Otkrivenja našeg doba

Tag Archives: saveti

9. Možda da se kolektivno potrudimo da budemo bolji?

COREY: Da, zavisi od toga kako gledamo na stvari. Ova grupa koja je krajem 80-tih i početkom 90-tih došla se zove Sphere Being Alliance. Oni su me kontaktirali, i kontaktirali su tajni svemirski program zahtijevajući da ja sarađujem s njima. Postoji grupa koja se zove Blue Avians, to su bića iz šeste dimenzije, visoka su oko 8 stopa (oko 2,5 m) i podsjećaju na bića sa ptičjim odlikama ali humanoidna.

VODITELJ: Da li djeluju zastrašujuće?

COREY: Ne, veoma su miroljubiva. Veoma. Komuniciraju telepatski i istovremeno koriste jezik znakova.

VODITELJ:Jesu li ih ljudi viđali na Zemlji? Kao Mothman-a?

COREY: Ne, ovi su nešto potpuno drugačije. Sve više ljudi počinje da govori da su u kontaktu sa ovim bićima, ali ja jedino znam jednu osobu koja je s njima u kontaktu i to je potpukovnik Gonzales. Oni šalju poruku da mi moramo da postanemo humaniji i skloniji praštanju, i sebi i drugima.

VODITELJ: Ja se slažem s tim.

COREY: Trebamo da se svakodnevno fokusiramo na to da budemo više od koristi drugima, da razvijamo svoju svijest, a time i vibraciju našeg bića. Na taj način ćemo promijeniti i ovaj naš svijet.

Nesporno, plemenit je to i dobronameran umišljaj: preporučiš ljudima, masama, „da postanemo humaniji i skloniji praštanju, i sebi i drugima”, “da se svakodnevno fokusiramo na to da budemo više od koristi drugima, da razvijamo svoju svijest, a time i vibraciju našeg bića”, i – pozitivne posledice nas neće mimoići: “Na taj način ćemo promijeniti i ovaj naš svijet”. Još samo da ovaj koncept nije naivan “do bola”, pa da i bude neka korist od njega.

No, za utehu, nisu ovi Sfer Big Alijans i Blu Avijans-vanzemaljci (u slobodnoj transkripciji nekoga ko i ne zna engleski jezik), za koje, iskreno, prvi put čujem, ni Corey – prvi koji nastupaju sa ovim naivnim konceptom! Najpoznatiji ovakav duhovni naivčina… tj. bio bi naivčina da nije bio podvaldžija po opredeljenju, beše Isus glavom i bradom. ON NIŠTA DRUGO NIJE NI RADIO, NEGO SAMO IŠAO I PROSIPAO OVAKVE NAIVNE, TJ. U NJEGOVOM SLUČAJU PODVALDŽIJSKE KONCEPTE, koji su u vidu mudrih saveta upućivanih masi.

Čuli ste da je rečeno: »Oko za oko i zub za zub«. A ja vam kažem da se ne protivite zlu; nego ako te ko udari po tvom desnom obrazu, okreni mu i drugi; i onome koji hoće da se parniči s tobom i da ti uzme haljinu, podaj mu i ogrtač; i ko te potera jednu milju, idi sa njim dve. (Jevanđelje po Mateju, 5:38-41)

To ispričaš ljudima, a oni – POHRLE da se ne protive zlu, pojure, da ih neko udari po obrazu, a oni još da mu daju pripremljenu tojagu (neku kao što je Kremenko nosio u lov): “Što samo po obrazu, evo ti tojaga, pa me pošteno premlati k’o stoku! Hoću da DOSLEDNO ispoštujem Isusovu reč!”

Čuli ste da je kazano: Ljubi bližnjeg svog, i mrzi na neprijatelja svog. A ja vam kažem: ljubite neprijatelje svoje, blagosiljajte one koji vas kunu, činite dobro onima koji na vas mrze i molite se Bogu za one koji vas gone; Da budete sinovi Oca svog koji je na nebesima; jer On zapoveda suncu te obasjava i zle i dobre i daje dažd pravednima i nepravednima. (5:43-45)

Eto Isusa kao utemeljivača njuejdžestva, kao vešte Zlotvorske podvale! Mada pouka ima svoju neumoljivu logiku: zamislimo u ratu, neprijatelj te zarobi, pa se dvoumi da l’ da te baci na muke ili da te strelja, a ti, logično, šta ćeš, zavoliš ga kao najrođenijeg. Jednostavno, postane ti drag, počneš da se moliš Bogu za njega, neka mu Bog da zdravlja, iskoristiš vreme, dok još nije počeo da te secira ili mrcvari.

Dobro, Isus ovde nastupa kao podvaldžija koji se pretvara u šaljivdžiju. Međutim, ovaj naivni koncept, po kojem je dovoljno da masi daš neki savet i – masa se očas posla preobrazi, ima svoje suptilne varijante, u kojima nije baš lako snaći se kao kada su ove Isusove podvale u pitanju. Spominjao sam već negde: jedino duhovno učenje koje sam nešto duže, možda dve godine, pratio i prihvatao savete u njemu kao duhovne orijentire je učenje T. Mikušine, objave koje su joj slala “Bića Hijerarhije Svetlosti”. A tu su se natrpali u jedan koš svi živi i mrtvi, čak i pojmovi kao bogovi (npr. boginja Pravda), svi koji su ikada imali značajnije veze sa duhovnošću. I sa Istoka i sa Zapada. Neka drevna slovenska (od Sloveni) poetičnost me je privukla ovom učenju, kao i spoj duhovnih ideja Istoka i Zapada.

I upravo sam i počeo najpre da uočavam naprsline u ovom učenju kroz ovakve naivne savete koje su “Bića Svetlosti” upućivala ČOVEČANSTVU. Na primer: mi smo vam već objašnjavali, ali vi opet činite iste greške; upućivali smo vas da krenete putem dobra, itd. I, U NEKOM TRENUTKU TAKAV NASTUP SAM POČEO DA UOČAVAM KAO ČISTU GLUPOST, koja je počela da mi smeta. Neka bude da je oko hiljadu ljudi čitalo te objave, svetlucava bića umišljaju da se obraćaju čovečanstvu. Pa hajde što to umišljaju, ali – DA UMIŠLJAŠ DA SE ČOVEČANSTVO MENJA PREKO OVAKVIH SAVETA, moraš da budeš, kod mene u narodu se kaže – udaren mokrom krpom po čelu, pa makar da si svetlucavo biće kao sam svitac.

LJUDI KAO INDIVIDUE SE NE MENJAJU PREKO SAVETA KOJE IM NEKO DA, A ŠTA TEK REĆI ZA ČOVEČANSTVO?! Onaj ko ovako zamišlja da je dovoljno ljudima dati nekoliko ovakvih mudrih saveta, te da je to dovoljno da ih pokrene na promene – zaista pojma nema o složenosti ljudske prirode, odnosno, pojma nema (ili se pravi lud da ne zna) kakvu dubinu isprogramiranosti ljudi nose u sebi, odnosno, sa kakvim opakim mehanizmima koji ih koče u najjednostavnijim promenama ljudi funkcionišu.

Dakle, premudri saveti koje su čovečanstvu davali ili daju veliki duhovnjaci, a tek vanzemaljci kategorije Sfer Big Alijans i Blu Avijans – neće inicirati, ne mogu incirati šire promene (u čovečanstvu, na Zemlji).