1. Moćne kosmičke hohštaplere, kojima smo kroz istoriju dali naziv „Bog“ ili „bogovi“, a očito zlotvorsko-parazitskog kova, ne vidimo, jer su nam u transcendenciji (s onu stranu našeg iskustva).

2. Ali zato odraze njihovog postojanja i delovanja više nego jasno vidimo i očitavamo i u sebi, i u svom životu, i u životu cele planete.

3. Dva možda ključna instrumenta pomoću kojih su ovi kosmički hohštapleri ovladali i vladaju ljudima su: novac i obrazovanje.

4. Neki nad-Zlotvorski Zlotvori su me kroz inkarniranje ubacili u ovaj drugi instrument, pa kao insajder mogu o njemu da svedočim iz prve ruke.

5. Suština Zlotvorskog mentalnog obogaljivanja ljudi kroz obrazovanje…

6. Masovnu, plantarno sveprisutnu ustanovu za intelektualno-psihološki razvoj ljudskih bića – oni su pretvorili u svoj instrument, a tako „da se Vlasi ne dosete“, tj. da ljudi Zlotvorsku prirodu obrazovanja uopšte i ne uoče.

7. Obrazovanje kao pogubni uticaj i programiranje obuhvata detinjstvo i mladost kao ključni period razvoja ljudskih bića.

8. „Predator vam je dao svoj um, barokni, kitnjast“, tj. um orijentisan ka detaljima i detaljisanju, a udaljavan od suština.

9. Kao što isprogramirana prisljenost na hiperprodukciju/hiperkonzumaciju informacija/detalja slama čoveka, a da on to i ne uočava, tako će čovekovo ponovno snažno okretanje ka suštinama – početi da ga mentalno ojačava i da mu vraća izgubljenu moć.

10. Tek kao insajder u obrazovanju možete da pratite i uočavate do kojih jezivih granica, do kakvih dubina mladih ljudskih bića seže pogubno zatrpavanje okeanima detaljima. To je priča ne za jedan ovakav tekst, već za ciklus horor-romana.

11. A) Mišljenje, kritičko u potpunosti, atrofira, neutralizuju se lični nazori o bilo čemu.

12. B) Prisiljenost na usiljeno memorisanje velikih količina informacija psihološki slama, jer umu nije izvorno primereno usiljeno memorisanje velikih količina najvećim delom beskorisnih, životno nefunkcionalnih informacija.

13. C) Tzv. obrazovno-vaspitni proces u školama neurotizuje učenike, preko mehanizma ocena i ocenjivanja. ITD!

14. Poslednji povod za ove konstatacije je uočavanje jednog sistemskog cinizma u srpskom obrazovanju: ceo sistem se zasniva na mentalnom obogaljivanju učenika, kroz sve opisane i druge ovde nenavedene aspekte i faktore, a sistem se prikazuje kao osavremenjivan, u okviru njega se od nastavnika tobože traži primena savremenih metoda rada, u sistemskim uslovima u kojima je ona nemoguća i onda kada je za njenu primenu kod učenika, sve da je i moguća – već kasno.

15. Celo ovo metafizički mračno klupko sa obrazovanjem je povezano sa pogubnim uticajima savremenih medija (savremeni učenici su nerazdvojni od mobilnih telefona, tj. androida).

16. Tako je beznadežna slika o savremenom obrazovanju kompletirana, a perspektiva sa njim – potpuno zatvorena, te tu više nema reformi ili promena preko kojih se mlada ljudska bića mogu spasiti.

17. Šta će se i kako dešavati sa obrazovanjem u planetarnom metafizičkom Dobu raspleta – ne znam, tu nema prostora ni za minimalno nagađanje.

18. U fizičkom smislu škole će svakako funkcionisati i dalje, jer su one deo repertoara normalnog funkcionisanja svakog društva, čak i dosta primitivnih društava.

19. Oni koji rade u školama, zajedno sa učenicima, će svakako postajati sve ZOMBIRANIJI, ukoliko se, svako lično za sebe, mentalno ne prestroje na neke druge vrednosti i na režim štednje Energije. Uz takvu zombiranost, koja znači obrazovnu smrt, može se godinama i decenijama funkcionisati, a tako da postoji utisak dobrog i normalnog funkcionisanja.

20. Jer zombiji odlično simuliraju žive, iako to nisu. Dokle će se tako terati i kako će se ovaj mračni deo ljudske istorije u krilu Starog-propadajućeg sveta završiti – nemoguće je predvideti.