Otkrivenja našeg doba

Tag Archives: nova logika

1. Pojmovnik.

– „Zbirka“ pojmova.

– Objašnjenja po izdvojenim pojmovima.

– Umesto sistema: izlaganje ideja u nekoj oblasti – po pojmovima.

2. Paradigma.

– Obrazac, uzorak, uzorni model.

– U našem slučaju (duhovna paradigma) uzmimo je kao „filtrat“ suština iz sveukupnosti onoga što imamo kao repertoar u duhovnosti/metafizici.

– Teorije, ideje, koncepti, iskustva iz prakse, metode i metodologije, preporuke, vrednosti, modeli, tip rezonovanja, itd.

– Uz pretpostavku da se mogu izvući „zajednički imenitelji“ za teško svodivu raznolikost „materijala“ u ovoj oblasti.

– Jeste teško za uopštavanje, ali nije nemoguće.

– A praktično nam jeste potrebno, ako do sada nije postalo jasno zašto, pokazaće se tek…

3. Stara duhovna paradigma.

– Već je naširoko objašnjavana na blogu.

– Stara, postojeća, propadajuća, zajedno sa starim, postojećim, propadajućim svetom, logično, jer je njegov deo (u oblasti duhovnosti).

– Deo sa svesnim podvalama (osobito u drevnim duhovnim delima).

– Deo sa nesvesnim podvalama ili distorzijama.

– Redukcionizam: mehaničko pojednostavljivanje procesa u svesti (najkarakterističnije po svođenju cele prakse izvođenja promena na jednu, lako primenjivu metodu).

– Iluzije sa duhovnim postignućima.

– Itd.

4. Nova duhovna paradigma.

– U nastajanju.

– Više u lutanjima i traganjima, isprobavanjima, preispitivanjima.

– Ali, u nekom trenutku, nekako, sa njenim zasnivanjem moramo započeti.

– Ne znači da se ona rađa iz pepela, dakle, bez ikakve „žive“ veze sa starom duhovnom paradigmom.

– Ali znači zaista neophodnu sveukupnost novih duhovnih postavki: novog shvatanja procesa u svesti, novog shvatanja duhovnih vrednosti, novog shvatanja duhovne prakse, itd.

– Dakle, veza sa starom normalno da ima, ali uz sveukupnost novih postavki.

5. Novi čovek.

– Stara duhovna paradigma je pokušavala da „donese“ novog čoveka. Samo pokušavala, ali uporno „padala na ispitu“ iluzija.

– Nova treba da traga za načinima RAĐANJA UISTINU NOVOG ČOVEKA.

6. Efektivne promene.

– Već spomenuto, ali da se posebno naglasi.

– Stvar je u efektivnim i NEILUZORNIM promenama, promenama na bolje.

– Koje će proizilaziti iz nove duhovne paradigme.

– Kojima će se zaobići iluzorne zamke:

– za viđenje, odmeravanje efekata mera i koraka, načina koji se preduzimaju sa ciljem poboljšanja, napredovanja, rasta svesti.

7. Novi svet.

– Nova duhovna paradigma mu izlazi u susret, sa novim čovekom.

– Mnogo šira, možda nezamislivo šira kosmička dešavanja i uticaji, ili Programi, vode čovečanstvo ka promenama, guraju ga ka promenama-poboljšanjima.

– Nova duhovna paradigma im izlazi u susret.

– Interaktivno.

– Ona je i refleks shvatanja i prihvatanja preobražajnih uticaja.

– I sama ih, koliko je to minimum-mininalno u datim uslovima moguće, generiše.

8. Instrumenti.

– Nova duhovna paradigma:

– a) svesnost KPZ-Iluzije, iluzija uopšte;

– b) omogućavanje ispravih duhovnih nazora, mišljenja, zaključivanja, itd.

– c) povezani sa svim tim, ali svakako najvažniji su: „instrumenti“ za izvođenje preobražajnih promena.

– Pomoću njih:„obuhvatiti“, koliko je moguće, složenosti:

– a) i čovekovog funkcionisanja,

– b) i uslova u kojima je.

9. Novo mišljenje (logika).

– Nemamo još novo mišljenje, već NAPOR KA novom mišljenju.

– Rađa ga svest o ograničenjima postojećeg mišljenja i logike.

– Rađa ga svest o distorzijama u percepciji i u rezonovanju.

– Napor KA novom mišljenju je i posledica i izlaženje u susret kosmičkim/metafizičkim uticajima širim od domena uticaja Vladara Zemlje.

– Manifestacije tih širih uticaja u fizičkoj ravni:

– logika postmodernizma, logika UVRNUTIH (uvrnutih sa stanovišta stare logike) POVEZIVANJA NEPOVEZIVIH „STVARI“,

– logika „izvrtanja naglavačke“ naizgled stabilnih i „nedodirljivih“ idejnih postavki.

– Novo mišljenje, ovde na blogu „promovisano“ kao „umrežemo mišljenje“, ili:

– mišljenje zasnovano na umreženosti pojmova, ideja…

– Koje je osnova tkanja pojmovnika/“Pojmovnika“.

10. Ažuriranje pojmova u „Pojmovniku“.

– Nasuprot zatvorenosti pojmova unutar sistema – pojmovnik („Pojmovnik“) znači otvorenost za „ažuriranja“.

– Vremenom se spoznajno napreduje u osvajanju novih aspekata svakog pojma.

– Novih aspekata ili novih veza između pojmova.

– Onda jednostavno „ažuriramo“ već dati pojam.

– Izvršimo korekciju, prethodnog, dodamo nešto novo.


1. Bar ko ponekad zađe ovde i krajičkom oka prati,

ili baci poneki pogled na poneki od tekstova, vidi:

povremene promene, naizgled samo u stilu i u formi.

Možda to deluje kao puko poigravanje, u poslednjim,

tekstovima, kao imitiranje pesničkog izražavanja.

Nekima je baš ovo poslednje složenije za praćenje…

Kao da bih trošio Energiju na neke eksperimente,

formalne, na neke imitacije, na neka poigravanja!

Razlozi su dublji, ko bar je na tragu doticaja sa –

ometanjima u sopstvenom mišljenju, lakše može

da prati sledeća objašnjenja, da ih bolje razume.

 

2. Probleme distorzija ili nekih čudnih dešavanja

u samom našem mišljenju, možda mnogi bar slute,

možda su im se iskustveno otkrivali, kroz misli –

nasuvisle, kroz asocijativne slalome, pođe se –

od jedne teme, pitanja, a ode na nešto sto prvo…

Ali, u suštini, ko je spreman, otvoren, čak hrabar,

da uoči i prizna, da neko mu sopstvene misli ometa,

da mu se u njih meša. A ne: „Šta tu ima, ja mislim misli

svoje, ko može da misli moje misli, ko drugi, osim –

mene?!“. Uočena ometanja znaci su istančanosti

naših unutrašnjih traganja, preko kojih dolazimo,

najživlje i najjasnije, do pipaka nekih tuđih, i to –

u nama samima, paradoks od kojeg da se naježiš.

Suočavanje sa tim pitanjima, sa tim spoznajama,

uzroci su ovih promena i istraživanja na blogu,

ne želja za pukim poigravanjem. A tragova ima…

 

3. Kako nas to ometaju, kako da znamo da nas –

ometaju, kako da znamo da naše misli nisu naše,

već nečije, ili se produkuju pod uticajima nečijim?

Komplikovano da komplikovanije ne može biti!

ALI UPRAVO TO POSTAJU PRAVI IZAZOVI

ZA PRAVO DUHOVNO BAVLJENJE, a ne neke

sladunjave kosmičke pričice, Ljubav, Radost, „parti“

sa Bogom i – rastemo duhovno beskonačno, udilj,

mirno spavamo i mirno zavlačimo za sobom druge!

Koje to drevno, a i savremenije duhovno bavljenje

polazi od samih instrumenata pomoću kojih nam –

svoje ideje i koncepte prenosi?! Koje od njih uočava –

da mi moramo najpre ili bar paralelno raditi, ozbiljno,

na reorganizaciji našeg mišljenja, na uspostavljanju

nove logike, unutrašnje, ne one formalno-zvanične,

na anuliranju, koliko nam je moguće, svih ometanja,

u samom našem mišljenju i izražavanju, pa tek onda –

da smatramo kako možemo neiskrivljeno govoriti

o kojim god hoćemo, ovim ili onim konceptima.

Ali, da bi se do toga došlo, mora se od trulih temelja,

od Karanitina-Pakla-Zatvora poći, mora se poći –

od zlotvorskih uticaja naših bogova ili bilo koga,

takvog, sličnog, ovakvog ili onakvog, ko vlada,

ovim zemaljskim ambijentom, i nama samima.

A usamljene su, skoro da ih i nema, duhovnosti

koje ključno od ovih naših trulih temelja polazi…

 

4. KAKO?! Neko nam sedi nad glavom i ometa

misli naše, ili nam mislima upravlja, kao dronom?

Ne znamo, ne moramo ni da znamo, da bismo se –

sa posledicama suočavali, ali – sve stvari u ravni,

fizičkoj, koje imamo kao tobože originalno nađene,

teško da mogu biti šta drugo, do znanja koja su nam –

od naših dragih bogova procurela ili poturena, data.

Enigme sa našim zemaljskim haarp-om stoje još,

ali je činjenica da se preko takvog koncepta može

uticati, bitno, na psihološko stanje grupa, ciljano.

Te dalje, ideje sa „virusima“, koji se ubace u neke –

programe, pa programi „pobrljave“, takođe stoji…

Što bogovi naši dragi, tehnološki znatno iznad nas,

ne bi imali ili koristili neke mnogo savršenije

varijante, slične samo ovim dvema nabrojanim,

a za ometanje naših misaonih procesa, tokova?!

 

5. „Predator vam darovao svoj um, barokni um“,

kaže Don Huan, ili neki od učitelja u „Don Huanu“.

Ko sve dublje zalazi u sopstvene misaone procese,

mora i do tako nečeg doći, jezivog, sumornog…

Na drugim mestima imamo upozoravanja razna:

na reptilski deo našeg mozga, a takvim delom

samog mozga svakako da se ne utiče primarno

na funkcionisanje levog plućnog krila, već – na um!

Pa upozoravanja na samu našu DNK, koja je kao –

hologram preko kojeg se takođe na naš um može

presudno uticati, na um i na misli naše. Opet – jezivo!

Ali se to mora uočiti i priznati, za početak samo to,

da bismo nekako sa tim problemima uopšte počeli

da se borimo; ako uporno krijemo glave, kao nojevi,

u pesku Ljubavi i Radosti, ništa nam od toga, misli

nam ostaju zgužvane, najbolji su robovi koji misle –

da su slobodni, to jest, koji misle da misle misli svoje!

 

6. Jedan od koncepata našeg kakvog-takvog ovladavanja

samim mislima našim je – koncept umreženog mišljenja.

(Koji davno obradih i poslah jednom portalu, ali, čudo

jedno, kao neutemeljen neprihvaćen osta, te će ovde –

morati da uskrsne, jer me se ponovo na njega, kao na –

važno rešenje, unutrašnjim linijama traganja upućuje.)