štetočine. Da se ne lažemo!

Dakle, oni su sakrili od ljudi tu temeljnu činjenicu, da se realnost izliva iz glava ljudi.

LJUDIMA SU PRIKAZALI DA SE OVA REALNOST IZLIVA IZ NJIHOVIH (ZLOTVORSKIH), TUPAVIH, ALI TEHNOLOŠKI RAZVIJENIH GLAVA.

Onda oni svu moć, za izlivanje realnosti iz ljudskih glava – PRIPISUJU SEBI, ljudima prikazuju da je sve poteklo iz njihovih umova.

U ODREĐENOM SMISLU TO I NIJE NETAČNO!

Zlotvori se, inače, iz hobija, bave i navigatorstvom. Neki kosmički moćnici sakupljaju kosmičke markice, neki prave kosmičke herbarijume, a ovi naši Zlotvori: vole navigatorstvo.

Vole da navigiraju (ovo nije književni izraz, ali neka privremeno ostane) ljudima kao dronovima.

Ljudima šalju impulse, preko DNK-prijemnika, i/ili na neke druge načine (ko bi to osakaćen u umu znao?!) za: misli, emocije, postupke, itd.

Ljudi te impulse prevode u konkretne: misli, akcije i reakcije, itd.

SVE TO ONI LJUDIMA ŠALJU, I LJUDI PRIHVATAJU – SA POTPUNOM ILUZIJOM DA SU LJUDI SLOBODNI, da ljudi sve to sami čine.

Pa tako dobijamo simpatične (hm!), tj. po ljude tragične paradokse:

– ljudi imaju iluziju da sami misle svoje misli, da sami osećaju svoja osećanja, da sami čine svoje postupke;

– stoga ljudi imaju iluziju (skoro pa) potpune slobode;

– a na to ih, u dominantnom delu, navode (navigiraju) bogovi Zlotvori-Paraziti-Štetočine;

– realnost, tj. deo zemaljske realnosti se izliva iz glava ljudi;

– ali zato što nisu o tome obavešteni, što Zlotvori to kriju od ljudi, ljudi misle da se realnost izliva iz kosmičkih Tupoglavaca, tj. iz glava bogova Zlotvora-Parazita-Bitangi;

– te ljudi nemaju pravu moć, nemaju moć koju uistinu imaju, nad tom realnošću;

– te ljudi žive sa iluzijom (skoro pa) potpune slobode, u realnosti nad kojom im je oduzeta moć, jer ne vide da se ona izliva iz njihovih glava.

Vešto-podmukla Zlotvorska Podvala omogućena je time što se nije celokupna zemaljska realnost izlila iz ljudskih glava.

Ogromni deo zemaljske realnosti izlio se iz “Glave” Neopisivo Moćnog Bića – Izvornog Kreatora.

Ogromni deo… Od same Zemlje i samih ljudi, te biljnog i životinjskog sveta, do domena u kojem su ljudi nastupali kao kreatori svoje društvene i tehnološke realnosti, svoje civilizacije. Pri čemu se taj domen izlio u zemaljsku realnost iz glava ljudi.

Bogovi Zlotvori-Paraziti-Štetočine (od sumersko-vavilonskih, preko starozavetnog Jahvea do novozavetnog “Boga Oca”) su se ljudima prikazali tako kao da se i deo zemaljske realnosti, koji se izlio iz “Glave” Neopisivo Moćnog Bića – Izvornog Kreatora – izlio iz njihovih, Zlotvorskih umova.

A šta su Zlotvori realno mogli da urade? (Šta su mogli…? Kao pretpostavka, kao teze u rekonstrukciji mogućih dešavanja, za sada nam nije dato da to pouzdanije znamo.)

Na osnovu svojih tehnoloških moći oni su svakako BRLJALI: a) po samom zemaljskom ambijentu (biljni i životinjski svet, ne znamo da li i koliko i na uslove i meteorološke cikluse na Zemlji); b) po samom čoveku, po njegovoj DNK (najverovatnije neke moćnije starije garniture Zlotvora, ova savremena, čiji pripadnici su već navedeni, izgleda da nije imala, da nema tolike moći).

Brljali su po čoveku, podešavajući ga za svoje egoističko-parazitske Zlotvorske svrhe: a) sasecali ljudima njihove izvorne moći; b) ugrađivali fizičke i nefizičke “lokatore” u ljudima ili u ljudskim društvima (preko pojedinaca koji ga vode), a preko kojih su ljude pretvorili u indirektne dronove.

NAKON TAKVIH NJIHOVIH DIREKTNIH INTERVENCIJA – MOGAO JE DA KRENE DRUGI ČIN NJIHOVOG (ZLOTVORSKOG) ZEMALJSKOG CARSTVA!

ONDA SU ONI PREKO GLAVA LJUDI IZLIVALI U ZEMALJSKU REALNOST SVOJU-LJUDSKU REALNOST!

SVOJU REALNOST – jer su oni svojim impulsima upravljali procesom KOJIM SU LJUDI ZA SEBE SAME KREIRALI ZAROBLJENIŠTVO, ZATVOR I PAKAO, a uz MOĆNU ILUZIJU da time slobodno kreiraju svoju civilizaciju, najbolje moguće uslove za svoj zemaljski život.

LJUDSKU REALNOST – jer su ljudi, kao što je rečeno, imali i imaju iluziju da samostalno kreiraju svoj lični i kolektivni životni ambijent.

TAKO SU LJUDIMA SASVIM POTKRESANE MOĆI ZA BILO KAKAV POKUŠAJ (SAMO)OSLOBAĐANJA.