Otkrivenja našeg doba

Tag Archives: Istina

1.

Moćna Zlotvorsko-Parazitska bića su ustanovila poredak na Zemlji.

Programirala i mentalno i na sve druge načine osakatila ljudska bića.

Tako da ljudi ne vide da žive u Karantinu-Paklu-Zatvoru, ne vide da drže u zarobljeništvu jedni druge.

2.

Ljudi, takvi, su energetski resurs za te Zlotvore Parazitlije.

Za Zlotvore Parazitlije smisao života ljudi je u tome da im budu energetski resurs.

Kao i ljudima biljke i životinje.

3.

Ljudi su (potencijalno) svesna bića.

Svojstvo svesnih bića je – Rast/Razvoj.

Status Hrane/Stoke blokira Razvoj i zamračuje sves(nos)t.

4.

Čovekov život ima smisla za druge, za Zlotvore Parazitlije.

Njihov smisao – potire čovekov Smisao života.

ZATO je čovekov život, ovakav kakav je, besmislen i bezvredan.

5.

Tek je potreban napor da se čovek osvesti.

Da osvesti svoje besmisleno/bezvredno bivanje na Zemlji.

Ali, „o tom – potom“, to je druga priča!

6.

Čovečanstvo od sedam milijardi je moć.

Umrežene energije sedam milijadi ljudskih bića.

Ko upravlja čovekom – upravlja tom ogromnom moći.

7.

Kad bi se deo čovečanstva Probudio…

I otkazao robovanje KPZ-iluzijama…

Urušila bi se moć kojom raspolažu oni koji upravljaju Masom.

8.

Kako to izvesti?!

Obraćati se hipnotisanoj Masi – besmisleno je.

Duhovni učitelji – davno „pročitana“, besmislena priča!

9.

Ovde stupa na scenu Entropija!

Sa manjkom Energije – počinju da spadaju velovi sa KPZ-iluzija.

Bar za one koji se ne naprežu zdušno po staroj logici.

10.

U tom smislu indikativna je pojava koja teče već dve-tri decenije intenzivno.

Sve veći broj pojedinaca se Budi za Karantin-Pakao-Zatvor.

Slute iza njega i moćna bića koja su ustanovila ovo surovo kosmičko Mrcvarilište.

11.

To masovnije Buđenje ide sa raznim posrtanjima i zabludama, stranputicama, nevešto… Ali – IDE!

Posebno sa sadašnjim internet-formama ide dosta  masovni napor na raskrinkavanju metafizičke zamljske Scene.

I napor ka Istini i istinama.

Za razliku od davnih vremena kada su propovednici išli od mesta do mesta…

Sve prethodno je masovno dostupno.

Koliko je to dobro, toliko je i sa rizikom „spamovanja“ Istine/istine.

13.

Napor na raskrinkavanju i otkrivanju istine/Istine je tek jedan deo priče.

Drugi – na ustanovljivanju nove duhovne i životne paradigme.

Novih ciljeva i Novog sveta.

14.

Često pasionirana fokusiranost na raskrinkavanju zemaljske Tame…

Koliko je dobra…

Toliko je i mač sa dve oštrice!

15.

Jer je čovek biće intencionalnosti.

Ono čemu je zdušno posvećen – postaje mu cilj.

Ovde kao da mu Karantin-Pakao-Zatvor postaje cilj.

16.

Proučavaju se i proučavaju mehanizmi Karantina-Pakla-Zatvora i pokušavaju odgonetnuti njihovi slućeni Konstruktori…

Sa namerom da se ljudi osveste i od njih oslobode.

A tom pasioniranošću posvećeni se samo zaglibljuju u onome što proučavaju.

17.

Sve to, dakle, ide na ruku Zlotvorskim Parazitlijama.

Ali, globalno, dobar proces je krenuo.

Entropija će, ma koliko bolno za sve – učiniti svoje.

18.

A koliko su to komplikovane zamke…!

Opravdano se svi mi u njima ne snalazimo.

Ili savršeno teško snalazimo.

19.

Hipnotisani u Masi su u krugu puke fizikalnosti.

Tu nema percipiranja nikakvog Karantina-Pakla-Zatvora.

I nikakvih Zlotvora, Parazita, Anunakija, i bića sa svakakvim imenima.

20.

Iz njihove (hipnotisane Mase) perspektive – to je zdrava i ispravna percepcija.

Priče o Karantinu-Paklu-Zatvoru i nekim-tamo-bićima su im šizofrenične.

Perspektiva koja Zlotvorske Parazitlije održava nevidljvima i moćnima.

21.

Na drugoj strani su Budni (u ovoj ili onoj meri).

Njima je sopstveni zarobljenički status savršeno jasan.

A upravo im je slepilo (hipnotisane Mase) za takav status – šizofrenično.


1.

       „Tu oko nas“ – znači da ih (suštine) ne „lovimo“ po velikim temama i po nekim dalekim nam kosmičkim prostranstvima.

       One su svuda oko nas, i u malim ili naizgled malim temama, često odražene u sitnicama i u detaljima.

      Stvar preokreta na koji nas Entropija prinuđuje, one nas koji je shvatamo i prilagođavamo joj se – da uočavamo bitno(sti) u svemu, da se ne bavimo nepotrebnim detaljima u okviru bitnosti.

2.

      Mi ne možemo da napravimo red ili redosled suštinskih tema ili pitanja koja ćemo uočavati ili kojima ćemo se baviti.

       Ko da nađe ili uspostavi red u KPZ-haosu?

      Bavimo se temama ili pitanjima koji nam u životu ili u našem polju percepcije ili u našim mislima iskrsnu.

      Te će to ovde često, čak najčešće, da deluje kao „skakanje sa teme na temu“.

      Ovo se odnosi na izbor tema, što nije u raskoraku sa našom usredsređenošću na suštine, sa „lovom“ na suštine.

      Upravo bavljenjem suštinama postupno počinjemo da uočavamo „mapu“ problema, pitanja, stavki, ideja – na koje smo u svom životu ili u svojim razmišljanjima upućeni.

3.

      Savremeno SPAMPOVANJE Istine i Mudrosti.

      Nekada, posebno u davnim vremenima sa jedva razvijenom pismenošću, ideje koje su, recimo – bile na tragu Istine i Mudrosti, dakle, ispravne i valjane, bile su nepristupačne, bio je problem sa njihovom „distribucijom“.

       U naše doba, sa savremenim medijima komunikacije, ne da nemamo taj problem, već nam sa njegovim rešenjem dolazi (svakako ne sama od sebe i svakako da nam je nametnuta) suprotna „pošast“: hiperprodukcija i hiper“konzumacija“ informacija.

      Jedna dobra ideja, u bilo kojem domenu ili na bilo koji način da je objavljenja – začas bude zatrpana,  pretrpana morem ideja koje su tek nekim „bočnim“ vezama povezane (a često nema ni takvih veza) za inicijalnu dobru ideju. Ili se sama ta dobra ideja razrađuje („razdrobi“) do mora detalja, tako da je gubljenje u njenim lavirintima neminovno.

      Dakle, napor ka suštinama postaje pravi APEL, za svakoga ko ne želi da mu se um izgubi i potone u morima informacija! Kakva je to opasnost i za mišljenje, i za psihu, i pogotovu za duh – valjda se podrazumeva.

4.

     I neupućenima je jasno da su mišljenje, odnosno produkcija ili „konzumacija“ informacija povezani sa Energijom.

     Svako može veoma lako to da uoči! Neka jedan sat provede u tišini, u opuštanju, neka jedan sat čita nešto, neka jedan sat sluša nekoga, neka jedan sat priča…

     I svako može lako da poveže ono što je ovde pisano o savremenoj hiperprodukciji/hiper“konzumaciji“ informacija i o Entropiji.

     I da malo bolje razume apel za fokus na suštinama.


 „…a radi se o tome da se on promeni’“

Dejan:

Razmatrajući ovaj Vaš tekst posle mog komentara, što kažu ljudi „tiha reka breg roni“, zaključio sam sledeće:
1. Na početku kažete, „dvadesetak posetilaca“ čitaju i aktivni su u komunikacji. Vidite, Isus je imao 12 apostola koji su ga (kao) pratili. Nijedan od njih nije napisao niti jedno Jevandjelje. Tek nakon 100-200-300 godina, uz pomoć ne znam koga, pišu se Jevandjelja. Kasnije ih kao nalaze u raznim pećinama. „KAO“: A Vi imate 20 pratilaca.
2. Kad sam prvi put ušao na blog, bio sam vrlo iznenađen načinom pisanja i razmišljanja, te sam Vam se obratio u jednom od Komentara da ću Vaše tekstove, sa početka, složiti u ward-ov dokument kao knjigu da moja deca mogu, kad odrastu da pročitaju i probaju da shvate gde žive. Pomislio sam da će Vam se blog ugasiti u nekom narednom periodu.
3. Blog još nije ugašen, ali postoje neki uticaji, koji na Vas utiče, da malo-malo imate želju da prestanete sa pisanjem.
4. Vidite,, 20 pratilaca nije malo ako se uzme u obzir da svaki od nas ima porodicu, prijatelje, kolege i poznanike, pa kad se, u vrlo retkim razgovorima sa njima, nekom od njih predoče svoja razmišljnja, uz neke od Vaših argumenata, neka samo jedan od predhodno pomenutuh shvati (a i on/ona imaju isto tako predhodno pomenutu porodicu …), pa opet, dobija se eksponencijalna kriva!
5. Isto tako, ne slažem se sa tim da su svi koji nešto gledaju i traže kibiceri (u šahu) . Ako neko ko ne zna da pomera figure, pa gleda kako one idu u polju, on nije kibicer. On je učenik. Razumem da Vam se obratio neki pop, muftija, kaluđer, … pa da Vam kroz Komentare protura priču, ali predhodnih 20 su isto kao i Vi tragaoci. Možda je talasna dužina i frekfencija Vaših reči koje šaljete ista za svih 20, (a možda i nije).
6. Opet naglašavam, nije mi želja da Vas imenujem guruom, duhovnim vođom neke sekte ili šta god to bilo, već da Vam predočim da su svesti ljudi koje su na ovom blogu, u potrazi istoj kao i Vi. Svi tražimo izlaz a znamo da je put predug i skoro beskrajan. Smernice su uvek dobrodošle.
Srdačan pozdrav.

1. Neki uticaji, da prestanem da pišem…

2. Nesporni su svakakvi uticaji na svakom koraku. I što vam/nam je svaki korak više razvojno-oslobodilački orijentisan, tim su ti uticaji „ažurniji“.

3. Međutim, ova nastojanja na (javnom) nepisanju su složenijeg „porekla“.

4. Što nam Karantin-Pakao-Zatvor „osvane“ u potpunijoj ogoljenosti – to su nam jasniji i njegovi dubinski mehanizmi.

5. I njegovi, i naši u njemu.

6. Odnosno, jasnija su nam ograničenja i programiranosti.

7. Moć oslobađajućih istina („Istina će nas osloboditi“) je limitirajuća, tj. ima jedan svoj „plafon“.

8. U sveukupnom životnom angažovanju znači ako čovek shvata istinu, da živi u Karantinu-Paklu-Zatvoru, ili, malo lepše rečeno – u KPZ-Mrcvarilištu, jer će se bar uzdržavati da rasipa Energiju na gluposti/maloumnosti ovog sveta.

9. Ali mu to shvatanje, ta istina – nije povrh tog efekta od nekog praktičnog značaja.

10. On jasno vidi KPZ-Mrcvarilište, prati njegovo funkcionisanje, prati mehanizme preko kojih je on sam ne samo metafizički, već i bukvalno fizički mrcvaren, prati dešavanja u Planetarnoj Ludnici, prati urušavanje ljudskosti kod Pripadnika Stada, ALI MU TO NIJE NI OD KAKVE PRAKTIČNE POMOĆI!

11. SHVATANJE ISTINE, ČITANJE OSVEŠĆUJUĆIH TEKSTOVA U KOJIMA SE OTKRIVA ISTINA – JESU POLAZNA OSNOVA, ALI OSTAJU „MRTAV KAPITAL“ (kao što ranije rekoh) UKOLIKO NEMA POSVEĆENOG NASTOJANJA DA SE NEŠTO PO TIM SMERNICAMA MENJA, NAJPRE U SOPSTVENOJ ŽIVOTNOJ PRAKSI.

12. Ima Svedenborg u ovom smislu jedno odlično zapažanje (u delu „Nebo i pakao“). Hrišćanskom terminologijom je iskazao ono što su, pretpostavljam, bila viđenja funkcionisanja života u nekim višim sferama, no, hrišćanska terminologija ne smeta da se uoči suština. Kaže: Anđeli u tim svetovima – ČIM PRIME BOŽJU ISTINU U SVOJE UMOVE, ODMAH PO NJOJ DELUJU, odmah je pretvaraju u dela.

13. I to je razlog koji me u vezi sa pisanjem koči više nego nekakvi eventualni Zlotvorski uticaji.

14. Bio je period kada mi je raskrinkavanje KPZ-Mrcvarilišta i njegovih „ideologa“ i „branitelja“ (osobito drevnih duhovnih dela, kao i svih duhovanjka koji ne „priznaju“ planetarni KPZ) bilo motivišuće.

15. Do neke granice to jeste korisno, neophodno. Međutim, kada se pređe ta granica, onda se zapitate: „Pa šta sa tim?!“. To jesu laži i podvale, ALI TO, ŠTO JA UOČAVAM LAŽI I PODVALE – „NI ZA JOTU“ NE MENJA MOJ ŽIVOT! Mogu do besvesti da gomilam takve opise i analize, a ostajem i dalje bespomoćni zarobljenik.

16. Stvar je u tome da tragamo za načinima na koje možemo da izvodimo promene, NARAVNO, najpre svako u svom životnom kontekstu, I ONE PROMENE KOJE POSTAVI KAO CILJEVE. Što je svest o KPZ-Mrcvarilištu šira – i potreba za promenama je temeljnija.

17. Dakle, do nekog trenutka je raskrinkavanje KPZ-podvala i nekakvo otkrivanje istina o našem robijaško-planetarnom ambijentu imalo smisla, imalo je smisla stavljati drugima na uvid takva otrkrića.

18. Onda shvatite da samo shvatanje istine ne menja stvari, VEĆ – DA ISTINU TREBA PRETOČITI U DELANJA. U one tipove ličnog delanja, u ličnom životnom krugu, o kojima je i inače pisano u ovim tekstovima, ne u nekom mesijanskom smislu sa okupljanjem ljudi, itd.

19. A ZNAM SIGURNO DA LJUDI, KOJI SU ČAK I ZAINTERESOVANI ZA OVAKVE (ne bukvano samo za ove ovde) TEKSTOVE – NISU ZAINTERESOVANI I ZA ZNAČAJNIJE PRAKTIČNE KORAKE.

20. Uglavnom sve počinje i završava se sa čitanjem ovakvih tekstova, eventualno – i uz „nastavak“ sa malo razgovora o ovakvim temama, ako imaju sa kim da o ovome popričaju.

21. Tako da ono, što deluje ohrabrujuće, „eksponencijalna kriva“, u stvari nije (izvini, Dejane, na predočavanju surovih KPZ-mehanizama) ni od kakvog značaja.

22. OD ZNAČAJA BI BILA „EKSPONENCIJALNA KRIVA“ SA PRIMENOM IDEJA U PRAKSI.

23. Ja nikada nisam nudio svoje praktične koncepte kao najbolje, ali – a) jesam ih nudio kao rešenja koja su se meni do sada otkrivala kao delatna (uz napomenu da su stalno u toku moje praćenje efekata i korekcije), b) „priznavao“ sam, tj. često i dokazivao, da od postojećih, bar meni poznatih, repertoara „duhonih praksi“ nema nijedne uistinu delatne, efektivne, razvojno-oslobodilačke.

24. U tom smislu bi mi pisanje imalo smisla kada bi blog, ili neka druga internet-varijanta, bila „teren“ ili „poprište“ za razmenu iskustava o primeni raznih praktičnih koncepata, ZA KRISTALIZOVANJE NAJBOLJIH, NAJEFIKASNIJIH REŠENJA.

25. U tom smislu sam i govorio o „kibicerstvu“. Da ne ispadne uvredljivo: ne u smislu nekoga ko nije sposoban da i sam zaigra (šah), već – ko je lenj ili inertan, ne želi da se u to upušta.

26. A „materijala“ za ovakva isprobavanja ima „rasutih“ po blogu uzduž i popreko.

27. Poslednja dva teksta bih preporučio kao nešto što se može lako i bezbedno isprobati upravo sada, „u eri“ TZV. godišnjih odmora.

28. Ja maltene tvrdoglavo idem za idejom koju je i (inače podvaldžija kao i toliki drugi) Imanuel iskazao na svoj način (tj. ja sam za tom idejom „išao“ oduvek, ali mi je bilo zanimljivo da je pričitam kod još nekog): tragajmo za izvornim Stvoriteljevim zakonima i primenjujmo ih.

29. A što sam ja iskazivao na svoj način: tragajmo za kodovima naših izvornih moći, i aktivirajmo ih.

30. To je SAVRŠENO TEŠKO, jer smo i u robijaškoj poziciji, i zamagljene svesti i osakaćenog uma, ali – u poslednja dva teksta su otkriveni neki principi preko kojih se svakako pomalo približavamo našoj izvornosti, dakle, prethodno ipak i nije savršeno nemoguća misija.


Uzgred, u prolazu kroz sobu u kojoj je televizor (jer u mojoj sobi ga nema, odavno ga ne gledam) čujem, pa zastanem minut-dva da „propratim“ dva segmenta (iz dve emisije).

U jednoj neka „Antidot-mreža“ („neka“, jer ta dešavanja ne pratim, pa mi je „neka“) otkriva na osnovu dokumenata „nečuvene mahinacije“ dvojice političara iz „bivšeg (srpskog) režima“ (D. Đilas, B. Pajtić), a vezane za finansije same njihove („rođene“) stranke. Jedan od njih, čak, otkupio dug sopstvene stranke, pa nametnuo članovima sopstvene stranke da taj dug vraćaju, dakle njemu, po zelenaškim kamatama.

U drugoj: diskusija o vakcinama. Na jednoj strani lekar koji je u ime svog udruženja tužio druga udruženja koja su protiv vakcinisanja, na drugoj strani dvoje predstavnika tih drugih udruženja, među njima i gospodin M. Petrović, pomalo poznati „jutjub-lik“. Onaj lekar, čim zinuo odmah zapahnuo „eter“  nelogičnostima i besom (npr: oni koji propagiraju borbu protiv vakcinisanja delimično su krivi za smrt osoba koje su umrle od malih boginja). M. Petrović i gospođa iz nekog od tih udruženja: prihvatljivim argumentima ukazuju na to da vakcine ne da nemaju dokazano korisno dejstvo koje im se pripisuje, nego ima značajnih naučnih podataka koji upućuju upravo na štetno dejstvo (npr. jasna veza između povećavanja broja vakcina i povećavanja procenta autistične dece u Americi). Dodatno, vrlo je zanimljiv (ne i baš u rangu dokaza) lični primer g. Petrovića: najmlađe dete, koje nije vakcinisano – neosetno je prebolelo male boginje, stariji sin, koji je vakcinisan – uz velike plikove po celom telu. – Njih dvoje su takođe ukazali na spregu lekara i farmaceutskih „lobija“…

Ni prva, ni druga oblast, kao ni teme iz njih, ne zanimaju me posebno, te ih nisam nešto ni istraživao, ovde nam je bitna DUHOVNA SUŠTINA koja stoji iza ISPOLJENIH DEŠAVANJA. Kao što reče Štajner za snove: posmatrajte glavnu nit fabule, a ne detalje (koji mogu da zavedu na stranputicu).

Na jednoj strani su mahinacije, podvale, nanošenje štete ili nastojanja na nanošenju štete drugima, egoistički motivi. Ljudi koji na ovaj način deluju u okviru političkih, društvenih, profesionalnih, itd. struktura – svakako da SLEDE NEKE VIŠE PROTIVRAZVOJNE IMPULSE.

Ne mislimo da im bukvalno neko „iz visina“ došaptava šta da rade, već, jednostavno, preko programa koje nose u sebi – oni su usmeravani ka određenim vidovima praktičnog mini-Zlotvorskog delovanja.

Na drugoj strani imamo ljude sa IMPULSIMA KA ISTINI, njihova nastojanja da se raskrinkaju mahinacije, podvale, itd, i da se otkrije istina.

Ovo je planeta kojom očigledno, po ubedljivo dominantnim protivrazvojnim i eksploatatorskim dešavanjima gospodare protivrazvojna bića, mi ih ovde označavamo kao bogove Parazite-Zlotvore-Štetočine, tako ih označavamo po efektima njihovog vladanja Zemljom i ljudima.

Stoga je očekivano njihovo navođenje, direktno ili indirektno, ljudi koji su im u duši naklonjeni, na činjenje onoga što se označava kao Zlo.

Kako je Zemlja uz mnogo toga lošeg i – kosmički Karantin, to znači da do ljudi koji u duši NISU NAKLONJENI bogovima Parazitima-Zlotvorima-Štetočinama – ne mogu da dopru analogno suprotni impulsi od strane moćnih razvojnih bića, a koja se, normalno, ne mogu nalaziti unutar kosmičkog Karantina, već van njega.

Što znači: ljudi koji nastoje na raskrinkavanju mahinacija, podvala, Zla, i koji se bore da se istine u svim domenima zemaljskog postojanja razotkrivaju – deluju po kodovima naklonjenosti Istini, koje nose u sebi. Da li te kodove nose u svom biću koje je van ovozemaljskog postojanja, u biću koje je „sišlo“ u konkretnu DNK-građu, ili (a možda su povezano oba elementa u pitanju) su to kodovi koji postoje u one tri milijarde informacija u DNK, a moglo je da ih aktivira (vaninkarnacijsko) biće koje je sišlo u određenu DNK-građu: ne znamo.

Ali možemo da pratimo taj fenomen, i kod ljudi oko sebe, a, valjda, i u sebi: mi imamo konkretna lična i društvena dešavanja, često vrlo banalna, ali u kojima se mogu vrlo jasno „ČITATI“ odrazi nekih dubljih kosmičkih fenomena.

Opredeljenje za Istinu, za njeno razotkrivanje, svakako je u smeru razvojno-oslobodilačkih nastojanja. Ali, angažovanje na ovozemaljskom razotkrivanju istina – ne znači samo po sebi pomake u svesti. Otkriva to angažovanje da je osoba razvojno orijetisana, ali, ako se ona zaglibi u raskrinkavanjima mahinacija i razotkrivanju istina, a svest joj se ne izdiže pritom do širih sagledavanja perspektiva kojima oblast u kojoj deluje pripada – nema rasta svesti.

Uzmimo drugi na početku navođen primer. U redu je da neko ima polje delovanja u vezi sa razotkrivanjem farmako-lekarskih mahinacija, ali – pet života može da utroši da bi se prekopavalo to polje, i da se posao ne dovrši. I da pritom svest i Energija onoga ko na tome radi u tome potonu sasvim.

Povežimo ovo pitanje sa onim što smo već ranije konstatovali: sasvim je u redu i korisno ovakvo delovanje, ali – zbog njega, u ime njega, ne smeju se, radi sopstvene svesti, gubiti iz vida SUŠTINE. A jedna od suština je: nisu lekari i farmaceuti koji se bore za nametanje štetnog vakcinisanja IZVORNI UZROČNICI ove društvene pojave. Činjenica koja bitno menja i način rezonovanja o ovoj pojavi. Ali i zaključke o sopstvenom delovanju i o količini Energije koja se u to delovanje ulaže.