Već je naglašavana ključna razlika između iluzornih duhovnih napredovanja i realnog.

Realno znači mučno Buđenje u Karantinu-Paklu-Zatvoru. Uz sve ostale manifestacije: osećaj Besmisla, pad energetike, te mnoštvo problema koji su samo spontani pratioci ovih manifestacija.

POGREŠNO JE DA SE OVA SLIKA APSOLUTIZUJE!

Ovakva jeza pravog, realnog Buđenja je jeza Buđenja onih koji se u ovom dobu bude za Iluziju i za iluzije ovog Starog sveta.

Jer Buđenje u ovo doba prati velika enigma: šta i kako dalje, nakon ovog Buđenja.

Enigma, koja do naših dana nije razrešena, što dokazuju toliki, već navođeni, umetnici, filozofi, i ostali, koji su nakon ovakvog Buđenja ostajali zaglavljeni u njemu, umesto da logično nastave dalje putem duhovnog rasta.

Ako dozvolimo sebi da kažemo kako je, izgleda, ova enigma teorijski razrešena, što je pokazano u prethodna dva teksta, ostaje krupna dilema: kako će se sve dalje odvijati na praktičnom planu.

Kako će se odvijati, da li će i kako biti moguće kršenje i preinačavanje determinizama, realno lično oslobađanje unutar Karantina-Pakla-Zatvora (paradoks, ali – oslobađanje ne znači preći na neku drugu planetu ili u drugi vid postojanja)?

Pretpostavimo da će biti onih koji će vremenom makar koliko uspešno izvesti ovaj nemogući podvig.

Sa njihovim iskustvima već sve postaje NEŠTO lakše ostalima koji budu išli istim putem.

Da ne govorimo o tome kako će i koliko biti sve lakše i lakše onima koji se budu budili za Iluziju u boljim energetsko-planetarnim uslovima. Uz, opet – petpostavku, da ćemo do njih, ma koliko sporo i postupno, doći.

Dakle, ovaj deveti krug Pakla, u kojem se u naše doba budi svako ko se realno duhovno budi – deveti je krug za sada.

Vremenom bi trebalo da on bude osmi, pa sedmi, pa tako ka sve blažim varijantama.

Do neke nužne i duhovno uistinu funkcionalne varijante Buđenja, tj. varijante muka Buđenja.

Jer bogovi-Paraziti-Zlotvori toliko su preterali sa svojom uživljenošću u iluziju bogova-Apsoluta, i u svoju parazitsku prirodu, da su formirali jedan duhovno SASVIM NEFUNKCIONALAN ZEMALJSKI AMBIJENT.

Te zato sada imamo da su muke Buđenja, koje bi trebalo da su teške, ali podnošljive, pretvorene u MASOVNO DUHOVNO MRCVARENJE, DAKLE DUHOVNO NEFUNKCIONALNO MUČENJE LJUDSKIH BIĆA.

Kako će se ova njihova i naša drama okončati – nije nam dato da znamo, ali da se svakako mora okončati, najverovatnije još za života postojećih generacija na Zemlji, to je gotovo izvesno. Jer ovakvo duhovno nefunkcionalno tiranisanje slabih ljudskih bića ne može trajati doveka, nije logično da traje doveka.