1.

Um koji shvata.

Spoznajno mišljenje.

Shvatanje sebe i sveta oko sebe.

Svest i svesnost.

2.

Ali…!

Ne može se samo sedeti i shvatati!

Tj. može.

Kao što se može i bilo šta nenormalno.

3.

Shvatanje, spoznavanje…

Svakako neophodni aspekti.

Ili aktivnosti uma.

Neophodna osnova.

Ali su samo alfa…

A ne i omega…

Vezano za naše življenje.

U ovoj ravni Postojanja.

4.

Shvatanje i spoznavanje…

Dobijaju „verifikaciju“…

Dobijaju moć.

U menjanju realnosti.

Nas samih.

Tela.

Životnih tokova.

5.

Sa osakaćenim umom…

Kakav imamo…

Jesu dometi tih ambicija preskromni.

Ali su to pravi ciljevi.

Dostojni ciljevi/izazovi.

Osobito za duhovnjake/metafizičare.

Jer tek oni su u iskušenjima…

Da potonu u zamke…

Um/shvatanje/spoznavanje:

– alfa i omega.

6.

Um koji se zatvara…

Kao autističan…

U svojim umovanjima…

Promišljanjima…

Samo promišljanjima…

Promašaj je…

Kao i samo delatan um…

Koji je sa shvatanjem/spoznavanjem…

Sa ispitivanjima i samoispitivanjima…

Skoro pa atrofiralima.

7.

Duhovnjak koji…

Po sopstvenom ubeđenju…

Ufurao se u „kosmičku svest“…

Ima kontakte sa Univerzumom…

Sa nekakvim Sebstvima…

I sličnim čudesima…

A živi u ašramu…

Živi od tuđe milostinje…

Deluje li vam/nam ubedljivo?!

8.

Ili metafizičar…

Kojem su, tobože…

Dubine/širine Postojanja…

Ovozemaljskog i kosmičkog…

U malom prstu…

Koji je moćan sa tim idejama/spoznajama…

A živi od prodavanja svojih priča drugima…

Da li je ubedljivo moćan?

8.

Ili će pre biti da su obojica Zarobljenici…?

Samo što to ne shvataju/ne vide…

________________

P. S.

1.

Hibernacijska ograničenja…

Hibernacijska Ravnoteža…

Podrazumevaju se.

2.

Čišćenje i Homeostaza…

Kao prioriteti.

3.

Tema/opozicija spoznajni – delatni um…

Više kao podsećanje.

Ta opozicija/linija Ravnoteže…

Jedna od linija i u Hibernacijskoj Ravnoteži.