1.

TO JE TO!

U prethodnom tekstu je definisan ključ našeg Izbavljenja!

I tip pomoći koje jedni drugima možemo u tome da pružimo.

2.

Postoje istine i mudrosti koji su deo kolektivnog idejnog resursa.

I koje treba spoljašnjim putevima da usvajamo.

Neće svako za sebe iznova da otkriva Njutnove zakone.

3.

Ali ključne metafizičke ideje svako mora za sebe da „otključava“.

Drugi mu samo mogu pokazati načine, kako da uđe u stanje u kojem su mu te ideje dostupne.

4.

Pogrešno mislimo da i u ovom domenu, kao i u domenu fizičkih ideja, postoji idejni transfer (prenos).

Mi ne možemo slepima, ma koliko se trudili na „detaljisanju“, da dočaramo svet koji ne vide.

Pomoći ćemo im, ako je to moguće, tako što ćemo im omogućiti da progledaju.

5.

Koliko godina i truda sam uložio u „agitaciju“ i dokazivanja kako nam se obrazovanje urušava, kako se već urušilo.

(Domen na kojem se metafizičko odražava na fizičkom.)

Sada JASNO KAO DAN vidim da sam se upinjao da gluvima pričam priče o onome što JASNO KAO DAN vidim.

I što može JASNO KAO DAN da vidi svako ko dospe u odgovarajuće stanje svesti.

6.

U Srbiji je 99% onih koji rade u obrazovanju DALEKO, predaleko od takvog stanja.

7.

Dokazni postupak je samo zamajavanje.

Da dokazujete da je vidljivo ono što je drugima nevidljivo?!

Što ne mogu ili ne žele da vide.

8.

Da je obrazovanje u Srbiji urušeno, da i učenici i nastavnici u njemu funkcionišu KAO ZOMBIRANI – može se dokazati savršeno lako, u nekoliko poteza.

UZALUD!

9.

STOGA OVDE, UBUDUĆE…

…SAMO SAVETI, PREPORUKE, ORIJENTIRI…

…KAKO DA SE PROČISTE PERCEPCIJA I REZONOVANJE.

10.

Ispravno viđenje i shvatanje dolaze sami.

Kao posledica tog procesa.

11.

Ko je slep za Zemlju kao metafizički Karantin-Pakao-Zatvor, i za sopstvenu robijašku poziciju u sopstvenom besmislenom životu: SLEP JE.

Opisivanja i dokazivanja mu ne pomažu.

Samo mogu, eventualno, da ga razbesne.

12.

Prava pomoć je: da se iscrtaju POUZDANE MAPE za one koji požele da krenu tim putem.

Putem do stanja pročišćavanja percepcije i rezonovanja.

13.

Glavni principi tih mapa su:

a) otklanjanje energetskog deficita,

b) Ravnoteža kao balans naprezanja i opuštanja.

14.

Postignuća koja zavise od našeg angažovanja, nakon regulisanja energetike, zavise od naših individualnih kapaciteta.

Neko će ih imati skromnije, neko će otići dalje i više.

15.

Pogrešno je da se u tome upoređujemo.

Svako će biti srećan i stabilan sa postignućima koja su mu dostupna.

16.

U datoj inkarnaciji.