1.

Tema, pitanje, sociopsihološki fenomen…

Koji su bitni za nas lično.

Ali i u sklopu naše pozicije vaspitača.

2.

Budući društvena bića…

Upućeni smo na komunikaciju sa drugima.

Na interakciju sa drugima.

3.

Šta nam je neminovni pratilac te komunikacije/interakcije?

Posmatranje, praćenje, shvatanje drugih.

I njih kao ličnosti, njihovih postupaka, delanja, njihovog života…

4.

I u toj zoni nastaje, može da nastane „ršum“.

.Jer se radi o izuzetno delikatnoj zoni.

U kojoj možemo da „skliznemo“ i upustimo u „suđenje“ drugima.

5.

Spontano posmatranje i shvatanje drugih…

I upuštanje u „suđenje“ drugima.

Kako da se orijentišemo, ako želimo – da se korektno postavimo?

6.

„Teorijski“ – „stvar“ je dosta jasna.

I svako bi umeo lako da objasni šta je ispravno.

Praktično, u „živim“ životnim situacijama ispada komplikovanije.

7.

Jedno je neutralnost, koliko nam je moguća.

U smislu shvatanja drugih i njihovih života.

U meri u kojoj su oni deo našeg života i našeg okruženja.

8.

U tom smislu možemo da učimo.

Da izvlačimo pouke za sebe.

U vezi sa ponašanjem, sa načinom življenja, itd.

9.

Pritom, mi možemo da dajemo svoje savete i mišljenja.

Ako nam drugi traže.

O sebi.

10.

A ako nam oni to ne traže…

Što bismo se upuštali u „presude“ i „direktive“…

Kako da se ponašaju, šta da rade, kako da organizuju svoj život.

11.

U tom smislu su književna dela dosta korisna.

Tačnije – nastava književnosti u delu analize likova.

Shvatanja likova, njihovih postupaka i života.

12.

Naravno, u pitanju je umetnička kreacija.

Ne predstavlja ona bukvalni „transfer“…

Ličnosti iz realnosti u književne likove.

13.

Zato je analiza likova povezana sa drugim aspektima.

Koje nemamo u bavljenju ličnostima u realnosti.

A to su: složenost, ubedljivost, motivisanost postupaka, itd.

14.

Nezavisno od svega toga…

Jedan od dobrih vaspitnih potencijala nastave književnosti…

Jeste sadržan u činu analize likova.

15.

E, sad…! U meri u kojoj mi imamo ispravan stav prema drugima u realnosti…

Primenićemo ga i u delu analize likova.

I demonstriraćemo taj ispravan stav učenicima.