1. Karantin-Pakao-Zatvor je kosmički zatvoreni sistem (po difoltu).

2. Od nekoliko stotina miliona stanovnika, u vreme pretpostavljenog Isusa, do sadašnjih sedam milijardi stanovnika.

3. Teško da je količina Energije koju Karantin-Pakao-Zatvor dobija u međuvremenu proprcionalno povećavanju broja stanovnika povećana.

4. Pre oko dvesta godina, u vreme „enciklopedista“ (da ne idemo u dalju istoriju), suma svih postojećih znanja mogla je da se spakuje u određeni (manji) broj tomova enciklopedije.

5. Danas smo preplavljeni okeanima informacija, sa tendencijom njihovog progresivnog umnožavanja.

6. Produkcija i prijem informacija su, naravno, povezani sa Energijom.

7. Memorija nam je prebukirana, odavno.

8. Takođe funkcionišemo na ivici energetskog kolapsa.

9. Prethodna dva momenta su takođe (uz druge vidove Zlotvorskih direktnijih intervencija), ishodišta distorzija u našem mišljenju.

10. U delanju treba da biramo prioritete.

11. U mišljenju i izražavanju da se redukujemo.

12. Uz što više opuštanja, koje znači: a) isključivanje iz strujanja infomacija; b) isključivanje iz utroška Energije.

P.S. Tražio mi tablet neka ažuriranja.

Kad sam hteo da mu ih priuštim, obavestio me da nema dovoljno memorije za ažuriranja.

I novi programi i ažuriranja postojećih vezani su za novi prostor u memoriji.

Mi smo mašine konstruisali nesvesno po analogiji sa našim sopstvenim funkcionisanjem.

Dakle, preko posmatranja funkcionisanja mašina mi odgonetamo i dosta toga značajnog u našem sopstvenom funkcionisanju.

U ovom slučaju je pouka: moramo stalno da čistimo svoju memoriju (opuštanje), ako želimo da instaliramo programe promena i da ih stalno ažuriramo.