1.

       „Tu oko nas“ – znači da ih (suštine) ne „lovimo“ po velikim temama i po nekim dalekim nam kosmičkim prostranstvima.

       One su svuda oko nas, i u malim ili naizgled malim temama, često odražene u sitnicama i u detaljima.

      Stvar preokreta na koji nas Entropija prinuđuje, one nas koji je shvatamo i prilagođavamo joj se – da uočavamo bitno(sti) u svemu, da se ne bavimo nepotrebnim detaljima u okviru bitnosti.

2.

      Mi ne možemo da napravimo red ili redosled suštinskih tema ili pitanja koja ćemo uočavati ili kojima ćemo se baviti.

       Ko da nađe ili uspostavi red u KPZ-haosu?

      Bavimo se temama ili pitanjima koji nam u životu ili u našem polju percepcije ili u našim mislima iskrsnu.

      Te će to ovde često, čak najčešće, da deluje kao „skakanje sa teme na temu“.

      Ovo se odnosi na izbor tema, što nije u raskoraku sa našom usredsređenošću na suštine, sa „lovom“ na suštine.

      Upravo bavljenjem suštinama postupno počinjemo da uočavamo „mapu“ problema, pitanja, stavki, ideja – na koje smo u svom životu ili u svojim razmišljanjima upućeni.

3.

      Savremeno SPAMPOVANJE Istine i Mudrosti.

      Nekada, posebno u davnim vremenima sa jedva razvijenom pismenošću, ideje koje su, recimo – bile na tragu Istine i Mudrosti, dakle, ispravne i valjane, bile su nepristupačne, bio je problem sa njihovom „distribucijom“.

       U naše doba, sa savremenim medijima komunikacije, ne da nemamo taj problem, već nam sa njegovim rešenjem dolazi (svakako ne sama od sebe i svakako da nam je nametnuta) suprotna „pošast“: hiperprodukcija i hiper“konzumacija“ informacija.

      Jedna dobra ideja, u bilo kojem domenu ili na bilo koji način da je objavljenja – začas bude zatrpana,  pretrpana morem ideja koje su tek nekim „bočnim“ vezama povezane (a često nema ni takvih veza) za inicijalnu dobru ideju. Ili se sama ta dobra ideja razrađuje („razdrobi“) do mora detalja, tako da je gubljenje u njenim lavirintima neminovno.

      Dakle, napor ka suštinama postaje pravi APEL, za svakoga ko ne želi da mu se um izgubi i potone u morima informacija! Kakva je to opasnost i za mišljenje, i za psihu, i pogotovu za duh – valjda se podrazumeva.

4.

     I neupućenima je jasno da su mišljenje, odnosno produkcija ili „konzumacija“ informacija povezani sa Energijom.

     Svako može veoma lako to da uoči! Neka jedan sat provede u tišini, u opuštanju, neka jedan sat čita nešto, neka jedan sat sluša nekoga, neka jedan sat priča…

     I svako može lako da poveže ono što je ovde pisano o savremenoj hiperprodukciji/hiper“konzumaciji“ informacija i o Entropiji.

     I da malo bolje razume apel za fokus na suštinama.