TZ

1.

Dakle… pouzdano i tiho – urušava se Truli Zapad.

Urušava se/tone u samoubilačkom sankcijskom pohodu.

Što on toga nije svestan…

Što ne želi sa time da se suoči…

Nimalo ne ometa sam Proces urušavanja/tonjenja.

2.

SAD podmuklo-cinično stoje sa strane…

Trljaju ruke i guraju Truloga sve dublje.

A ne vide, jadne, da i one tonu zajedno sa njim.

Da ih Truli povlači za sobom u Ambis.

3.

Tandem Truli Zapad i SAD…

Nosioci Starog-propadajućeg sveta.

Sveta zasnovanog:

– na mahinacijama/manipulacijama,

– na egoizmu i prevarama,

– na kaubojskom ponašanju na svetskoj Sceni,

– na izrabljivanju drugih zemalja,

– na uvrnutosti i nemoralu,

– na instaliranju/izvozu  zla u vidu demokratije**, itd.

4.

Rusija i Kina, posebno…

A svakako zemlje BRIKS-a i ŠOS-a…

Nastoje na drugačijoj, suprotnoj logici i ponašanju.

Nastoje:

– na saradnji,

– na svom interesu, ali uz poštovanju drugih i njihovih interesa,

– na pravednim principima međudržavnog ponašanja,

– na poštovanju usvojenih zvaničnih principa i načela, itd.

5.

Naravno da ni ove zemlje ni njihove vođe nisu anđeli…

Blesavo je i očekivati nekakvu savršenu korektnost i doslednost…

U okvirima sveta u kojem logiku ponašanja diktiraju SAD&Truli Zapad.

U svetu u kojem su oni nametnuli svoju logiku borbe i dominacije.

Ali, da generalno zemlje BRIKS-a i ŠOS-a donose bitno drugačiju:

– međunarodnu  perspektivu, logiku, ponašanje/delovanje…

Sve je očiglednije i tek će postajati sve očiglednije.

6.

A rat u Ukrajini i tolike žrtve i razaranja…?!

Naivno je verovati/misliti…

Da su epohalne smene civilizacija moguće bezbolno.

Moguće bez velikih žrtava i velikih planetarnih potresa.

Kao da Stari-propadajući svet u kojem dominiraju SAD&Truli Zapad…

Tek tako lako može da uskoči u novu paradigmu, u novu „dimenziju“.

Ispada kao sreća u nesreći da se planetarni sukob ograničio…

Na veliki sukob samo dve zemlje…

U kojem jednu, zahvaljujući instaliranom suludom rukovodstvu:

– nahuškavaju na samoubilačku borbu upravo SAD&Truli Zapad.

7.

Gde smo mi, kao individue, u svemu ovome?

Mi… mislim na svesnije pojedince…

Okrenute koliko-toliko metafizici/duhovnosti.

Pripadnici Mase/Stada su u nekoj drugoj priči…

8.

Ova planetarna borba je sveprožimajuća.

I ona je svakako samo „vrh (transcendentnog) ledenog brega“.

SAD&Truli Zapad VS BRIKS&ŠOS…

Samo mogu biti ospoljenja analognih borbi u Transcendenciji.

Što znači da se mora raditi o delovanjima i pritiscima…

Koje svako od nas mora da očitava i na svom unutrašnjem planu.

Ako je iole introspektivniji i uvežban u tome.

I na svakome je da se individualno kako zna i ume snađe.

Zlo (da uzmemo taj drevni izraz) može da atakuje na nas:

– preko naših slabih tačaka i Zarobljeničkih aranžmana.

U oba slučaja ono nam pomaže da se ospolji nešto prikriveno.

Hibernacija (koju toliko naglašavam) znači suočavanje i Čišćenje.

Jeste sve crno da crnje ne može da bude, ali – ispada ono i kao korisno.

9.

Zašto: prapočetak ili praosnova (začetak) Novog sveta?

Zemlje BRIKS&ŠOS-a svakako donose radikalne novine.

Novine na planetarnoj Sceni, novine u Karantinu-Paklu-Zatvoru.

Ali, dakle, planeta svakako ostaje i dalje: Karantin-Pakao-Zatvor.

Posebno je to vidljivo, npr, u Kini, koja je sa rigidnijim ustrojstvom.

Masa/Stado – ostaje i dalje Masa/Stado…

Zamagljene/nerazvijene svesti, u suštini:

– sa ponašanjem, rezonovanjem i delovanjem kao u životinjskom svetu.

10.

Ali, sa novom konstelacijom i novom paradigmom na Zemlji…

Omogućuje se dotok/protok novih energija ili novog tipa Energije.

Zarobljeničke stege će svakako same po sebi time popustiti…

I svakako će svesniji pojedinci imati više manevarskog prostora…

Za nastojanja/delovanja u smeru koji je u skladu sa njihovim duhom.

Time se trasira put ka Novom svetu…

Ali ostaje do njega još-još daleko…!

11.

Jer Novi svet znači potpuno rastakanje Karantina-Pakla-Zatvora…

Ili Zemlje kao KPZ-Mrcvarilišta, što je ona sada, individualno i kolektivno.

__________

*Prapočetak, praosnova ili čak – začetak…

Da ne zalazimo u nepotrebna nam terminološka preciziranja/razgraničavanja.

** Što je samo rađalo nova zla u tim zemljama i izazivalo žrtve.

__________

P. S.

Lakoverne može da zavara… i stalno ih zavarava privid.

SAD&Truli Zapad deluju još uvek stabilno i stameno.

Dalekovidije i pronicljivije taj privid ne može da zavara.