1.

„Predator vam je darovao svoj um…*

Barokni, kitnjast“ (Karlo/s).

Dakle, dao nam svoj DNK-uzorak.

2.

„Barokni, kitnjast um“…

Um detaljisanja…

Um disperzija/raspršivanja.

3.

Um centrifugalnosti.

Um udaljavanja od suština.

Um tonjenja u Materiju/materiju.

4.

Postupak spasavanja uma…

Postupak povratka moćima uma…

Jasan kao opozicija.

5.

Napor ka suštinama.

Centripetalnost.

Ključne reči/ideje.

_____________

*„Darovao“… može da bude u smislu genetike.

Kroz genetsku modifikaciju Prethodnog Čoveka.

A može u smislu navođenja/daljinskog upravljanja.

Zlotvorski Um „daruje“/imputira svoje misaone impulse…

Čovekov um, individualni/kolektivni, prihvata…

„Prepoznaje“ kao sopstvene misli i delatne impulse.