1. Naravno da iz perspektive Zlotvorski „potkresanog“ nam domena uma ne možemo sasvim pouzdano da znamo kakva je „priča“ o Oslobađanju, ali – ako posložimo činjenice i indicije, ipak dobijamo nekakvu sliku, koja je možda i dosta bliska realnom stanju, koje je iza „Zavese“ (valjda) jasno vidljivo.

2. Najpre, Oslobađanje na višeinkarnacijskom planu…

3. Velika je verovatnoća da se sfera Karantina-Pakla-Zatvora proteže i na „prostore“ iza smrti. Zatvoreni krug koji kontrolišu bogovi Zlotvori-Paraziti-Štetočine.

4. UOSTALOM, KO BI BIO (što kaže jedan naš političar) KOSMIČKI BLESAV DA SE IZNOVA I IZNOVA SVOJEVOLJNO INKARNIRA U OVAKVOJ PLANETARNOJ JEZI, koja je takva da ti je žao da je i neprijatelju poželiš.

5. U istočnjačkim duhovnim podvalama govori se o silasku sa točka reinkarnacije. Te daleke transcendencije su nam totalno nepristupačne, i tek kao takve su zahvalno tle za manipulacije. Ali koncept ima smisla u nekoj svojoj osnovi (jer i inače sve ili skoro sve duhovne podvale imaju u svojoj osnovi kodirane zdrave ideje): U SMISLU PREKIDA SA INKARNIRANJEM U OVOM KPZ-MRCVARILIŠTU.

6. Pitanje je kako se to „zaslužuje“, kako se do toga dolazi?

7. U hrišćansku konceptualnu podvalu već ni mala deca više ne veruju: činiš dobra dela i – rezervišeš mesto u Raju, što bolja dela, to bliže Upraviteljima Raja. A dobra dela podrazumevaju i otužno poltronski odnos prema „Bogu Ocu“, kao jednom od tvoraca ili bar Upravnika Karantina-Pakla-Zatvora.

8. Istočnjački koncept je „sofisticiraniji“, ali opet se svodi na sličnu „poentu“: razgradnjom karme i razvojem svesti – silazi se sa točka inkarnacije. Razvoj svesti se ključno vezuje za praktikovanje duhovnih tehnika (meditacije, itd.), karma se razgrađuje suočavanjem sa enrgijama svojih višeinkarnacijskih loših dela, takođe se ona instant razgrađuje i praktikovanjem samih duhovnih tehnika.

9. Da ne gubimo vreme gubeći se u svim detaljima ovog koncepta, kritički ih pretresajući, to nam je u ovo doba luksuz. Važno je da uočimo: razvoj svesti se u ovom konceptu vezuje za uranjanje svesti u neke transcendencije (nirvana, kosmička svest, kontakt sa Bićem, itd.). TU MAGLU JE LAKO PRODAVATI NAIVNIMA, jer se ona ne vezuje za bilo koji vid dokazivosti postignutih tih transcendencija. Prosvetljeni, koji je tobože postigao te nivoe svesti, može da funkcioniše totalno isto kao i svaki običan čovek, može da rezonuje kao i svaki običan čovek, može da nema ništa od bilo kakvih posebnih sposobnosti ili manifestacija nekakvih viših postignuća – dovoljne su njegove priče o maglama transcendentnih postignuća svesti, i dovoljno je implicite „institucionalizovano“ prenošenje tradicije takvih podvala, i – on je obezbedio status duhovnog „dase“ za kojeg se uže ili šire mase lako lepe kao mušice za… za nešto zašta se mušice lepe.

10. NARAVNO DA TA MAGLA RAZVOJA SVESTI NE PODRAZUMEVA SVESNOST KARANTINA-PAKLA-ZATVORA. I naravno da ne podrazumeva realne činjenice o tome da se rastom svesti u okviru tog istog jezivog Karantina-Pakla-Zatvora u nekom postignutom nivou udari glavom u zid, tj. dođe do sfernog „zida“ Karantina-Pakla-Zatvora, preko kojeg se, u okviru zarobljeničkih aranžmana, svest ne može dalje razvijati, sve dok se ne postigne Oslobađanje.

11. Dakle, ako želimo neku normalniju i realniju sliku o Oslobađanju, i ako posložimo brojne činjenice i indicije, o kojma je i inače naširoko bilo reči na blogu, onda uočavamo da je ključni momenat za Oslobađanje na višeinkarnacijskom planu: SVEST O KARANTINU-PAKLU-ZATVORU.

12. Već smo u prethodnom tekstu konstatovali: suočavanjem sa energijama kodiranim u našim, recimo – traumama, pročišćujemo svoju percepciju i rezonovanje. Preko poboljšanih ovih naših „aparata“ sve jasnije i dublje vidimo i shvatamo jezu Karantina-Pakla-Zatvora.

13. Priča o razgradnji karme, ako se karma uzme u nekom prenosnom značenju, ima smisla u suočavanja sa energijama trauma koje nosimo u sebi.

14. ZAŠTO POSTIGNUTA SVEST O KARANTINU-PAKLU-ZATVORU MORA DA BUDE USLOV ZA ISKORAK IZ KRUGA PRISILNIH INKARNIRANJA UNUTAR ŠIRE SFERE KARANTINA-PAKLA-ZATVORA?

15. To je svakako postavljeno u smislu neminovnosti fizičkih zakona, ne u smislu „društvenih“ zakona koje su bogovi Paraziti-Zlotvori-Štetočine postavili. Dakle, oni na tu širu kosmičku zakonomernost, ma koliko da bi želeli, nemaju ingerencije.

16. Inkarniranje se svakako primarno dešava po sili „MAGNETA“ koje nosimo u svojoj svesti. Možda ima slučajeva kada neko zbog neke posebne misije, ili gurnut u ime neke posebne misije zađe u KPZ-sferu, ali, načelno – „magnet“ svesti ili „magnet“ „profila“ i nivoa svesti opredeljuje ili određuje hoće li se neko ponovo i ponovo inkarnirati ili će „iskočiti“ iz kruga inkarniranja u ovom Paklu.

17. U SVIM SLUČAJEVIMA U KOJIMA SE KROZ ŽIVOT ROBOVALO BOGATOJ PALETI ILUZIJA O NORMALNOM ILI ČAK NAJBOLJEM MOGUĆEM ŽIVOTU UNUTAR KARANTINA-PAKLA-ZATVORA – jasno je da će se takvo životno stanovište, takav iskristalizovan životni nazor, koji se kao LAJT-MOTIV „protezao“ tokom celog života, poneti u biću koje izlazi iz tela sa smrću.

18. I jasno je da će takav ŽIVOTNI LAJT-MOTIV biti „magnet“ koji će biće zadržavati unutar šire zone Karantina-Pakla-Zatvora, i da će ga ugurati u nova inkarniranja.

19. Ako se sa smrću nosi lajt-motiv o Zemlji kao Karantinu-Paklu-Zatvoru (naravno, ne mora to bukvalno u smislu koncepta Karantina-Pakla-Zatvora, već u smislu suštine ovakvog gledišta) – sila tog celoživotnog postignuća moraće da bude jača od ograničenja šire sfere Karantina-Pakla-Zatvora.

20. Uostalom, princip nam je jasan: ako mi fantomima dajemo svojim verovanjem snagu – oni će je realno imati u odnosu na nas. Ako fantomima ne dajemo energiju svog verovanja – oni nemaju moća nad nama.

21. A Oslobađanje u ovom životu?

22. Jeste ono gigantski izazov za one koji postanu Budni za KPZ-Mrcvarilište, jeste na granici apsolutno nemogućeg, u smislu u kojem je Skrivena Ruka rekao: „Dok ste na Zemlji – nikada ne možete biti slobodni“. Mrvica manevarskog prostora je u okvirima principa: „Nikad ne reci ‘nikad’!“.

23. Traganja za tim formulama, za tim nemogućim putevima, za tim minimum-minimalnim prostorom je tema ovog bloga.

24. Ta traganja bi možda i bila sasvim deplasirana, da ne živimo u UNIKATNOM vremenu, koje nam u vezi sa ovim otvara neke perspektive.

25. Već smo pričali o očiglednom povišavanju vibracija planete, o našoj sveopštoj podvrgnutosti povišenim vibracijama. Koje postupno transformišu sve živo i neživo na Zemlji.

26. Smisao povišavanja vibracija je u energijama koje Zemlju i sve na njoj izdižu na viši nivo postojanja. U očišćujućoj fazi u kojoj smo – to je na n-ti stepen pakleno teško, što smo svesniji, to nam je teže, ali – u nekoj malo daljoj perspektivi vodi sveopštem Oslobađanju.

27. Pojedincu je teško da se oslobodi u KPZ-uslovima, jer je umrežen u masovnoj svesti, svesti Stada, koja OKIVA PLANETU.

28. A tek da čini pomake u Oslobađanju šireg kruga ljudi – spada u domen duhovne fantastike. Oslobađati one koji i ne vide da su zarobljeni?!

29. POVIŠAVANJE VIBRACIJA JE SVEPROŽIMAJUĆI PLANETARNI PROCES KOJI VODI SVEOPŠTEM OSLOBAĐANJU!

30. I jasno je da će morati da „potonu“ svi koji su zdušno, celim svojim bićem, vezani za vrednosti KPZ-Iluzije, za more iluzija u ovom životu. U tom smislu „pije vodu“ Lazarovljevo predviđanje – da će u nekoj daljoj perspektivi tek nekoliko posto ljudi preživeti ovaj grandiozni preobražajni proces. Ne zato što će većinu čovečanstva neko osuditi ili kazniti, već zato što će specifikum i nivo svesti, vezanost za vrednosti iluzije – većinu čovečanstva odvući „na dno“.

31. Jer već sada ljudima je sve teže, a šta sa daljim nastavljanjem tempa rasta vibracija?! Odnosno, oni kojima do svesti dopire da im je sve teže, paradoksalno – JOŠ JE I DOBRO! Tek je „kuku i lele“ u slučajevima u kojima se ljudi žalosno zdušno upinju da imaju privid normalnog i RADOSNOG življenja i funkcionisanja. Tek njih će vektori budućih dešavanja u jednom potezu „zbrisati“ (kao što je već rečeno – ne zato što ih neko kažnjava, to je neminovnost ovih grandioznih planetarnih preobražajnih procesa).