Da li nam je evolucijski skok za petama, ili mi sami moramo da skačemo?

1. Neuhvatljive peripetije sa Ravnotežom

Poslednja dva-tri meseca jeste mi se izbistrio krug pravih uslovljavajućih faktora Ravnoteže, njihovo konačno sklapanje mi jeste sve bliže i bliže, ali – to su zaista tako NEUHVATLJIVE PERIPETIJE SA RAVNOTEŽOM, da bi bili potrebni tomovi romana da se na konkretnim dešavanjima opišu. Imate određeni sklop, konstelaciju dešavanja, aktivnosti. I mislite da ste u njoj pohvatali uzročno-posledične veze. Bilo zbog svoje greške, a češće zbog dobrostivosti Zlotvora, koji te guraju što dalje od pravih rešenja: promeni se jedan sitan detalj u tom sklopu dešavanja i aktivnosti, odmah vam se RESETUJE cela slika uzročno-posledičnih veza, odmah vam se ono što ste uočili kao principe – dovodi u pitanje. I vi opet, i opet nanovo sklapate, istražujete, osluškujete, što kažu u hercegovačkom kolu: „I jopet, i jopet, i jopet“.

Uzgred, mada nije ovde suština u obelodanjivanju poslednje varijante, a uvek mi se svaka poslednja čini konačnom, ali se izmeni neki od detalja, pa se sve resetuje… (Ne mogu, a da uvek u ovakvim prilikama ne pozavidim našoj braći, što kažu u žitijima, „istočnoga zakona“, tj. istočnjačkim, i ne samo njima, duhovnjacima, kojima se sve ove NERAZMRSIVE ENIGME našeg funkcionisanja, sva muka našeg suočavanja sa njima, olako, tako olako da ti je milina jedna, svodi na praktikovanje jedne metode, joge ili meditacije. Nema suočavanja sa enigmama od kojih može da se poludi, samo sediš kao panj, „zapanjiš“ se ili „pripanjiš“, i – sklizneš u kosmičku svest! Kad samo na njih pomislim, dođe mi da kukam nad svojim – neuhvatljivim peripetijama sa Ravnotežom. Zar sam morao da se inkarniram u ovoj životnoj situaciji?! Zar nisam mogao lepo da se inkarniram kao neki indijski prosvetljeni, pa da, što opet kažu Hercegovci: stavim prst u uvo i da pevam, i još pride da vodam sledbenike, sav važan i naduven od važnosti!)

Dakle, u poslednjoj varijanti, a voleo bih da je ona blizu konačne: zaista jeste ključna fizička aktivnost, naravno, kao uslov koji je nedostajao. I fizička aktivnost u sklopu ritma dnevnih aktivnosti, ne ona sama po sebi. Neka ovo bude smešno onome ko je daleko od DUBINA OVIH PRAVIH TAJNI, a valjda će mi poći za rukom da ih jasnije dokazujem na svojim postignućima; nadam se, ako ne zbog samih postignuća, a ono da bi ispalo da sam u pravu, baš mi je ćef da tako ispadne. Dakle, ne fizička aktivnost sama po sebi, ne samo ona, već – u sklopu Formule Ravnoteže. Odavno sam to već i zapisao negde ovde, odavno se u tom krugu istraživanja i krećem, ali – NIKAKO DA UHVATIM PRAVU DOZU, ili pravu meru u sklopu svega što ne-radimo u toku dana. Jer – dovoljno je da se doza fizičke aktivnosti ne uklapa, eto vas van prave Ravnoteže. Fizička aktivnost nam podiže energetiku, TEK SA PODIGNUTOM ENERGETIKOM I NAŠA MISAO IMA SNAGU, a tek sa mislima koje nam imaju snagu mi možemo da imamo stabilnost, možemo da spoznajno prodiremo u najveće dubine svega što nas okružuje, postajemo REZISTENTNI na treskanja i gušenja, i Zlotvora, i svega i svih oko nas.

Žao mi je što su ove PRAVE VELIKE TAJNE značajne za naše oslobađanje i za aktiviranje naših izvornih moći „daleko od očiju javnosti“, tj. daleko od smislenosti onih koji eventualno ovako nešto čitaju, ipak je to domen koji nekako „ne pije vodu“, ne uklapa se u velike i otmene duhovne priče, u kosmologiju od koje ti pamet stane… Šta sad tu, neke kombinacije fizičkih i duhovno-intelektualnih aktivnosti i – tu je kao rešenje?! To pre dođe kao blesavo, nego kao duhovno uzvišeno ili mistično.

Šta ja tu mogu?! To i jeste jedan od efekata Zlotvorskih ometanja: da baš prava rešenja budu u zoni onoga što je zaniteresovanima za duhovnost  čista banalnost i besmislica.

Da zaključim ovo poglavlje, a širi dokazni postupak spektra onoga što nije rešenje tek sledi: za mene je ovaj, tek samo naznačeni pravac, domen, polje dešavanja i uzročnih faktora – ZONA REŠENJA ZA INDIVIDUALNE PROMENE. Kako do individualnih promena? Uz zagledanost u polje ovih tajni, u polje tajni našeg SVAKODNEVNOG FUNKCIONISANJA, u faktore koji uzrokuju našu Ravnotežu, uz nastojanja da se svakodnevno, iz časa u čas borimo da principe koje na tom polju otkrijemo i primenjujemo, što je tek teška borba, uz sve životne zadatosti. Da, podrazumeva se, uz misaonu delatnost koja je usmerena ka promenama, ali – sve prethodno je baza, misaona delatnost bez te baze: može da da ili iskrivljene ili mršave rezultate.

2. A šire promene?!

Pošao sam od individualnih promena, od nastojanja i faktora koji su bitni za individualne promene, jer su one osnova i prethodnica kolektivnih promena. Na koji konkretniji način, biće objašnjeno kasnije.

Dakle, kolektivne promene, u jednom društvu, u čovečanstvu.

Da vidimo na koje nas sve visprene načine Zlotvori zatrpavaju besmislicama o izvođenju tih širih promena. Zlotvori zatrpavaju… Kao i u vek, i kao i u svemu kroz istoriju, oni su to radili i rade: a) preko ljudi koji su svesno u njihovoj službi; b) preko konceptualnih iskivljavanja, preko misaonih distorzija ljudi koji, upravo suprotno, žele da deluju na raskrinkavanju samih Zlotvora; te Zlotvori tu vodu, koja je usmerena protiv njih, vešto preko distorzija preusmere na svoju vodenicu; i onda dobronamerni jadnici, nevešti i bez dovoljno duhovne snage i otpornosti, a koji se posvećeno trude da raskinkaju Zlotvore – ispadaju kao naivčine, da ne kažem baš – ponekad i kao blesani, kojima niko, zbog neutemeljenih priča, i ne može da veruje (ili tek retki mogu da im veruju), a, uostalom, verovalo im se ili ne verovalo – priče im ostaju kao skroz šuplje i neupotrebljive, dakle, po Zlotvore potpuno bezopasne. I – Zlotvori mogu zadovoljno da likuju: svoj efekat, izvlačenje koristi od nečega što je bila potencijalna opasnost za njih – postigli su.

Dakle, da vidimo neke od tih naivnih koncepata o izvođenju, što individualnih, što širih promena. Izvestan njihov pregled imamo u tekstu koji je naveden u jednom od komentara na blogu:

http://www.4dportal.com/hr/kolumne-aida-sljivic/4364-je-li-veliki-evolucijski-skok-pred-nama-4

pa da pođemo od ideja iz tih koncepata, ne po sledu u tom tekstu, već onako kako odgovara razvijanju argumentacije ovog teksta.

 

3. „Zviždači“ ne menaju ovaj svet, niti ljudima u njemu pomažu da se menjaju!

VODITELJ: Corey, naš prijatelj David Wilcock ima mnogo povjerenja u tebe i smatra da si možda jedan od najvećih zviždača koje je ikad susreo, pa je s tobom napravio emisiju „Cosmic Disclosure“. Jesi li zabrinut da ćeš možda reći i previše?

COREY: Moj posao sada je da kažem „previše“.

VODITELJ: Moglo bi se desiti da u sred snimanja sa Davidom neko upadne u studio…

COREY: To je moguće.

VODITELJ: Znam da se David stalno osvrće i gleda iza sebe.

COREY: Da.

VODITELJ: Da li je tvoja porodica svjesna opasnosti?

COREY: Da.

VODITELJ: Jesu li zabrinuti, supruga…?

COREY: Da. Bilo je nekih sigurnosnih incidenata o kojima ne bih sad govorio a koji su bili veoma uznemiravajući…meni je obezbijeđena određena zaštita.

VODITELJ: Da li nam govoriš sve što želiš u ovoj emisiji sada?

COREY: Ima mnogo toga što će još biti objelodanjeno u emisiji Cosmic Disclosure. Na početku smo bili veoma oprezni da ne govorimo o stvarima koje bi ljudi nazvali zastrašujućima, ali biće mnogo veoma neprijatnih informacija koje će tu biti objavljene, a moj posao nije da iznosim dokaze, moj posao je da informaciju ljudima „provučem kroz uši“, da informacija dospije do svijesti ljudi, da bi oni bili pripremljeni kada dođe momenat u kojem će svi dokumenti i dokazi biti odjednom prezentirani.

VODITELJ: Koliko još ima ljudi u ovoj zemlji koji pokušavaju da prenesu ove informacije.

COREY: Znam da su bili drugi koji su pokušavali, ali su bili ometeni i ubijeni.

VODITELJ: Ubijeni?

COREY: Da. Znam da se to i meni može desiti, ali u ovom trenutku mislim da kada bi mi se nešto desilo onda bi to još više privuklo pažnju na ono što ja govorim. Trenutno njihovo najbolje oružje je da ismijavaju ono što govorim.

VODITELJ: Da li to rade?

COREY: Da, jer ja nemam dokumente, fotografije, tako da im je sada najbolja opcija da me ismijavaju.

Ne tvrdim da su ovi vanzemaljski kontakti i opasnosti o kojima on govori lažni. Naravno da ne mogu da znam da li su istiniti, šta je i do koje mere tu istina, a šta laž, ali – i ne odbijam da ih prihvatam kao moguće. Uostalom, upravo zbog Karantina-Pakla-Zavora mi i imamo iskrivljenu predstavu o tome kako smo maltene jedina živa bića u svemiru, a o bilo kakvim, i najsitnijim, tragovima postojanja drugih bića – govorimo kao o nemogućim situacijama ili kao o senzacijama, što je sve daleko od opšteg rezonovanja i percepcije KPZ-mase, tj. čovečanstva. Van zemaljskog KPZ-ustrojstva, naravno, ili očekivano je, trebalo bi da je normalno da sve vrvi od drugih bića, bića sa drugih planeta, bića iz drugih dimenzija. Što smo mi ometeni u tome da ih registrujemo, a pogotovu u tome da komuniciramo sa njima – opet, stvar je KPZ-oglava (oglav, deo opreme za konje, koji ih ograničava da samo gledaju pravo, kuda ih vozač tera).

No, nama to nije tema, tema je druga vrsta zabluda, a u sklopu viđenja načina koji mogu da izazovu šire promene u čovečanstvu.

Nije ovo prvi i jedini izvor u kojem se iznosi ovakav stav: obelodanjivanje informacija o raznim Zlotvorskim strukturama, delatnostima, organizaciji – sami po sebi počeće da budi ljude, što je početak promena. Naravno, sve te, takve informacije jesu korisne, sam proboj takvih informacija je napredak u odnosu na planetarnu situaciju u kojoj ljudi uopšte nemaju takvu vrstu predstava. Ali – SPOLJAŠNJE ČINJENICE, širi proboj spoljašnjih činjenica o onome što stoji i dešava se iza Zavese Karantina-Pakla-Zatvora: niti menjaju svest ljudi niti planetarnu situaciju, ne menjaju oni sami po sebi. Programi i funkcionisanje ljudi, država, celog života na Zemlji tako su zacementirano konzervisani da ih nikakve informacije ovakve prirode ni za nijasnu neće protresti. Ta eto, na primer, Ajka koji se toliko akao sa informacijama o Iluminatima, Reptilima i ostalim Zlotvorskim fenomenima, toliko se trudio na širenju i popularizovanju tih ideja, činjenica i otkrića, imao je čak u Engleskoj pun stadion na jednom nastupu, i – ŠTA SA TIM?! Eno, tresu se Tramp, Putin i EU, samo što nisu popadali sa svojih pijedestala! A i svest običnih ljudi, ma kakvi, eno, uzleće ka Nebu!

Dakle, ni „Zviždači“ ili ljudi koji otkrivaju i šire informacije o Zlotvorskoj pozadini Karantina-Pakla-Zatvora: ne menjaju ovaj svet, niti pomažu ljudima da se promene!