Princip “ključna 4 sata”

Bazična, elementarna Ravnoteža

Ležeće opuštanje (LO)

Nepomično ležanje (NL)

Duhovne zablude, stranputice i podvale

Ilustracija: joga nidra

1.

Ravnoteža.

Njena Formula.

Ritam u Modusu.

Modusu življenja.

2.

Naravno…

Komplikovanija priča.

Ako ne bismo…

Da se zamaramo…

Tim komplikovanostima…

“Hvatanjem magle”…

Princip 4 sata…

Kako ga nazvah…

Može da bude…

Lako primenljiv…

A donosi nam…

Ravnotežu…

Elementarnu.

Bazičnu.

3.

U datim uslovima…

Za mnoge…

“Puna kapa”.

4.

O ovom principu…

Već sam pisao.

Na blogu.

Tu je osnovno objašnjenje…

https://kuthumimanu.wordpress.com/2021/05/13/kljucna-4-sata/

Mada…

Jasno…

Nije tu filozofija…

Neka teška.

Sve jednostavno…

I logično.

5.

Ako imamo 24 sata…

Pa (oko) 8 sati spavanja…

Do 12 sati…

Nedostaju 4 sata.

Za slučaj…

Da Ravnotežu posmatramo…

U nekom smislu…

Pomalo mehanicističkom.

12 + 12 sati.

6.

Ne tvrdim…

Da BAŠ jeste tako.

Ali iskustveno mi je jasno…

Ovaj princip donosi…

SASVIM SIGURNO…

Vid Ravnoteže…

Elementarne.

Koliko da se ne “puca”…

Pod presijom okolnosti…

Životnih…

Te sredinskih pritisaka.

7.

Manje-više…

Mnogi već…

Intuitivno…

Nekako i praktikuju…

Neki vid ovog principa.

8.

Popodnevno spavanje…

Sat-dva…

Dodatno produženo…

Još sat-dva…

Nekim…

Makar vidovima opuštanja…

I – eto!

9.

A samo opuštanje…

Najavih ranije…

Posebna je…

Šira priča…

Ovde uzgred…

Najdublji vidovi…

Vrste opuštanja.

Ležeće opuštanje…

Te nepomično ležanje.

10.

Kada kažemo…

3-4 sata opuštanja…

Ne znači bukvalno…

Sve vreme…

Već…

Kao dominantno…

U tom bloku sati.

11.

Dakle…

O opuštanju…

“O tom – potom”.

A vezano za opuštanje…

Ovde malo više…

O zabludama…

Stranputicama…

Te podvalama duhovnim.

Slučajno, a povezano…

Na blogu (mi) se pojavio link…

Od ili ka blogu.

Sa “pričom” o joga-nidri.

(O kojoj sam pisao…

Ranije već…)

12.

Kaže se…

Najlakše je kritikovati…

A u smislu kriticizma…

Pukog negiranja…

Impresionističkog.

13.

U domenu duhovnosti…

Ili bar…

Da ograničim na sebe…

Takva primedba…

Ima jedno drugo značenje.

14.

Jeste mi najlakše…

Kritikovati…

U smislu…

RASKRINKAVANJA…

Duhovnih iluzija…

Zabluda/podvala.

Od kojih satkana…

Sva postojeća duhovnost…

Metafizika.

15.

A…

Osvajati teren…

Novih principa…

Saznanja…

Praktično primenljivih…

“Vraški” je teško.

Vrludavo…

Obeshrabrujuće.

16.

Elem…

Tekst o joga-nidri…

Odlična ilustracija…

Za tip…

Ili fenomenologiju…

Duhovnih zabluda…

Stranputica, podvala…

17.

Ne sporim…

Autorovu dobru nameru…

Ali…

Ne sporim…

Ni svoje…

Prethodno rečeno.

18.

Uz to…

Autor se, naravno, oslanja…

Na literaturu…

Na saznanja…

Kao što sam naznačuje…

Preobimne…

O “metodi” joga-nidra…

Tako da ovaj osvrt…

Nije “protiv” samog teksta…

Već raskrinkavanje…

Deziluzionizovanje…

Jednog tipa…

Duhovnog rezonovanja.

Odnosa…

Prema duhovnom “nasleđu”…

Rekao bih…

(Skoro pa) dominantnih…

U duhovnosti…

Savremenoj…

Ali i ne samo njoj…

19.

A)

Prvo svojstvo…

Ili jedno od prvih…

U tom tipu…

Duhovnog rezonovanja…

Mistifikacija.

Sasvim prirodnih…

Običnih fenomena.

Ili principa…

Našeg funkcionisanja.

Na više mesta…

Osvrtah se na to.

20.

“Dakle, tokom ulaska u to stanje, gase nam se čula jedno po jedno i na kraju ostane budno samo čulo sluha (ukoliko vežbate vođenu joga nidru, što je najčešći slučaj) i ostane budna svest. U tome stanju čujete sebe kako spavate (možete čuti i sebe kako hrčete, hahaha!) ili vam se može desiti da „izađete iz sebe’ i vidite sebe (svoje telo) kako spava dole na podu ili u krevetu.”

https://www.joga.rs/joga-opustanja/joga-nidra/joga-nidra-joga-spavanje

Možete vi…

Na isti način…

Da ležite…

Kao što i inače…

Na isti način…

Svi ležimo…

I ležimo…

I ležimo…!

Iz dana u dan…

ALI…!

Bez koncepta…

O joga-nidri…

U svesti…

Duhovni placebo…

Ne deluje…

21.

I…?!

Mi ne zapadamo…

U neka specijalna stanja

Uma, svesti, duha…

22.

Čim mi uključimo…

Mistiku nekog postupka…

Imamo je u svesti…

Placebo “radi” svoje…

I nama pritom nije cilj…

Introspektivno-praktično…

Da pratimo…

Realna dešavanja…

U nama/sa nama…

Nama je cilj…

Da ispoštujemo…

Zadatu/opisanu proceduru…

I da imamo…

Ili da „lovimo“…

Projektovane…

Tamo negde opisane efekte.

23.

B)

Tu, “u paketu”, je sledeće svojstvo…

Vrlo-vrlo često…

U duhovnim “školama”…

Teorijama…

Njihovim primenama…

24.

Isključivanjem…

Čula kritičkog praćenja…

Isključujemo…

REALNO-PRAKTIČNO…

Praćenje…

Provere efektivnosti.

25.

Mi smo fokusirani…

Na uočavanje efekata…

Ne na nepristrasno praćenje…

Šta se u nama/sa nama dešava…

Prilikom praktikovanja nečega.

Svesno ili nesvesno…

Mi formiramo obrazac…

Određenog stanja…

I mi imamo…

Prepoznajemo…

Manje-više…

Ono što očekujemo…

Ili što se od nas “traži”.

26.

Placebo-konstrukcije…

Ne mogu da traju dugo…

Ukoliko smo iskreni…

Makar minimalno…

Prema sebi.

27.

Ali…!

Ako smo opredeljeni…

Za pristup…

Pasioniran…

Posvećen…

Te kontsrukcije…

Mogu da budu celoživotne…

Kao što nam biva…

Može da bude…

Sa svakom iluzijom…

Za koju smo opredeljeni…

Da nam bude…

Percepcija realnosti.

(Nastaviće se…)