Mislim da ulazimo u Novo Mračno Doba, u tehnokratski Srednji Vijek. Mi, masa običnih ljudi nismo reagirali na gomiletine pročitanog sadržaja o zavjerama, masonima iliuminatima na forumima i u knjigama i sada nam se događa ovo što nam se događa.

(Citat sa foruma “Galaksija” (član “Piskavac”).)

1.

Opravdana bojazan mnogih u naše doba.

Onih koji prate šta se dešava oko njih, u realnosti.

A takođe, možda i više, ako prate tolike dostupne informacije preko virtuelnih medija.

Prosto su u tom smislu citirani zaključci logični.

2.

Da ulazimo u “Novo Mračno Doba”…

A zar VEĆ NISMO U NJEMU?!

Zar već nismo MILENIJUMIMA?!

Tokom cele poznate nam istorije.

PA JESMO!

Šta je Zemlja do Karantin-Pakao-Zatvor?!

K(arantin)-P(akao)-Z(atvor)- Mrcvarilište.

Samo što je KPZ-Iluzija do sada bila PREJAKA, pa smo imali… oni koji nisu bili Budni za Karantin-Pakao-Zatvor… neki smo imali iluziju NORMALNOG I LEPOG ŽIVOTA.

Ko je imao takvu iluziju: vidi da se ruši iluzija normalnog i lepog života i boji se budućih dešavanja.

3.

Naravno, ta dešavanja i “trajektorije” koje možemo da “povučemo”: jesu strahotni.

Ali to nikako ne može biti “Novo Mračno Doba”.

Već samo intenziviranje/finaliziranje Mračnog doba u kojem čovečanstvo VEĆ MILENIJUMIMA JESTE.

4.

I ma koliko jezive perspektive bile…

Ko je Budan za ovakvo davnašnje stanje na Zemlji: bar donekle mora da se raduje predstojećim dešavanjima.

Jer “Novo Mračno Doba” može da bude vrhunac i krah jedne civilizacije koja je sama po sebi bila – Mračno doba.

Pa neka se jedanput „prelomi“ šta ima da se „prelomi“ na Zemlji!

Ovakav život na Zemlji VEĆ UVELIKO jeste besmislen, sav u funkciji obogaljivanja Čoveka i parazitiranja (na njemu) ko zna sve koga u transcendenciji.

5.

Potrebno nam je dublje shvatanje Procesa.

Planetarnog – manje-više.

Jer ga ne možemo dokučiti u konkretnim detaljima.

Ali NAŠEG PROCESA – da.

Tu već možemo imati dobre orijentire, o njima sam naširoko pisao na blogu, vremenom mi se sve više pokazuju ispravnima.

Ovo ne spominjem radi svoje pronicljivosti, već da bih naglasio: svoje/unutrašnje procese u ovim vremenima možemo u priličnoj meri da odgonetamo.

U skladu sa tim: da se ispravno postavljamo.

DA BISMO „SARAĐIVALI“ SA PROCESOM.

Da bismo izvukli najveću korist od njega.

6.

A to ne možemo ako podležemo zamci: zalepljenost fokusa za spoljašnje.

Ne možemo: ako u spoljašnjem uporno tražimo rešenja i odgovore.

Jedan primer takvog krivo usmerenog fokusa se otkriva u citatu: nismo verovali pričama o zaverama, iluminatima, masonima, itd, i – eto, snalazi nas što nas snalazi.

Da, mogu svi ti “igrači” da uzrokuju teška stanja i dešavanja.

Ali strategiju/taktiku za suočavanje sa njima – nećemo naći u njima, koji su nam, uzgred rečeno, svakako nedostupni, a to znači i informacije o njima/od njih neproverljive.

Strategiju/taktiku nalazimo u samoposmatranju, samoosluškivanju, u praćenju sopstvenog funkcionisanja, u uočavanju zakonitosti u kojima smo, kojima smo podložni, itd.

7.

Druga aktuelna ilustracija: fol/pandemi-dešavanja.

Kao što sam već objašnjavao: u redu je, ljudski je, da do neke mere pratimo šta se dešava i da prikupljamo informacije, kako bismo iskristalizovali svoj stav.

U redu je da odlučimo šta da činimo, šta možemo da činimo.

Ali – negde u tim interesovanjima treba da stavimo tačku.

Da zaključimo tu SPOLJAŠNJU PERSPEKTIVU.

Da fokus pomerimo ka unutrašnjosti i svemu već nabrojanom.

Što ne znači SAMO ka unutrašnjosti i praćenju/shvatanju principa našeg funkcionisanja, ali svakako da se iščupamo iz zamke SAMO ka spoljašnjem (fol-pandemija, borba za raskrinkavanje mahinacija u vezi sa tim, itd.).

8.

Malo konkretnije…

Na unutrašnjem planu imamo uočavanje i primenu principa mudrog raspolaganja Energijom, imamo principe Ravnoteže, itd, svega što sam već naglašavao.

Nastojanje na primeni tih principa u praktičnom životu donosi nam, kakvu-takvu, koliko-toliko moguću stabilnost.

Fokusiranost na informacije o masonima, iluminatima, nastojanje na nekakvim (a koji su to uopšte i mogući?!) načinima borbe protiv njih, uopšte – svaka vrsta pasionirane spoljašnje fokusiranosti: energetski nas destabilizuje. Uopšte, pasionirano zanimanje za bilo šta drugo, npr. za sportove-besmislice, suštinaski je istog ENERGETSKI štetnog nam ranga kao i pasionirana zanimacija za reptile, iluminate, masone, Anunakije, itd.