Otkrivenja našeg doba

Zemlja kao Zatvor sa zatvorima

Komentar ispod teksta koji sam na jutjubu postavio ispod citiranog snimka:

Branko Milosev
Ali i u zatvoru postoji zatvor.

I moj odgovor:

Tačno! Deluje kao igra rečima, a u stvari u pitanju je dublja istina.

Mi zaista živimo u tim koncentričnim krugovima. Na fizičkom nivou – zatvori su za prestupnike i kriminalce. Ostali su slobodni. Čovek slobodno bira posao kojim će se baviti, slobodno odlazi na posao, slobodno podiže novac na bankomatu, itd.

Kada se celo njegovo funkcionisanje osmotri sa nadfizičkog ili metafizičkog stanovišta – vidi se da su sve te njegove slobode ILUZIJA. Vidi se da on, u stvari, tako tobože slobodan: ŽIVI U PLANETARNOM ZATVORU.

Svi mi smo robovi u raznim kontekstima: porodice (ili nekih njenih članova), religije, novca, posla, itd.

Neki „slobodan“ čovek radi vrlo težak fizički posao, energetski se iscrpljuje, za neku „crkavicu“, jer ima brojne članove porodice, o kojima mora da brine, itd. A što on slobodno ne napusti porodicu? Što slobodno ne ode na neki drugi posao koji će mu biti „laganica“? Što slobodno ne ode u neke druge životne uslove u kojima će se kao ljudsko biće ostvariti? Itd.

Ruski naučnik o Zemlji kao Karantinu

Aleksander Panov, vodeći istraživač na Institutu za nuklearnu fiziku pri Moskovskom državnom univerzitetu izjavio je za rusku državnu agenciju da je moguće da je naša planeta „rezervat“ u kojem su nas mnogo naprednije civilizacije sa drugih planeta na neki način izolovale od kontakata i nadgledaju naš razvoj, ne želeći da se mešaju i utiču na njega…

Ako smo „Karantinu“, možda su nam zbog toga signali koje nam šalju razumna bića sa drugih planeta blokirani…

Već nekoliko godina koristim sintagmu „Zemlja kao Karantin-Pakao-Zatvor“.

I pišem o Zemlji i o životu na njoj – u tom kontekstu.

Do tog zaključka se dolazi takoreći običnim metafizičkim proučavanjem nas, našeg života, života na Zemlji.

Na jednoj strani – objektivno je dokazivo da je Zemlja Karantin-Pakao-Zatvor.

Na drugoj strani – Zemlja i život na njoj je ogromna, strašna KPZ-Iluzija.

Što znači: ljudi žive u tom kosmičkom Karantinu (i dalje: Paklu, Zatvoru), A DA GA UOPŠTE NISU SVESNI.

Zato i smatram da se rastom svesti ili tzv. duhovnim Buđenjem:

a) čovek otrgne opsenarstvu KPZ-Iluzije,

b) čovek postane svestan Zemlje kao Karantina-Pakla-Zatvora.

Kako „rastočiti“ Karantin (i dalje: Pakao-Zatvor)? Ili kako „probiti“ Karantin?

Naučni smer iz videa smatram pogrešnim.

A šta drugo i da se očekuje od nauka koje su upravo produkti te strašne KPZ-Iluzije?!

Ne spoljašnji smer – ka kosmosu i nekakvim tamo razvijenim civilizacijama.

NEGO UNUTRAŠNJI SMER!

Smer potrage u nama samima.

Smer aktiviranja naših „zaturenih“ moći.

TIM putem, aktiviranjem TIH moći – idemo „u susret“ razvijenim civilizacijama.

A ne izgradnjom fizičkih instrumenata.

Jer – ko gradi te instrumente?!

Ko će da ih koristi i da tumači prikuljene informacije?

ČOVEK/NAUČNIK POTKRESANIH MOĆI!

Žalosno i zabrinjavajuće sužene svesti!

Tamna strana Meseca

1.

Neka metafizička pitanja koja proizilaze iz videa ili kojima video može biti inspiracija…

2.

„Čovek današnjice“, čovek Mase ili metafizičkog Stada…

Ima totalno porinut  fokus u pitanjima svog svakodnevnog funkcionisanja.

Osam svakodnevnih sati na poslu, posle toga problemi, zabave, druženja, televizija…

Celokupnost Postojanja, celokupnost vasione svedeni su mu na taj životni krug.

Nema tu ni tamne strane Meseca, ni milijardi detalja i pitanja iz samo nama fizički vidljivog svemira.

3.

I nije pravi ili suštinski efekat gledanja ovog videa u trenutnoj nespoznatljivosti fenomena tamne strane Meseca.

Već u podsticajima da se pažnja usmeri na nešto što je iznad onog životnog kruga u kojem mu je pažnja svakodnevno zarobljena.

I da imamo iole normalnije obrazovanje – ovakve zapitanosti bi bile deo programa.

Što vrlo često i nema pouzdanih odgovora, kao u pokazanom slučaju sa tamnom stranom Meseca – nije ni bitno. Nije stvar u postojećim odgovorima već u vrsti zapitanosti.

4.

Drugo metafizičko pitanje…

Tamna strana Meseca nam je još uvek enigma, i uz svu razvijenost savremene tehnologije i uz nepregledne fondove naučnih saznanja.

Sa kojima se osećamo toliko moćnima (kao bića ili kao vrsta).

A MESEC NAM JE NAJBLIŽE NEBESKO TELO! Prvi svemirski „komšija“.

A gde su „bezbrojna“ nebeska tela i fenomeni udaljeni hiljadama svetlosnih godina?!

Mučnina je u umu i da se samo pomisli na njih!

Ako danas takoreći ništa suštinsko još uvek ne znamo o Mesecu, koliko hiljada godina nam treba da počnemo spoznajno da prodiremo u prostranstva kosmosa hiljadama svetlosnih godina udaljena od nas?!

5.

Da li mi u svom PRIRODNOM razvoju tek idemo ka tome da dublje, potpunije spoznajemo kosmos?

S obzirom na očiti razvoj nauke i tehnologije. Uporedimo sadašnja naša znanja o njemu sa onima koja samo, kao čovečanstvo, imali pre, na primer, hiljadu godina!

6.

Ili su sadašnje naše spoznajne nemoći i ograničenosti kao vrste – upravo posledica NEPRIRODNOG mentalnog osakaćivanja Čoveka?

Vratimo se na početna pitanja iz ovog teksta…

Stilom življenja čovekova pažnja je duboko zaronjena u sitnice svakodnevice.

U kojima vidi smisao života.

Da na Čoveka nije Neko ili Nešto destruktivno uticalo – koja je verovatnoća da Čovek u svom razvoju SVOJEVOLJNO izabere stil življenja koji ga kao biće ukopava u ograničenostima ovog sveta?!

Tako da mu je i sam pojam individualnog razvoja DISTORZIRAN! Razvijaš se ako završiš određene škole, ako napreduješ u karijeri, ako stekneš što više novca, itd. „Klasika“ logike Stada!

A ne tako što za(s)lepljene pažnju i misao pomalo, bar povremeno, u sistematski postavljenim trenucima svoje kontemplacije, odvojiš od svega toga i okreneš ih, za početak, bar ka tamnoj strani Meseca?!

Dubinska dešavanja

1.

Dubinska, u ljudima, u kolektivima (narodima).

Površinska: „korona“.

I sve ostalo što vidimo, čitamo, čujemo oko sebe.

Dubinska i površinska su u sprezi, jasno je.

Međusobno se uslovljavaju, pojačavaju, odražavaju.

Ko i kako pokreće jedna, ko i kako druga – ne znamo.

Što nam ne smeta da se duhovno/metafizički praktično snalazimo i „plivamo“ najbolje što možemo.

2.

Mehanizmi i problemi koje ljudi nose, uzmimo domen koji nam je bliži i bitniji za lično snalaženje – kao pojedinci.

Već izbijaju, izbijaće sve silovitije.

Kako se orijentisati i snaći?

3.

A) Samoispitivanje i preispitivanje, shvatanje dešavanja, menjanje nazora, navika, itd.

Ova preporuka je SADA „mrtvo slovo na papiru“.

Ko se u ovome, u ovoj veštini već do sada nije dovoljno izveštio – kasno je.

Sada će svako da bude prinuđen da se snalazi kako zna i ume.

4.

B) Postupak nazvan Čišćenjem.

Da ne zalazimo u neke široke priče o njemu.

Već je tih priča dosta bilo i ovde na blogu.

Bar za mene dokazan način: dopuštanje da u ležećem opuštanju izbija šta ima da izbija, smireno suočavanje sa tim sadržajima, energijama, programima.

Možda ću posebno još nešto dodatno o tome da napišem.

5.

C) To je Čišćenje.

Ali je i način sređivanja energetike.

To će takođe da se vremenom pokazuje kao očigledan problem.

I vremenom će ljudi sve više biti upućeni na suočavanje sa njime.

Na rešavanje kao problema.

Što znači i radikalne promene u stilu ili načinu življenja.

U organizaciji ili struktuiranosti dnevnih ne-aktivnosti.

6.

U tom smislu…

I meni se skoro sve (izuzimam neke finese) što sam ovde pisao o ENERGETICI, STABILNOSTI I RAVNOTEŽI – dokazuje kao ispravan smer.

Dokazuje, na neočekivane načine!

Dokazuje ne samo u mom slučaju, već i u shvatanjima do kojih dolazi jedna osoba iz familije, a koja počinje praktično da primenjuje neke glavne „postulate“ o kojima sam pisao.

Vrlo korisno poređenje i iskustvo.

Pa ću možda vremenom nešto više i o tome.

Demistifikacija „zakona privlačenja“

1.

Pozitivnim mislima i emocijama privlačite pozitivna dešavanja i ljude u svoj život.

Negativnim – negativne.

Ili, u poznatoj sažetoj formulaciji oca Tadeja: „Kakve su ti misli – takav ti je život“.

2.

Kao i kod toliko ideja, ne samo u duhovnosti/metafizici: inicijalni impuls je dobar, iskazuje neku istinu.

Ali onda, kako se nastavlja sa razvijanjem, sa „razgranavanjem“ ideje i sa obogaćivanjem detaljima – ona počne da se deformiše, distorzira.

U konačnici: zdravo jezgro više i ne uočavate, A SUŠTINA IDEJE JE PREMEŠTENA NA DISTORZIRANE „DELOVE“.

3.

Da pođemo od GLUPOSTI koja je postala suština koncepta „zakona privlačenja“.

Ili, vice versa: od gluposti u koju se izvrgnula suština „zakona privlačenja“.

Opozicija pozitivno – negativno, pozitivne – negativne misli i emocije, iz kojih proizilaze, KOJI PRIVLAČE: pozitivna – negativna dešavanja (ljude).

4.

Pozitivno – negativno su RELATIVNE oznake ili svojstva (do razmera „okruglo, pa na ćoše“).

Ista „stvar“ ili pojava može biti I POZITIVNA I NEGATIVNA.

Zavisno od konteksta ili ugla posmatranja.

Ono što je danas pozitivno – sutra može biti negativno.

Nešto u jednoj situaciji može biti pozitivno – u drugoj negativno (televizija, kompjuter…).

Ono što je na jednom, nižem  nivou pozitivno – na višem, duhovnom/metafizičkom nivou može biti negativno (napredovanje u karijeri i društveni uspesi, sve više novca i materijalih dobara /obilje/, itd.).

Iz jednog ugla posmatrano nešto može da izgleda kao negativno (teška stanja u procesu čišćenja svesti, doživljaj da se radi o nečem lošem i zlokobnom) – iz drugog ugla kao pozitivno (stepenica u rastu svesti).

5.

DAKLE, KOJOJ TO, KAKVOJ POZITIVNOSTI DA SE TEŽI, u mislima i emocijama?!

Na primer, težiti, misliti o napredovanju u karijeri i obilju.

Na nižem, neduhovnom nivou – pozitivnost par exellance!

Na višem, duhovnom nivou – negativnost, jer to podrazumeva podređenost fokusa i Energije nečemu što je od drugorazrednog, čak u nekim slučajevima od marginalnog značaja.

Na drugoj strani – čišćenje i rast svesti, kao pozitivnost višeg duhovnog nivoa. Ona je negativnost na nižem, prizemnom, neduhovnom nivou, jer znači gubljenje vremena na neke „nebuloze“, i znači suočavanje sa negativnostima koje izbijaju iz podsvesti/nesvesnog.

6.

Kojom još glupošću je „obogaćen“ koncept o „zakonu privlačenja“?

FOKUS TREBA DA VAM BUDE „NA STRAŽI“ 16 SATI DNEVNO!

Grublje ili suptilnije – vi treba skoro sve budno vreme da pazite da vam u misaono polje ili polje pažnje ne upadaju negativnosti.

Na drugoj strani – grublje ili suptilnije, treba da se naprežete da mislite i osećate se pozitivno.

MOŽE LI SE NA OVAJ NAČIN NORMALNO PSIHOFIZIČKI FUNKCIONISATI?!

Naravno da ne može!

7.

Može li se uz primenu „zakona privlačenja“ postići DUBINSKA OPUŠTENOST?!

Naravno da ne može!

Mada se u nekim varijantama „zakon privlačenja“ „uglavljuje“ i u neka duhovna učenja, pa i povezuje sa meditacijom – SVE DOK VI IMATE ORIJENTACIJU DA SKORO CELODNEVNO NADGLEDATE SVOJE MISLI I EMOCIJE, OTPIŠITE MOGUĆNOST DUBINSKE OPUŠTENOSTI.

Obaška i zato što postizanje dubinske opuštenosti znači, što je i dosta logično, postupno otvaranje „kapija podsvesti“, a tek tu mogu da počnu da „kuljaju“ negativni sadržaji, od čega oni sa ovakvom opredeljenošću beže „kao đavo od krsta“.

8.

Distorziranost u ovom konceptu („zakona privlačenja“) ogleda se i u samom pojmu PRIVLAČENJA.

Kao – određene misli nešto PRIVLAČE!

Kako da ne! Samo vi sedite i mislite do iznemoglosti pozitivno! Neke potpuno neodređene u smislu sadržaja, a svakako pozitivne  misli. Neke lepe, pozitivne maštarije. Mislite da ćete time zaista nešto da privučete?!

Umesto privlačenja adekvatniji izraz bi bio: REALIZACIJA.

Kumulativno mišljene, određene misli mogu da se REALIZUJU, bukvalno ili u prenosnom smislu – da se materijalizuju.

9.

Dakle, dolazimo do onoga što može da bude zdravo jezgro „zakona privlačenja“.

CILJEVI! CILJEVI! CILJEVI!

Još je (čini mi se) E. Huserl rekao: „Čovek je biće intencionalnosti“.

Biće stalnog postavljanja ciljeva i težnji ciljevima.

Ta INTENCIONALNOST je ono što svako uočava, na svakom koraku u svom životu.

Od samog ustajanja i prvih poteza u novom danu: nižu se u nizu, dok se ne legne da se spava, pomisli na ono što treba raditi (doručkovati, oprati sudove, otići do prodavnice, itd.).

10.

Stvar je u tome da „običan“ čovek sa ciljevima „radi“ NESISTEMATIČNO, „onako kako vetar duva“, kako ga okolnosti navode, kako je prisiljen, šta mu padne na pamet.

ZASLUGA ONIH KOJI SE BAVE „ZAKONOM PRIVLAČENJA“ JE U TOME ŠTO SE RAD SA CILJEVIMA PRETVARA U SISTEMATIZOVANU SVAKODNEVNU AKTIVNOST.

Pretvara se u jedan model, u kontinuitet bavljenja, u kontinuitet fokusa.

11.

AKO JE SUŠTINA „ZAKONA PRIVLAČENJA“ U CILJEVIMA – ONDA TREBA SASVIM ODBACITI „CIRKUS“ ILI „ŠARADU“ SA „POZITIVOM“!

CILJEVE TREBA TRETIRATI – BEZLIČNO.

Kao što se oni i inače tretiraju u netajnaškim primenama.

SVAKO NA SVETU POSTIŽE CILJEVE – AKO IM DOVOLJNO UPORNO, POSVEĆENO TEŽI! Ako veruje u njih, ako ima kontinuitet ili sistematičnost u bavljenju njima.

TO NEMA NIKAKVE VEZE SA POZITIVNOŠĆU (ili negativnošću)!

Nigde u netajnaškim aspiracijama nije „pozitiva“ USLOV da bi se neki cilj postigao!

Baš naprotiv! Čovek može da postavi i negativan, destruktivan cilj. Ako mu posvećeno teži – postići će ga. Treba li navoditi primere za to?!

12.

TAJNAŠKO DRAMATIČNO INSISTIRANJE NA „POZITIVI“ IMA JEDAN DRUGAČIJI SMISAO.

I upravo taj drugačiji smisao JESTE drugo zdravo jezgro koncepta o „zakonu privlačenja“.

Kao što je već rečeno – „obični“ ljudi se ne bave sistematski ciljevima.

Ne bave promišljeno, osvešćeno, kontinuirano.

Uz to: ljudi i inače imaju problem sa tzv. parazitskim mislima, svakakvim mislima koji im/nam padaju na pamet, od kojih se prave misaoni kolopleti, „filmovi“ koji se ponavljaju po nekom automatizmu.

Parazitske misli su posebna, komplikovana priča, njihova eliminacija takođe…

SUŠTINA JE U TOME DA U ČOVEKOVOM UMU ZAISTA MOGU DA DOMINIRAJU, kao što kažu tajnaši – NEGATIVNE MISLI.

Ono što dominira u našem umu  – teži realizaciji.

13.

Jer, mi smo bića intencionalnosti – preko naših misli.

Mi stalno nečemu težimo, a svakoj težnji prethodi misao, pomisao (makar munjevita i nejasna), slika cilja.

Prepuštanjem dominaciji loših misli – čovek kao da loša dešavanja NEHOTICE postavlja za ciljeve.

I onda zaista imamo to što se u objašnjenjima „zakona privlačenja“ dobro uočava: da ljudi sa sumornim mislima mogu da „privuku“ loša dešavanja i loše ljude u svoj život, loše zdravstveno stanje, itd.

Ali ne dešava se to zbog PRIVLAČENJA.

Već zato što takvi ljudi nehotice preko takvih misli postavljaju sebi takve ciljeve.

U suštini – takve ciljeve i postižu!

14.

Dakle, demistifikovana, priča o „zakonu privlačenja“ je savršeno jednostavna!

U skladu sa tim i taktika ili metodologija, praksa – savršeno su jednostavne.

Uzmite bilo koju tajnašku metodu ili model – nećete pogrešiti.

Suština je već naglašena: o ciljevima treba sistematski razmišljati, odnosno sistematski im težiti.

Što na misaonom planu, što praktično, tamo gde je bar neki vid prakse moguć.

15.

A zašto se onda podiže tolika halabuka na planetarnom nivou oko tajnaštva i „zakona privlačenja“?!

Čemu planetarni „cirkus“ sa tolikim varijantama tajnaških modela, tolikim strujama, koučinzima i transfersinzima, sa tolikim brojem knjiga, od kojih su neke prodate u milionskim primercima, toliki filmovi, jutjub-kanali, svakovrsni seminari, itd.?!

Da ti pamet stane!

Čemu?! PA, JASNA STVAR, ZBOG PROFITA!

Jer oni koji „prodaju maglu“ o „zakonu privlačenja“ – nastoje da tom „maglom“ PRIVUKU novac u svoj život.

A da bi to postigao – svako nov na ovom polju mora da izmisli neku novu varijantu priče o „zakonu privlačenja“, da je obogati novim detaljima, svojim iskustvima…

16.

Tako stvar stoji za potrebe nekog običnog ili prosečnog interesovanja.

E, ali na duhovnom ili metafizičkom nivou – priča o „zakonu privlačenja“ je MNOOOGO, MNOOOGO komplikovanija!

Kao i njena taktika ili metodologija.

Jer je i cela postavka sa onim što se u tajnaštvu označava kao „zakon privlačenja“ – potpuno drugačija.

Jer su na ovom višem konceptualnom nivou i kosmološka postavka Zemlje, pozicije čoveka i čovečanstva – potpuno drugačiji.

Tek na ovom domenu je jasno zašto „zakon privlačenja“ u nekim slučajevima štedro deluje, u nekima ne. (Postojeća tajnaška objašnjenja o tome naravno da „ne piju vodu“, budući da se zasnivaju na iluzionističkoj, mistifikovanoj varijanti „zakona privlačenja.)

(Na duhovnom/metafizičkom nivou, u smislu nove duhovnosti i metafizike. Tamo gde su neki postojeći duhovni pravci uključili u svoj model ili teoriju i „zakon privlačenja“ – priča o mistifikaciji je potpuno ista kao i u tajnaštvu. Naravno, uz neke uzvišenije duhovne „oblande“.)

Tzv. zakon privačenja (sličnosti)

1.

Jedan od „svetih“ tajnaških zakona ili principa.

Pozitivnim mislima i emocijama privlačite pozitivna dešavanja i ljude u svoj život.

Negativnim – negativna.

2.

Iluzije su „strašna stvar“!

Možete da se „utripujete“ u koji god „fazon“ hoćete!

Da vidite „zakon“ koji god hoćete!

Svet Iluzije će vam uzvratiti.

Vi ćete zaista i biti uspešni u svojim iluzornim naporima.

Uspešni, naravno, po iluzornim kriterijumima.

3.

U redu, ovo je nekome izvesno metafizičko „fantaziranje“.

Ali uzmimo činjenice koje su očigledne svakome ko se usudi da bar na trenutak bude van iluzorne percepcije relnosti.

4.

Prijateljske veze.

Privlačenje po sličnosti jeste tu u prvom planu.

Iza toga je BAZA u suprotnostima.

Prijateljstva se sklapaju po nekim sličnostima: vole se „iste stvari“, imaju se isti nazori, hobiji, navike, itd.

SUŠTINSKI te veze održavaju suprotnosti.

Dve prijateljice koje su, obe, ćutljive? Ili obe veoma pričljive?

U prvom slučaju nema dijaloga, u drugom – ne mogu jedna od druge da dođu do reči.

Obe vole da gospodare i kontrolišu? Nema tu dijaloga ni prijateljstva!

5.

ALI…!

PRIJATELJSKE VEZE SU NEOBAVEZNE!

Veza traje dok traje.

Niko nikoga ni na šta ne prisiljava, nikakav zakon nikoga ni na šta ne obavezuje, itd.

I dve osobe koje su prijatelji – nisu 24 sata zajedno.

Te se veza sa sličnostima u prvom planu može održavati.

6.

Bračne veze.

SUPROTNO!

Ima, naravno, izuzetaka, ali samo retkih izuzetaka.

U prvom planu su suprotonsti, u drugom – neke, ponekad i skoro marginalne, sličnosti.

Jedan partner je nervozan, drugi smiren, jedan trpeljiv, drugi autoritaran…

I obično je ta suprotnost I PO „DOZAMA“ tih karakteristika.

Privuku se blaže autoritarna i blaže trpeljiva, ili izrazitije autoritarna i izrazitije trpeljiva osoba.

7.

LJUDI, ŽIVIMO U SVETU DUALNOSTI!

Jedna „linija“ Ravnoteže upravo znači da su oba pola dualnosti podjednako prisutna ili istog intenziteta.

Nema šanse da neko indukuje ili produkuje jake pozitivne emocije, a da njima nasuprot u nekim regionima njegovog bića ne narastaju negativne emocije istog inteziteta.

Ako im neko ne dozvoljava da izbijaju – znači da ih potiskuje.

Šta se u tom slučaju dešava sa takvom osobom… u to neću da zalazim, jer i ne znam, a i ne zanima me.

8.

Neka vrsta Ravnoteže, recimo u braku, je moguća upravo na osnovu toga što se dvoje privuku po zakonu suprotnosti.

Brak koji je u nekoj vrsti Ravnoteže može duže da traje.

Brak u kojem se privuku po sličnosti – lako „puca“.

Zamislite bračni spoj dve agresivne ili dve apatične osobe!

9.

Priča sa „privlačenjem“ stvari i dešavanja je nešto komplikovanija, ali je „na istu foru“, ili po istim modelima.

U jednom slučaju su stvari koje nam nisu od nekog presudnog značaja (kao u modelu sa prijateljstvom), u drugom slučaju stvari koje su nam od presudnog značaja (kao u braku).

10.

Čisto proučavalački (i/ili introspektivno) osmotrite malo sopstvene i tuđe bračne i prijateljske veze…! (Tuđe – u smislu izvlačenja pouka i na osnovu onoga što uzgred primećujete ili znate, ne u smislu bavljenja tuđim životima.)

Da li uočavate kako sve „vrvi“ od zakona privlačenja sličnosti ili su ovde izneti principi nekako bliži realnosti?

Tzv. blokade

1.

U prošlom tekstu spomenute, pa mala dopuna.

2.

Korisne blokade.

Uzmimo: što prisiljenost, što svojevoljnost u preteranom trošenju Energije.

Blage blokade iskrsnu da nas opomenu (zamor, češće jače lupanje srca, nesvestica, itd.).

Ako se ne obaziremo, pa nastavimo: blage blokade pređu u jače, u male zdravstvene smetnje.

Ako se i dalje ne obaziremo na energetiku: blokade pređu u oboljenja.

3.

Oboljenje kao korisna blokada?

Čovek ne vidi da se opasno energetski urušava.

Bolest ga prisili da se u tome zaustavi.

4.

Štetne blokade.

POSLEDICA ČOVEKOVE INERTNOSTI U NEPREDUZIMLJIVOSTI.

Tu je svakako deo fobija.

Fobije su nam mistika. Ali deo njih svakako proizilazi iz nespremnosti za preduzimanje koraka, za suočavanje sa nečim.

Na primer: dugotrajna zatvorenost, strah-blokada da se izađe. Čak banalno: neko nije dugo vozio bicikl, auto, itd, strah-blokada da to ponovo radi.

5.

U ovom slučaju rešenje je u STALNOM PONOVNOM POSTAVLJANJU CILJA NA PREVAZILAŽENJU TE BLOKADE.

I u stalnom preduzimanju koraka, korak po korak, koliko je to moguće, tj. do granica podnošljivog.

Što se u psihologiji kaže: bihejvioralno.

6.

Vidimo da je vrlo je bitno da uočimo o kojem tipu blokada je reč.

Jer su rešenja za njih „dijametralno suprotna“.

Ho’oponopono: Energija, blokade, podsvest, itd.

1.

Zdravlje.

Kao naša odgovornost?

U tom smislu da od nas zavisi.

U značajnoj meri svakako jeste.

U meri u kojoj imamo slobodu raspolaganja svojom Energijom.

Ta sloboda je, nažalost, mala.

2.

Zdravlje kao cilj?

Treba da je podređeno kompleksu telo-um-duh.

I napredovanju i rastu tog kompleksa.

A ne cilj po sebi/za sebe.

3.

Pitanje Energije (sa velikim početnim slovom – jer mislim na njenu metafizičnost).

Ključno, svakako.

Mnogo ključnije nego što se misli u većini duhovnih učenja.

Odnos misli i Energije…

Tek za dugotrajnije promišljanje.

Na primer…

Mišlju biramo i procenjujemo ono što radimo. A ono što radimo – radimo povlačeći Energiju.

Iz pogrešnih ciljeva (ciljeve misao postavlja ili bira) – proizilaze pogrešne odluke, iz njih pogrešne akcije, dakle – pogrešno trošenje Energije.

Itd.

Pa protegnite tu perspektivu na ceo život…!

4.

Međutim, da li i u kojoj meri (obimu, procentu) mi SVOJEVOLJNO biramo, svojim umom, ono što radimo?

Da li nam um uočava dominaciju onoga što nam je nametnuto da radimo?

Ko nam nameće?

Nešto sistemi, nešto društvo, nešto tzv. osnovni uslovi opstanka…

A na vrhu piramide svih tih koji nam nameću – neki moćni Zlotvori-Paraziti. Dobronamerni dobrotvori sigurno nisu!

5.

Da će naš život kreirati energija (tj. Energija) usmeravana našim mislima?

Nije potpuno netačno.

Ali i daleko od potpuno tačnog.

Idemo mi ka tome, da gospodarimo i svojim mislima i svojim životima.

Ali smo predaleko od toga.

Predaleko… mislim na duhovno zrelo i odgovorno gospodarenje.

A tajnaši pokazuju da je moguć privid gospodarenja svojim životom već sada, ali – uz energetiku koja je „u autu“. I uz duhovni sunovrat.

6.

Energija je podložna manipulaciji od strane naše svesti, pa nakon toga i naše podsvesti.

Mnoooogo naivno!

Pa mi nemamo NI POČETNA ILI POČETNIČKA ZNANJA O METAFIZIČKIM DOMENIMA ENERGIJE!

A da umišljamo kako um može njome da vlada!

7.

Svidelo mi se poređenje Dr Hju Lena, koji kaže da je svest majka, a da je podsvest dete.

A ovo se već graniči sa glupošću (izvinjavam se g-dinu Lenu, koji ovo neće ni da pročita).

Mi nemamo ni početna/početnička znanja o podsvesti ili nesvesnom.

A daleko od toga da znamo da li i kako, koliko može svest da utiče na podsvest/nesvesno.

Pre će biti da STRAŠNI UTICAJI IDU SUPROTNIM SMEROM!

I pitanje je da li je naša podsvest/nesvesno – NAŠA, ili je pre ona „portal“ preko kojeg smo PODMUKLO-NEVOLJNO priključeni na Zlotvore-Parazite.

Na primer: šta znamo o snovima?

Pa oni nam svakako pristižu iz tog „rezervoara“ podsvesti/nesvesnog.

8.

Energetske blokade?

Aj-aj, prekomplikovano!

U redu, da uzmemo dosta poznatu „priču“ o energetskim tokovima u nama samima, o čakrama kao energetskim centrima…

Blokade, kao nekakva „zakrčenja“ u protocima Energije.

Kako i zašto do njih dolazi?

Niko živ za sada to ne zna!

Reći da te blokade nastaju zbog tzv. negativnih misli… deluje mi, ako ne baš komično, a ono svakako žalosno i neozbiljno.

9.

A ŠTA AKO SU BLOKADE KORISNE (što se kaže – pozitivne)?!

Arčite neodmereno Energiju.

U tom slučaju blokade vas zaustavljaju da se dalje ne urušavate.

Blokade izazvaju bolesti?

Pre će biti da bolesti nastaju zbog energetskog deficita, dakle, zbog arčenja Energije.

U vezi sa tim svako dobija prihosomatska upozorenja.

IZMEĐU OSTALOG I BLOKADE SU TAKVA UPOZORENJA.

Pitanje je da li ih čovek „čuje“. Da li ih uzima u obzir ili se oglušuje o njih.

Ako neumorno nastavlja sa arčenjem Energije – ona od psihosomatskog „probije“ na fizički plan, u vidu bolesti.

10.

Definisali smo da su misli i sećanja glavni uzročnici svih životnih i zdravstvenih problema.

Baš naivni „preterizam“!

11.

Kako bi izgledalo uopšteno obraćanje naše svesti (majka) našoj podsvesti (unutrašnje dete), gde bismo obuhvatili sve probleme koristeći proces Ho’oponopono:
Za početnike:
„Molim te oprosti mi za sva moja sećanja sa kojim sam blokirao i zloupotrebljavao moj život da teče nesmetano, žao mi je zbog toga, HVALA TI, VOLIM TE.“

Prava šizofrenija!

Razumem da su se mnogi duhovnjaci, pseudoduhovnjaci, psihoterapeuti i slični naprezali kroz istoriju da se domognu nekih spasononih formula za samopomoć i za pomaganje drugima.

Ali to nije opravdanje za pokušaje i tobožnja rešenja koji su u domenu neozbiljnih, često – u domenu ozbiljnih ljudi nedostojnih igrarija!

12.

A malo direktnije o suštini ove „drevne havajske tehnike“… kasnije.

https://novasvest.com/vesti?id=1312&cat=0&v=svest-energija-podsvest

Metafizička glupost tajnaškog koncepta o obilju

1.

Gospođa Ana Bučević.

Možda najautoritativnija na polju tajnaštva na našim prostorima.

Slučajno odabran poslednji video (kao što i inače sve primere nasumice biram, a zato da bih na njima pokazao neke opštije principe ili metafizičke zakonomernosti u savremenim dešavanjima).

Odličan da se pokažu neke od iluzija, i više od toga – duhovni sunovrati tajnaštva.

2.

Da ponovim, u vezi sa tajnaštvom, svoj stav.

Oni su nam odlično demonstrirali delatnu metodologiju.

I demonstrirali je, i mnogi i dokazivali.

Demonstrirali dobar postupak: definisanja ciljeva i težnje ciljevima.

I mnogo toga se u ovom domenu može „pokupiti“ od njih i primenjivati, naravno – uz ispravan duhovno postavljen smer.

ALI…!

Na drugoj strani oni pokazuju kako izgleda kada se daju donekle ključevi moći onima koji nisu DUHOVNO DORASLI TIM MOĆIMA.

Takvi kola svog bića vuku u duhovni sunovrat.

A PARADOKSALNO: pod krinkom sopstvene dobrobiti i razvoja.

Evo da to konkretno vidimo na nekim momentima…

3.

Zavist, zavideti drugima – loša osobina, loši postupci.

To nam je poznato i iz, bar nekadašnjeg školskog vaspitnog moralisanja. Poznata preporuka – ne zavideti drugima.

Pa dalje: u redu je preporuka gospođe Bučević – osvestiti emociju. Biti svestan negativne emocije, u ovom slučaju zavisti i ljubomore.

Naivno je stanovište da time što postajemo svesni neke emocije – samu emociju menjamo.

Uticaj na emocije nije u ingerenciji naše volje, ili jeste u neznatnoj meri. To su podsvesni ili nesvesni sadržaji i energije koje ne možemo kontrolisati. A koji mogu imati ogromnu snagu.

Sa emocijama treba da se suočimo u postupku dubinskog opuštanja. Dozvoljavamo da izbijaju, u potpunoj prepuštenosti i pomirenosti. To njihovo izbijanje je i postpak EMOCIONALNOG PROČIŠĆAVANJA, dakle, eliminisanja loših emocija, tj. razgradnje njihovih energija ili programa koji ih „nose“.

Ja sam se praktično u delotvornost ovog načina uverio „milion“ puta, i pre nego što sam čitao objašnjenja i psihoterapeutska iskustva Dž. Raskina u „Emocionalnom pročišćavanju“.

Dakle, svesnost neke loše emocije ili postupka – samo je „predvorje“ za nimalo lake postupke rada na emocionalnom čišćenju.

Naravno, mi možemo, kao što tajnaši štedro i rade, da se napregnemo i uđemo u iluziju vladanja emocijama, u iluziju produkcije željenih emocija.

A to je kao potkresivanje korova, dok koren ostaje da „radi“ i dalje. Dodatno što to može vremenom, kroz akumuliranje, da ima štetne psihosomatkse posledice, JER, U SUŠTINI, TO JE POSTUPAK POTISKIVANJA. A postupkom potiskivanja pritisak onoga što potiskujemo samo vremenom narasta i vremenom on probije napor uma da kontroliše situaciju, probije psihosomatski.

4.

Razlog zbog kojeg tajnaši nastoje na eliminisanju zavisti je „PRLJAV“.

Ne eliminišete lošu emociju ili loš postupak zato što su oni sami po sebi štetni za vaše funkcionisanje, već – ZBOG „LOŠE VIBRACIJE“, nekakvih loših vibracija kojima privlačite nešto loše u svoj život.

Ti ljudi, koji su pisali te kometare (pune zavisti) dolaze iz takve vibracije nedostatka, da im se životi nikada neće promeniti.

U pravom duhovnom/metafizičkom sagledavanju – suština je u tome da vi što bolje funkcionišete, što se postiže, između ostalog, i emocionalnim pročišćavanjem, a sekundarno je da li pritom privlačite dobra ili loša dešavanja u svoj život.

Poznata je zakonomernost iz života mnogih duhovnjaka – baš kako su kretali sa čišćenjem i rastom svesti, sve jače su privlačili probleme u svoj život. Za razliku od tajnaških iluzija, realni principi FUNKCIONISANJA POSTOJEĆEG SVETA su drugačiji: upravo su pritisci sve jači što se neko silovitije kreće stazom progresivnosti. Pa ta priča nam je poznata i iz istorije „običnih“, tj. nemetafizički/duhovno nastrojenih naučnika.

5.

O eliminisanju zavisti gospođa Bučević govori zato da ljudi „promjene svoje živote“: „Životi će vam se transformirati“.

Ovo je toliko naivno, da se graniči sa žalosnim!

Da se život promeni tako što se „poradi“ na sopstvenoj zavisti prema drugima.

Eh, kad bi za promenu neopisivo složenog života i nas neopisivo složenih u njemu – postojala takva jednostavna čarobna formula: svi bismo odavno već pevali kao ptičice na granama!

6.

Doduše, to je u paketu sa „stavljanjem ega pod kontrolu“.

OPET NAIVNOST DO NEBA!

To pitanje „ega“, onako kako se shvata i tretira u tajnaštvu, je posebna priča.

Ovde samo uzgredna opaska: onaj ko je tajnaški uspešan, kao gospođa Bučević, uspešan je zahvaljujući „stavljanju ega pod kontrolu“.

Ne zavideti drugima, biti srećan ako sve drugima ide od ruke, ako žive u „obilju“, itd.

ZAŠTO? Pa zato da bi vama lično sve išlo nabolje, da biste i vi isto tako privukli sve najbolje i najluksuznije u svoj život.

Ispada da je stavljanje ega pod kontrolu u funkciji dobitaka za taj isti ego.

DA NIJE U PITANJU FOLIRAŽA, savet bi ispao ovako nekako: „Ne zavidite drugima, naprotiv, budite tim srećniji što oni više imaju, PA NEKA CEO ŽIVOT VI SAMI PROŽIVITE U NEMAŠTINI!“.

7.

Da zaobiđemo mnoštvo drugih detalja i pitanja, uzmimo jednu od glavnih tajnaških iluzija ili jedan od glavnih putokaza za duhovni sunovrat: koncept o obilju.

Zapravo vas želim vratit na ona videa o obilju, o finansijskom obilju, o novcima…

Priča o tome kako je dugo i uporno vizualizovala, verovala i govorila da će imati novac, i, obilje stigne: banka joj odbori „minus“.

Stani, zatvori oči, zamisli obilje bilo čega što bi htio da se dogodi i gledaj kako ćeš se osjećati. I kada vam to postane dominantna vibracija, zakon privlačenja mora odraditi svoje. MORA, to je univerzalni zakon. (…) Koliko priča čujem, kakvim sve pričama svjedočim, ljudi koji nisu imali logičko objašnjenje za obilje, a danas ga žive.

8.

A) Zašto tajnaši toliko insistiraju na obilju, zašto toliko pasionirano teže obilju?

Jer podležu iluziji svih koji su na nekom nižem nivou razvijenosti svesti: KVALITET ŽIVOTA ZAVISI OD ONOGA ŠTO IMAMO VAN SEBE, od uslova koje imamo, od novca koji imamo, od luksuza u kojem živimo…

A kvalitet života, u stvari, zrelije, metafizički/duhovno posmatrano – zavisi od toga kako psihofizički i duhovno funkcionišemo. Da li imamo stablinost, Ravnotežu, dobru dnevnu ritmiku, da li smo se očistili od loših, teških energija i programa, da li postavljamo ispravne ciljeve,  u smislu ciljeva i vrednosti koji su već objašnjavani ovde na blogu, itd.

U redu je da se teži nekim OPTIMALNIM finansijskim i ostalim uslovima, ali – OBILJE UOPŠTE NIJE TEMA ZA KVALITETAN ŽIVOT ZA DUHOVNO IOLE NAPREDNIJU OSOBU.

9.

B) Pa su tajnaši toj svojoj iluziji dali i kosmološku dimenziju: Univerzum (njihov omiljeni izraz) je sam po sebi obilje (pa u vezi sa tim Obilje pišu velikim slovom).

Otkud oni to znaju? Pa, možda im je neki fantom došapnuo, neki Abraham ili neko slično čudo. A kako se uklapa u njihovu opsednutost imanjem – prihvataju i „rade“ tu konstrukciju do iznemoglosti.

Te time tobože daju i pomalo duhovne, kosmološke dimenzije svojoj obmani sa obiljem.

Obilje…

I zaista, kada se uporede energije koje imaju na raspolaganju velika nebeska tela (Sunce, itd.), sa sićušnim energijama koje su potrebne jednom malom ljudskom biću – u kosmosu zaista imamo obilje.

Ali ne u smislu tajnaškog metafizičkog SLEPILA!

Svako u Postojanju, planeta ili jedno sitno ljudsko biće – brine o raspolaganju energijom koja je u njegovom domenu.

I svako treba u svom domenu da brine o uravnoteženom raspolaganju Energijom.

10.

C) Jer drugi izraz za obilje je – Energija. Dobijati sve više novca, stvari, itd. znači, u stvari – dobijati sve više Energije. Novac sam po sebi je ekvivalent za uložen rad, tj. energiju (ili Energiju, svejedno). Zato je novac i ustanovljen. Što je neki proizvod, koji ćete novcem kupiti, luksuzniji, složeniji – više rada, dakle energije/Energije je u njega uloženo. Itd.

Privlačenjem sve više novca i samozatrpavanjem sa sve više proizvoda, napravljenih stvari, objekata, itd. – vi, u stvari, privlačite za sebe sve više i više energije/Energije.

A tajnaški princip je da se to postigne: najvećim delom vizualizacijom, i još nekim metodama koje znače: na što lakši način, što, opet, znači – SA ŠTO MANJE ULAGANJA SOPSTVENE ENERGIJE.

Čak i da ne uplićemo metafiziku u sve ovo: DELUJE LI VAM SVE OVO (uloži što manje, da bi dobio što više) KAO KOREKTNO I ISPRAVNO?

Ne „smrdi“ li vam tu nešto? Da, „smrdi“, jer naginje ka PARAZITIRANJU?

11.

D) Da bi bilo očiglednije o čemu se radi, postavimo stvari ovako…

Recimo da svi ljudi na svetu prihvate ovu tajnašku metodologiju, vizualizuju privlačenje obilja u svoj život, vizualizuju i poboljšanim kao-vibracijama privuku da se bave poslom koji vole.

Na svakom koraku imate ljude koji se bave nekim poslom jer moraju, prisiljeni su da se bave poslom koji ne vole, kojim se ne bi bavili da ne moraju (zbog „hleba“, tj. novca i opstanka). Takva je zakonomernost Zemlje kao Karantina-Pakla-Zatvora! Niko iz ljubavi prema poslu ne radi i na temperaturi preko 35 stepeni i najteže poslove na njivama, na izgradnji puteva, valja asfaltnu masu, radi najteže fizičke poslove na gradilištima, u rudnicima, itd.

Dakle, zamislimo da svi ti ljudi pređu na tajnašku metodologiju, koja bi prvenstveno značila napuštanje ovih teških poslova koje niko od njih  ne bi radio, i preko dobrih kao-vibracija prelazak na neke finije i isplativije poslove.

DRUŠTVO BI STALO! Proizvodnja u svakom društvu bi stala, onemogućeni bi bili čak elementarni uslovi za život.

DRAGI TAJNAŠI, NE BI IMAO KO DA VAM STVARA OBILJE! Mogli biste do iznemoglosti da vizualizujete da vam obilje padne sa neba, obilje ne nastaje od vazduha, već od sistema koji funkcionišu u društvu i od rada između ostalog i „kategorije“ ljudi koji su navedeni. Što su i ti sistemi i ovakavi radovi u kontekstu jednog Karantin-Pakao-Zatvor- ustrojstva… to je sledeća „stavka“ o koju se „sapliću“ tajnaši.

12.

E) Ta glupava tajnaška izmišljotina o TZV. ZAKONU PRIVLAČENJA, koje se drže „kao pijan plota“!

Komplikovano bi bilo da se sve tu raspetljava i dokazuje, da uprošćeno naznačim o kakvom konceptualnom promašaju se radi.

Razvojem svesti, kao što je jasno objašnjavano i dokazivano – PROGLEDA SE ZA ZEMLJU KAO KARANTIN-PAKAO-ZATVOR, U METAFIZIČKOM SMISLU. Neizostavna osnova ili pokazatelj viših aspiracija u rastu svesti!

KPZ (Karantin-Pakao-Zatvor) se zasniva presudno na tome da ljudi drže jedni druge u zarobljeništvu, u raznim društvenim koncentričnim krugovima (od braka i porodice, preko firmi u kojima se radi – do svakog sistema u koji se zakorači).

I takođe se presudno zasniva na često i enormnom energetskom iscrpljivanju ljudi.

Nije baš da je u takvom planetarnom ambijentu zakon privlačenja sličnosti sasvim stavljen van snage (a moguće je da je u punom smislu delotvoran na normalnim planetama). ALI JE SVAKAKO SUŠTINSKI „STORNIRAN“ I SVEDEN NA SPORADIČNE MANIFESTACIJE. Desi se da se ljudi i dešavanja privuku po sličnosti, ali – U SUŠTINI, NA ZEMLJI, OVAKVOJ, DOMINANTNO „RADI“ ZAKON PRIVLAČENJA PO SUPROTNOSTI.

Nema šanse da čovek napreduje u znanju i svesti, a da se to ne uklapa u zahteve društva kao Stada, a da to ima prođu i nagradu od strane društva i da tom čoveku privuče sve bolje uslove i nagrade za to. Upravo se dešava suprotno!

Šta je interes onih Zlotvorskih bića koja „brinu“ o ovakvom ambijentu?

Interes je da se NAGRADI svako nastojanje na održavanju postojećeg stanja, odnosno, svako nastojanje NA UČVRŠĆIVANJU I POJAČAVANJU KPZ-ILUZIJE. Jedna od KPZ-Iluzija JE UPRAVO I OVA TAJNAŠKA PRIČA O OBILJU! Kvalitet života ne zavisi od očišćenosti i snage naše svesti, nego – od luksuza, novca i svega drugog spoljašnje-materijalnog što možemo da pribavimo, čime možemo da se zatrpamo.

STVAR JE JASNA „DO SRŽI“: TAČNO JE DA „RADI“ TAJNAŠKI ZAKON PRIVLAČENJA, ALI „RADI“ U SLUČAJEVIMA U KOJIMA LJUDI SEBE PREKO OVOG PRINCIPA GURAJU U DUHOVNI SUNOVRAT, TONUĆI SVOJOM SVEŠĆU NEPOVRATNO U KPZ-ILUZIJU!

13.

Da zaključim: nije stvar u tome da se privuče i ima što više, već u tome da se čovek razvija u svakom pogledu, a osobito u domenu svesti.

Sa čišćenjem i razvojem svesti – vi dobijate kvalitetniji DOŽIVLJAJ ŽIVOTA, koji se tajnaši nedotupavno upinju da „pribave“ u spoljašnjem, u materijalnom, U NJIHOVOM GLUPAVO-PARAZITSKOM OBILJU.

Tzv. NLO, vanzemaljci, itd.

1.

Najpre, u pitanju je („Balkan UFO“) jutjub-kanal koji se može označiti kao pristojan i korektan.

Voditelj ili izlagač očigledno se dobro pripremi za izlaganje, smireno izlaže ili čita (svejedno) sadržaj, svaki video-zapis ima svoju osmišljenu nit izlaganja ili priču.

Ovo bi trebalo da je standard za jutjub-kanale, ali – imamo video-šumu snimanja svega i svačega, vlasnici ili autori jutjub-kanala smatraju da je dovoljno da imaju neku inicijanu ideju, da uključe kameru, pa – kud asocijacije vode. I često to bude mučno i konfuzno za praćenje.

„Balkan UFO“ dodatno nastoji da se temelji na činjenicama i argumentima, koliko je to u vezi sa tzv. NLO-ima i tzv. vanzemaljcima moguće. Autor je svestan da je to „hod po žici“, ali – uspeva da u tome balansira.

2.

Kada su u pitanju iznete strane video-snimaka na „Balkan INFO“ – „tu zamerke nema“.

Ja bih se ovde osvrnuo na metafizičku ili duhovnu stranu same ove oblasti (NLO, vanzemaljci), posebno stoga što do sada tu temu nisam ni spominjao na blogu, a mnogima je zanimljiva.

Najpre, moj načelni stav u vezi sa ovim pitanjima…

Prosto nije inteligentno ne dozvoljavati mogućnost postojanja „mora“ civilizacija svuda po svemiru. Ako samo uzmemo nama vizuelno dostupan deo beskraja Postojanja, i uz toliki broj nebeskih tela i uz tolika (nama vidljiva) prostranstva – „natezati“ se oko toga da li ima bića i civilizacija na drugim nebeskim telima, znak je skoro-pa gluposti. Kako da ne! Celokupno vidljivo fizičko Postojanje je iskreirano samo zato da bismo mi ovde na Zemlji kao bića postojali!

3.

Dakle, mudro je dozvoliti pretpostavku o postojanju takvih bića i civilizacija.

Tačno je da u vezi sa tim nemamo jasne činjenice i dokaze, „ufoovci“ nastoje u tom smeru.

Meni je zanimljivo da se u vezi sa ovim nedostacima dokaza previđa BAZIČNA SUŠTINA.

OGRANIČENOST NAŠE PERCEPCIJE I REZONOVANJA. Možda je nekima dosadno ponavljanje ove „floskule“, ali – ona nam je i dokaziva i zaista glavna prepreka za toliko toga.

Ja sam na blogu, ako ne baš dokazivao, a ono ukazivao na to kako je dolazilo i dolazi do intelektualnog i mentalnog urušavanja čoveka.

Čovekovo tonjenje sve dublje u KPZ-Iluziju, tj. u more raznih iluzija. Jedna od njih je: da je maltene sam u svemiru, da beskraj postoji samo zbog njega.

Druga iluzija je: iluzija moći uz sve aspekte nemoći koje objektivno ima. Čovek se oseća moćnim u viđenjima fizičkih svemirskih manifestacija, do toliko dalekih nebeskih tela.

A u stvari – NE POZNAJE NI SVOJE „DVORIŠTE“, svoj Sunčev sistem. Čak ni samu Zemlju na kojoj živi.

4.

E, U TOM SMISLU JE ZAMLJA KARANTIN!

Niti imamo komunikaciju sa drugim bićima i civilizacijama u svemiru, niti oni sa nama.

Jasno nam je zašto je potrebno onima ili onome ko je mentalno-intelektualno osakatio i sakati čoveka – da čoveka drži u Karantinu, saznajno i komunikacijski odvojenog od ostalog Postojanja.

TAKO RADE SVI AUTORITARNI VLADARI! A autoritarni zemaljski vladari su odraz takvih istih na višim niovima.

5.

U vezi sa tim intelektualnim, mentalnim i duhovnim ograničenjima zanimljivo je, kada je ova oblast u pitanju, jedno „mešanje lončića“.

POSTOJANJE DRUGIH BIĆA I CIVILIZACIJA U SVEMIRU SE VEZUJE ZA LOGIKU, GRAĐU I VID ŽIVOTA KAKAV MI IMAMO NA ZEMLJI.

Kako mi, osobito nauka koja je svakako tek u debelim iluzijama, ne vidimo u bližem kosmičkom okruženju (recimo da je to Sunčev sistem) ništa slično – zaključujemo da nema drugih bića.

A mudrost bi trebalo da nam nalaže da dozvolimo mogućnost drugačije logike ustrojstva živih bića. Kod nas je osnova – ugljenik. A šta ako je kod nekih drugih bića, recimo – silicijum. Takva bića bi nam možda bila nevidljiva.

Pa onda sami uslovi za život.

Vazduh, kiseonik, voda…

Za drugačiji vid ili logiku života možda su potrebni neki drugačiji uslovi.

U tom smislu živa bića bi mogla da postoje na bilo kojoj za nas u vidljivom fizičkom svemiru nenastanjenoj planeti, čak i na Veneri ispunjenoj sumporom. ŠTO DA NE I NA SUNCU?!

U redu, to jesu hipoteze, ali – mudrost nam pomaže da za neke od njih budemo otvoreni, dozvoljavajući da nam se u nekom trenutku (ako ne u ovom, a ono u nekom drugom pokoljenju) pokaže koje su hipoteze osnovane i iza kojh se krije istina, a koje nisu.

6.

Ima tu još nekih pitanja, vezanih za NLO i vanzemaljce, evo da nam ovaj video pomogne da dođemo do njih.

Danas imamo šokantne i bombastične vijesti koje lako moguće mogu uzdrmati temelje trenutnog znanja i naše pozicije kao ljudske civilizacije u svemiru. (…) Moguće je da će se desiti veliko priznanje i otkrivanje koje se čeka više od 70 godina. Informacije koje ćete čuti u ovom videu za neke ljude mogu biti šokantne. (…) Jer čini se da se uskoro događa veliki korak koji jako dugo vremena svi čekamo.

„Šokantne i bombastične vijesti“ se odnose na naredbu američkog Senata, naredbu izdatu tajnoj službi Pentagona, a koja je zadužena za ufo-fenomene, da narednih meseci obelodani dokumente koje ima o ovim fenomenima.

7.

 „Šokantne i bombastične vijesti“ su prvenstveno šokantne i bombastične za one koji se ovom oblašću bave. Jesu one za sve ljude, u većoj ili manjoj meri, ali – fokus 99% ljudi na Zemlji je u nekim „drugim vodama“.

Pozicija u svesti, da smo mi jedina bića u Postojanju je ukorenjena u dubini ljudskog bića, tako da ovakva obelodanjivanja ne mogu bitnije da je prodrmaju.

Svakako, sa tim obelodanjivanjima će se početi podizati prašina, posebno sa senzacionalističim novinarskim prikazima, ali – vremenom će sve to slegnuti.

Prosečnom „ovozemaljcu“ koji ma svojh osam radnih ili argatujućih sati, probleme u okviru njih, pa probleme na svakom koraku van njih, itd. – ovakve ufo-atrakcije mogu biti zabavno štivo uveče, u nekim trenucima predaha, možda teme kojima će se i u toku dana kao senzacijama baviti, ali – nikako ta otkrića ne mogu uzdrmati njegove predstave o životu.

Ne uzdrmava ih pandemija ovakvih razmera, a sad će neki dokumenti Pentagona!

8.

Na jednoj strani: ekspanzija, možda poslednju deceniju-dve, interesovanja za ovu oblast – jeste znak buđenja želje za nekakvom širom slikom Postojanja, jeste refleks potrebe da se prevaziđe zemaljski Karantin.

Ali, pogledajmo kako se i ovde demonstrira nečija, nekog moćnog (ili nekih moćnih), Zlotvorska taktika! Inicijalno se krene sa dobrim smerom, ali on se prisilno gurne na stranputicu. I što dublje zabasavate stranputicom, to se više udaljavate od inicijalno dobrog smera ili namere.

Kako se čovek pasioniranije bavi ovim pitanjima, tako se udaljava od shvatanja sopstvenog funkcionisanja u „živom“ ovozemaljskom životu.

ŠIRA SLIKA, svakako! ALI, NE PODIŽE SE KROV BEZ TEMELJA I BEZ ZIDOVA!

Onaj ko teži široj slici Postojanja preko ufo-fenomena, da li, prethodno, ima širu sliku sopstvenog obično-svakodnevnog postojanja u društvima u kojima je, u civilizaciji u kojoj je?!

Koliko široko i duboko shvata sam ovozemaljski život u kojem se bavi onozemaljskim životima?!

Koliko široko i duboko shvata samog ovozemaljskog sebe, dok se bavi onozemaljskim bićima?!

9.

Na drugoj strani…!

I da Pentagon otkrije dokumente! Da se otkriju neka „čuda neviđena“!

I da počnemo i sami da češće viđamo neke vanzemaljce.

Čak i da tu i tamo češće pronalazimo neke njihove predmete.

Da ima i više obdukovanih mrtvih tela vanzemaljaca.

PA ŠTA SA TIM?!

DA LI ĆE NAM/BI NAM TO ZA MILIMENTAR BILO OD BILO KAKVE POMOĆI U NAŠEM OVOZEMALJSKOM ŽIVOTU, OVAKVOM KAKAV JE?!

U ličnom životu svakoga od nas.

DA LI BI NAS TO MENJALO?

DA LI BI NAS TO PODSTAKLO NA PROMENE?

Neki seljak ima svoje poslove sa oranjem, sejanjem, ima svoje probleme sa prodajom proizvoda, sa raznim dažbinama i obavezama…

I – počne on povremeno da viđa neke vanzemaljce kako se vrzmaju unaokolo. Da li bi to viđenje kao pravo čudo promenilo njegov život?

10.

Mi prethodno moramo da bolje shvatimo sebe!

Da bolje shvatimo ovozemaljski život.

Da nastojimo da nabolje menjamo sebe i ovozemaljski život.

NE MOGU NAM NIKAKVI VANZEMALJCI U TOME POMOĆI!

NE MOGU NAM NIKAKVI VANZEMALJCI TAJ POSAO URADITI UMESTO NAS.

TEK TADA ĆEMO BITI SPREMNIJI ZA KONTAKT SA NJIMA.

Bili oni dobronamerni ili zlonamerni.

Za sada je dobro da takve kontakte nemamo, jer nam ne bi bili od realne pomoći ili koristi.

Dovoljno je otprilike ovo dozirano što imamo.

Tek koliko da podstiče ljude da pomalo počnu da usmeravaju pažnju ka kakvoj-takvoj široj slici Postojanja.